Kan psykopater likevel hjelpes?

Asia's Tech News Daily

Kan psykopater likevel hjelpes?
© Leveres av ABC Nyheter

Psykopater kan være mennesker som går rundt med en grunnleggende følelse av skam. Foto: NTB 

– Vi kan ikke bare nøye oss med å demonisere psykopatene, sier Aina Gullhaugen til forskning.no.

Hun har spesialisert seg på en pasientgruppe hvor holdningen lenge har vært at disse pasientene ikke kan behandles.

Psykopater er løgnaktige og manipulerende. De misbruker ofte andre mennesker. Kombinasjonen av psykopati og kriminalitet er vanlig.

Les også:– Hvis et menneske på 70 år sier de ikke angrer på noe, da står du ansikt til ansikt med en psykopat

Andre psykopater er i stand til å sjarmere folk rundt seg og kan komme langt i livet, men mangler likevel evne til både empati og skyldfølelse. To kjennetegn hos psykopater er selvsentrerthet og storhetstanker om seg selv.

– Likevel ser jeg ikke at psykopatene er så kalde som stereotypien vil ha det til, sier Gullhaugen.

Grunnleggende følelse av skam

Hun har jobbet med behandling av psykopati i mange år. I 2012 tok hun en doktorgrad på emnet.

Etter dette har Gullhaugen fortsatt å forske på psykopater og nå har hun publisert en studie i tidsskriftet Psychoanalytic Psychology sammen med kollegene Peter Heinze og Sergej Chernyahovsky Kornev.

I artikkelen presenterer de tre det de kaller en Dynamisk Modell av Psykopati (DMP).

Helt sentralt i modellen deres er at psykopater ofte går rundt med en grunnleggende følelse av skam. Mye av psykopatens adferd kan handle om ubevisst å kamuflere og kompensere for denne skamfølelsen.

– Dette er en ny forståelsesmodell som viser hvor «skoen trykker» ved psykopati eller de alvorligste utgavene av dyssosial personlighetsforstyrrelse, sier Gullhaugen.

Psykopati

  • Psykopati er ikke en egen diagnose innenfor diagnosesystemene for psykiske lidelser. Likevel brukes den mye innenfor norsk rettspsykiatri.
  • Det meste av forskningen er gjort på kriminelle. Studier har konkludert med at alt fra 15-20 prosent av fengselsbefolkningen er psykopater – til at helt opp mot 70-80 prosent kan være det.
  • Det er vanlig å se på psykopati som en lidelse som faller innenfor den etablerte diagnosen dyssosial (antisosial) personlighetsforstyrrelse. Det er også vanlig å se på psykopat som noe man kan være i større eller mindre grad.
  • Typiske kjennetegn for psykopater er følelseskulde, mangel på samvittighet, betydelig grad av narsissisme og en følelse av å være hevet over andre mennesker.
  • Psykopater kan påføre både familie og andre store lidelser.

Kilder: SNL, Wikipedia og Aina Gullhaugen

Er det håp for psykopatene?

– Psykopatene er en gruppe mange av kollegene mine mener at det ikke er håp for.

Kan psykopater likevel hjelpes?
© Leveres av ABC Nyheter 1925809 1925809Aina Gullhaugen har jobbet med psykopater i mange år. Hun er ikke villig til bare å gi dem opp.Privat

– Men om man velger å verken møte eller forholde seg til disse menneskene, blir det vanskelig å se mulighetene som finnes, mener Aina Gullhaugen.

Hun er selv opptatt av å ta på alvor den kjente vitenskapsfilosofen Karl Popper og hans forslag om at man som forsker bør våge å utfordre etablerte sannheter.

– Det gjeldende paradigmet er at psykopater ikke selv lider. At de bare skaper lidelse for andre.

– Men denne kunnskapen bygger kun på gammel kunnskap. Mye av forskningen på psykopater har bare vært forsøk på å bekrefte noe vi mener å vite.

Kan psykopater likevel hjelpes?
© Leveres av ABC Nyheter

Psykopati er sterkt relatert til kriminalitet. Flere studier har også vist en klar sammenheng mellom instrumentell (planlagt) voldsbruk og psykopati. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

NTB

Ikke enkle å behandle

Gullhaugen er absolutt ikke av den oppfatning at det er enkelt å behandle psykopati.

Pasientene hun møter er mye på vakt. Men de er ikke bare kalde og harde. Man kan ane en slags beredskap eller nervøsitet hos mange.

– Når du som psykolog møter en psykopat, er det nesten alltid innenfor en ramme av ufrivillighet. Dette er ikke mennesker som selv oppsøker en behandler. Det gjør det ofte kronglete å komme i gang når jeg møter dem.

Les også:Odd-Magnus Williamson: – Jeg gråter ikke i begravelser, er jeg psykopat?

Psykopater driver mye med eksternalisering, opplever Gullhaugen.

Det innebærer at de plasserer problemene hos noen andre enn seg selv. Og når psykopaten er uten eierskap til problemene sine, så er det heller ikke så enkelt å snakke om dem.

Gullhaug mener at disse pasientene heller viser lidelsen sin indirekte.

– Psykopater behøver hjelp med å «oversette» problemene sine. Derfor er det viktig med god tid. Å forsøke å hjelpe dem kan være en jobb som går over flere år.

Dynamisk Modell av Psykopati (DMP)

  • Psykopati forstås gjerne som en alvorlig variant av dyssosial personlighetsforstyrrelse.
  • Psykopaten er gjerne selvsentrert, hensynsløs og følelsesmessig «frakoblet».
  • DMP-modellen som Gullhaugen og kollegene hennes har utviklet, baserer de tre forskerne på teori, data og klinisk erfaring. Helt sentralt er at psykopaten strever med skam. Denne følelsen bidrar til at psykopaten velger visse strategier. Atferden preges av det forskerne kaller narsissistisk kompensering. Men fordi psykopaten ikke har noe eierskap til sin egen psykopati, så mangler han også bevissthet om og toleranse for den. Slik blir det vanskelig å sette ord på egen skam. Lidelsen blir vanskelig å identifisere for den som har psykopati.
  • DMP-modellen kan ifølge forskerne gi fagfolk et kart å navigere etter i behandlingen av psykopater. Den setter også opp konkrete behandlingsmål.

Kilde: Aina Gullhaugen

Fryktelig spennende

Hva er det som får en spesialist i psykologi til å ville hjelpe en pasientgruppe andre mener vi bare bør gi opp? Psykopatene er jo kanskje de aller vanskeligste pasientene.

– Jeg har alltid interessert meg for hva som er drivkreftene i mennesker, forklarer hun.

– For meg er psykopati et spennende mysterium. Det er også et fagfelt med veldig mye upløyd mark.

– Nå har jeg holdt på med dette i 20 år og jeg synes fortsatt at det er fryktelig spennende.

Nyere studier

Gullhaugen har forsøkt å utfordre de etablerte ekspertene på psykopati i Norge, flere av dem knyttet til Kriminalomsorgen (fengselsvesenet).

– Mine faglige argumenter er ikke blitt tatt godt imot i det etablerte rettspsykiatriske miljøet, sier hun og innrømmer at dette noen ganger har vært litt tøft.

– Men nå opplever jeg at det skjer mye på dette området.

– Flere nyere studier slår fast at de behandlingsmetodene man har prøvd på psykopater tidligere, ikke er gode nok. Nyere forsøk med nye metoder gir mer grunn til optimisme.

– Samtidig er det ingen grunn til å legge skjul på at dette er et fagfelt hvor pessimismen fortsatt lever veldig godt.

Mye håpløs konservatisme

Pål Grøndahl er psykologspesialist og driver nå egen praksis. Han har publisert flere forskningsartikler knyttet til rettspsykiatri og psykopati.

– Jeg er ikke overrasket over at Aina Gullhaugen møter motstand, sier Grøndahl til forskning.no.

– Det er mye håpløs konservatisme innen både akademia og ikke minst innenfor rettspsykiatriske miljøer. Det hindrer ofte nødvendig nytenkning og vitalitet inn i fagfeltene.

Psykopaten kan lure terapeuten

Grøndahl forteller at han har lest Gullhaugen og kollegene sin forskningsartikkel med interesse.

– Jeg synes det er bra med alternative ideer. Gullhaugen har rett i at mange studier som har konkludert med at det er nytteløst med terapi overfor personer med uttalte psykopatiske trekk, er av eldre årgang.

– Som forskerne også vet, er det selvfølgelig en risiko for at den enkelte psykopatiske pasient lurer og bedrar sin terapeut. Personer med høy psykopati er jo kjennetegnet ved manipulasjon og lemfeldig omgang med sannheten.

Stiller spørsmål ved forskningsmetode

Pål Grøndahl mener at det er når det kommer til forskningsmetode, at Gullhaugen og kollegene hennes støter på de største problemene.

Kan psykopater likevel hjelpes?
© Leveres av ABC Nyheter

Pål Grøndahl har mye erfaring som rettspsykiatrisk sakkyndig. Han ser positivt på at forskere tenker nytt om psykopati, men mener det er langt fram å kunne slå fast at Gullhaugen og kollegene sine nye behandlingsmetode fungerer. Foto: Anette Karlsen / NTB

NTB

– Det ene er antakelsen om at psykopatiske individer er drevet av skam og at dette for den enkelte er av ubevisst karakter. Hvordan skal dette kunne påvises empirisk utover enkelte mulig bekreftende kasusstudier?

På samme måte mener Grøndahl at det vil bli ekstremt vanskelig å påvise at behandling av psykopater har ønsket effekt.

Han antar at det er få personer med høy psykopati som har mottatt behandling med forskernes metode.

Grøndahl foreslår at dersom man skal kunne påvise effekt av den behandlingen Gullhaugen og kollegene foreslår, ut over det som kan være rene tilfeldigheter, så bør man ideelt sett ha mange personer med høy psykopati i behandling. I tillegg bør man matche denne gruppen mot en tilsvarende kontrollgruppe.

– Aller helst bør man ha så mange studier på dette at det kan utarbeides en metastudie for å dokumentere effekt.

– Veien dit er lang, men det er all grunn til å ønske forskerne lykke til med sitt pionerprosjekt.

Referanse:

Aina Gullhaugen m.fl: «The theoretical validation of the Dynamic Model of Psychopathy (DMP): Toward a reformulation of the construct, assessment, and treatment of psychopathic traits», Psychoanalytic Psychology, April 2021. Sammendrag.

Artikkelen er først publisert av forskning.no.

Internet Explorer Channel Network
Asia's Tech News Daily
News Related

OTHER NEWS

Peja bryter tystnaden om känslorna för Heidi – så är relationen i dag efter hastiga avhoppet

Det blev ett dramatiskt avhopp när Heidi plötsligt hade packat väskorna och ville lämna Pejas gård. Nu månader efter avskedet i ”Bonde söker fru”, berättar bonden om hur relationen är ... Read more »

Tidigare barnskådespelare skjuten till döds

© Gerald Herbert/AP/TT Jonshel Alexander mördades i New Orleans. Arkivbild. Jonshel Alexander, som hade en roll i den prisbelönta filmen “Beasts of the southern wild” är död. Hon sköts till ... Read more »

Stockholmsbörsen backar - följer Asien

© Joakim Ståhl/SvD/TT Ska börsen i Stockholm följa Asienbörserna nedåt i dag? Arkivbild. Stockholmsbörsen öppnar nedåt. Efter några minuters handel har OMXSP-indexet backat 1,2 procent. På storbolagslistan hör Evolution, minus ... Read more »

Färre drabbas av stroke

© FREDRIK PERSSON/TT Över 25|000 personer i Sverige fick stroke i fjol. Arkivbild. Antalet strokefall minskar i Sverige och har så gjort under några år, visar statistik från Socialstyrelsen. I ... Read more »

”Fordonsföretag måste ge mjukvaruingenjörer högre status”

DEBATT. Varför har Tesla lyckats? Jo, delvis för att de fullt ut har förstått att ett fordon är en rullande dator. Ska ett framtida fordonsföretag vara i framkant behövs de ... Read more »

Här är Abba-medlemmarnas trassliga kärleksliv

© Krister Larsson/Sauli Pulkkinen/Lars Sjögren/TT Så här har Abba-medlemmarnas kärleksliv sett ut under åren Vem hittade ny fru på en vecka, vem blev prinsessa och vem blev tillsammans med sin ... Read more »

Uppgift: Kurz lämnar alla sina politiska toppuppdrag

© Tillhandahålls av Omni Sebastian Kurz avgick i höstas som Österrikes förbundskansler efter misstankar om inblandning i en korruptionshärva. Nu lämnar han även sina uppdrag som ledare för konservativa ÖVP ... Read more »

Bakslag för Ungern och Polen i EU-strid

© Geert Vanden Wijngaert/AP/TT En kvinna utanför EU-domstolens lokaler i Luxemburg. Arkivfoto. Ungern och Polen föreslås inte få något gehör för sitt klagomål på EU:s nya budgetkrav om demokratiska principer. ... Read more »

FN anslår stort behov for humanitær hjelp i 2022

© (NTB scanpix) En familie lager te utenfor Direktoratet for katastrofehåndtering i Herat i Afghanistan. På verdensbasis anslår FN at rundt 247 millioner mennesker trenger humanitær hjelp i 2022. Foto: ... Read more »

DNA-träff kan klara upp våldtäktsförsök

© Tillhandahålls av Omni Ett våldtäktsförsök som skedde för tre år sedan på Hisingen i Göteborg är på väg att klaras upp, skriver TT. En man är tack vare en ... Read more »

Får Turnerpriset för irländsk pub

© Matt Alexander/AP/TT Array Collective tar emot sitt Turnerpris. Aktivistgruppen och konstkollektivet Array Collective i Belfast tilldelas Turnerpriset, Storbritanniens mest prestigefulla utmärkelse för samtida konstnärer, rapporterar BBC. Prisjuryn hyllar gruppens ... Read more »

Staffan Hildebrand erkänner att han förgrep sig på pojkar: “Jag har gjort fel”

© Tillhandahålls av Omni Regissören Staffan Hildebrand förgrep sig sexuellt på två tonårspojkar under sin karriär på 80-talet. Det erkänner han i nya boken ”G – som i gärningsman”, skriver ... Read more »

H2 Green Steel satsar på Iberiska halvön

© Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT Fossilfri järnsvamp ska tillverkas på Iberiska halvön. Här järnsvamp från SSAB i Oxelösund, som också för fossilfritt stål. Arkivbild. Stålföretaget H2 Green Steel satsar tillsammans med ... Read more »

Sverige kan få nya restriktioner

© Jessica Gow/TT Socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell. Arkivbild. Regeringen och Folkhälsomyndigheten planerar för nya smittskyddsåtgärder. Vi står inför en oviss vinter, säger social minister Lena ... Read more »

Zlatan Ibrahimovic om Lukaku-bråket: – Jeg ble sjokkert

Zlatan Ibrahimovic om Lukaku-bråket: − Jeg ble sjokkert Det vakte oppsikt da Inter-stjernen Romelu Lukaku barket sammen med Zlatan Ibrahimovic under en kamp i januar. Nå forteller svensken nye detaljer om ... Read more »

MLB-lockout – första gången på 26 år

© Gene J. Puskar/AP/TT Los Angeles Angels superstjärna Mike Trout, i mitten. Arkivbild. Den nordamerikanska basebolligan MLB har utlyst lockout efter att klubbägarna och spelarfacket MLBPA inte uppnått en överenskommelse ... Read more »

Snøvær i Danmark skaper problemer- flere måtte overnatte på Ikea

© Leveres av ABC Nyheter Snøstorm skapte kaos på veiene rundt Aalborg i Danmark onsdag. Foto: Henning Bagger / Ritzau / AP NTB Seks kunder og rundt 25 ansatte måtte ... Read more »

Camilla Herrem setter rekord igjen: – Det er merkelig

© Foto: Bjørn Steinar Delebekk FÅR IKKE NOK: Camilla Herrem på den første treningen i Pabellón Ciutat Castello. Camilla Herrem setter rekord igjen: − Det er merkelig CASTELLÓ (VG) Hun spiller ... Read more »

Ledare: Vaccinpass ger inte mer tvång – utan mer frihet

© Tillhandahålls av Omni Efter några intensiva politikveckor gör pandemin comeback på några av Sveriges största ledarsidor på torsdagen. Expressens ledarsida tycker att vaccinpassen som började gälla i går ger mer ... Read more »

H2:s nya miljardsatsning: Bygger fabrik i Sydeuropa

© Tillhandahålls av Omni H2 Green Steel ska bygga en ny anläggning tillsammans med den spanska energijätten Iberdrola, skriver DI. Planen är att använda sol och vind för att producera ... Read more »

Restriktioner kan införas redan under nästa vecka: ”Står inför en oviss vinter”

© Tillhandahålls av Omni Sverige kan relativt snart bli tvunget att införa nya restriktioner. Det säger socialminister Lena Hallengren (S) på en pressträff. – Vi står inför en oviss vinter, ... Read more »

20-tal covidsjuka efter Sahlgrenskas personalfest

© Tillhandahålls av Omni En avdelning på Sahlgrenska sjukhuset har drabbats av ett coronautbrott efter en personalfest för två veckor sedan, skriver GP. 400 anställda deltog på festen och ett ... Read more »

Människor fick sova på Ikea och bussar: ”Surrealistiskt”

© Tillhandahålls av Omni Snöovädret har orsakat stora problem i trafiken under natten och morgonen. På torsdagsmorgonen hade Jonatan Bergström, 23, suttit fast i en stillastående buss på E6 söder ... Read more »

Historiske Warholm: – Ingen vil slå meg der

© Leveres av ABC Nyheter Karsten Warholm med sin OL-gullmedalje og det norske flagget dagen etter den historiske OL finalen og verdensrekord i 400 hekk på Olympisk stadion i Tokyo. ... Read more »

Bostadsmarknaden kyls av i norra Sverige

© Carl-Olof Zimmerman/TT Bostadsmarknaden i norra Sverige har drabbats av prisfall. Arkivbild. Norrländska bostadssäljare har fått se priserna sjunka allra mest. Desto ljusare är det då i södra Sverige. Det ... Read more »

Alla stjärnor står rätt – begagnade bilar hårdvaluta

© Tillhandahålls av Omni Den rådande situationen är ganska extrem – priserna har rusat och försäljningstiden har mer än halverats. Begagnade bilar har blivit ”hårdvaluta”, säger Martin Fransson, vd på ... Read more »

Tunnelstrid i Oslo: - På tide at Raymond Johansen legger bort kjepphestene

© Terje Bendiksby (NTB) INVITERER: Stortingsrepresentant Mudassar Kapur (H) inviterer byrådslederen i Oslo til forhandlinger om ny E6-tunnel på Manglerud. Tunnelstrid i Oslo: – På tide at Raymond Johansen legger ... Read more »

77-åring siktet for å ha hjulpet personer med millioner i skatteunndragelse

Read more »

08.15: Hallengren och FHM har gemensam pressträff

© Tillhandahålls av Omni Klockan 08.15 håller socialminister Lena Hallengren (S) och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell pressträff. Duon ska presentera åtgärder kopplade till pandemin. Följ pressträffen via länken nedan. ... Read more »

Mercedes og Stellantis satser på banebrytende batterier

Gigantene Daimler og Stellantis slår følge med Nissan i en fornyet satsting på neste generasjons batterier for elbiler. En av grunnen til at Toyota har havnet litt bakpå når det ... Read more »

Økokrim: 80 coronasvindel-saker på politiets bord

© Leveres av ABC Nyheter Førstestatsadvokat Petter Nordeng sier det fort kan bli flere hundre siktede og mistenkte i coronasvindelsakene som etterforskes. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB – Politiet ... Read more »

Space Force-general: Amerikanske satellitter er under angrep

© Leveres av ABC Nyheter Space Force-general David Thompson frykter at USA vil tape romkappløpet. Den amerikanske generalen David Thompson avslører at amerikanske satellitter til stadighet blir utsatt for laser- ... Read more »

Afghanske lærere sikret skolegangen for jenter i Herat

© Leveres av ABC Nyheter En afghansk jente leser høyt for klassen mens læreren følger med. Undervisningen skjer ved Tajrobawai skole i Herat. Disse jentene er heldige, rundt om ellers ... Read more »

Snökaos i Skåne – E4 avstängd: Stanna hemma

© Tillhandahålls av Omni E4:an mellan skånska Hyllinge och Åstorp har stängts av i norrgående riktning som en följd av att två lastbilar kört i diket på grund av det ... Read more »

Guide: Varför är kryptovalutor så energikrävande?

13 frågor, 13 svar – och ett påstående. Ny Tekniks Peter Ottsjö tar dig steg för steg genom den heta frågan om kryptovalutor, bakomliggande mekanismer och elförbrukning. Förbjud energikrävande utvinning ... Read more »

Rimmen og Skjelbred skal styre OL-kvelden på TV

© (NTB scanpix) Anne Rimmen blir en sentral TV-figur under vinter-OL i februar. Foto: Erik Johansen / NTB Rimmen og Skjelbred skal styre OL-kvelden på TV TV 2 hadde rettighetene ... Read more »

Dinosauriefyndet chockar forskare – svansen är en yxa

© Tillhandahålls av Omni Forskare i Chile har upptäckt en ny dinosaurie som på engelska har fått namnet Stegouros elengassen. Upptäckten presenterades i en ny studie i tidskriften Nature på ... Read more »

Mötet i Stockholm: Enda forum Ryssland deltar i

© Darko Vojinovic/AP/TT Utrikesminister Ann Linde (S) är för närvarande ordförande i OSSE. Arkivbild. I takt med att relationen mellan västvärlden och Ryssland försämrats har säkerhetsorganisationen OSSE:s roll blivit allt ... Read more »

Lucka 2: ”Du är vår idol” – hittade L på fyra flickor?

© Tillhandahålls av Omni LUCKA 2 | ”Du är vår idol”. Så lyder slutklämmen i ett handskrivet brev som fyra flickor ska ha skickat till L-ledaren Nyamko Sabuni under hösten. ... Read more »

Square gör en Facebook – byter namn

© Seth Wenig/AP/TT En liten kreditkortsläsare från Square, som numera heter Block. Amerikanska betaltjänstbolaget Square, som leds av tidigare Twitter-vd:n Jack Dorsey, byter namn till Block. Bytet sker för att ... Read more »
On free-english-test.com you will find lots of free English exam practice materials to help you improve your English skills: grammar, listening, reading, writing, ielts, toeic