Dette skriver avisene om økonomi tirsdag 28. november

black friday, dette skriver avisene om økonomi tirsdag 28. november

SVAK KRONE GIR ØKTE LØNNINGER: – Hvis ikke kronen styrker seg, er realappresiering et alternativ. Da øker lønningene mer i Norge enn i utlandet, og vi taper konkurranseevne, sier sier Pål Sletten hos SSB.

Dette skriver avisene om økonomi tirsdag 28. november

(Full oversikt på ett minutt: Få «Dette skriver avisene om økonomi i dag» som nyhetsbrev tidlig hver morgen. Meld deg på her – det er gratis)

Nå går det FOR GODT for industrien (Finansavisen)

Eksportnæringene gikk allerede for fullt, og trengte slett ikke kronesvekkelsen, viser SSB-tall. Det gir økte problemer foran vårens lønnsoppgjør. En svakere krone gjør eksportrettet og importkonkurrerende sektor mer lønnsom. Problemet var bare at store deler av konkurranseutsatt sektor allerede gikk for fullt, og det var få ledige hender andre steder i økonomien. Vurdert ut fra usikre kvartalsdata, er lønnskostnadsandelen i industrien nå rundt 70 prosent. Rett før pandemien touchet andelen 85 prosent. – Da må vi regne med at det skjer noe som bringer oss tilbake til normalen. Hvis ikke kronen styrker seg, er realappresiering et alternativ. Da øker lønningene mer i Norge enn i utlandet, og vi taper konkurranseevne. Bedriftene i skjermet sektor setter opp prisene slik at de har råd til høyere lønninger. Dermed øker lønnsandelen i industrien, og den synker i skjermet sektor. Men da stiger også konsumprisene, som Norges Bank har fått i oppgave å stabilisere. Så dette er ikke helt enkelt, sier Pål Sletten, seksjonssjef i seksjon for nasjonalregnskap i SSB. Les mer

En fulltidsansatt koster arbeidsgiver 881.000 kroner (NTB)

I 2022 kostet lønn og kontantytelser 699.000 kroner per årsverk for arbeidsgivere. Andre kostnader lå på 182.000, ifølge SSBs arbeidskraftskostnadsindeks. Det er store forskjeller mellom næringene: Innen olje- og gassutvinning og bergsverksdrift kostet hvert årsverk 1,54 millioner kroner, mens i hotell- og restaurantvirksomhet var kostnaden så lav som 466.000 kroner. Pensjons- og forsikringskostnader for de ansatte koster arbeidsgiverne hele 73.000 kroner per årsverk. Les mer

Rødt foreslår utjevningspensjon på 25.000 kroner for «sliterne» (E24)

Rødts Mímir Kristjánsson mener en ordning for folk med fysisk tunge jobber må på plass før et pensjonsforlik er aktuelt. – Vi skal ikke havne i en situasjon hvor folk jobber hele livet uten å få en anstendig pensjon, sier stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson. Tidligere i november varslet arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) at en ny pensjonsreform er i emning, og at regjeringen sikter mot bredt forlik i Stortinget. Les mer

Støre står og faller med økonomien (Trygve Hegnars leder, Finansavisen)

Statsminister Jonas Gahr Støre og den øvrige Ap-ledelsen har trolig rett i at dyrtiden, med økte renter, høyere strømpris, dyrere mat og svekket kronekurs, i sterk grad bidro til det katastrofalt dårlige kommunevalget. Vår politikk er, sier Gahr Støre, å få prisveksten og renten ned. Det har regjeringen en plan for. «Dette må vi holde ut. Vi må stå i dette, så vil det gi resultater.» Det blir litt rart at statsministeren lover oss økt kjøpekraft, samtidig som reguleringer og lover blir strammet til slik at verdens høyeste bokpriser blir enda høyere (det er bare å se selv under årets gavekjøp) og at maten blir enda dyrere. Les mer

Vi har råd til letestans (Ola Kvaløy, dekan og professor, og Klaus Mohn, rektor og professor, begge Universitetet i Stavanger) (DN)

Én prosent av Oljefondet – mindre enn ukesvingningene i fondet – er et rimelig anslag på verdien for staten av uoppdagede oljefelt i uåpnede områder. Med rimelige forutsetninger er det ikke urimelig å tenke seg at nåverdien for staten av uoppdagede ressurser i uåpnede områder på norsk sokkel kan ligge i området 150 milliarder kroner. Selv om dette kan se ut som et høyt beløp, utgjør det ikke mer enn én prosent av dagens verdier i Oljefondet, altså mindre enn de ukentlige svingningene i fondet. Det er dermed vanskelig å argumentere for at letevirksomhet i uåpnede områder vil ha stor betydning for statens økonomiske handlingsrom. I Norge vil vi klare oss utmerket med en styrt nedbremsing av olje- og gassutvinningen. (Kvaløy og Mohn var begge medlem av Klimautvalget 2050) Les mer

Barth Eide: – EØS-forhandlingene snart i mål (NTB)

Tautrekkingen om EØS-midlene kan være over. En ny avtale kan komme på plass innen utgangen av uka, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap). – Det blir en opptrapping av støtten, men hvor stor den blir, er det vel to ulike syn på, sier Eide til NTB. I den siste sjuårsperioden (2016 til 2021) har EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein betalt i alt 2,8 milliarder euro, drøyt 32 milliarder kroner, til 15 utvalgte EU-land. Det aller meste, 97 prosent, står Norge for. Les mer

Tirsdag får Sør-Norge den høyeste strømprisen i hele Nord-Europa (NRK)

Sør-Norge får høyeste strømpris på nesten ni måneder tirsdag. Nord i landet blir strømmen den billigste i Europa. Les mer

Rystad-rapport slaktes: – Et bestillingsverk (Finansavisen)

Kjernekraft krever tunge subsidier og er trolig først på plass rundt 2040, anslår Rystad Energy. – Et bestillingsverk, advarer Norsk Kjernekraft. – Dette er et bestillingsverk fra en interesseorganisasjon som ikke vil ha kjernekraft, utarbeidet av et analysebyrå som ikke vil ha kjernekraft, og som skal overleveres til et departement som ikke vil ha kjernekraft. Det er god grunn til å stille spørsmål ved hva det egentlige formålet med rapporten er, sier adm. direktør i Norsk Kjernekraft, Jonny Hesthammer. Les mer

To rapporter om kjernekraft i Norge med stikk motsatt konklusjon (DN)

Rystad Energy avviser kjernekraft som en mulighet i Norge i en rapport for NHO. Forskere stiller seg undrende til rapporten. Nesten samtidig som Rystad-rapporten legges frem i Oslo, offentliggjør de to forskerne Jonas Kristiansen Nøland og Martin Nødland Hjelmeland ved NTNU en rapport med nøyaktig samme tittel, «Kjernekraft i Norge». Deres konklusjon er den stikk motsatte av Rystad Energy. Rapporten fra de to forskerne er såkalt fagfellevurdert. – Dessverre ser det ut til at Rystad Energy har levert et bestillingsverk, sier Nøland til Dagens Næringsliv. Les mer

Krever svar fra Statnett: Ser alvorlig på manglende strømnett (E24)

Mange aktører får nei til nytt strømforbruk. Regjeringen, LO, NHO og flere eksperter og utvalg har etterlyst mer kraft og nett til klimatiltak og ny industri. Nå uttrykker også NVE-myndigheten RME bekymring for kraftnettet. I et brev til Statnett ber RME om en redegjørelse om kapasiteten i de store overføringslinjene i strømnettet, som Statnett driver. «Vi ser alvorlig på at uttakskunder ikke får tilknytning fordi det er manglende kapasitet i transmisjonsnettet», skriver RME. Les mer

Landets største kraftunderskudd: Ber Oslo spare på strømmen (E24)

Oslo og Akershus er storforbrukere av kraft, men produserer lite selv. LO og NHO etterlyser tiltak for å redusere energibehovet i underskuddsregionen. Les mer

Kraftanalytiker: – Mye av forbruksveksten kommer på 2030-tallet (E24)

Grønne forsinkelser kan dempe veksten i Norges strømforbruk fremover, ifølge kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt. – Det går altfor sent. Les mer

Kritisk manko på IT-kompetanse? Ikke egentlig (Finansavisen)

Det er ingen grunn til å fortvile over manko på IT-kompetanse. De rette utviklerne finnes like utenfor Norges grenser, hevder Morten Edler Bay i Emagine. Les mer

Nybygg til glede for både fattig og rik (Erlend Eide Bø, forsker, Statistisk sentralbyrå) (DN)

Nye boliger ligger ofte i dyre nabolag og koster mer enn brukte boliger. Likevel er det ikke bare de med høyest inntekt som får nye bomuligheter når det bygges nytt. Les mer

Nytt nivå av politisk sløseri (leder, DN)

Regningen for å løse opp sammenslåtte fylker og kommuner har steget til 800 millioner kroner. Det stopper nok ikke med det. Les mer

Sier opp 78 ansatte og slanker toppledelsen (NRK)

Freyr må få ned kostnadene og sier opp 78 ansatte – ti av dem i Mo i Rana. Også toppledelsen i selskapet slankes betydelig. Les mer

Freyr venter på bedre betingelser (Finansavisen)

Freyr-sjef Birger Steen må kvitte seg med nesten 80 ansatte. – Vi kan raskt starte opp igjen i Mo hvis rammebetingelsene endres, sier han. Les mer

Finanstilsynet: «Grove overtredelser» og «over lang tid» (Finansavisen)

Gjennom en 32 siders rapport radbrekker Finanstilsynet driften i Askim & Spydeberg Sparebank. Funnene kalles «Grove» og «pågått over lang tid» av tidligere styre og ledelse. Finanstilsynet gir banken et overtredelsesgebyr på 9,5 millioner kroner. Les mer

Askim & Spydeberg Sparebank godtar bot på 9,5 millioner kroner fra Finanstilsynet (DN)

Etter et tilsyn i juni 2022 ilegges Askim & Spydeberg Sparebank et overtredelsesgebyr på 9,5 millioner kroner fra Finanstilsynet for manglende etterlevelse av hvitvaskingsloven og tilhørende forskrifter. Banken beklager forholdene, aksepterer gebyret, og understreker at tiltak som sikrer etterlevelse ble gjennomført før og i etterkant av tilsynet. Les mer

Varsler tvangsmulkt til ni strømselskaper (Finansavisen)

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) fant brudd på krav til faktura eller rapporteringsplikten hos 58 av 75 kraftleverandører. Mens de fleste innrettet seg etter beskjeden fra RME, er det fortsatt ni strømselskaper som ikke har rettet avvik og som vil motta varsel om tvangsmulkt fra RME, varsler tilsynet mandag. Les mer

Datatilsynet vil gi Nav bot på 20 millioner kroner for dårlig personvern (NRK)

Datatilsynet har funnet 12 lovbrudd knyttet til personvern hos Nav. Nå vil de gi Nav en bot på 20 millioner kroner. En fersk tilsynsrapport slakter Nav sitt forhold til personvern, tilgangsstyring og loggkontroll. Les mer

Nederlag på nederlag (Bård Bjerkholt, DN)

Konkurransetilsynet begynner å minne om det norske herrelandslaget i fotball. Les mer

Etablerer normprisråd: – Ufattelig komplisert (DN)

Finansdepartementet frykter at lakseoppdrettere tilpasser seg til lavere grunnrenteskatt – og etablerer derfor et prisråd for å fastsette priser. – Det å fastsette riktige priser er ufattelig komplisert. De som sitter i rådet skal få en del å gjøre, så får vi håpe at de unngår å havne i like mange rettssaker som Oljeprisrådet har gående, sier oppdretter Alf-Gøran Knutsen i Kvarøy Fiskeoppdrett. Les mer

Rapporterer lakseskatt for første gang – tallene overrasker (DN)

Beregnet grunnrenteskatt ligger for de fleste store lakseoppdretterne godt under nivået på 25 prosent som Stortinget vedtok. Det har en naturlig forklaring. Les mer

Skanska sikret milliardavtale (Finansavisen)

Skanska skal bygge 15 kilometer med vei i Trøndelag for Nye Veier. E6 gjennom Trøndelag forbinder de sørlige og nordlige deler av landet. Dette er en svært viktig hovedvei for lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv. Veien som skal bygges blir på 15 kilometer og vil være hovedsakelig firefelts. Men det vil i tillegg bygges et planskilt kryss og tilkobling til eksisterende E6, om lag 15 km med lokalveier. Les mer

NAF ber om milliardar til skredsikring av norske vegar (NRK)

Ifølgje NAFs berekningar vil det koste til saman 14,2 milliardar kroner å sikre dei ti mest rasfarlege strekningane på riks- og fylkesvegnettet. Men det er ikkje alle vegar som er på lista. Les mer

Rottefella vinner viktig patentsak (Finansavisen)

Rottefellas MOVE-system er laget for å enkelt kunne flytte bindingen på langrennsski frem eller tilbake, slik at man umiddelbart får bedre feste eller bedre glid, uten at man behøver å ta av seg skiene. Da Rottefella-konkurrentene Salomon og Atomic lanserte et likt produkt under tre år senere, gikk Rottefella og Madshus til sak mot eierselskapet Amer Sports for brudd på patentrettigheter. Nå har altså Høyesterett avvist Amers siste anke, og saken har fått sitt punktum. Rottefella skriver i en pressemelding at dommen fra lagmannsretten, som nå blir rettskraftig, innebærer et forbud mot at andre enn Rottefella kan markedsføre og omsette bindingssystemet. Les mer

Detaljhandelen steg 0,6 prosent i oktober (DN)

Etter tre måneder på rad med fall, steg omsetningen i detaljhandelen forrige måned. – Butikkhandel med sportsutstyr og fritidsbåter var næringene som bidro mest opp. Salg av bensin og klær bidro også opp. Dagligvare trakk mest ned i oktober, etterfulgt av handel med elektriske husholdningsapparater, sier førstekonsulent Edvard Garmannslund i SSB. Les mer

Black Friday-handelen i butikkene falt (E24)

Vi handlet mindre i butikkene på Black Friday i år. Handelen i fysiske butikker falt med 3 prosent fra i fjor. Les mer

—————

News Related

OTHER NEWS

Michael Mann om Adam Driver i Heat 2: "Vi diskuterer"

Michael Mann om Adam Driver i Heat 2: “Vi diskuterer” Om noen uker får vi se Adam Driver i rollen som Enzo Ferrari i Michael Manns dramatiserte biografi, Ferrari. Filmen ... Read more »

NRK bidro til å få «Bamsegutt» hjem

Oslo 20231122. NRK og kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen med pressebrief om «Ingen elsker Bamsegutt» på Marienlyst. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB NRK bidro til å få «Bamsegutt» hjem NRK sier ... Read more »

Detaljhandelen steg med 0,6 prosent

STIGER: Etter tre måneder med fall steg detaljhandelen i oktober. Detaljhandelen steg med 0,6 prosent Detaljhandelen i Norge steg 0,6 prosent fra september til oktober, viser tall fra SSB mandag ... Read more »

Usympatisk av Bryne å sparke en klubb som ligger nede

SMÅLIG: Brynes daglige leder Hans Øyvind Sagen vil sende Start en reiseregning på 30.000 kroner selv om laget vant på walk over og uten å slite på spillerne. Usympatisk av ... Read more »

9 Situasjoner en Skytten har opplevd

9 Situasjoner en Skytten har opplevd. Foto: Pexels Skytterne er fantastiske følgesvenner, og mange sier at dette er det beste stjernetegnet. Stemmer det? + Stjernetegnkombinasjon – Fiskene og Væren Profilen ... Read more »

Manchester United går for Premier League floppen som ikke likte å være i England

Det var et svakt rykte for noen dager siden som var vanskelig å tro på, men nå begynner det å ligne på noe som faktisk kan skje. Manchester United har ... Read more »

6 Sjarmerende Tips for å Dekorere Hjemmet Ditt til Jul, Selv uten Plass til et Tre

Foto: Unsplash Med den forestående festsesongen er det på tide å dykke inn i julestemningen og forvandle hjemmet ditt til en koselig og festlig oase. Men hva om plassen er ... Read more »
Top List in the World