Tak jak je to se sexem ve vesmíru? Bylo někdy něco? Nebo bude?

Jak je to se sexem ve vesmíru? Proběhl někdy, nebo ne? | Odhalujeme roušku lechtivého kosmického tabu. | Jisté je, že pohlavní styk ve stavu beztíže bude komplikovaný.

tak jak je to se sexem ve vesmíru? bylo někdy něco? nebo bude?

Tak jak je to se sexem ve vesmíru? Bylo někdy něco? Nebo bude?

Počátkem roku 2010 vzbudila značný rozruch kniha La Dernière mission: Mir, l'aventure humaine (Poslední mise: Mir, lidská dobrodružství) francouzského spisovatele Pierra Kohlera. Autor se zaměřil na různé aspekty života astronautů na ruské vesmírné stanici Mir, včetně tématu intimity a sexuality ve vesmíru.

Jedním z nejvíce kontroverzních tvrzení bylo, že v rámci ruského vesmírného programu byly provedeny experimenty týkající se sexu ve vesmíru. Podle autora měl tento experiment zkoumat, jak mikrogravitace ovlivňuje pohlavní styk a reprodukci.

Pohlavní styk na Miru?

„Otázka sexu ve vesmíru je důležitá,“ napsal autor. „Dosud provedené experimenty se týkají misí plánovaných pro manželské páry na budoucí Mezinárodní vesmírné stanici, která bude nástupkyní Miru. Vědci potřebují vědět, nakolik jsou sexuální vztahy možné bez gravitace.“

Kohler tvrdil, že na palubě Miru byly provedeny testy s použitím speciálního zařízení, které mělo pomáhat stabilizovat partnery při pohlavním styku v prostředí mikrogravitace. Experiment údajně zahrnoval různé polohy, které byly vyzkoušeny a následně vědecky vyhodnoceny.

Autor se přitom opírá o důvěrnou zprávu NASA, týkající se mise raketoplánu v roce 1996. Projekt s kódovým označením STS-XX měl zkoumat možné sexuální polohy ve stavu beztíže. Pomocí počítačové simulace bylo údajně testováno dvacet poloh s cílem získat deset nejvhodnějších.

Polohy ve stavu beztíže

„Dva "pokusní králíci" pak testovali tyto polohy v reálných podmínkách beztíže. Výsledky byly natočeny na video, ale jsou považovány za tak citlivé, že i NASA dostala pouze cenzurovanou verzi,“ tvrdí Kohler s tím, že pouze čtyři polohy byly shledány jako praktikovatelné bez „mechanické pomoci“.

Pro zbývajících šest poloh byl nutný speciální elastický pás a nafukovací tunel, podobný otevřenému spacímu pytli. Jedním z hlavních zjištění prý bylo, že klasická tzv. misionářská poloha, která je na Zemi tak snadná, když člověka gravitace tlačí dolů, není ve vesmírných podmínkách prostě možná.

Tato tvrzení byla opakovaně zpochybňována a kritizována, zejména kvůli nedostatku důkazů a oficiálních potvrzení. Mnozí odborníci a zástupci vesmírných agentur, včetně NASA a Roskosmosu, důrazně popřeli existenci takových experimentů.

Toto téma je prostě tabu

Kohlerova kniha vyvolala debatu a přitáhla pozornost k tématu sexuality a reprodukce ve vesmíru, což je důležité z hlediska budoucích dlouhodobých vesmírných misí a kolonizace vesmíru. I když tvrzení uvedená v knize mohou být přinejmenším sporná, podnítila další výzkum a diskusi o této důležité otázce.

Navzdory četným protestům autora se zdá být nesporné, že se Kohler stal obětí mimořádně povedeného podvodu. Zavedené weby, které se zabývají bořením mýtů, na důkaz toho předkládají falešný dokument NASA, ze kterého vychází ona kontroverzní kapitola Kohlerovy knihy.

Téma sexu ve vesmíru bylo pro NASA a další vesmírné agentury dlouhá desetiletí tabu, ale s rostoucím počtem lidí ve vesmírných letech to může být důležitá otázka. Dosud se vědecký výzkum zaměřoval na reprodukci rostlin a živočichů, ale výzkum lidské reprodukce a sexuality ve vesmíru je zatím velmi omezený.

Nejčastější mýty o sexu ve vesmíru

Sex ve vesmíru je fascinující téma, které přitahuje pozornost nejen vědců, ale také široké veřejnosti. Existuje mnoho mýtů a spekulací, které často překračují hranice reality. Pojďme se na některé z nich podívat o něco podrobněji kritickým okem.

Občas můžeme narazit na zvěsti, podle kterých je sex ve vesmíru běžnou součástí astronautského života. Ačkoli se myšlenka sexu ve vesmíru může zdát zajímavá, neexistují oficiální zprávy nebo důkazy, které by potvrdily, že by astronauti během svých misí běžně měli sex.

Vzhledem k omezenému prostoru, nedostatku soukromí a náročnému pracovnímu programu astronautů není sex prioritou. Vesmírné agentury jako NASA a ESA mají přísné protokoly a jejich mise jsou primárně zaměřeny na vědecký výzkum a bezpečnost posádky.

Nebylo by to jednoduché

Sex ve vesmíru by rozhodně nebyl tak snadný a přirozený jako na Zemi. Mikrogravitace totiž představuje značné komplikace pro jakoukoli fyzickou aktivitu, včetně sexu. Bez gravitace je velice těžké udržet stabilitu a kontakt mezi partnery. Každý pohyb by způsobil, že se oba partneři začnou vznášet opačným směrem, což by komplikovalo jakoukoli snahu o fyzický kontakt.

Tvrzení o tajných experimentech týkajících se sexu ve vesmíru, jako byla výše zmíněná kapitola z knihy Pierra Kohlera, nejsou podložena důkazy. Navíc vesmírné agentury jako NASA a Roskosmos oficiálně popřely existenci takových experimentů. Tyto spekulace většinou vycházejí z nedostatku informací a senzacechtivosti médií.

Jedním z důvodů, proč zatím neproběhl žádný výzkum v tomto směru, mohou být konzervativní sexuální normy, neochota utrácet peníze daňových poplatníků nebo investorů za témata spojená se sexem nebo prostě fakt, že tato problematika nebyla v minulosti považována za prioritu.

Na druhou stranu je v rámci objektivity nutné dodat, že neexistuje žádný oficiální zákaz sexu ve vesmíru. Astronauti jsou dospělí jedinci, a i když neexistují explicitní pravidla zakazující sex, praktické a profesionální důvody jej činí velmi nepravděpodobným.

Praktické otázky o sexu ve vesmíru

Při dlouhodobém pobytu ve vesmíru je otázkou, zda by sexuálním radovánkám nebránila ryze fyzická omezení. Koncem loňského roku přinesl magazín New Scientist informaci, že let do vesmíru může u astronautů zvýšit riziko erektilní dysfunkce.

Tato domněnka vychází z pokusu provedeného na potkanech. Předchozí výzkumy ukázaly, že mikrogravitace snižuje srdeční tep a krevní tlak astronautů, u některých se dokonce objevily problémy se zrakem. Justin La Favor z Floridské státní univerzity a jeho kolegové zjistili, že let do vesmíru může vést k poruchám erekce.

Odborníci nejprve simulovali u potkanů mikrogravitaci pomocí tzv. vyložení zadních končetin. Při této metodě zvedli zadní končetiny 43 potkaních samců, naklonili je do úhlu 30 stupňů a v této poloze je drželi po dobu čtyř týdnů. Dalších 43 samců potkanů chovali obvyklým způsobem v klecích.

V rámci obou skupin potkanů byla zvířata vystavena různým množstvím simulovaného kosmického záření, tvořeného protony a ionty. Přibližně o rok později vědci u potkanů hledali známky erektilní dysfunkce. Zjišťovali je měřením jejich oxidačního stresu, kdy je hladina antioxidantů v těle nízká, což souvisí s erektilní dysfunkcí. S tímto stavem souvisí také endoteliální dysfunkce, tedy zúžení cév.

Vystavení potkanů jakémukoli množství záření vedlo k mnohem většímu oxidačnímu stresu a zúžení cév v erektilní tkáni kolem penisu ve srovnání se zvířaty, která nebyla vystavena záření. U potkanů, kteří byli vystaveni pouze mikrogravitaci, byly tyto rizikové faktory rovněž zvýšené, ale v menší míře než u potkanů, kteří byli vystaveni pouze radiaci.

Sex ve vesmíru je fenomén

Představa sexu ve vesmíru je takovým fenoménem, že má tento termín dokonce vlastní stránku na anglické Wikipedii (česká Wikipedie poněkud překvapivě toto téma nenabízí). Zde se můžete dočíst, že „Podmínky sexu ve vesmíru (pohlavní styk, početí a rozmnožování ve stavu beztíže) je nutné prostudovat vzhledem k plánům na dlouhodobé vesmírné mise a budoucímu možnému ubytování sexuálních partnerů na palubě Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Mezi zkoumané otázky patří narušení cirkadiánních rytmů, radiace, izolace, stres a fyzické úkony při pohlavním styku v nulové nebo minimální gravitaci.“

I zde je zmíněna komplikace daná třetím Newtonovým zákonem, podle kterého platí, že během pohlavního styku by byly síly při pohybech obou účastníků vzájemně protichůdné. Upozorňuje také na skutečnost, že by astronauti během kopulace bez jištění mohli narážet do objektů v rámci vesmírné stanice.

Od roku 2009, kdy NASA plánuje lunární základny a případně i dlouhodobé mise, zaujalo toto téma v oblasti věd o životě důležité místo. Navzdory tomu někteří vědci tvrdí, že národní a soukromé vesmírné agentury dosud nezahájily žádný konkrétní výzkum ani nemají připravené plány, které by se zabývaly lidskou sexualitou ve vesmíru.

Porno ve stavu beztíže

V červnu 2015 oznámil Pornhub své plány natočit první pornografický film ve vesmíru. Spustil crowdfundingovou kampaň s cílem získat během 60 dní 3,4 milionu amerických dolarů. Podařilo se však vybrat pouze 236 086 dolarů. Pokud by se projekt podařilo zafinancovat, měl být film vydán v roce 2016, po šestiměsíčním výcviku dvou herců a šestičlenné posádky. Pornhub tvrdil, že jednal s několika soukromými kosmickými dopravci, ale odmítl jmenovat konkrétní společnosti.

Článek na Space.com se o této kampani zmínil s tím, že v roce 2008 obdržela Virgin Galactic nabídku ve výši 1 milionu dolarů od neznámé strany na natočení erotického filmu na palubě SpaceShipTwo, kterou však z blíže nespecifikovaných důvodů odmítla.

Jeden snímek tohoto žánru ve stavu beztíže však přeci jen vznikl. Produkční společnost Private Media Group natočila film s názvem The Uranus Experiment: Part Two, kde lze skutečně spatřit záběr pohlavního styku v nulové gravitaci. Natáčení se však neodehrávalo ve vesmíru, ale v letadle, které provádělo parabolické lety. Tyto lety umožňují zažít krátkodobý stav beztíže, což bylo klíčové pro natočení této specifické scény.

Celý proces byl velmi náročný jak z technického, tak z logistického hlediska. Vzhledem k omezenému rozpočtu si produkce mohla dovolit natočit pouze jeden 20sekundový záběr, ve kterém vystupovali herci Sylvia Saint a Nick Lang. Parabolické lety vyžadovaly přesné načasování a koordinaci, protože období beztíže trvá jen krátkou dobu. Navíc technické vybavení muselo být upraveno tak, aby fungovalo v těchto specifických podmínkách.

Tak bylo něco, nebo ne?

Pokud je nám známo, tak ještě nikdo nikdy neměl sex ve vesmíru. S příchodem vesmírné turistiky by se to ale mohlo brzy změnit. Přestože ve vesmíru ještě nikdo neměl sex, je třeba tuto základní lidskou potřebu brát v úvahu, pokud se má člověk stát „multiplanetárním druhem zcela nezávislým na Zemi“.

Kosmické aspekty, jako je radiace a změny gravitace, mohou zásadně komplikovat sex a reprodukci. Navíc je nutné brát v úvahu stres ze života v izolovaném, omezeném a extrémním prostředí s omezeným počtem lidí po delší dobu. V tuto chvíli je tedy těžké říci, zda budou mít lidé v blízké době sex ve vesmíru, ale s rychlým nástupem vesmírné turistiky – jako jsou komerční lety do vesmíru, orbitální stanice a vesmírné hotely – hodiny tikají.

Budoucnost vesmírné turistiky a plánované dlouhodobé mise na Mars a další planety vyvolávají potřebu detailního výzkumu lidské sexuality a reprodukce ve vesmíru. Kromě technických a logistických výzev spojených s pohlavním stykem v mikrogravitaci, jako je nutnost speciálního vybavení pro stabilizaci, je nutné také zvážit zdravotní rizika.

Radiace, které jsou astronauti vystaveni během dlouhodobých vesmírných misí, může mít negativní vliv na reprodukční zdraví a genetickou integritu budoucích generací. Tato témata jsou stále relativně málo prozkoumána a vyžadují další vědecké bádání.

Navzdory těmto výzvám by se vesmírné agentury měly připravit na nevyhnutelnou realitu, že se součástí života ve vesmíru stane lidská intimita. Vývoj technologií a postupů, které by umožnily bezpečný a komfortní pohlavní styk a reprodukci, bude klíčový pro úspěšnou kolonizaci dalších planet.

Budoucí výzkumy by tak měly zahrnovat nejen biologické a fyziologické aspekty, ale také psychologické a sociální dopady života v izolaci a extrémních podmínkách vesmíru. Teprve až tyto otázky důkladně prozkoumáme a vyřešíme, bude možné uvažovat o trvalé přítomnosti lidí mimo Zemi jako o reálné a udržitelné možnosti.

Přečtěte si také:

  OTHER NEWS

  1 hour ago

  Pracovněprávní vztahy a vojenská služba: Jaká jsou práva a povinnosti zaměstnanců?

  1 hour ago

  O víkendu se teploty budou držet kolem tropické třicítky, vrátí se bouřky

  1 hour ago

  Fotbalista Karafiát odešel z Mladé Boleslavi do druholigového Norimberka

  1 hour ago

  Rusko nevylučuje použití jaderných zbraní

  1 hour ago

  Electro World spustil výprodej se slevami až 50 procent. Mění se na DATART

  1 hour ago

  Tragické úmrtí v Thomayerově nemocnici. Pacient zemřel po pádu z balkonu ve druhém patře

  1 hour ago

  Kubáček: Atentát v USA změní české politické beránky ve vlky. Valeš zmínil „fascinaci Trumpem“

  2 hrs ago

  Sůl je nad zlato – a poradí si i s nepříjemnými druhy plevele

  2 hrs ago

  Do Mošnova přijede BMW: Investice za více než 3 miliardy a 1000 nových míst

  3 hrs ago

  Příprava dětí na větší rodinou sešlost, aby nevzbudily špatný dojem

  3 hrs ago

  Von der Leyenová: Žijeme v době hluboké úzkosti. Mladí nemají na bydlení, Orbánova cesta nebyla mírová

  3 hrs ago

  Von der Leyenová se obula do Orbána a europarlament bouřil. Češi jí chtějí říct "ne"

  3 hrs ago

  KVÍZ: Na lovu – Na Mistrovství ČR v Hospodském kvízu se lovci utkali s legendárním hokejovým brankářem

  3 hrs ago

  Může si Trump za atentát sám? Podle Pekarové Adamové nejspíše ano

  3 hrs ago

  O víkendu budou tropy. Kromě sklízení cuket můžete ještě začít i s pěstováním okurek

  3 hrs ago

  Letní předpověď: Počasí bude proměnlivé, předpokládají meteorologové!

  3 hrs ago

  Stačí jen papír a izolepa. Mezi Trumpovými podporovateli se šíří nový módní trend

  3 hrs ago

  Při návštěvě Ruska se utopil důležitý člen delegace Kim Čong-una

  3 hrs ago

  Máma střídala partnery, nestarala se. Přestala pro mě existovat, vzpomíná Hübschman

  3 hrs ago

  Rytmus a Jasmina už od policie vědí, kdo je vykradl! Má to ale háček

  3 hrs ago

  Jindřicha Plachtu si ve vtipné komedii Karel a já užijete i dnes. Skvělá zápletka, pěkná dávka humoru a mistři v hereckém oboru

  3 hrs ago

  Ukrajina odrazila útok ruských dronů, sestřelila většinu střel

  3 hrs ago

  Babiš klesl na nejhlubší dno. Všimlo si toho i Politico, to na něm nenechalo nit suchou

  3 hrs ago

  V ruském Jekatěrinburgu pokračuje proces s novinářem Gershkovichem

  3 hrs ago

  Původní zpráva | Jak Trump v Bílém domě změní vztahy s Čínou? Je mimořádně nepředvídatelný politik, řekl expert pro EZ

  3 hrs ago

  Péče o pokožku spálenou od slunce: Zapomeňte na led a s vážnými popáleninami vyhledejte lékaře

  3 hrs ago

  Generální inspektor zahájil vyšetřování postupu Tajné služby při ochraně Trumpa

  3 hrs ago

  Všechno je jinak, říká děda dívenky, která zemřela v rozpáleném autě. Nastínil, co se stalo

  3 hrs ago

  Americký miliardář zemřel po pádu z balkonu. Podle médií šlo o sebevraždu, našel se dopis

  3 hrs ago

  Pavel se v pátek zúčastní ceremoniálu zahájení stavby koncertního sálu v Ostravě

  3 hrs ago

  Soužití s Ukrajinci: Jak posuzují Češi jejich přístup k práci

  3 hrs ago

  Lezec Ondra před OH řeší nevyzpytatelné rameno, málem kvůli němu vzdal na SP

  3 hrs ago

  30 případů majora Zemana: Nový díl s banderovci z roku 1947 se těší velkému úspěchu mezi diváky

  3 hrs ago

  Mírotvorce, nebo Putinův poštovní holub? Europoslanci zhodnotili Orbánovu cestu do Ruska

  3 hrs ago

  Hrycova dcera zažila v Kyjevě drama: Poplach kvůli Rusům! Do krytu běžela v podpatcích

  3 hrs ago

  Musk oznámil přesun sídel společnosti SpaceX a sítě X z Kalifornie do Texasu

  3 hrs ago

  Jak na fantastickou citronádu, která vás během parného léta dokonale osvěží

  3 hrs ago

  Pět nejlepších chalupářských jídel: Jak na výborné lečo, dokonalý buřtguláš nebo voňavou bramboračku

  3 hrs ago

  Hokejové Pardubice hlásí zvučnou posilu. Ze Švýcarska se vrací domů kapitán mistrů světa Červenka

  3 hrs ago

  Politico zkritizovalo Babiše za jeho poslední rozhovor

  ALONGWALKER VIETNAM: Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch ALONGWALKER INDONESIA: Saluran untuk mengeksplorasi pengalaman para pemuda global