กทท. ชงแผน 'ท่าเรือคลองเตย' 6 เดือนชัดเจน แบ่งพื้นที่ปั้นมิกซ์ยูส

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กทท. ครบรอบ 73 ปี พร้อมระบุว่า ขณะนี้กระทรวงฯ ได้รับหนังสือข้อสั่งการของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เพื่อเร่งศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการย้ายท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) ออกจากพื้นที่กรุงเทพฯ โดยอยู่ระหว่างเตรียมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวภายในเดือน พ.ค.นี้ ซึ่งมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน

อย่างไรก็ดี ตนได้สั่งการให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) นำผลการศึกษาฉบับล่าสุดในปี 2562 มาเป็นข้อเสนอของการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ โดยภายใต้แผนที่ดำเนินการศึกษามานั้น จะครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่ทั้งหมด 2,353 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่เชิงพาณิชย์ในลักษณะผสมผสาน (Mixed-Use) โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย Smart Community และการพัฒนาท่าเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว

“ในข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ไม่ได้มีการระบุให้ย้ายท่าเรือทั้งหมดออกไป แต่เป็นข้อสั่งการให้ศึกษาความเป็นไปได้ โดยปัจจุบันการท่าเรือฯ ก็มีแผนศึกษาความเหมาะสมไว้อยู่แล้ว ในการย่อส่วนของท่าเรือขนส่งสินค้า ปรับให้เป็นท่าเรือระบบไฟฟ้า ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และหันมาพัฒนาท่าเรือเพื่อรองรับเรือสำราญการท่องเที่ยวมากขึ้น”

กทท. ชงแผน 'ท่าเรือคลองเตย' 6 เดือนชัดเจน แบ่งพื้นที่ปั้นมิกซ์ยูส

นางมนพร กล่าวด้วยว่า คาดว่าคณะกรรมการจะพิจารณาปรับแผนความเหมาะสมของท่าเรือกรุงเทพแล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนี้ และมั่นใจว่าจะสามารถเริ่มตอกเสาเข็มก่อสร้างโครงการได้ภายในรัฐบาลนี้ เพราะมีเป้าหมายต้องการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือแห่งนี้ให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ

นอกจากนี้ ตนยังได้มอบหมายให้ กทท. สร้างรูปแบบธุรกิจและกิจกรรมใหม่ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ และตอบสนองความต้องการของผู้นำเข้า - ส่งออก เพื่อให้ท่าเรือกรุงเทพพัฒนาเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) ที่สำคัญของประเทศ โดยส่งเสริมให้ท่าเรือกรุงเทพเป็นศูนย์กลางการให้บริการร่วมกับท่าเรือเอกชนในแม่น้ำเจ้าพระยา (Chaophraya Super Port) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ร่วมกับภาคเอกชน

อีกทั้งยังดำเนินโครงการเขตปลอดอากร (Bangkok Port Free Zone) สร้างมูลค่าเพิ่มจากธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า คาดว่าจะมีรายได้จากการดำเนินการ 6-7 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ได้มีแผนในการขยายขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้า คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าในอนาคต ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าเรือฝั่งตะวันตกเป็นท่าเรือกึ่งอัตโนมัติ และโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าและศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

กทท. ชงแผน 'ท่าเรือคลองเตย' 6 เดือนชัดเจน แบ่งพื้นที่ปั้นมิกซ์ยูส

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย​ (กทท.) เผยว่า กทท.เตรียมเสนอคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ เพื่อให้ทบทวนความเหมาะสมของโครงการ และจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ 2,353 ไร่ ซึ่งคาดว่าการประชุมนัดแรกในเดือน พ.ค.นี้ น่าจะเริ่มมีความชัดเจนของนโยบายรัฐบาลต่อการขับเคลื่อนโครงการ

ขณะที่ผลการศึกษาพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ ก่อนหน้านี้ กทท.เคยศึกษาเป็นฉบับล่าสุดในปี 2562 จะมีการพัฒนาพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งในพื้นที่ท่าเรือ จะปรับปรุงให้เป็นท่าเรือสีเขียว บริการสายการเดินเรือด้วยระบบเทคโนโลยีต่างๆ ส่วนพื้นที่นอกเขตท่าเรือจะมีการพัฒนาเป็นโครงการมิกซ์ยูส ซึ่งเคยมีการศึกษาไว้ทั้งห้างสรรพสินค้า ศูนย์การประชุม และที่อยู่อาศัยต่างๆ

“ผลการศึกษาก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าเป็นมุมมองของการท่าเรืออย่างเดียว แต่ในการพิจารณาแผนพัฒนารอบนี้ จะครอบคลุมหลากหลายมุมมองรอบด้าน เพราะคณะกรรมการจะมีตัวแทนหลายภาคส่วน ทำให้แผนพัฒนาท่าเรือกรุงเทพจะเป็นประโยชน์สูงสุด”

กทท. ชงแผน 'ท่าเรือคลองเตย' 6 เดือนชัดเจน แบ่งพื้นที่ปั้นมิกซ์ยูส

นายเกรียงไกร กล่าวด้วยว่า ท่าเรือกรุงเทพปัจจุบันแบ่งพื้นที่ภายใต้ผังเมืองเก่าที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การปรับปรุงแผนพัฒนาในครั้งนี้จึงถือเป็นการปรับผังเมืองในรอบ 73 ปีของการท่าเรือ จะพิจารณาใช้ทุกพื้นที่อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ของการท่าเรือ จะหารือประชาชนถึงความต้องการ และหาทางออกของการพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกัน

ทั้งนี้ ข้อเสนอของ กทท.ในการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ เบื้องต้นจะมีโครงการใหม่ที่เกิดขึ้น อาทิ กิจการท่าเรือรองรับเรือสำราญเพื่อการท่องเที่ยว และการปรับปรุงท่าเรือชายฝั่ง และท่าเรือขนส่งทางทะเล ให้เป็นระบบอัตโนมัติ ถือเป็นการย่อส่วนท่าเรือขนส่งสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาแก้ปัญหา ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่จำนวนมาก แต่สามารถจัดสรรระบบขนส่งสินค้าให้รองรับตู้ขนส่งสินค้าในปริมาณเท่าเดิม ลดจำนวนรถบรรทุกเข้าออกพื้นที่ท่าเรือ เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดและสร้างมลภาวะ

“วันนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าท่าเรือกรุงเทพจะย้ายไปในรูปแบบใด เพราะหากพิจารณาตามคำสั่งคือการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการย้ายท่าเรือกรุงเทพ ดังนั้นการท่าเรือฯ เราจึงจะเสนอแผนที่เคยศึกษาไว้แล้ว ในการย่อส่วนท่าเรือขนส่งให้เล็กลงด้วยเทคโนโลยี เพิ่มพื้นที่เพื่อรองรับเรือสำราญ พัฒนาที่ดินเชิงพาณิชย์ และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน โดยท้ายที่สุดคงต้องรอดูผลการพิจารณาของคณะกรรมการก่อน”

กทท. ชงแผน 'ท่าเรือคลองเตย' 6 เดือนชัดเจน แบ่งพื้นที่ปั้นมิกซ์ยูส

สำหรับผังโครงการแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือคลองเตยของ กทท. บนที่ดินรวม 2,353 ไร่ มีมูลค่ามากกว่า 1 แสนล้านบาท ก่อนหน้านี้ถูกจัดสรรออกเป็น 5 กลุ่มพัฒนา ประกอบด้วย

กลุ่มพัฒนาพื้นที่ A

 • อาคารสำนักงานท่าเรือใหม่และอาคารสำนักงานเช่าเอกชน
 • โครงการที่พักอาศัย
 • โครงการพัฒนา Medical Hub
 • อาคารสำนักงาน
 • Smart Community
 • อาคารอยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการพนักงานการท่าเรือ
 • อาคารอยู่อาศัยประเภทเช่า
 • Retail Mixed use

กลุ่มพัฒนาพื้นที่ B

 • Smart Port (กึ่งอัตโนมัติ)
 • ท่าเทียบเรือตู้สินค้าฝั่งตะวันออก
 • ท่าเทียบเรือสินค้าชายฝั่ง

กลุ่มพัฒนาพื้นที่ C

 • พื้นที่ Cruise Terminal
 • Retail Mixed use
 • อาคารสำนักงาน
 • พื้นที่พาณิชย์ Duty Free
 • โรงแรม
 • พื้นที่พาณิชยกรรม
 • อาคารจอดรถ
 • ศูนย์ฝึกอบรม
 • พื้นที่ศูนย์อาคารแสดงสินค้า
 • อาคารสาธารณูปโภค

พื้นที่รองรับในการพัฒนาอนาคต X

 • พื้นที่คลังเก็บสินค้า
 • สำนักงาน E- Commerce
 • พื้นที่จอดรถบรรทุก
 • พื้นที่ ปตท.เช่าใช้

กลุ่มพัฒนาพื้นที่ G

 • Sport Complex
 • สวนสาธารณะ

OTHER NEWS

3 hrs ago

เศรษฐกิจและตลาดหุ้นของประเทศใน 10 ปีข้างหน้า

3 hrs ago

BRI บุกบ้านแนวราบ โซนตะวันตก3,250 ล้าน หลัง คว้ากำไร Q1/67 โต 195%

3 hrs ago

ครั้งแรกในไทย! สำนักงานนวัตกรรมจับมืออิสราเอล แปรรูปขยะพลาสติกสู่น้ำมันแนฟทา

3 hrs ago

จบดับเบิลแชมป์หนแรก เลเวอร์คูเซนเฉือนไกเซอร์สเลาเทิร์นนัดชิงเดเอฟเบ โพคาล

3 hrs ago

ต้องระวัง! ไม่บาลานซ์ชีวิตดิจิทัล เสี่ยงโรค “Nomophobia” กลัวการขาดมือถือ!!

3 hrs ago

ยันสำรวจ 3 อำเภอกาญจน์ ผันน้ำ “เขื่อนศรีนครินทร์”

3 hrs ago

แฟนแมนยูฯ กินหมูกระทะฟรี 200 คนแรก แถม "ลาบเป็ด" ฉลองแชมป์เอฟเอคัพ สมัยที่ 13 (คลิป)

3 hrs ago

ไฟไหม้รุนแรงร้านตู้เกมหยอดเหรียญในอินเดีย ดับ 24 ศพ

3 hrs ago

แซ่บมาก เป้ย ปานวาด แชร์คำกล่าวเด็ด กรรชัย ก่อนลบทิ้งไป แต่มีคนแคปไว้ทัน

3 hrs ago

ช็อกเลย30ล้านจมหาย ไฮโซชูชัย เครื่องเพชรตกทะเล ขอให้งมทั้งคืนสุดท้ายต้องทำใจ

3 hrs ago

วิจารย์ฉ่ำโซเชียล! ผู้ปกครองปล่อยเด็กขับรถบรรทุกออกถนนใหญ่

3 hrs ago

“เสรีพิศุทธิ์” อัดรัฐบาล ไม่สนใจการศึกษา ปล่อยให้โง่แล้วซื้อเสียง

3 hrs ago

ไปแล้วรายแรก "ดาวดังทีมชาติไทย" ถอนตัวเกมปะทะ "จีน" กับ "สิงคโปร์" ชี้ชะตาคัดบอลโลก 2026

3 hrs ago

'ทักษิณ' เผาศพ 'ลุงป๊อก' โชเฟอร์คู่ใจ 40 ปี นึกหวนถ้าคาร์บอมบ์สำเร็จคงตายคู่

4 hrs ago

ร้านหมูกระทะฉลองแมนยู ได้แชมป์ เอฟเอคัพ ให้กินฟรี 200 คน

4 hrs ago

ดีพี กาญฯ ไม่ขอเลื่อนเตะนัดชิงเอฟเอ หากเลื่อนขอแพ้บาย ยกแชมป์ให้บียู

4 hrs ago

จับเซียนพระดัง! หลอกเช่าพระแท้ไปขายแต่จ่ายเช็คเด้งกว่า 380 ล้าน

4 hrs ago

“Block Out 2024” กระแสโซเชียลแบนคนดัง ปิดปากเงียบปมกาซา

4 hrs ago

กกต.เปิด 48,117 ชื่อชิง สว. พบ 'กลุ่มทำสวน' คนสมัครเยอะสุด

4 hrs ago

ราคาน้ำมันวันนี้2567 (26 พ.ค.) บางจาก ปตท. อัปเดตราคาล่าสุด

4 hrs ago

“ทักษิณ“ ชวน “สุวัจน์” เข้าร่วมเป็นกำลังหลักพรรคเพื่อไทย

4 hrs ago

หนุ่มเครียด!ราดน้ำมันจุดไฟเผาตัวเองดับสลดต่อหน้าแม่

4 hrs ago

เด็ก 5 ขวบในสหรัฐฯ อายุน้อยที่สุด! สวมแขนกล“ฮีโร่ อาร์ม” สุดเท่!

4 hrs ago

บดินทร์เดี้ยง! อิชิอิ เรียกชาญณรงค์ เสียบทัพแทนดวลจีน-สิงคโปร์

4 hrs ago

ก็วิวมันสวย หนุ่มปีนเสาสูง 60 เมตร บอกอากาศดี วิวด้านบนสวย ขึ้นมาแล้ว 3 รอบ

4 hrs ago

คนสนใจซื้อทองพุ่ง 250% หลังหลังราคาทะยานสู่ 4 หมื่นบาท

4 hrs ago

ใครรู้จัก “เสี่ยนุ” ฝากสะกิด จ่ายค่าตัวเด็กเอนฯด่วน

4 hrs ago

เจ้าของร้านใจถึง ฉลองแชมป์ "เอฟเอคัพ" กินหมูกระทะฟรี เพิ่มเป็น200คน แจ้งเวลารับบัตรคิว

5 hrs ago

เศรษฐา อวยพรวันเกิด ‘ชัชชาติ’ ชมอายุ 58 ปียังดูหนุ่ม ขอให้แข็งแรงอย่างนี้ตลอดไป

5 hrs ago

เกม ‘Call of Duty’ ประกาศครอสโอเวอร์กับ Gundam เพิ่มชุดใหม่ธีมหุ่นยนต์ในตำนาน

5 hrs ago

ประกันสังคม แจงเหตุเรียกเงินผู้ประกันตนคืน โครงการเยียวยาวิกฤตโควิด

5 hrs ago

เช็กตลาดหุ้น-ค่าเงินสัปดาห์หน้า เงินบาทมีโอกาสแตะ 37 บาทต่อดอลลาร์

5 hrs ago

เอ็มบัปเป้อำลาเปแอสเช ร่วมซิวแชมป์เฟร้นช์คัพส่งท้าย

5 hrs ago

“Golden Boy” ประติมากรรมสำริดกะไหล่ทอง รูปสนองพระองค์ “พระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2” ?

5 hrs ago

‘คาโบสุ’ น้องหมาชิบะ มีมดังในตำนาน กลับดาวหมาแล้ว โซเชียลแห่อาลัย

5 hrs ago

รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ อัปเดตผู้ป่วยสิงคโปร์แอร์ไลน์ส ยังอยู่ใน ICU 7 ราย

5 hrs ago

อั้ม พัชราภา ลั่นอายมาก แต่แดนซ์เมร่อนไม่หยุด ต่อหน้าแฟนเก่า เผยโมเมนต์คนคิดถึง อั้ม-พก

5 hrs ago

งวดนี้หวยออก 1 มิ.ย. นักเก็บสถิติยิ้มหวานเจอ "เลขเด็ด" ไปเสี่ยงโชค 1/6/67

5 hrs ago

‘ธนกร’ มั่นใจ ‘พีระพันธุ์’ แก้ราคาน้ำมันได้แน่ จ่อตั้งโรงกลั่นสู้สิงคโปร์ ลุยปลดแอกไทยจากตลาดโลก

5 hrs ago

‘กองกำลังบูรพา-กสทช.’ ลุยหันเสากลับฝั่งไทย! กันแก๊งคอล-พนัน ลักเชื่อมเน็ตไปกัมพูชา

Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch