Πότε κλείνουν τα σχολεία - Το πλήρες πρόγραμμα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024, δείτε αναλυτικά

πότε κλείνουν τα σχολεία - το πλήρες πρόγραμμα για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2024, δείτε αναλυτικά

Πότε κλείνουν τα σχολεία - Το πλήρες πρόγραμμα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024, δείτε αναλυτικά

Αύριο, Παρασκευή θα χτυπήσει για τελευταία φορά το κουδούνι στα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ της χώρας, καθώς η 17η Μαΐου 2024 έχει οριστεί ως η τελευταία ημέρα μαθημάτων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, οι απολυτήριες -ενδοσχολικές- εξετάσεις των μαθητών της Γ' λυκείου θα διεξαχθούν την ερχόμενη εβδομάδα, 20-27 Μαΐου.

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα «ριχτούν στη μάχη» των Πανελλαδικών στις 31 Μαΐου, μέχρι και τις 12 Ιουνίου. Σημειώνεται πως το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των Πανελλαδικών για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ έχει οριστεί μεταξύ 30 Μαΐου έως 11 Ιουνίου.

Όσον αφορά στις προαγωγικές εξετάσεις για την Α' και Β' λυκείου, αυτές θα διεξαχθούν κατά το διάστημα 20 Μαΐου-14 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται, ότι ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα γυμνάσια έχει οριστεί η 29η Μαΐου και έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στο διάστημα 3-17 Ιουνίου 2024.

Διαβάστε ακόμα: Πανελλήνιες 2024: Τα εξεταστικά κέντρα για τα ειδικά μαθήματα - Δείτε την πλήρη λίστα

Τέλος, τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της επικράτειας θα παραμείνουν ανοικτά έως τις 14 Ιουνίου 2024.

Τι αναφέρει η απόφαση του υπουργείου Παιδείας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
 2. Τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 2, της παρ. 3 και την περ. γ της παρ. 4 του άρθρου 89 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).
 3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005), όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
 5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
 6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
 7. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων-Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).
 8. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
 9. Την υπ’ αρ. 80/05-01-2024 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ζωή Μακρή» (Β’ 69).
 10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/135/28703/Β1/19-3-2024 εισήγηση, του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2023-2024:

α. Των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, και Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της Χώρας, η 29η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη.

β. Των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων- Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της Χώρας, η 17η Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή.

Πανελλήνιες 2024 - Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Ειδικών και Μουσικών μαθημάτων και προθεσμίας Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, έτους 2024, έχει ως εξής:

Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ ετους 2024

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

31-5-2024

- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

τριτη

4-6-2024

πεμπτη

6-6-2024

ΤΕΤΑΡΤΗ

12-6-2024

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού)

- ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

- ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

- ΛΑΤΙΝΙΚΑ

- χημεια

- πληροφορικη

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

- ιστορια

-ΦΥΣΙΚΗ

- οικονομια

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2024

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΕΜΠΤΗ

30-5-2024

- ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ

1-6-2024

- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα)

ΔΕΥΤΕΡΑ

3-6-2024

ΤΕΤΑΡΤΗ

5-6-2024

ΤΡΙΤΗ

11-6-2024

ΠΕΜΠΤΗ

13-6-2024

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14-6-2024

ΔΕΥΤΕΡΑ

17-6-2024

- ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II

- ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ)

- ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

- ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2

- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

- ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

- ΥΓΙΕΙΝΗ

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

- ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ)

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

- ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

- ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ

- ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

- ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ II (ΜΕΚ ΙΙ)

- ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

- ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Γ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2024

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΤΡΙΤΗ

18-6-2024

ΑΓΓΛΙΚΑ

12:00μ.μ

ΤΕΤΑΡΤΗ

19-6-2024

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

8:30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ

20-6-2024

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

8:30 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21-6-2024

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

8:30 π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ

22-6-2024

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ

11:30 π.μ.

ΤΡΙΤΗ

25-6-2024

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

8:30 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ

26-6-2024

ΓΑΛΛΙΚΑ

8:30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ

27-6-2024

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

8:30 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

28-6-2024

ΙΤΑΛΙΚΑ

8:30 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης:

 • μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,
 • μέχρι τις 11:30 π.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης 12:00 μ.μ.
 • μέχρι τις 11:00 π.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης 11:30 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

 • των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,
 • των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,
 • για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο.
 • για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30΄ λεπτά.

Δ) Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2024-25 ορίζεται το διάστημα από τη Δευτέρα 17-6-2024 μέχρι και την Παρασκευή 28-6-2024.

Δείτε το άρθρο στο Parapolitika.gr

OTHER NEWS

2 hrs ago

Diddy: Η πρώτη αντίδρασή του μετά το βίντεο που δείχνει να ξυλοκοπεί την Cassie

2 hrs ago

Ο Στέφανος Κασσελάκης έπαιξε μπάσκετ σε αναπηρικό αμαξίδιο στην Κομοτηνή

2 hrs ago

Άσχημα νέα για εταιρεία κολοσσό -Συνεχίζονται οι μαζικές απολύσεις

2 hrs ago

Στέφανος Κασσελάκης: «Πάντως, εγώ είμαι λαϊκός αριστερός»

2 hrs ago

Νικολακόπουλος: «Τουλάχιστον έχει βάλει τις βάσεις για ένα καλύτερο πρωτάθλημα του χρόνου ο Ολυμπιακός»

2 hrs ago

Zayn: Η πρώτη σόλο συναυλία μετά την αποχώρησή του από τους One Direction

2 hrs ago

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Θεόφιλο (Εικόνες)

2 hrs ago

Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 21 Μαΐου: Δίδυμοι, είναι η εποχή σας και θα λάμψετε

2 hrs ago

Λαμία: Εντοπίστηκε σταφυλόκοκκος σε δείγματα των σχολικών γευμάτων

2 hrs ago

Καιρός: Yψηλές θερμοκρασίες και αφρικανική σκόνη την Τρίτη

2 hrs ago

Οι ευρωεκλογές και το ασανσέρ του Κασσελάκη

3 hrs ago

Microsoft: Νέοι υπολογιστές με μικροτσιπ AI από την Qualcomm

3 hrs ago

Κεχαγιά: Ο Μητσοτάκης να ζητήσει άμεσα συγγνώμη από την κοινωνία και από τους δύο αρχιτέκτονες της Συμφωνίας των Πρεσπών

3 hrs ago

Κογκρέσο: Η BMW εισήγαγε στις ΗΠΑ 8.000 οχήματα με απαγορευμένα ανταλλακτικά από Κίνα

3 hrs ago

Ευρωεκλογές 2024: 63 πρώην υπουργοί και βουλευτές στηρίζουν τη Νέα Αριστερά -Το κείμενό τους

3 hrs ago

Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας: Μια νεκρή και ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του από φωτιά

3 hrs ago

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αθήνα - Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν δύο ηλικιωμένα αδέλφια

3 hrs ago

Παλινδρόμηση οξέος: Τι κάνει το μηλόξυδο

3 hrs ago

ΕΕ-Μπορέλ: Όλα τα κράτη που έχουν επικυρώσει το καταστατικό του ΔΠΔ υποχρεούνται να εκτελούν τις αποφάσεις του

3 hrs ago

Βαρόμετρο Οpinion Poll: Μεγάλο προβάδισμα της ΝΔ – Με άνεση στην δεύτερη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ

3 hrs ago

Στην Ελλάδα τα smart #1 και smart #3 -Δείτε τις τιμές τους

3 hrs ago

Καιρός: Ζέστη ως 34 βαθμούς και σκόνη -Αυτές οι δύο περιοχές θα «πνιγούν»

4 hrs ago

Απίστευτο: Χειροκροτούσαν επί επτά λεπτά τον Κέβιν Κόστνερ στις Κάννες -Σάστισε, δάκρυσε [βίντεο]

4 hrs ago

Τα κομψά και άνετα kitten heels που θα γίνουν η τάση του καλοκαιριού

4 hrs ago

Γυναικοκτονία στο Μενίδι: Στη φυλακή ο 50χρονος - Ομολόγησε την πράξη του - Τι ανέφερε

5 hrs ago

Κατατονία : Προειδοποιητικά Σύμβολα Που Πρέπει Να Προσέξετε

5 hrs ago

«Αποχωρεί σύντομα από τον Παναθηναϊκό ο Ακαϊντίν μετά την ανάρτηση για τον Κεμάλ»

5 hrs ago

Αίγυπτος: Μεγάλη "ανωμαλία" κάτω από τις πυραμίδες της Γκίζας - Ανακάλυψη "έκπληξη" από τους αρχαιολόγους

5 hrs ago

Νέο TikTok Μητσοτάκη: «Τρία στα τρία!» -Η πρόβλεψη για το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ που βγήκε αληθινή [βίντεο]

5 hrs ago

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Πάνω από 33% η ΝΔ - Τα ποσοστά αποχής για τις ευρωεκλογές

5 hrs ago

Λαρεντζάκης: «Θα ήθελα να κλείσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό - Φοβερό αυτό που έχει καταφέρει ο Μπαρτζώκας»

5 hrs ago

Crochet: Το «βελονάκι» της γιαγιάς επιστρέφει στις τάσεις του καλοκαιριού -Σε φορέματα, τσάντες και παπούτσια

6 hrs ago

Σκέρτσος: «Ποιος άλλος πρωθυπουργός έχει υψώσει το ανάστημά του απέναντι στις πολυεθνικές;»

6 hrs ago

Μικροπλαστικά εντοπίστηκαν σε κάθε δείγμα από ανθρώπινους όρχεις σε επιστημονική μελέτη

6 hrs ago

Παππάς: Συγκάλυψη για να μη μάθει ο κόσμος ως τις ευρωεκλογές τι έχει να πληρώσει

6 hrs ago

Ιταλία: Σεισμική δόνηση 4,4 Ρίχτερ στη Νάπολι - Στους δρόμους βγήκαν οι κάτοικοι

7 hrs ago

«Ο καλύτερος 17άρης στον κόσμο»: Μυθική ασίστ με την πρώτη ομάδα της Γκενκ από τον Καρέτσα!

7 hrs ago

Εμπραχίμ Ραϊσί: Πώς αντέδρασε η διεθνής κοινότητα στον θάνατό του - Συλλυπητήρια από ηγέτες, πένθος για τη Χαμάς

7 hrs ago

Τουρκία: Ημέρα εθνικού πένθους κήρυξε ο Ερντογάν για τον θάνατο του Ραΐσι

7 hrs ago

Τζέισον Μομόα: Οι τρυφερές φωτογραφίες από το ταξίδι στην Ιαπωνία με τη νέα του σύντροφο

Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch