Έκρηξη των φορολογικών εσόδων τον Απρίλιο - Ξεπέρασε τα 3,2 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα στο α' τετράμηνο

έκρηξη των φορολογικών εσόδων τον απρίλιο - ξεπέρασε τα 3,2 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα στο α' τετράμηνο

Φορολογικά έσοδα και πρωτογενές πλεόνασμα

Έκρηξη των φορολογικών εσόδων καταγράφηκε τον Απρίλιο κυρίως εξαιτίας της είσπραξης της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ η οποία είχε προϋπολογιστεί να εισπραχθεί τον Μάιο. Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΘΟ τα έσοδα από φόρους στο τετράμηνο εμφάνισαν υπέρβαση 2,311 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Παράλληλα, καταγράφηκε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,2 δισ. ευρώ  έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 631 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά όπως αναφέρει το ΥΠΟΙΚ και σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Απριλίου 2024, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 279 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 2.699 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2024 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024 και ελλείμματος 789 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2023.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3.253 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 631 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 2.443 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2023.

Σημειώνεται ότι κατά τον μήνα Απρίλιο εισπράχθηκε η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τον μήνα Μάιο, εκτιμώμενου ποσού 940 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, σημαντικό μέρος της διαφοράς του πρωτογενούς πλεονάσματος έναντι του στόχου σε ταμειακούς όρους δεν προσμετράται στο πρωτογενές αποτέλεσμα του 2024 σε δημοσιονομικούς όρους. Ενδεικτικά, ποσό ύψους 159 εκατ. ευρώ που αφορά σε έσοδα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους, ενώ σημαντικό μέρος της διαφοράς στις εισπράξεις των φορολογικών εσόδων ύψους 647 εκατ. ευρώ προσμετράται στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα του έτους 2023. Επομένως, το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει σημαντικά από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2024, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 22.508 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.311 εκατ. ευρώ ή 11,4% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024, παρότι στη στοχοθεσία της εισηγητικής έκθεσης είχε συμπεριληφθεί η είσπραξη τον μήνα Μάρτιο ποσού ύψους 1.797 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), το οποίο στο μεγαλύτερο μέρος του, ήτοι ποσό 1.687 εκατ. ευρώ, είχε εισπραχθεί τον Δεκέμβριο του 2023 και επιπλέον ποσό 159 εκατ. ευρώ εισπράχθηκε τον Ιανουάριο 2024.

Εξαιρουμένου του ανωτέρω ποσού, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 3.949 εκατ. ευρώ ή 21,5% έναντι του στόχου. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως: α) στα αυξημένα φορολογικά έσοδα κατά 2.155 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση των επιστροφών και β) στα αυξημένα έσοδα ΠΔΕ κατά 1.150 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 20.368 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2.203 εκατ. ευρώ ή 12,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024. Η υπερεκτέλεση αυτή προέρχεται κυρίως: α) από την είσπραξη τον Απρίλιο της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ, ενώ είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τον μήνα Μάιο, εκτιμώμενου ποσού 940 εκατ. ευρώ και β) από την καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2024 (σημειώνεται ότι εκτιμώμενο ποσό ύψους 647 εκατ. ευρώ προσμετράται στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα του έτους 2023), όσο και την καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους (ΦΠΑ, ΕΦΚ κ.λπ.).

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2.148 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 48 εκατ. ευρώ από τον στόχο (2.100 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.504 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.150 εκατ. ευρώ από τον στόχο (1.354 εκατ. ευρώ).

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Ειδικότερα, τον Απρίλιο 2024 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.685 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 1.880 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5.525 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.605 εκατ. ευρώ ή 40,9% έναντι του στόχου. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως: α) στην είσπραξη της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τον μήνα Μάιο, εκτιμώμενου ποσού 940 εκατ. ευρώ, β) στο γεγονός ότι εξαιτίας της τραπεζικής αργίας στις 29 Μαρτίου και 1 Απριλίου, η προθεσμία καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έληγαν τις ως άνω ημερομηνίες, παρατάθηκε μέχρι και τις 2 Απριλίου και ως εκ τούτου εκτιμάται ότι ποσό περίπου 300 εκατ. ευρώ, που αφορά φορολογικές οφειλές μηνός Μαρτίου, εξοφλήθηκαν στις 2 Απριλίου και συμπεριλαμβάνονται στα έσοδα μηνός Απριλίου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 464 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 62 εκατ. ευρώ από τον στόχο (401 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 168 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 121 εκατ. ευρώ από τον στόχο (47 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Απριλίου 2024 ανήλθαν στα 22.788 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 109 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (22.897 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024. Επίσης είναι αυξημένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, κατά 942 εκατ. ευρώ, λόγω των αυξημένων επενδυτικών δαπανών κατά 940 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 882 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των μεταβιβαστικών πληρωμών προς ΟΚΑ κατά 675 εκατ. ευρώ. Αντίρροπα, δηλαδή αυξητικά σε σχέση με τον στόχο, κινήθηκαν οι πληρωμές των τόκων κατά 228 εκατ. ευρώ και οι επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα κατά 280 εκατ. ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, δόθηκαν 110 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς τον ΕΛΓΑ, για την αποζημίωση των πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από πλημμυρικά φαινόμενα εξαιτίας των θεομηνιών DANIEL-ELIAS περιόδου Σεπτεμβρίου 2023, 82 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ως επιχορήγηση σε συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ) και 138 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Υγείας ως επιχορήγηση στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας φαρμάκων για τις ανάγκες των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του Γ.Ν. Παπαγεωργίου.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 3.751 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 773 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, καθότι παρουσιάστηκε υπέρβαση του στόχου στο ΠΔΕ.

 

Πηγή: skai.gr

Κομισιόν: Ανάπτυξη 2,2% και πληθωρισμός 2,8% για την Ελλάδα φέτος - Κάτω από το 150% το χρέος το 2025 - Δείτε πίνακα

Διασύνδεση όλων των επιχειρήσεων με το σύστημα άμεσων πληρωμών Iris έως 31 Μαρτίου 2025

Μακρινό όνειρο η αγορά σπιτιού στην Αθήνα - Μισθοί 11 ετών για 60 τ.μ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

OTHER NEWS

12 hrs ago

Πεσκόφ: «Περίεργη η στάση των ΗΠΑ να επιβάλουν κυρώσεις εις βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου» –

12 hrs ago

Ουκρανία: Κατάταξη στο στρατό ζήτησαν 3.000 ποινικοί κρατούμενοι μετά την υπό όρους αποφυλάκισή τους

12 hrs ago

Πώς να βήξεις και πότε να κάνεις ντους: Οι κανόνες για τουρίστες στην Ιαπωνία

12 hrs ago

Τουρκία: Κατηγορεί την Ελλάδα ότι δεν αποκαθιστά ιστορικά τζαμιά

12 hrs ago

Ινδία: 17χρονος γιος επιχειρηματία στην Ινδία σκότωσε με Porsche δύο 24χρονους - Τον… τιμώρησαν με έκθεση

12 hrs ago

6 βρετανικές δραματικές αστυνομικές σειρές για να μυρίσει καλοκαίρι

12 hrs ago

Κλιμακώνεται η κόντρα Ισπανίας - Αργεντινής: Η Μαδρίτη ανακάλεσε οριστικά την πρέσβυ της στο Μπουένος Αϊρες

12 hrs ago

Αποστολάκης: Λυμένα προβλήματα με τη Β. Μακεδονία επανέρχονται λόγω ολιγωρίας της κυβέρνησης

12 hrs ago

Λίντσεϊ Λόχαν: Απολαμβάνει τη βόλτα της στα σοκάκια της Μυκόνου

12 hrs ago

Επίσκεψη Γεωργιάδη και Θεμιστοκλέους στο ΓΝΑ «Ευαγγελισμός» – Επιθεώρησαν το έργο κατασκευής 32 νέων κλινών ΜΕΘ

12 hrs ago

Σε έξι στάδια θα γίνει η ανέλκυση του ναυαγίου με το μεγαλύτερο θησαυρό στον κόσμο

12 hrs ago

156 προσλήψεις στην ΕΑΒ με προκήρυξη ΑΣΕΠ

12 hrs ago

Ο Μπίλι Ζέιν «μεταμορφώθηκε» σε Μάρλον Μπράντο με εντυπωσιακά αποτελέσματα

12 hrs ago

Matthew Perry: Η αστυνομία ερευνά ποιος χορήγησε την κεταμίνη στον ηθοποιό - Τα νέα στοιχεία

12 hrs ago

Final Four 2024, Παναθηναϊκός AKTOR: Η μοναδική εμπειρία θέασης μέσα από το VIP Lounge του ΟΑΚΑ

12 hrs ago

ΕΛΑΣ: Προσοχή στις απάτες με πρόσχημα τη διάθεση εισιτηρίων για τον τελικό του Conference League και το Final Four

12 hrs ago

Παγκόσμια διάκριση για ενήλικα μαθητή ΕΠΑΛ - Έφτιαξε Κύβο του Ρούμπικ για τυφλούς [εικόνες]

12 hrs ago

Ντοντό: «Ο Τάισον μου είπε ένα μυστικό για τον Ολυμπιακό»

12 hrs ago

Μεξικό: Άγριος καβγάς πλανόδιων μουσικών και ζογκλέρ για τα φιλοδωρήματα - Του επιτέθηκαν και τους πέταξε φωτιά

12 hrs ago

Γιώργος Λιανός | Φωτογραφίζει τη σύζυγό του αμακιγιάριστη και με τα φυσικά της μαλλιά

12 hrs ago

Πόσο κοστίζει τώρα η αγορά εξοχικής κατοικίας

12 hrs ago

Τρεις μήνες φυλακή για 57χρονο που βιντεοσκοπούσε τη δίκη Κασιδιάρη

12 hrs ago

Κάνει τόση ζέστη στο Μεξικό που οι πίθηκοι «αλουάτα» πέφτουν νεκροί από τα δέντρα

12 hrs ago

Το “33 + 9” του Μητσοτάκη στις ευρωεκλογές

12 hrs ago

Πέθανε ο Γιώργος Λαμπράκης - «Εφυγε» την ίδια ακριβώς μέρα με την δολοφονία του πατέρα του, 61 χρόνια μετά

12 hrs ago

Περικεφαλαίες με φτερά και κολάν: Η μόδα στις κρατικές στολές του 19ου αιώνα

12 hrs ago

Η Παλαιστινιακή Αρχή μίλησε για «Ελληνική Διοίκηση της Νότιας Κύπρου»

12 hrs ago

Viva: Τι λέει η δικαστής για τη διαμάχη JP Morgan και WRL

12 hrs ago

Ο Πέτρος Παππάς έπεσε έξω... 27 δισ. στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ

12 hrs ago

Η Ρωσία προτείνει αλλαγή των συνόρων στη Βαλτική Θάλασσα – H έντονη αντίδραση της Φινλανδίας

12 hrs ago

Κατερίνα Λάσπα - Νεκτάριος Νικολόπουλος: Εκδόθηκε το διαζύγιό τους

12 hrs ago

Οι κομψές ψάθινες τσάντες που δεν θα αποχωριστείς φέτος το καλοκαίρι

12 hrs ago

Κομισιόν: Έναρξη ισχύος των ευρωπαϊκών κανόνων για την ψηφιακή ταυτότητα

13 hrs ago

Δένδιας: Ο ναύαρχος ε.α. Π. Λυμπέρης επικεφαλής του Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας

13 hrs ago

Αθανασίου: «Αυτά πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός για να κερδίσει το Κύπελλο»

13 hrs ago

Hard Rock κόντρα Τσιμτσιλή-Λιάγκα για τον τραγουδιστή στον γάμο Κασσελάκη -Διαψεύσεις, αιχμές και βαριές σπόντες

13 hrs ago

Η Ιρλανδία αναγνώρισε την Παλαιστίνη: Για «ιστορική ημέρα», μίλησε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός

13 hrs ago

Ποστέκογλου για το ενδεχόμενο να αναλάβει την Εθνική: Θα με δείτε στην Ελλάδα, αλλά σε κάποια ξαπλώστρα

13 hrs ago

Ηλικιωμένος έκλεψε 8 μπουκάλια με λάδι από κατάστημα - Ακολούθησε τρελή καταδίωξη (βίντεο)

13 hrs ago

Η 22χρονη κόρη της Άννας Δρούζα και του Νίκου Οικονόμου αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο -Η φωτό με τη μητέρα της

Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch