Nagyot fordul a világ decemberben, elbuknak a boszorkányok

Nagyot fordul a világ decemberben, elbuknak a boszorkányok
© Technológia: Index.hu Vértanúk szenvedésein, védőszentek jótéteményein, boszorkák vesztén és a fény győzelmén át vezet az út karácsony ünnepéig. Idén november 28-án veszi kezdetét az adventi időszak.

Év vége felé az egyszer volt nyári örömök és a hosszúra nyúlt napfényes nappalok kellemes emlékképekké alakulnak, amelyek feltöltődéssel szolgálnak ilyenkor, az év utolsó hónapjaiban, a hideg, borús rövid napokon. 

Ez az időszak a Föld északi felén a legsötétebb időszak. Ilyenkor esedékes december 21-én a téli napforduló, a csillagászati tél kezdete.

A sötétség miatt tehát a fénynek ebben az időszakban kitüntetett szerep jutott minden kultúrában, gondoljunk csak az ókori római Mithrász ünnepre, a zsidó hanukára, vagy nem utolsó sorban a kereszténység karácsonyára, erre a Magyarországon meghatározó jelentőségű téli ünnepre.

Mithrász és hanuka

Mithrász a görög-római hagyomány szerint a felkelő nap istene, később Mithra névalakban a perzsa vallásban egyre jobban előtérbe került, és vált a világosság istenévé, a perzsa vallás megváltójává, aki a jóság és az igazság küzdelmében a diadalmas vezér szerepét játssza. A mítoszok szerint december 25-én egy szűztől született. Kultusza még a kereszténynek tartott I. Constantinus császár idején is megmaradt, de később hanyatlásnak indult.

A hanuka nyolc napos ünnep, amely a zsidóknak a szíriai görög hódítók felett i. e. 165-ben aratott győzelmére, a jeruzsálemi szentély megtisztítására és újraavatására, valamint a nyolc napon át égő mécses csodájára emlékeztet. A karácsonyhoz nincs köze, tehát sokan tévesen vonnak párhuzamot a két ünnep között, csupán azért, mert az évnek azonos időszakára esnek, és mindkét ünnepnek elengedhetetlen tartozéka a gyertyaláng.

A következőkben a hagyományos téli ünnepkör jeles napjait mutatjuk be, amelyeket végigkövetve megfigyelhető, hogy Magyarországon az ilyenkor esedékes népszokásokban jelentős szerepet kapott a következő esztendő termékenységének biztosítása, valamint a bajok, kórságok távol tartása.

Advent

Advent a Szent András napjához legközelebb eső vasárnappal kezdődő időszak, amely idén november 28-án veszi kezdetét. Elnevezése a latin nyelvből eredeztethető (adventus Domini, ieiunium Spiritus Sancti), vagyis a Megváltó eljövetelét hirdető szent időre, az Úr eljövetelére utal. Az adventi időszak legismertebb dísztárgya napjainkban az adventi koszorú, ami a 19. században német protestáns területről jutott el Magyarországra, méghozzá felekezeti hovatartozástól függetlenül, elsősorban a városokban, majd a falvakban is. A fenyőkoszorún gyertyái a hit, a remény, az öröm és a szeretet jelképes megtestesítői. 

A katolikus egyház hagyományai szerint az adventi koszorú három lila és egy rózsaszín gyertyából áll, ahol a lila szín a bűnbánatot, a fegyelmet és az összeszedettséget jelképezi.

Régebben az advent böjti időszak volt, ilyenkor nem tartottak hangos mulatságokat és esküvőket sem, a lelki felkészülés heteiben a hívek hajnali sötétségben indultak a templomba a korai misére.

Nagyot fordul a világ decemberben, elbuknak a boszorkányok
© Fotó ullstein bild / Getty Images Hungary Egy kislány meggyújtja az adventi koszorú gyertyáját Németországban 1950-ben.

András-nap

Magyarország sok vidékén disznóölő Szent András néven emlegetik ezt a napot, november harmincadikát Az ilyenkor esedékes torhoz kapcsolódva többféle népszokás élt az országban. Például bekormozott arcú kántálókat jártak házról-házra, és ha kaptak némi kóstolót az előadásukért, akkor azt így köszönték meg:

Áldja meg az isten e háznak gazdáját, Töltse meg az isten a csűrét, kamráját!

Ha viszont nem kaptak semmit, akkor így kántáltak:

Áldja meg az isten e háznak gazdáját, Töltse be az Isten tetűvel, bolhával!

Szent Miklós napja

Vagyis a Mikulás napja, december 6. 

Tehát nem a szovjet-orosz mintára egy időben ránk erőltetett Télapót, a „Gyed Morozt” ünnepeljük ilyenkor, hanem Szent Miklóst, a gyerekek védőszentjét.

Ezen a napon volt olyan vidéke az országnak, ahol a réges-régi hagyományok szerint az alakoskodók egyike harisnyát húzott a fejére, kenderből szakállt, bajuszt ragasztott, segítője, a Miklós-járás ördög szereplője pedig vesszőkorbáccsal fenyegette a gyerekeket, sőt, a fonóba betérve a lányokat is. Népszokásaink másik alakja természetesen a Szent Miklós püspököt megszemélyesítő figura volt, aki vizsgáztatta, imádkoztatta, büntette és jutalmazta a gyerekeket.

Nagyot fordul a világ decemberben, elbuknak a boszorkányok
© Fotó Benkő Imre / MTI Gyerekeket köszönt a Mikulás az utcán a Rákóczi úton a Csillag áruház előtt. 1969-ben.

Luca-nap

December 13., vagyis Szent Lúcia napja szintén régi keletű, az 5. század óta ismert hagyományőrző nap. A legenda szerint Lúciát bíróság elé hurcolta pogány vőlegénye, mert a nő nem akart férjhez menni hozzá, mert korábban megfogadta, hogy életét Jézus szolgálatának szenteli. A bíró akkor először arra utasította a lányt, hogy mutasson be áldozatot a pogány isteneknek, de ő ezt megtagadta. Ezután nyilvánosházban akarta megbecsteleníttetni, de a Szentlélek olyan nehézzé tette Lúcia testét, hogy képtelenek voltak elmozdítani. Végül kegyetlen kínzások után a bíró halálra ítélte. Amikor a torkába kardot döftek, nem halt meg azonnal, hanem még tanította a bámészkodó népet, és csak akkor lehelte ki a lelkét, amikor egy paptól megkapta az utolsó kenetet.

Luca napját több népi hagyomány kíséri. Volt ahol ilyenkor fokhagymával keresztet rajzoltak az ólak ajtajára, hogy az ártó hatalmak elkerüljék a jószágot. Másik ismert szokás szerint a Luca napon ültetett búza karácsonykor az ünnepi asztalra került, és ha addigra szépen kizöldült, azt jelentette, hogy a következő évben jó termés várható. 

A Luca-szék elkészítését ugyancsak ezen a napon kezdték el a legények: az ülőalkalmatosság kilenc fajta fából készült, és vasat nem lehetett használni hozzá, de mégis olyan teherbíróvá kellett eszkábálni, hogy egy férfiember súlyát megtartsa.

A székre állva aztán december 25-én a karácsonyi éjféli misén megpillanthatták a boszorkányt, mivel a banyák szarvakat viseltek, és ezért a templomkapun belépve a fejüket lehajtották, amit a Luca székén állva jól észre lehetett venni. Ekkor a fiatalembereknek menekülniük kellett, nehogy a boszorkák széjjel tépjék őket. Menekülés közben azonban mákot szórtak el, hogy az üldöző banyák felszedegessék a mákszemeket, és lemaradjanak. Végül a Luca székét otthon tűzre vetették, és a tűzben a sok kis fadarab sikoltozni kezdett, és ez a tűz a boszorkák végét jelentette.

Nagyot fordul a világ decemberben, elbuknak a boszorkányok
© Fotó Fényes Tamás / MTI A maskarások egyik csínytevése: kiakasztják a ház ajtaját 1962-ben. December 13. Luca napja. A jeles nap hagyományos népszokásait Bajnán még őrzik. A fiatalok csoportba verődve maskarába bújva: szita-álarccal lepedőbe burkolva meszelőkkel vödrökkel járják a falut és játékos csínyekkel tréfákkal szórakoztatják a község lakóit.

Karácsony

Az ünnep elnevezésének eredete a téli napfordulóra utaló szláv korcun (átlépő) és a korciti (átfordul, lép) szóból származik. A téli napforduló idején a Föld tengelye a legnagyobb szögben hajlik el a Nap sugaraitól, ezért rövidek a nappalok és hosszúak az éjszakák ilyenkor az északi féltekén. A fordulat december 21-én következik be, akkortól végre hosszabbodnak a nappalok és rövidülnek az éjszakák, egészen június 21-ig, a nyári napfordulóig. 

A fény győzelmét már a kereszténység megjelenése előtt is ünnepelték, de a karácsony hosszú ideje a kereszténység nagy ünnepe,

amellyel Isten fia, Jézus Krisztus földi születésére emlékeznek.

Betlehemezés

Jézus születésének helyszínét, a sziklába vájt, deszkával bélelt jászolt Krisztus követői ereklyeként tisztelték. 

Az első betlehemes jelenetek már az ókeresztény kőszarkofágok domborművein is láthatók.

Ezeken az ábrázolásokon a gyermek Jézus jászolba fektetett, szorosan bepólyált alakját egy vagy több pásztor veszi körül. A jelenet később Mária és József alakjával, a születést jelző vezérlő csillag és az angyalok, máskor pedig a napkeleti bölcsek, a Háromkirályok megjelenítésével vált teljesebbé. Az Assisi Szent Ferenc által a 13. században először kezdeményezett Betlehem-állítást később más szerzetesrendek is átvették, és azóta a templomokban karácsonykor Betlehemet állítanak. A képzőművészetben a Betlehem képi és tárgyi ábrázolása az egyházi liturgiába történt meghonosodást követően jelent meg.

Karácsonyfa

A karácsony közismert jelképe, a feldíszített fenyő állítása egy újabb keletű szokás. 

A karácsonyfa protestáns, német eredetű hagyomány, amely Magyarországon a Bécsi Udvar közvetítésével először az arisztokrácia, később a városi polgárság, végül a falusi értelmiség és a parasztság körében is elterjedt.

A karácsonyfát eleinte almával, dióval, mézeskaláccsal, később, a 19. század végétől üvegdíszekkel ékesítették. Régebben a gyerekek reggelre ébredve látták meg a karácsonyfát, újabban azonban december 24-én este állítják.

Nagyot fordul a világ decemberben, elbuknak a boszorkányok
© Fotó Busztin Lívia / MTI Gyerekek állnak a karácsonyfa előtt az ünnep másnapján 1955-ben.

Ajándékok

A karácsonyi ajándékozás a karácsonyfa-állítás szokásánál is újabb keletű. Ajándékot régen a kántálók, betlehemezők, köszöntők kaptak, főleg elemózsiát, legfeljebb némi kis pénzt. 

A ruhafélék, játékok, egyéb értékes tárgyak ajándékozása új módi,

a II. Világháború idején indult meg az ajándékozás divatja, és napjainkra vált az ünnep elengedhetetlenül fontos részévé. Faluhelyen sokáig csupán a gyerekeket ajándékozták meg, az ajándékuk pedig többnyire maga a karácsonyfa volt, az ágaira függesztett finomságokkal.

Karácsonyi asztal

A karácsonyi vacsorához a népi hagyományok szerint különleges módon terítettek: 

az asztalra és az asztal alá különböző gazdasági eszközöket, ételeket, gabonamagvakat, szénát, szalmát raktak,

és hosszabb-rövidebb ideig ott is hagyták azokat. Úgy tartották, hogy a magvak a következő évi jó termést, a bőséget biztosítják, a szerszámok odahelyezésének pedig az volt a célja, hogy az eszközök hatékonyabbak legyenek a következő esztendőben.

Napjainkban az ünnepi asztalon már nemigen vannak szerszámok, termények. Ezek helyét átvették a bőséges lakomák, a fáradságos munkával olykor napokig készülő több fogásos menüsorok.

Nagyot fordul a világ decemberben, elbuknak a boszorkányok
© Fotó Bajkor József / MTI Egy sokác család legidősebb tagja szalmát tesz a terítő alá hogy azon fogyasszák el a karácsonyi vacsorát 1964-ben.

Pedig a karácsonynak és az adventi várakozásnak Pilinszky János szavai szerint egész más a lényege:

Az ádventi várakozás lényege szerint: várakozás arra Aki van; ahogy a szeretet misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás az után, aki van, aki a miénk. Persze, erről a várakozásról és erről a vágyódásról csak dadogva tudunk beszélni.

– írja a költő.

(Borítókép:  December 13. Luca napja. Utolsó simítások a Luca-napi jelmezen. A jeles nap hagyományos népszokásait Bajnán még őrzik. A fiatalok csoportba verődve maskarába bújva: szita-álarccal lepedőbe burkolva meszelőkkel vödrökkel járják a falut és játékos csínyekkel tréfákkal szórakoztatják a község lakóit 1962. december 12-én.  Fotó: Fényes Tamás / MTI)

News Related

OTHER NEWS

Összeütközött két metrószerelvény az M3-as vonalon

© Technológia: 444.hu Az M3 vonal Kőbánya-Kispest kihúzó szakaszán, utasok által nem használt területen az éjjel két metrószerelvény ütközött – írja közleményében a BKV Zrt. Értelemszerűen ekkor utasok nem voltak ... Read more »

Neked alap, neki luxus - Még 1 hétig tart a Nem luxus táska kampány!

Kezd az évet egy jó tettel! Csatlakozz a #nemuxustáska kampányhoz, ahol egy táskányi boldogságot adhatsz át! © Technológia: Éva A #nemluxustáska kampány már évek óta (2018-ban volt az első) megy ... Read more »

Az Ikrek ígéretesnek tűnő dologban hisznek, az Oroszlánoknak rossz előérzetük van

A csillagok hétvégére is izgalmas üzeneteket küldtek, érdemes tehát elolvasnod a horoszkópodat! © Pexels by Yan Krukov NAPI HOROSZKÓP JANUÁR 22. KOS (március 21-április 20) A nagy bizonytalanság után úgy ... Read more »

Audi A4 Avant: az utolsó generációs belsőégésű motoros autó

© Motor1.com Copyright 2023 Audi A4 Avant téli kém fotó Hamarosan már nem fog piacra dobni az Audi belsőégésű motoros autót. 2025 lesz az az év, amikor az Audi piacra dobja ... Read more »

10 Instagram-felhasználó, akit azonnal törölj az ismerőseid közül

Jó szortírozást! © HBO Megadjuk neked az utolsó lökést, hogy megtedd. Rendet akarsz tenni az életedben? Eleged van a fölösleges körökből, az idegesítő ismerősökből, a még idegesítőbb exekből és a ... Read more »

Óceánt rejt a Halálcsillag mélye

Újabb lakható világgal bővült a Naprendszer. A Naprendszer tele van jeges vagy vizet rejtő holdakkal és a legfrissebb eredmények alapján tovább bővülhet a lista a Szaturnusz kisérőjével a Mimasszal.  A ... Read more »

Meghalt egy fiatal férfi, miután fának ütközött autójával a ferihegyi repülőtérre vezető úton

© Technológia: Index.hu Egy férfi meghalt, egy másikat meg életveszélyes állapotban szállították kórházba egy XVIII. kerületi autóbaleset következtében. Egy 23 éves fiatal férfi életét vesztette, 24 éves társát pedig életveszélyes ... Read more »

Meghalt a világhírű buddhista zen mester

© Technológia: Index.hu 95 éves korában meghalt a követői által Thay néven ismert Thich Nhat Hanh vietnámi buddhista szerzetes, zen mester. Az Associated Press tudósítása szerint a zen mesternek nagy szerepe volt ... Read more »

A magyarok sem a kormányban, sem a médiában nem bíznak

© Technológia: Index.hu A magyar emberek rendkívül bizalmatlanok, főleg, ha a kormányról vagy a médiáról van szó – derül ki az Ipsos közvélemény-kutatásából. A 200 oldalas tanulmányban 29 országot vettek ... Read more »

Több épület is összeomlott a japán földrengésben

Összesen 13-an sérültek meg egy 6,6 erősségű japán földrengésben. Épületek, vízvezetékek és utak is károsodtak, azonban a hatóság szerint nem hibásodott meg egyik közeli atomerőmű sem. Újra közbeszólt a természet Japánban: ... Read more »

Tizenhét meccs lesz ma a tévében

11.30: Süper Lig, Malatyaspor–Besiktas (Sport2)13.10: Premier League, Everton–Aston Villa (Digisport 1)13.55: Primera Division, Levante–Cádiz (Spíler 2)14.00: Süper Lig, Sivasspor–Fenerbahce (Sport1)15.00: Serie A, Genoa–Udinese (Sport2)15.15: Bundesliga, Freiburg–Stuttgart (Arena4)15.40: Premier League, Manchester ... Read more »

Az átlagember és a kortárs művészet viszonya nem túl rózsás – Erős István, az MKE új rektora a Mandinernek

150 éves a Magyar Képzőművészeti Egyetem. Mi ennek a másfél évszázadnak a mérlege? Valahányszor kimegyek a folyosóra, elképesztő hangulat fogad, önök is láthatták, gyönyörű terekben folyik a képzés, ám ez ... Read more »

Egy egész falut elpusztított egy robbanóanyagokat szállító teherautó és egy motoros karambolja

© Technológia: 444.hu Éppen Apiate falut keresztezte az a teherautó, ami bányászathoz használt aknákat szállított, amikor összeütközött egy motorossal. A karambol miatt lángra kapott mindkét jármű, végül a teherautó rakománya ... Read more »

Napi horoszkóp január 22.: az Ikrek ígéretesnek tűnő dologban hisznek, az Oroszlánoknak rossz előérzetük van

A csillagok hétvégére is izgalmas üzeneteket küldtek, érdemes tehát elolvasnod a horoszkópodat! © Pexels by Yan Krukov NAPI HOROSZKÓP JANUÁR 22. KOS (március 21-április 20) A nagy bizonytalanság után úgy ... Read more »

Ezen ruhák árán tilos spórolni: ha meglátod, megérted, miért

Spórolni mindenki szeret, de főleg a leárazások során könnyedén elcsábulunk olyan dolgok felé is, amikre igazából semmi szükségünk. © Getty Images Bár a téli időjárás a főszerepet nem éppen a ... Read more »

Halálközeli élményéről is beszélt a 19 éves pilóta

© Technológia: Index.hu Zara Rutherford nem egy szokványos 19 éves lány: 52 000 kilométert utazva ő az első nő, aki egymagában megkerülte a bolygót – mindezt egy mikrokönnyű repülőgéppel. A ... Read more »

Majmok szabadultak ki egy kamionból, helikopterrel üldözik őket

Balesetet szenvedett egy kamion az Egyesült Államokban, amely körülbelül 100 majmot szállított egy laboratóriumba. A jármű egy másik kamionnal ütközött össze helyi idő szerint péntek délután Pennsylvaniában. A főemlősöket szállító kamionból ... Read more »

Nagyobb földrengés rázta meg Kjúsú szigetét Japánban

© Technológia: 444.hu A Japán Meteorológiai Hivatal mérései szerint 6.6-os erősségű földrengés volt az éjszaka, amely károkat okozott Kjúsú-szerte. Az epicentrum a sziget partjainál, 45 kilométer mélyen volt. A leginkább ... Read more »

Maszk nélkül tolta le nadrágját a stewardess előtt, 20 évet kaphat

© Technológia: Index.hu Akár 20 év börtönbüntetést is kaphat az az ír férfi, aki a Delta Airlines január 7-ei, New Yorkba tartó járatán nem bírt magával. Az illető felszólításra sem ... Read more »

Rakétákat küldenek a balti államok Ukrajnának

© Technológia: Index.hu Lettország, Litvánia és Észtország Stinger légvédelmi rakétákat és Javelin páncéltörő rakétákat küldenek Ukrajnának  – közölte pénteken az ukrán védelmi minisztérium. Közleményük szerint a balti államok úgy döntöttek, ... Read more »

Európán átszáguld a koronavírus omikron variánsa

© Dmitri Lovetsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. Oroszországban a viágjárvány kezdete óta nem regisztráltak annyi új fertőzöttet, 50 ezret, mint pénteken. Romániában is rekordot döntött a napi ... Read more »

„Minél idősebb leszek, annál kevésbé akarok az F1-ben versenyezni”

Newgarden pedig korábban szintén F1-es álmokat dédelgetett, hiszen részt vett a brit Formula Fordban, majd pedig a GP3-ban (mai F3) is eltöltött egy évet, de aztán nem talált magának ülést. ... Read more »

Hatalmasat kaszálnak a futárcégek a járvány alatt

Elsősorban az e-kereskedelem fejlődése miatt egyre csak bővül a magyarországi futárszolgáltatás piaca. Bíró Koppány Ajtony, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének (MLSZKSZ) főtitkára elmondta, hogy mivel a piacról nem készült önálló ... Read more »

Már megint az ajtón kopogtat a Demszky-éra: megtudtuk, mennyivel csökkent a jegyautomaták száma

Jegyértékesítés automatákból: 55-58 százalék; mobiljegyes értékesítési csatorna: 12 százalék. A 2019-es adatokhoz hasonlítva ma már tartósan hetven százalék fölött van a jegyek- és bérletek értékesítése, tavaly év végén már a ... Read more »

Felismered, ha kamuznak a koronavírusról?

© Technológia: 444.hu Lassan két éve, a 2020-as év eleje óta határozza meg mindennapjainkat a COVID-19 járvány. Az ezzel kapcsolatos hírek, kifjezetten az egyes járványhullámok felfutása idején, a közbeszéd fontos ... Read more »

Több autó balesetezett az M0-son, több kilométeres a torlódás

Négy jármű ütközött össze az M0-s autóúton az M1-es autópálya felé, a Diósdi csomópontnál. A 10-es km-nél csak egy sáv járható, emiatt araszolva halad a forgalom, több kilométeres a torlódás. A Dunántúl ... Read more »

A Barca rémálma a Liverpool legendájával érhet újra csúcsra

Bár a téli átigazolási szezonból még bő 10 nap hátravan, egyelőre nem igazán történt olyan klubváltás, amely betörte volna a transzferablakot. A legnagyobb nevet eddig nem meglepő módon egy Premier ... Read more »

2024-re érkezik a Mercedes saját elektromos hajtáslánca

© Motor1.com Copyright Mercedes Vision A vállalat a jövőben már szeretne saját gyártású alkatrészekre támaszkodni.  Az EQXX koncepcióval a Mercedes-Benz már tudja, milyen hatékonyságra lenne képes, ráadásul a Mercedes arra is ... Read more »

Kiadták a figyelmeztetést, ömleni fog a hó

© Technológia: Index.hu Szombaton általában felhős idő várható, és elsősorban a Dunántúlon, illetve a Duna mentén többfelé havazása lehet számítani – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).  Az ország egyes területein ... Read more »

Nem minden a pénz, hatalmasat bukott Paris Hilton

Egy évad után elkaszálták Paris Hilton főzőműsorát a Netflixen, pedig számtalanszor kiderült már, hogy a nézők valósággal zabálják az ilyen típusú produkciókat. Mi történt? Az egykori botrányhősnő Cooking With Paris című ... Read more »

Így lesz újra sérülésmentes csoda a rommá tört kocsikból, és elmerülünk az autóórák történetében

Autóból roncsot, roncsból autót, abból meg jó nagy átverést – furcsa és szomorú körforgás ez, amelynek minden lépésére lesz példa a Totalcar Híradójában. Közben Volvo-alapokra épít közös autót a Renault ... Read more »

Egyre északabbra vándorolnak a cápák a melegedő óceánokban

Read more »

Virágzik a csempészet az űrben

© Technológia: Index.hu Először felrobbant az űrbe szánt gorillajelmez, de mégis felküldték. Ital, dohány, emberi hamvak és gorillajelmez is megtalálhatók az űrhajósok által illegálisan földkörüli pályára csempészett dolgok között. Nézz, ... Read more »

Év végén indulhat el az új magánhadsereg

© Technológia: Index.hu Korábban az Index is beszámolt arról, hogy már ezer ember jelentkezett abba magánhadseregbe (PMC), amely nemzetközi színtéren szeretné megméretni magát. Az alapító, a pályafutását a Magyar Honvédségnél ... Read more »

Lebeszéltem a férjemet az oltásról – és máig bánom

Tavalyi kálváriánk úgy kezdődött, hogy Árpi, a férjem felhívott a munkahelyéről. Valami nem stimmel, mondta gondterhelten. © Getty Images Általában élénk és energikus emberről van szó, de ezúttal nagyon csendesen, ... Read more »

A pasik szerint ez a 6 manikűr a legszexibb egy nőn

Ki mondta, hogy csak karácsonykor szavazhatsz a csillogásra? © Getty Images Bár a karácsonynak már egy ideje vége (pedig mintha csak most lett volna, hogy a tökéletes karácsonyi manikűr után ... Read more »

Egyre többen küzdenek a dysania nevű betegséggel, tudtukon kívül

Karácsonyig még csak-csak átvészeli az ember a sötét, hideg és latyakos reggeleket, januárban viszont már kicsit mindenki ráun a hosszabb éjjelekre. Ilyenkor pedig a legtöbbünknek borzasztóan nehéz kikászálódni az ágyból, ... Read more »

Ez most a szezon legmenőbb farmernadrágja, a sztárok is bolondulnak érte

Ez a fazon ráadásul mindenkinek jól áll, sok divatrajongó gardróbjában megtalálható. © Getty Images/ Rodin Eckenroth / Stringer Az öltözködésben a legfontosabb „szabály”, hogy olyan ruhákat viselj, amiben igazán jól ... Read more »

A cipő, amit minden stílusos nő visel majd 2022-ben

Ebben a lábbeliben minden megvan ahhoz, hogy kicsit felkavarja a téli szetteket. © Getty Images Egy ilyen népszerű és betáblázott 2021-es év után nem is volt kérdés, hogy a loaferek ... Read more »

Egy kétgyerekes anyuka igenis viselheti ezt a ruhadarabot - Amal Clooney a példa rá

Még a vörös szőnyeg sem kell ahhoz, hogy felfigyeljünk inspiráló stílusára! © Getty Images Amal Clooney bár nyilván nem direkt csinálja, mégis tökéletesen ért ahhoz, hogy a maga lehető legtermészetesebb ... Read more »
On free-english-test.com you will find lots of free English exam practice materials to help you improve your English skills: grammar, listening, reading, writing, ielts, toeic