Mennyt maailma aukeaa nykyihmisille kiehtovasti tavallisten ihmisten lehdille 1800-luvulla lähettämissä paikalliskirjeissä – kirjeistä koottu tietokanta on avattu

mennyt maailma aukeaa nykyihmisille kiehtovasti tavallisten ihmisten lehdille 1800-luvulla lähettämissä paikalliskirjeissä – kirjeistä koottu tietokanta on avattu

Vaikka Suomessa oli Euroopan hulluna vuonna 1848 rauhallista, Venäjän keisarikunnan viranomaiset kielsivät ulkomaanuutisten julkaisun Suometar-lehdessä seuraavana vuonna, kertoo filosofian tohtori, tutkijatohtori Heikki Kokko. LEHTIKUVA / KALLE PARKKINEN

Eeva Nikkilä-Kiipula

“Täytyy täältäpäin jolloinkin ilmoittaa sanomalehtien palstoissa millä tawalla täällä eletään – erinomattain on mainittawa ja surkia asia se niinkutsuttu köyhäin ja orpolasten myyminen, joka täällä tapahtui menneen wiikon alussa. Näissä tiloissa menetellään sillä tawalla, että ne myytäwät nostetaan pöydälle nähtäwäksi; siinä ne pilkataan ja häpeemättömästi nauretaan suuren wäkijoukon keskellä.”

Näin kertoi nimimerkki E.M. Lapualta Suomalaisessa Wirallisessa Lehdessä. Kirjoitus julkaistiin tammikuussa 1873.

Kirjoituksen julkaisija saattaa hämmentää nykylukijaa, koska kyse oli valtiollisesta virallisesta lehdestä ja uutinen kertoi yhden paikkakunnan tapahtumasta. Tuon ajan ihmisissä julkaisija ei varmaankaan herättänyt kummastusta, koska näitä paikalliskirjeitä ilmestyi kaikissa itseään kunnioittavissa suomenkielisissä valtakunnallisissa lehdissä nimimerkillä, nimellä tai ilman kumpaakaan.

Paikalliskirjeet olivat paikallisyhteisön nimissä kirjoitettuja lukijakirjeitä. Nyt näistä paikalliskirjeistä on koottu Translocalis-tietokanta, jossa on 72 000 kirjettä eri pitäjistä, kaupungeista, maan eri osista ja jopa ulkomailta. Tietokanta on toteutettu yhteistyössä Tampereen yliopistossa toimivan Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikön (HEX) ja Kansalliskirjaston kanssa. Sen rahoittajana on toiminut Alfred Kordelinin säätiö.

Paikalliskirjeilmiön “synnytti” sensuuri

Paikalliskirjeiden synty ajoittuu 1850-luvun puoliväliin ja syynä oli, yllättävää kyllä, Venäjän keisarikunnan sensuuri. Sen taas aiheutti Euroopan hullu vuosi 1848 vallankumouksineen ja levottomuuksineen.

– Vaikka Suomessa oli rauhallista, Venäjän keisarikunnan viranomaiset kielsivät ulkomaanuutisten julkaisun Suometar-lehdessä seuraavana vuonna, kertoo filosofian tohtori, tutkijatohtori Heikki Kokko, joka on Translocalis-tutkimus- ja kulttuurihankeen johtaja.

Suomettaressa julkaistuissa ulkomaanuutisissa oli kerrottu vallankumoustapahtumista Euroopassa.

– Suomettaren toimittajat eivät oikein tienneet, mitä tehdä. Sitten he alkoivat rakentaa kirjeenvaihtajaverkostoa, johon kuului tunnettuja fennomaaneja, muun muassa opettajia ja pappeja. Nämä alkoivat kirjoittaa paikkakunnan nimissä kirjeitä, Kokko sanoo.

Pian kuitenkin tavalliset ihmiset innostuivat asiasta ympäri maan, ja Suomettaren toimitukseen alkoi tulvia näitä paikalliskirjeitä. Siitä tuli Kokon mukaan vapaata kansalaistoimintaa.

– Tämä on liitoksissa myös siihen, että näitten kautta suomenkielinen lehdistö lähti ensimmäistä kertaa nousuun. Ihmiset halusivat lukea paikalliskirjeistä heidän mielestään mielenkiintoisista asioista.

Aiheet tärkeitä maaseudun ihmisille

Kirjeissä käsiteltiin aiheita, jotka olivat tuon ajan ihmisille tärkeitä, kuten millainen sato oli saatu, millainen sää oli ollut tai mikä oli terveystilanne pitäjässä. Kokko muistuttaa, että ihmiset elivät 1800-luvun puolivälissä pitkälti luontaistaloudessa, jolloin tällaiset olivat tärkeitä asioita jokapäiväisen elämän kannalta.

Elintärkeästä sadosta kertoi esimerkiksi Viljakkalasta nimimerkiltä – 1 – 1 r. tullut kirje Tampereen Sanomille. Kirjoitus julkaistiin joulukuussa 1872:

“Ehkä meidän seurakuntamme Wiljakkalaksi kutsutaan, niin ei se kuitenkaan aiwan wiljakas ole, koska wuodentulo rukiista oli niin huono, että monet eiwät siementäkään saaneet, useammat saiwat alle keskikerran ja aiwan harwat keskinkertaisen.”

Kirjeissä paneuduttiin myös paikkakunnan tärkeisiin tapahtumiin. Oulun Wiikko-Sanomissa julkaistiin tammikuussa 1873 nimimerkki Sotkamolaisen kirjoitus, jossa hän kertoo paikkakunnalle tärkeän siitossonnin teurastuksesta, koska “se wiime aikoina käwi niin raskaaksi, että talolliset sen luokse eiwät enään uskaltaneet lehmiään viedä…”

Paikalliset asiat kiinnostivat myös valtakunnallisesti

Kirjeissä kerrottiin siis paikallisista asioista, mutta ne kiinnostivat ihmisiä myös valtakunnallisesti. Tämän ilmiön takana on Kokon mukaan se, että suomenkielinen lehdistö kehittyi ihan eri tavalla kuin muualla. Suomenkielisen lehdistön tilaaja- ja lukijamäärät nimittäin nousivat ensi kerran vasta 1850-luvulla.

– Suomessa suomenkieliset lehdet kulkivat postin mukana joka paikkaan, jolloin ne kehittyivät heti valtakunnallisiksi. Tämä mahdollisti sen, mitä kutsun paikalliskulttuuriksi, Kokko sanoo.

Kyse on uniikista ilmiöstä. Tämän takana olivat Kokon mukaan varmaankin kieliolot sekä se, että 1850-luvun puolivälissä Suomessa olivat jo kehittyneet painotekniikka ja liikenneyhteydet, jolloin suomenkielisiä lehtiä pystyttiin lähettämään eri puolille maata.

Muissa maissa lehdistön kehitys oli päinvastaista, koska lehtiä alkoi niissä ilmestyä jo aiemmin eli 1700-luvulla. Sen takia lehdet olivat ensin paikallisia ja alkoivat vasta sen jälkeen levitä valtakunnallisiksi.

– Suomessa taas lehtien maakunnallistuminen ja paikallistuminen alkoi kehittyä vasta myöhemmin 1800-luvun loppupuoliskolla.

Ilmiönä paikalliskirjeet hävisivät lehtien palstoilta kokonaan vasta 1920-luvulla.

– Siinä vaiheessa kansainvälisten uutistoimistojen uutissähkeet yleistyivät, jolloin ne veivät tilaa näiltä. Myös toimitustyön professionalisoituminen johti niiden vähenemiseen.

Kirjeissä pystyttiin ylittämään säätyrajoja nimimerkin suojassa

Paikalliskirjeitten myötä Suometar kasvatti suosiotaan, joten kaikki muutkin suomenkieliset lehdet seurasivat perässä ja alkoivat 1850-luvulla julkaista yhä enemmän näitä kirjeitä. Kävi jopa niin, että vuonna 1857 perustettu ensimmäinen suomenkielinen valtion lehti, Suomalainen Wirallinen Lehti, alkoi niin ikään julkaista paikalliskirjeitä. Kokon mukaan se tavallaan institutionalisoi koko sen kulttuurin osaksi yhteiskuntaa.

– Varmaan valtaapitävät näkivät kirjeet hyödyllisiksi eli näissähän oli sellainen voima, että ne yhdistivät tätä maata. Suomi oli aika pitkälti paikallisyhteisöjen maa 1800-luvun puolivälissä. Sitten kun tieto alkoi liikkua tällä tavalla, se nähtiin myös mitä ilmeisimmin valtaapitävien taholla hyödylliseksi asiaksi, hän sanoo.

Paikalliskirjeitä ei juurikaan sensuroitu, koska valtaapitävien näkökulmasta ne eivät käsitelleet valtiollisia asioita.

– Kirjeissä oli ihan sallittua arvostella paikallisia virkamiehiä, jopa pappeja. Ja sitä pystyttiin tekemään senkin takia, että kirjeet saattoi kirjoittaa nimimerkin suojassa. Se mahdollisti sääty-yhteiskunnan sisällä säätyrajojen ylityksiä, jotka muuten tuohon aikaan olisivat olleet hankalia.

Tammikuussa 1873 julkaistiin Oulun Wiikko-Sanomia -lehdessä nimimerkin Muutamat Kajaanin kaupunkilaiset kirjoitus, jonka mukaan “herroilla ja wallassäätyisillä” ihmisillä ei ole kaupungissa julkista seurahuonetta, kun “alhaisempaa kansanluokkaa” varten on olemassa neljä “oiwallista rawintolaa”.

Eikä tässä vielä kaikki:

“Wiime wuonna pitivät herrat täällä juuri kuin salaisesti seurahuonetta kippari K-sen talossa, jonka ei tiedetä mitään semmoisia oikeuksia nauttineen, eikä siis mitään weroa maksaneen kaupungin kassaan, waikka hänen liikkeensä arwattawasti lienee ollut paljoa etewämpi kuin alhaisempain rawintolain, jotka kuitenkin maksawat 200 markkaa kukin liikkeensä oikeudesta kassaan.”

Toisaalta Sääksmäeltä nimimerkki H.P. kertoi Hämäläinen-lehdessä tammikuussa 1873, kuinka arpajaishuveihin osallistui väkeä eri yhteiskuntaluokista. “…kaikki jotka oliwat puhtaassa ehkä säätynsä mukaisessa waatteessa, saivat pääsylipun lunastettuaan wapaasti ottaa osaa huwiin.”

Ulkomailla asuneet suomalaiset lähettivät myös paikalliskirjeitä

Paikallisten asioiden lisäksi paikalliskirjeissä käsiteltiin paljon myös yhteiskunnallisia uudistuksia. Esillä olivat muun muassa paikallishallinnon ja vaivaishoidon uudistukset, kansakoulujen perustaminen sekä tieto siitä, että kohta sai alkaa perustaa maakauppoja maaseudulle.

– Paikalliskirjeet tekivät paikallisen yhteiskunnalliseksi ja yhteiskunnallisen paikalliseksi, Kokko luonnehtii.

Translocalis-tietokannassa on myös noin 4 500 ulkomaan kirjettä. Niitä saapui suomenkielisiin lehtiin muun muassa Afrikasta, Amerikasta, Pohjoismaista, Intiasta ja Australiasta. Näissäkin kirjeissä suomalaiset kuvasivat paikallisia oloja.

Paikallislehtikulttuuri levisi myös amerikansuomalaisten perustamiin lehtiin uudessa kotimaassa.

Ahkerat kirjoittajat löytyivät Keski-Suomesta, Hämeestä ja Savosta

Paikalliskirjeitä lähetettiin lehtiin eri puolilta maata, mutta kirjoitusaktiivisuudessa oli Kokon mukaan maantieteellisiä eroja. Esimerkiksi suomenkielisellä Pohjanmaalla ja Karjalankannaksella harrastettiin kirjoittamista vähemmän.

Todella suosittua kirjoittaminen oli puolestaan Keski-Suomessa, Hämeessä ja Savossa.

– Tämä on hieman yllättävä juttu. Aina on puhuttu, että rannikkoalueet olivat paljon kehittyneempiä, koska siellä esimerkiksi kirjoitustaito oli paljon yleisempää. Mutta jostain syystä paikalliskirjeiden kirjoittamista harrastettiin paljon sellaisissa paikoissa, joista oli aika pitkä matka kaikkialle.

Kokko arvelee, että ehkä rannikkoalueilla, missä on lähellä kaupunkeja, tieto saattoi kulkea muutenkin, vaikkapa suullisesti. Siksi paikalliskirjeiden kirjoittaminen saattoi kiinnostaa enemmän hieman syrjäisemmissä paikoissa.

News Related

OTHER NEWS

Inter-luotsilla vahva usko Manchester Cityn pysäyttämiseen – näin Erling Haaland on otettu huomioon

Simone Inzaghi uskoo Internazionalen mahdollisuuksiin Mestarien liigan finaalissa. Inter kohtaa loppuottelussa triplamestaruutta hakevan Manchester Cityn. City on voittanut ennen Istanbulin iltaa Valioliigan ja FA Cupin. Vain Inzaghin Inter seisoo enää ... Read more »

Chelsea yritti kaapata MM-kisoissa pelanneen maalivahdin - sai karun vastauksen

Chelsea yritti kaapata MM-kisoissa pelanneen maalivahdin – sai karun vastauksen Chelsea on etsinyt markkinoilta uutta maalivahtia, mutta vielä ei ole tärpännyt. Nyt Tuttomercato uutisoi, että Chelsea oli lähestynyt tarjouksella Internazionalea ... Read more »

Elintarvikkeiden metallilöydöt lisääntyivät - nyt myynnistä vedetään myös pastoja

Tuotteen voi palauttaa hyvitystä vastaan. Viime päivinä kaupan hyllyiltä on vedetty takaisin erä pakastepinaattia, josta löytyi metallin palasia. Nyt samasta syystä vedetään myynnistä myös erä pinaattia sisältävää tuorepastaa. Tuotteen valmistuttaja ... Read more »

Entinen sisäpiiriläinen yllätti - tämä yllättävä F1-kuljettaja oli yhtä lahjakas kuin Lewis Hamilton

Entinen sisäpiiriläinen yllätti – tämä yllättävä F1-kuljettaja oli yhtä lahjakas kuin Lewis Hamilton Moni pitää Lewis Hamiltonia jopa kaikkien aikojen parhaana F1-kuljettajana, mutta entinen F1-insinööri Sam Michael nostaa esille vertailussa ... Read more »

Takavuosien maaliruisku palaamassa Etelä-Amerikkaan: Boca Juniors ja River Plate lyömässä rahaa pöytään

Edinson Cavani Edinson Cavanin mittava peliura on edelleen jatkumassa. Valenciaa päättyneellä kaudella edustanut uruguaylaishyökkääjä on todennäköisesti jättämässä La Ligan taakseen ja siirtymässä Etelä-Amerikkaan. Edinson Cavani jätti Valioliigan taakseen vuosi sitten ... Read more »

Lahti Basketball hankki 1 divisioona A:n vuoden pelaajan - Päihitti puolet Korisliigasta

Lahti Basketball hankki 1 divisioona A:n vuoden pelaajan – Päihitti puolet Korisliigasta Miesten Korisliigassa pelaava Lahti Basketball on solminut tiedotteensa mukaan 2+1-vuotisen sopimuksen Kalle Koivusen kanssa. Koivunen siirtyy Lahteen 1 ... Read more »

Tommi Niemelä palkittiin vuoden parhaana valmentajana jääkiekkoliigassa

Tommi Niemelän valintaa parhaaksi valmentajaksi voidaan pitää pienenä yllätyksenä, vaikka Pelicans huikean kauden pelasikin. LEHTIKUVA / KALLE PARKKINEN Lahden Pelicansin miesten jääkiekkoliigan loppuotteluihin asti valmentanut Tommi Niemelä on valittu Liigakauden ... Read more »

Kerttu Niskanen poseerasi sänkykuvassa – teki yhden asian selväksi

Suomen naishiihdon ykköstähti Kerttu Niskanen onnistui upeasti viime kaudella. Normaalimatkojen kokonaiscupin maailmancupissa voittanut Niskanen on jo kääntänyt katsettaan tulevaan. Niskanen on harjoitellut tiukasti ensi kautta ajatellen. Luvassa on hieman vaihtelua, ... Read more »

Nämä Interin pelaajat Pep Guardiola nosti esille ennen Mestarien liigan finaalia

Nämä Interin pelaajat Pep Guardiola nosti esille ennen Mestarien liigan finaalia Pep Guardiola on nostanut esille Internazionalesta pelaajat, joiden hän uskoo tuottavan Manchester Citylle ongelmia Mestarien liigan finaalissa lauantai-iltana. City-luotsi ... Read more »

Tahkon reissujuhlat päättyivät Kouvolassa

KPL otti yli kolmen tunnin taistelussa voiton 2–1. Arkistokuvassa Kouvolan Tommi Mäentausta. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN Pasi Peltola Hyvinkään Tahko oli yhden palon päässä kauden viidennenkin vierasottelunsa voittamisesta miesten Superpesiksessä, ... Read more »

Red Bull-pomo Christian Horner teki järisyttävän paljastuksen Fernando Alonsosta

Red Bull-pomo Christian Horner teki järisyttävän paljastuksen Fernando Alonsosta F1-talli Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner on tehnyt järisyttävän paljastuksen Fernando Alonsosta. Alonso kohautti viime kauden jälkeen ja siirtyi täksi kaudeksi ... Read more »

Jose Mourinhon AS Roma kaappaamassa yli 30 miljoonan euron pelaajan

Jose Mourinhon AS Roma kaappaamassa yli 30 miljoonan euron pelaajan AS Roma on tekemässä kovaa pelaajahankintaa, kertoo Calciomercato. Calciomercaton mukaan AS Roma on hankkimassa toppari Evan Ndickaa. Hän edustaa vielä ... Read more »

Payday 2 nyt ilmaiseksi ladattavissa Epic Games Storessa

Payday 2 nyt ilmaiseksi ladattavissa Epic Games Storessa Starbreeze Studiosin Payday 2 on nyt ihan ilmaiseksi ladattavissa Epic Games Storessa PC-pelaajien iloksi. Ja ilmaista parempaa tarjousta ei olekaan, joten lataamiselle ... Read more »

”Perustuu tositapahtumiin” – Runon uudella kappaleella kipuillaan eron kynnyksellä

”Perustuu tositapahtumiin” – Runon uudella kappaleella kipuillaan eron kynnyksellä Runo julkaisi kolmannen singlen tulevalta albumiltaan. Vuoden 2020 YleX Nosteessa -kisavoiton kautta tutuksi tullut pop-tulokas Runo on julkaissut singlen nimeltään Entä ... Read more »

Nicolas Cage esitteli itsensä peliin Dead by Daylight

Nicolas Cage esitteli itsensä peliin Dead by Daylight Jonkin aikaa on ollut tiedossa, että Nicolas Cage aikoo olla Nicolas Cage pelissä Dead by Daylight. ja Summer Game Festin humussa lavalle ... Read more »

Jalkapallojätti haluaa nuorukaisesta eroon - floppasi karmealla tavalla

Jalkapallojätti haluaa nuorukaisesta eroon – floppasi karmealla tavalla AC Milan haluaa eroon Charles De Ketelaeresta, kertoo Calciomercato. De Ketelaere, 22, siirtyi vasta täksi kaudeksi AC Milaniin, mutta hänen aikansa on ... Read more »

Argentiinan maailmanmestari valmis seuraamaan Interin Mestarien liiga -sankarin jalanjälkiä

Argentiinan maailmanmestarilla Lautaro Martínezilla on johtorooli Internazionalen hyökkäyksessä lauantain Mestarien liigan finaalissa. 25-vuotias maalipyssy kohtaa loppuottelussa Manchester Cityn puoli vuotta Qatarin MM-menestyksen jälkeen. Martínez on takonut kaikki kilpailut mukaan luettuna ... Read more »

Syytehakemus: Trumpin hallussa oli salaisia asiakirjoja muun muassa ydinaseista ja aseohjelmista

Donald Trump on toistuvasti kiistänyt tehneensä mitään väärää. LEHTIKUVA/AFP Jussi Lankinen, Henrietta Nyberg, Eeva Nikkilä-Kiipula Yhdysvaltain entisellä presidentillä Donald Trumpilla oli hallussaan salaisia asiakirjoja, jotka koskivat muun muassa ydinaseita, aseohjelmia ... Read more »

Palkkasotilasryhmä Wagner väittää vanginneensa kimppuunsa hyökänneiden venäläisten komentajan

Venäläisten keskinäisestä kahakasta ei ole tarkempaa tietoa. LEHTIKUVA/AFP Niilo Simojoki, Anniina Korpela Venäläisen palkkasotilasryhmä Wagnerin vastikään julkaisemalla videolla ryhmän jäsenet kuulustelevat vangiksi ottamaansa venäläistä everstiluutnanttia. Videolla Roman Venevitiniksi esittäytyvä Venäjän ... Read more »

Venäjä väittää torjuneensa Ukrainan vastahyökkäyksen Donetskissa – Ukraina sanoo tekevänsä sodan etulinjassa hyökkäystoimia

Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Maljar perusteli hyökkäävien toimien kuuluvan maan puolustusoperaatioon. Arkistokuvassa Ukrainan joukkoja matkaa maaliskuussa kohti Bahmutin aluetta Donentskissa Itä-Ukrainassa. LEHTIKUVA / AFP Johanna Latvala, Minja Viitanen Venäjä väitti maanantaina ... Read more »

Valtava dopingpommi kytee - 20 yleisurheilijaa epäiltynä Keniassa

Valtava dopingpommi kytee – 20 yleisurheilijaa epäiltynä Keniassa Keniassa kytee parhaillaan melkoinen dopingpommi. Kenian antidopingtoimisto on ilmoittanut 20 yleisurheilijan hyllytyksestä epäiltynä dopingista. Asiasta Suomessa ensimmäinen uutisoinut Helsingin Sanomat kertoo, että ... Read more »

Kansainvälinen tuomioistuin aloittaa kuulemiset Ukrainan Venäjää vastaan nostamassa kanteessa – Ukraina syyttää maata muun muassa terrorismin rahoittamisesta

Tänään Kansainvälisessä tuomioistuimessa (ICJ) on määrä kuulla Ukrainan lausunnot asiasta, ylihuomenna puolestaan Venäjän. Kuulemiset kestävät ensi viikon keskiviikkoon saakka. LEHTIKUVA/AFP AFP Haagissa YK:n alainen Kansainvälinen tuomioistuin (ICJ) aloittaa kuulemiset Ukrainan ... Read more »

Onko Makwan Amirkhani saanut kenkää UFC:stä?

Onko Makwan Amirkhani saanut kenkää UFC:stä? Suomalainen vapaaottelija Makwan Amirkhani, 34, on saanut potkut UFC:sta, mikäli UFC Roster Watch’n Twitter-tilin tiedot pitävä paikkansa. Höyhensarjassa otteleva Amirhani on poistettu vapaaotteluorganisaatio UFC:n ... Read more »

AC Milanissa kuohuu: Paolo Maldini on saanut potkut

AC Milanissa kuohuu: Paolo Maldini on saanut potkut AC Milanissa kuohuu. Italialaistoimittaja Daniele Longo uutisoi myöhään maanantaina, että Milanin teknisenä johtajana toiminut seuralegenda Paolo Maldini on saanut potkut. AC Milanin ... Read more »

Laajan ympäristörikosjutun käsittely alkaa – Suomen ja Viron välillä epäillään liikutetun laittomasti tuhansia tonneja jätettä

Maria Rosvall Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään laajan ympäristörikosjutun käsittely. Epäilynä on, että Suomen ja Viron välillä on liikutettu laittomasti tuhansia tonneja jätettä. Rikollisen toiminnan tarkoituksena on ollut välttää jätteidensiirtoon liittyviä ... Read more »

Tämä pelaaja ei kelpaa enää Chelsealle - Man City ottaa hänet avosylin vastaan

Tämä pelaaja ei kelpaa enää Chelsealle – Man City ottaa hänet avosylin vastaan Kroatialainen keskikenttäpelaaja Mateo Kovacic, 29, lukeutuu mediatietojen mukaan niihin pelaajiin, jotka eivät enää kelpaa floppikauden pelanneelle Chelsealla. ... Read more »

62,8 miljoonaa dollaria - NHL:ssä jysäytettiin jättisopimus

62,8 miljoonaa dollaria – NHL:ssä jysäytettiin jättisopimus NHL-seura Montreal Canadiens tiedottaa solmineensa massiivisen jatkosopimuksen hyökkääjä Cole Caufieldin kanssa. Caufieldin kahdeksan vuoden mittainen jatkosopimus käynnistyy ensi kaudella. Sopimuksen arvo on 62,8 ... Read more »

La Ligan Barcelona isojen peliliikkeiden äärellä: "Tämä viikko on jo ratkaiseva"

La Ligan Barcelona isojen peliliikkeiden äärellä: “Tämä viikko on jo ratkaiseva” Espanjan La Ligan mestaruuden komealla kymmenen pisteen erolla voittanut Barcelona on kääntänyt jo katseensa uuteen kauteen. Manageri Xavin mukaan ... Read more »

Karmaiseva takaisku! – NHL:n suomalaistähti sivuun Stanley Cup -finaalista

Florida Panthersin Eetu Luostarinen kiertää T.J. Brodieta. NHL:n Stanley Cup -finaalit ovat käynnissä. Vegas Golden Knights vei ottelusarjan ensimmäisen kamppailun kotiyleisönsä edessä nimiinsä, mutta Florida Panthers himoitsee voittoa toisessa kamppailussa. ... Read more »

Elina Lampela kävi korkealla rajuissa olosuhteissa: ”Keli oli kyllä aika karmea”

Elina Lampela kävi korkealla rajuissa olosuhteissa: ”Keli oli kyllä aika karmea” Suomen Elina Lampela voitti naisten seiväshypyn Prahan kansainvälisissä kisoissa. Kisoja haittasi kova sade ja koleus. Lampelan kauden avauskisa toi ... Read more »
Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự