„Márki-Zay egy balra nyitott jobboldali ember imázsát építi” – Pogrányi Lovas Miklós a Mandinernek

Asia's Tech News Daily

„Márki-Zay egy balra nyitott jobboldali ember imázsát építi” – Pogrányi Lovas Miklós a Mandinernek
© Technológia: Mandiner.hu

Lehet valaki egyszerre jó keresztény és jó politikus?

Miért ne lehetne? A kérdés az, hogy min mérjük le a jóságát! A magánélet és a politika szférája élesen elkülönülnek egymástól. Családi vagy kisközösségi viszonylatban azt kérdezzük magunktól: mit tenne most Jézus a helyemben? Krisztus cselekedeteiből és a példabeszédekből a hétköznapi életre vonatkozóan sok mindent le tudunk szűrni. A „Krisztus megszavazná-e ezt a törvényjavaslatot?” kérdésre azonban sokkal nehezebb megfogalmazni a választ.

Krisztus ugyanis tudatosan lemondott a politikai karrierről –

mikor királlyá akarták tenni, felszívódott. 

Jó, de mégis milyen ismérvei vannak a keresztény politikusnak?

A keresztény politikusnak azt kell szem előtt tartania, hogy mi mozdítja elő a rábízottak üdvösségét. Úgy kell befolyásolnia a politikai rendet, hogy lehetőség szerint megkönnyítse honfitársai számára az üdvösséget – de legalábbis ne nehezítse azt. Lehetőség szerint zárja be a kárhozatra vezető utat, és egyengesse az üdvösség ösvényét. Természetesen nem a politikusokon múlik az egyén üdve, de sok nehézséget tudnak okozni, és ezeket részben el is tudják hárítani. Itt, az egykori Vasfüggönytől keletre ezt könnyű átérezni. A szocialista hatalom mindenkit megpróbált megzsarolni, megvesztegetni.

A keresztény politikus feladata, hogy megakadályozza az ilyen destruktív nézetek terjedését,

és távol tartsa a hatalomtól ezek képviselőit.

A keresztény ember ne lopjon, ne csaljon, ne hazudjon, másnak becsületében kárt ne tegyen…. Nem irreális elvárások ezek egy politikussal szemben?

A Tízparancsolat mondatai az eredeti héber nyelven olyan igemódban vannak kifejezve, amely egyszerre kijelentő és parancsoló, egyszerre jelen és jövő idejű. Magyarra lefordíthatatlan. Azt jelenti, hogy ha az ember teljes mértékben Istenhez tartozik, akkor így él. Mi itt a földi életünkben nem tudunk teljes mértékben Istenhez tartozni, hanem úton vagyunk felé és törekszünk minél jobban megközelíteni. Ezt teszi a keresztény politikus is, de neki sokkal nehezebb.

Talán nagyobb a magyarázó ereje, ha úgy fogalmazok, hogy a politika olyan, mint a színház. Önálló szabályai, sajátos dramaturgiája van. Mi, hírfogyasztók nem a valóságot látjuk, hanem egy előadást, de a drámának tétje van.

A színpad nem a realitás, de a szereplők mégis igazat mondanak –

optimális esetben. Nekem legalábbis ez az elvárásom: egy politikus nyilatkozatai a valóságban kell hogy gyökeredzenek.

Márki-Zay Pétert alapvetően jó keresztény politikusnak tartod? Milyen biztató, illetve kevésbé biztató jeleket érzékelsz vele kapcsolatban?

MZP politikai marketingje professzionális, mert illeszkedik a baloldali és a liberális szavazók ki nem mondott elvárásaihoz. A magánéletben ugyanis nem válnak el olyan élesen egymástól a dolgok, mint a közéletben.

Pártpolitikai meggyőződéstől függetlenül mindenkinek imponál, ha a magánéletben konzervatívként lépsz fel: van hited, szép nagy családod, szorgalmasan dolgozol, céltudatos vagy.

A liberálisok tulajdonképpen imádják, ha te konzi vagy, ameddig a négy fal között csinálod.

Mondjál szépeket az életről, öltözz elegánsan! Megdicsérnek, hogy milyen sok könyved van otthon és melléd ülnek, hogy érezzék a pipád füstjét. De ha azt mondod a bűnre, hogy bűn, és ezért tilos! – akkor kitör a totális pánik.

MZP magánéleti kereszténysége annyit ér, amennyit politikusként megvalósít belőle. Szerinted egy baloldali liga élén az mennyi lesz? Én azt is elhiszem, hogy szereti a hazáját és az őszinte morális felháborodás kergette Washingtonig. De mégis mit remél? Azt, hogy az amerikai demokraták majd hazánk érdekeit fogják képviselni a sajátjukkal szemben? MZP tényleg elhiszi, hogy

az amerikai progresszívek felebaráti szeretetből építik ki a régióban a hídfőállásaikat,

mint a korrupcióellenes ügyészség és társai? Ha ebben bízik, akkor igencsak híján van a politikai bölcsességnek – támogatói nem kevésbé.

„Márki-Zay egy balra nyitott jobboldali ember imázsát építi” – Pogrányi Lovas Miklós a Mandinernek
© Technológia: Mandiner.hu Fotó: Ficsor Márton

De mi lehet keresztényibb dolog annál, mint hogy az ember összefogja, egyetlen zászló alá szólítja a politikai világ összes szereplőjét? Márki-Zay valami ilyesmit próbálna csinálni, nemde?

MZP egy baloldalra nyitott jobboldali ember imázsát építi. Személyes márkájának konstruálása során a katolicizmust hitelesítő tényezőként használja. A célja, hogy autentikus személyként tekintsenek rá. Ugyanakkor mindenkit megnyugtatott, hogy ha hatalomra kerül, nem készül konzervatív kormányzásra. Garanciát adott rá.

Ha MZP miniszterelnöksége alatt visszatér a komprádor elit, tort ül az identitáspolitika és újra szétprivatizálják az országot, akkor teljesen mindegy, hogy eközben ő hányszor megy templomba.

Mi a véleményed azokról a – talán kevéssé hihető – pletykákról, amelyek a CIA-vel igyekeznek őt összehozni?

Nem az a lényeg, hogy Márki-Zay faktuálisan szerződésben áll-e valamelyik fedőszervezettel. Az a lényeg, hogy az amerikai demokraták segítségét kérte, hogy azok avatkozzanak be a magyar belpolitikába. Tanácsadójának közlése szerint MZP kérésére jött be Magyarországra a CIA fedőszervezete… Ne felejtsük el, hogy a SZER-t Allen Dulles hozatta létre antikommunista céllal még 1949-ben. Óriási szerepe volt a kommunista propaganda ellensúlyozásában és a dezinformálásban a Szovjetunió összeomlásáig. Ezután azoban a libsik elfoglalták, és mára a demokraták balszárnyának szócsöve lett. Ezt hozta be ide MZP. Van még kérdés?

Kiket tekintesz  magyar és világviszonylatban  kiváló keresztény politikusoknak?

Minél messzebbre tekintünk vissza a történelemben, annál könnyebben mondunk ítéletet. Nem kérdés, hogy államalapító királyunk, Szent István, és a kereszténységet megszilárdító Szent László kiváló keresztény politikusok voltak. Rengeteg vér tapadt a kezükhöz –

mégpedig pontosan a politika lényegéből adódóan.

Ezt utólag elintézzük annyival, hogy „ó, az a középkorban volt, akkor még más világ volt”. Persze, bizonyos értelemben ez így igaz – de a lényeget tekintve nem, mert az emberi természet állandó: mindig készen kell állnunk arra, hogy erőszakot alkalmazzunk. Aztán adjunk hálát Istennek, ha mégsem kell! Antonio Salazarnak nem volt rá szüksége, Francisco Franco tábornok azonban csak véres polgárháború árán tudta feltartóztatni a kommunista térhódítást.

Számomra kedves példakép Ronald Reagan, aki időlegesen egy ütőképes törzsszövetséget tudott kialakítani a sokszínű amerikai konzervatív mozgalmakból. A Stinger rakétarendszer átadásával pedig megfordította a hadihelyzetet Afganisztánban, majd az SDI bedobásával (Stratégiai Védelmi Kezdeményezés, a.m. „Csillagháborús terv” – a szerk.) térdre kényszerítette a Gonosz Birodalmát.

Látsz még bármiféle meghatározó keresztény vonást Európa politikai mindennapjaiban, illetve az EU működésében? Végleg megindultunk a lejtőn ebben a tekintetben – vagy van még remény?

Remény? Mindig van. Az ember persze racionális lény, elsősorban abból indul ki, amit tapasztal. Képzeletünkben meghosszabbítjuk a jelenben zajló folyamatokat, és ennek alapján vizionáljuk a jövőt. Ez az eljárás érthető, logikus és nagyon emberi, de mégsem helyes.

A történelem számtalan fordulatot hozott már – a keresztény kultúrkör az iszlám elterjedésétől kezdődően gyakorlatilag folyamatos defenzivában volt. A középkor végén elesett Bizánc, a török Bécset ostromolta, a velenceiek velük sefteltek. Erre váratlanul felfedeztük Amerikát, és a nyersanyag számolatlanul ömlött be Európába. Nemcsak hogy kiűztük az iszlámot, de a gyarmatosításnak köszönhetően a kereszténység valódi világvallás lett. A politikai tervezés során tanácsos számításba venni azt,

amit Russell Kirk így mond: „Divine tactic” (isteni taktika) – ez nagyjából a Gondviselést jelenti.

Ne felejtsük el azt sem, hogy az építkezéshez idő kell. Ismét visszautalnék a magyar középkorra – a keresztény állam alapjait Szent István királyunk rakta le a XI. század elején, az utolsó pogány lázadást pedig Szent László király verte le ennek a századnak a végén. Vegyük figyelembe: ehhez az eredményhez szükség volt arra, hogy a hatalom céljai tartósan egy irányba mutassanak! De ellenpéldát is mondhatunk, az alapos romboláshoz is idő kell: a felvilágosodás eszméi szintén generációk alatt terjedtek el, a francia katolikus monarchia végső megsemmisítése is kétszáz évet vett igénybe. A 18. század első felében jött létre a république des lettres (a felvilágosult értelmiségiek informális hálózata), a laïcité (Egyház és állam szétválasztása) azonban csak 1905-ben vált törvénnyé. A templomba járást pedig még mindig nem sikerült teljesen felszámolniuk.

Sőt, vallási ébredésnek vagyunk tanúi.

Franciaországból rajzanak ki a lelkiségi mozgalmak, hiszen ahol elburjánzik a bűn, ott túlárad a kegyelem. 

(Nyitókép: Ficsor Márton)

Internet Explorer Channel Network
Asia's Tech News Daily
News Related

OTHER NEWS

Az OTP újabb bankot vesz Albániában

© Technológia: Index.hu Az OTP Bank 55 millió euróért megvásárolja a görög Alpha Bank albán leánybankját, az Alpha Bank Albániát – közölte a pénzintézet. A bank közleményében kiemeli: a tranzakció ... Read more »

Marsi Anikó elmondta, miként váltak el Palik Lászlóval

© Technológia: Index.hu Interjút adott Marsi Anikó, amelyben Palik Lászlóval való házasságáról, válásáról és új párjáról mesélt részletesen. A házaspár útjai idén júniusban váltak el végleg, amikor a férfi elköltözött. Azóta ... Read more »

Fokozottan ellenőrzik az utakat ezen a héten

© Technológia: Index.hu Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoportjának éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség Magyarország egész területén december 6. és 12. között közúti ellenőrzést végez – közölte a ... Read more »

Megújult a sepsiszentkirályi unitárius templom

© Technológia: Index.hu Sepsiszentkirályon átadták a magyar állam támogatásával felújított unitárius templomot. Renoválták a több mint ötszáz éves templom falait, tornyát is, elkészült a villámelhárító rendszer is – írja a Székelyhon. Furu ... Read more »

Micsoda szett! Megan miniruhában jelent meg a vörös szőnyegen, összeláncolta magát szerelmével

Megan Fox és Machine Gun Kelly párosa szinte minden héten szolgáltat némi hírt, főleg ha vörös szőnyeges eseményről van szó, ugyanis lassan a védjegyükké válik a divat, amelyben nagyszerűen kiegészítik ... Read more »

A houstoni kosarasok bravúrjához még nem volt fogható

© Technológia: Index.hu A tengerentúli profi kosárlabda-bajnokságban a Houston Rockets hazai pályán 118–108-ra legyőzte a New Orleans Pelicanst. A texasiak ezzel sorozatban a hatodik meccsüket nyerték meg az NBA-ben, ami ... Read more »

Norris szerint a piros zászlós gumiszabály a „legrosszabb, amit valaha kitaláltak“

© Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, in the pits versenyét, mivel a brit a bokszba ment, mielőtt a versenyen meglengették volna a piros zászlót, így a ... Read more »

Jennifer várandós pocakkal lépett a vörös szőnyegre, csodaszép volt

Jennifer Lawrence először mutatta meg szépen gömbölyödő pocakját a vörös szőnyegen, ami sok rajongó számára marad emlékezetes! © Taylor Hill/gettyimages Tegnap volt a várva várt Don’t Look Up!, magyarul Ne ... Read more »

Mbappé elbizonytalanadott, lehet még sem a Real Madridhoz igazol?

Naponta új játék és nagy nyeremény vár az Unibet Adventi naptárában! Regisztrálj most! A nyáron Mbappé közel volt hozzá, hogy a Real Madrid játékosa legyen, de a PSG a királyi ... Read more »

Villanyautókat töltő autópályát tesztel a Stellantis

© Motor1.com Magyarország Arena Del Futuro: Stellantis-Teststrecke fürs induktive Laden A Stellantis megnyitotta az Arena del Futurót, mely a jövő autópályáinak kis tesztközpontja. Az Olaszországban, számos partner segítségével felépített útszakasz ... Read more »

Drágult a fenyőfa, idén akár 20 százalékkal többe kerülhet

© Technológia: 444.hu Akár 10-20 százalékot is emelkedhet idén a fenyőfa ára, mondta az InfoRádiónak Orlóci László, a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének elnöke. Az áremelkedés egyik oka, hogy emelkedtek a ... Read more »

Az Oroszlánokra romantikus program, a Szüzekre rengeteg munka vár

A csillagok Mikulás napjára is izgalmas üzeneteket küldtek, érdemes tehát elolvasnod a horoszkópodat! © Pexels by Jill Wellington NAPI HOROSZKÓP DECEMBER 6. KOS (március 21.-április 20.) Akad valaki a környezetedben, ... Read more »

Kiderült, mikor érkeznek 2022-ben a nyugdíjak

© Technológia: Index.hu Kiderült, hogy pontosan mely dátumokon folyósítják majd a 2022-es nyugdíjakat, köztük 13. havi nyugdíjat is. A nyugdíj folyósítása mindig a hónap 12. munkanapjához legközelebb eső első  munkanapra ... Read more »

Egyre szigorúbbak az utazás szabályai Európában

© Michael Probst/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved Tovább szigorodnak a járványügyi intézkedések Európában az új típusú koronavírus omikron nevű mutánsa miatt, habár nincs jele, hogy súlyosabb megbetegedést ... Read more »

Perez boldog, hogy nem történt semmi komoly Dzsiddában

© Sam Bloxham / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing, walks back to the garage after crashing out at the restart pechesen járt a vasárnapi Szaúd-arábiai Nagydíjon, ugyanis az ... Read more »

Frontálisan karambolozott egy furgonnal Dombóvári Vanda, az RTL klub műsorvezetője

© Technológia: Index.hu Frontálisan karambolozott, agyrázkódást szenvedett és kórházba került Dombóvári Vanda, az RTL Klub műsorvezetője. A baleset a Kókát Dánnyal összekötő úton történt. A műsorvezető párjával együtt utazott a ... Read more »

Hamilton: Úgy érzem magam, mintha egy bokszringben lennék

© Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Esteban Ocon, Alpine A521 Dzsiddában a Verstappennel vívott feszült küzdelem után nyerte meg az első Szaúd-arábiai Nagydíjat, így pontegyenlőséggel állnak ... Read more »

A Stellantis lítium-ellátási megállapodást ír alá a Vulcan Energyvel

© Motor1.com Magyarország Stellantis A két fél egy ötéves megállapodást kötött, a szállítások pedig várhatóan 2026-ban kezdődnek meg. A Stellantis és a Vulcan Energy közös magállapodást írt alá arra vonatkozóan, ... Read more »

Négy év börtönre ítélték Mianmar megpuccsolt vezetőjét, Aung Szan Szú Csít

© Technológia: 444.hu A hadsereggel szembeni uszításra és a Covid-szabályok megszegésére hivatkozva négy év börtönre ítélték Aung Szan Szú Csít, Mianmar korábbi vezetőjét, akit februárban állított félre a hatalmat megszerző ... Read more »

Drogkereső kutyákat vethetnek be a brit parlamentben, mert annyian kokainoznak ott

© Technológia: 444.hu Drogkereső kutyák lehetnek a brit parlament legújabb alkalmazottai, hogy így fogják vissza a droghasználatot az épületben. A Sunday Times által végzett vizsgálat ugyanis tizenkét helyszínt tesztelt a ... Read more »

A Tisza mikroműanyag-szennyezettsége már a Gangeszén is túltesz

© Technológia: Index.hu Az elmúlt években 180 tonna hulladékot távolítottak el a Tiszából és árteréből, miközben a folyó a mikroműanyag-szennyezettséggel is küzd. A Szegedi Tudományegyetem kutatói harmadik éve vizsgálják a ... Read more »

Újabb részletek derültek ki az egykori labdarúgó, Lazsányi László meggyilkolásáról

Az egész sporttársadalmat megrázta Lazsányi László egykori NB I-es labdarúgó, Deutsch Tamás apósának meggyilkolása. Most kiderültek a tragédia részletei is, a gyanúsított előzetes letartóztatásáról pedig hétfőn dönt a bíróság. Úgy tudni, ... Read more »

Turai Barna: Jobban nyomom, mint Chris Martin

© Technológia: Index.hu A Port.hu zenés műsora, a Szessön vendégét legtöbben onnan ismerhetik, hogy szinte állandóan síkideg, csak ő nem alakul át tomboló zöld szörnyeteggé, mint Bruce Banner. Turai Barna ... Read more »

Fotó, így nézett ki Jennifer Aniston a plasztikai műtétek előtt

Így festett Jennifer Aniston a plasztikai műtétek előtt! © GettyImages „A legjobb tíz év” – így emlékszik vissza Jennifer Aniston a Jóbarátokra. Noha karrierje már egészen más univerzumokban szárnyal, még ... Read more »

Őrületre ítélt hős magyarok, akik nem adták el a lelküket

– Ellopni a lelket, megtörni a testet című új könyvében kilenc ember történetét dolgozza fel. Elmondaná, hogy kikét és miért? – Bukovszkijjal kezdem, aki nemcsak áldozata, de leleplezője volt a ... Read more »

Ettől az időtől felkelni sincs kedvünk

© Technológia: Index.hu Délutánig az egész országban borult ég és sok-sok eső, egyes területeken hó és havazás várható, a nyugati országrészben talán majd előbújhat a nap, míg a Dunántúlon erős ... Read more »

Constantinovits Milán (Mandiner): Ne játszd újra, Feri! – 2004 árnya kísért

© Technológia: Mandiner.hu Tizenhét évvel ezelőtt, december 5-én egy nagyon szomorú népszavazás zajlott. Még újságírói pályafutásom előtt, friss egyetemistaként is jól érzékeltem a történések tragikusságát, melynek tanulsága, aktualitása ugyanis nem csupán ... Read more »

Januártól nem lehet futárcéggel kiküldeni az online rendelt gyógyszereket

© Technológia: 444.hu Nehéz helyzetbe hozhatja a gyógyszertárak egy részét, hogy januártól csak gyógyszerész vagy gyógyszertári szakasszisztens szállíthatja házhoz a vény nélküli készítményeket, írja a Népszava. A lap által bemutatott ... Read more »

Évtizedek óta kihalt a norvég farkas, de csak most vették észre

© Technológia: Index.hu Már az 1970-es években kihalt a norvég farkas, a ma Norvégiában és Svédországban található ragadozók valójában Finnországból származnak, írta az MTI egy, a genetikai állományt vizsgáló kiterjedt ... Read more »

Így lesz halhatatlan álmaid Porschéja

VIN Art Portré Porsche járművekhez VIN Art Portrait for Porsche Vehicles VIN Art Portré Porsche járművekhez VIN Art Portrait for Porsche Vehicles VIN Art Portré Porsche járművekhez VIN Art Portrait ... Read more »

Ilyen gyönyörű nő volt fiatalon Meryl Streep: megőrültek érte a pasik

Olyan régóta vagyunk a zseniális Meryl Streep rajongói, hogy már nem is emlékszünk, mikor kezdte – pedig valahol ő is elkezdte! Meryl Streep a sztárvilág veteránja. A színésznő olyan régóta ... Read more »

Két és fél ezer éves síremlékeket fedeztek fel Egyiptomban

© Technológia: Index.hu Két 2500 éves síremléket fedezett fel egy spanyol régészeti kutatócsoport a felső-egyiptomi Minja kormányzóság területén végzett ásatáson – közölte az egyiptomi idegenforgalmi és régészeti minisztérium. © Fotó ... Read more »

Elon Musk könyörög az alkalmazottainak, hogy hétvégén is dolgozzanak

© Technológia: Index.hu A világ leggazdagabb embere szerint csőd fenyegeti a SpaceX-et, mert nagyon lemaradtak a Raptor motorok gyártásával. Fekete pénteken Elon Musk zaklatott hangú e-mailt küldött a SpaceX alkalmazottainak, ... Read more »

15 afrikai emberből csak egy kapott két oltást koronavírus ellen

© Technológia: 444.hu 54 afrikai országból mindössze 5 érheti el év végére a 40 százalékos oltottságot, írja Mo Ibrahim Foundation jelentése. Mostanáig 15 afrikai ember közül egy kapott két adagot ... Read more »

Megtámadtak egy katonai támaszpontot Nigerben, rengetegen meghaltak

Több mint százan haltak meg Nigerben egy katonai támaszpont elleni támadásban. A fegyveresek motorokon érkeztek. Adatok szerint az összecsapásokban 79 feltételezett lázadó harcos és 29 kormánykatona vesztette életét. Eddig egyetlen ... Read more »

Nem nagyon kérnek a kötelező oltásból a budapesti kerületek

© Technológia: 444.hu Továbbra is két budapesti kerületről, a XII.-ről és a XVI.-ról tudjuk biztosan, hogy előírja a koronavírus elleni oltást a bölcsődei és óvodai dolgozók számára, írja a 24.hu. ... Read more »

A kormányszóvivő férjének cége kézbesítheti a reklámokat a kormánykritikus RTL Klubnak is

© Technológia: 444.hu Már sok szó esett arról, hogy Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő férje, Szalay-Bobrovniczky Kristóf állami hitel segítségével lett a tulajdonosa a legnagyobb cseh repülőgépgyártó cégnek, valamint arról, hogy a ... Read more »

Karácsony az oviban: mi van, ha egy kisgyerek nem ünnepel?

A ti ovitokban mindenki karácsonyozik? © Getty Images Ti emlékeztek még, milyen volt egy ovis karácsony, amikor gyerekek voltatok? Én igen. Egy vidéki óvodába jártam, oda, ahol a nagymamám dadus ... Read more »

Napi horoszkóp december 6.: az Oroszlánokra romantikus program, a Szüzekre rengeteg munka vár

A csillagok Mikulás napjára is izgalmas üzeneteket küldtek, érdemes tehát elolvasnod a horoszkópodat! © Pexels by Jill Wellington NAPI HOROSZKÓP DECEMBER 6.   KOS (március 21-április 20) Akad valaki a ... Read more »

Fordult a kocka, már az oroszok utaznak Európába oltásért

© Technológia: Index.hu A tavaszi, Oroszországba irányuló vakcinaturizmus után nagyot változott a világ: egyre több orosz utazik Európába, hogy beadassa magának a koronavírus elleni oltást. Még mindig nem tudni, vajon ... Read more »
On free-english-test.com you will find lots of free English exam practice materials to help you improve your English skills: grammar, listening, reading, writing, ielts, toeic