Hrůza v klášteře Mega Spileo: Nacisti tam vyslali lovce, mnichy házeli ze skály

Osmý prosinec roku 1943 připadal na středu. Pro řecký mužský klášter Mega Spileo (Velká jeskyně) to měla být nejčernější středa v celé jeho historii. V jeho zdech se začalo odvíjet drama brutální nacistické odvety, která o pět dní později vyvrcholila vyvražděním a totálním zničením obce Kalavryta. Tyto masakry spáchala 117. německá pěší divize, nazvaná příznačně Jäger (Lovec), která se za vojenskou akci mstila na nevinných.

hrůza v klášteře mega spileo: nacisti tam vyslali lovce, mnichy házeli ze skály

Klášter Mega Spileo, údajně nejstarší mužský klášter v Řecku, na vyobrazení z počátku 19. století

Všechno vypuklo, když 17. října 1943 zajali řečtí partyzáni z komunisty ovládané Národní lidové osvobozenecké armády (ELAS, největší odbojové skupiny v Řecku) poblíž Kalavryty 81 německých vojáků z 1. praporu 749. pluku této divize. K přepadu došlo na horské silnici poblíž vesnic Kerpini a Rogoi.

„Vojáci tohoto praporu nebyli prvotřídní, ale měli být schopni se z takového přepadu prostřílet,“ zhodnotil v roce 2007 schopnosti nacistů řecký novinář Efthymios Tsiliopoulos v novinách Athens News.

To se ale nestalo. Čtyři Němci padli přímo během přestřelky, další tři byli zraněni a později převezeni do nemocnice v Kalavrytě. Ostatní se nechali zajmout a byli odvedeni jako váleční zajatci do vesnice Mazeika jižně od Kalavryty.

Nahlédněte do kláštera Mega Spileo v Řecku: 

Řecký odboj byl podobně jako třeba srbský velmi nelítostný. Svou roli v tom hrál fakt, že okupační jednotky (nejen německé, ale i bulharské) si na řeckém území počínaly mimořádně bezohledně a jen během podzimu 1941 povraždily kolem 15 tisíc Řeků. Hned několik vesnic bylo doslova vystříleno. Řečtí partyzáni tedy měli co odplácet.

Dalším problémem bylo, že řecký odboj neměl (na rozdíl třeba od českého) vojenské velení, protože většina důstojníků ochotných a připravených bojovat ustoupila na Brity ovládaný Střední východ a pokračovala v boji odtamtud.

Iniciativu tak na řadě míst převzaly spontánně vytvořené skupiny venkovských partyzánů, známých jako Andartes (Rebelové), které volně spolupracovaly s ELAS. Tito partyzáni sice byli bojechtiví i bojeschopní, ale nebyli příliš disciplinovaní, přičemž měli s okupanty bohužel společné to, že nebrali příliš velký ohled na civilisty.

Tak se stalo, že jak zranění němečtí vojáci v nemocnici, tak zajatci v Mazeice byli partyzány pobiti. K masové popravě zajatců došlo 7. prosince 1943, většina z nich byla postřílena, několik se jich před střelbou raději vrhlo z útesu.

Partyzáni ale nedokázali zabít všechny. Dva němečtí vojáci uprchli a o den později, 8. prosince, ohlásili, co se stalo, u své divize. A v kraji vypuklo peklo.

Irský důstojník svědkem odvety

„V noci z 19. na 20. října 1943 byl můj otec, Ir římskokatolického vyznání kapitán Conal O’Donnell, ve svých 28 letech vysazen na padáku do okupovaného Řecka. Byl britským styčným důstojníkem SOE (Special Operations Executive, tedy Oddělení pro zvláštní operace) pro Střední východ. Jeho úkolem bylo najít a vytvořit v horách izolované přistávací dráhy, vhodné pro dodávky zbraní pro řecký odboj. Plánem také bylo vybudovat přistávací plochy, z nichž by mohly po zahájení invaze vzlétat spojenecké stíhací bombardéry a zastrašovat Němce,“ vzpomínal po letech pro BBC Conal O’Donnell, syn stejnojmenného irského tajného agenta a bezděčného svědka nacistického odvetného řádění.

„Práci na tomto životně důležitém úkolu ale brzy zmařilo to, že byl i se svými kolegy zaskočen německou operací, která vedla k masakru 497 mužů a chlapců v řecké vesnici Kalavryta 13. prosince 1943,“ dodal.

Záhy poté, co se německé velení dozvědělo o popravě zajatců, vydal německý generál Karl von Le Suire rozkaz k rozsáhlé bezuzdné odvetě. Do oblasti byly postupně povolány více než tři tisíce vojáků z Patrasu, Aigionu a Tripolisu, později i z Korintu a Pyrgosu. Velitelem exemplární odvetné operace byl jmenován podplukovník Ebersberger.

O’Donnell sledoval přípravy na německou akci z úkrytu u Kalavryty a varoval své přátele, ať utečou do hor. Sám se pak spolu se svou skupinou a několika mulami přemístil na nové stanoviště na hoře Helmos, kde se jeho oddíl na 20 dní zakopal. Jenže místní lidé nemohli tak jednoduše vyklidit s rodinami svá bydliště.

Masakry ve vsích i v klášteře

Ještě během 8. prosince se mstící německé jednotky daly do pohybu. Jako první napadly vesnici Rogoi, kterou vypálily do základů a kde popravily 65 mužů a dětí. Další německý oddíl vstoupil do vesnice Kerpini – také ji zapálil a popravil 38 lidí.

Poté nacisté vypálili vesnice Ano a Kato Zahlorou, kde zabili dalších 19 lidí. Po tomto masakru se jim už dostal do cesty klášter Mega Spileo.

hrůza v klášteře mega spileo: nacisti tam vyslali lovce, mnichy házeli ze skály

V roce 1941 spáchala 117. pěší divize Jäger masakr v srbské obci Kraljevo, kde povraždila na 2000 lidí. V prosinci 1943 začala páchat další válečné zločiny v Řecku

Tento klášter patří k mimořádnému řeckému kulturnímu dědictví. Byl založen už v roce 362 našeho letopočtu, je považován za nejstarší klášter v Řecku a nachází se v klínu obří prohlubně ve skalní stěně hory Helmos, v téměř tisícimetrové výšce. Je to velká osmipatrová budova podobná hradu (dost připomíná například slovinský Predjamský hrad), posazená na útesu obrovské skály. Mezi jím uchovávané památky patří horkým voskem vytvořená ikona Panny Marie, kterou údajně namaloval sám evangelista Lukáš.

Nic z toho nemělo na vraždící vojáky sebemenší vliv. Na místě okamžitě povraždili všechny přítomné, jak mnichy, tak i návštěvníky kláštera a pomocný personál. Některé postříleli, jiné svrhli zaživa ze skály. Zahynulo 16 lidí.

Vraždění v Kalavrytě

Den po masakrech, 9. prosince 1943, se všechny německé jednotky shromáždily v Kalavrytě, kterou předtím O’Donnellova skupina vyklidila. Němci se v obci usadili a setrvali tam až do 13. prosince.

Za úsvitu toho dne pak velitel celé operace Ebersberger svolal všechny obyvatele a řekl jim, ať si dojdou domů pro přikrývky a jídlo na jeden den. Místní předpokládali, že budou deportováni, a uposlechli. Jenže Němci potom najednou oddělili všechny muže nad 14 a podle O’Donnella dokonce nad 12 let, a zatímco ženy s dětmi zahnaly do místní školy, muže vyvedli z obce.

„Němci shromáždili všechny muže ve věku 12 let a víc a vyvedli je z Kalavryty do rozsáhlé oblasti otevřeného terénu známého jako Kapiho pole hned za městským hřbitovem. Tam Řekové čekali na deportaci. Němci ale mezitím už postavili skrytá kulometná stanoviště. Z vesnice vylétly světlice. Byl to signál k zahájení vraždění,“ popsal zahájení vraždění syn britského důstojníka.

První světlice byla zelená, byl to signál pro střelce, aby se připravili. V té době už také začínaly v obci hořet první domy, protože nacisté se rozhodli ves vypálit.

Těsně po půl třetí vzlétla k nebi druhá, červená světlice, a tucet kulometů rozestavených kolem Kapiho pole začalo pálit. Dvouminutová salva zkosila nejméně 463 mužů a chlapců, řadami popadaných těl pak procházeli vojáci a každého, o kom si mysleli, že je ještě naživu, dobíjeli ranou do hlavy. Z asi 510 odvedených přežilo pouze 13. Zhruba v době střílení prý vzplanul centrální kostel v obci, na jehož zvonici se zastavily hodiny – v čase 14:34.

Ženám a dětem se naštěstí podařilo ze školy uprchnout ještě předtím, než v ní byly upáleny zaživa. V některých pramenech se objevuje zmínka o tom, že jim k tomu dopomohl jeden soucitný rakouský voják, který jim odemkl dveře, ale podle O’Donnellova syna je tato historka nepravdivá – dveře prý nebyly vůbec zamčené. Jedna starší žena však byla na útěku podle Tsiliopoulose ušlapána.

hrůza v klášteře mega spileo: nacisti tam vyslali lovce, mnichy házeli ze skály

Další, tentokrát 118. divize Jäger při jugoslávském tažení

O’Donnell a jeho skupina slyšeli střelbu, když mířili k hoře Helmos. Bylo to krvavé vyvrcholení stále se zvyšujícího násilí, ale nebyl to jeho konec. Ještě před vypálením Němci obec vyloupili: odehnali dobytek, vykradli domy, obchody i dvě místní banky a veřejný fond.

„Dvě stě Němců s mulami a dělostřelectvem posbíralo ve vesnicích všechny nalezené slepice, prasata, muly, oblečení a peníze a všechny obce spálili kromě pěti domů v každé… Průvodci byli nuceni pohřbít ostatky zastřelených. Obyvatelstvo ponecháno v pustině, žádné oblečení ani domy na zimu,“ reportoval na velitelství SOE v Káhiře radiodepeší O’Donnell.

Stále nebyl konec

Po vyvraždění Kalavryty následovalo 14. prosince 1943 ještě vypálení kláštera Agia Lavra, nacházejícího se sedm kilometrů od ní. Pro Řeky mělo toto místo vysokou symbolickou hodnotu, protože právě tam začala v roce 1821 po staletích turecké okupace osvobozenecká řecká revoluce. Němci klášter zapálili a ještě předtím v něm popravili šest mužů, většinou mnichů. Když poté ještě téhož dne prošli znovu kolem kláštera Mega Spileo, kde spáchali masakr 8. prosince, zapálili i ten.

Rozsah škod, které způsobili, se dochoval v jejich zašifrované rádiové depeši na velitelství: „Následující obce byly zcela zničeny: Rogoi, Kerpini, Stasi Kerpinis, Ano Zahlorou, Kato Zahlorou, Souvardo, Vrhni, Kalavryta, kláštery Mega Spileo a Agia Lavra, Agia Kyriaki, Avles, Visoka, Fteri, Plataniotissa, Pyrgaki, Valtsa, Melissia, klášter Oblou, Lapanagoi, Mazi, Mazeika, Pagrati, Morohova, Derveni, Kalvia a Valtos. Popraveno 696 Řeků…“

Po odchodu Němců se O’Donnell vrátil do Kalavryty a byl jedním z prvních britských důstojníků na místě masakru. Jednomu z mála přeživších tam pomohl najít lepší úkryt a kontaktoval Červený kříž. Na velitelství SOE se ale stal podle svého syna brzy nepopulárním, protože žádal upřednostnit před dodávkami zbraní výsadky vycvičených britských vojáků, což se nesetkalo s přílišným pochopením.

„Nikdy o masakru skutečně nemluvil kromě toho, že vzpomínal na nesnesitelné kvílení žen. Ta zkušenost ho těžce zasáhla. Po válce zažíval strašlivé noční můry. Dnes se to nazývá posttraumatický stres, kterým trpí statisíce bývalých vojáků. Vyrovnat se s tím mu pomohla jeho silná římskokatolická víra,“ uzavřel O’Donnell mladší.

News Related

OTHER NEWS

EU pochopila chybu vítání migrantů až díky V4. S Green Dealem ale prohráváme, míní experti

Politický geograf Vladimír Baar a komentátor Martin Schmarcz Až díky V4 začal západ Evropy chápat, že je bezbřehé vítání migrantů obrovská chyba, řekl politický geograf Vladimír Baar ve vysílání CNN ... Read more »

Olympijské kolekci dominují národní barvy. Podívejte se, v čem budou sportovci oblečeni

Olympijské kolekci dominují národní barvy. Do letní olympiády v Paříži zbývá sedm měsíců a už se ví, v jakém oblečení budou čeští sportovci pod pěti kruhy reprezentovat. Kolekci dominují národní ... Read more »

Američanka zaplatila za sendvič přes sedm tisíc dolarů. Na terminálu zadala omylem telefon

Subway Omyl za tisíce se stal ženě z Atlanty v americkém státě Georgia. V prodejně rychlého občerstvení Subway si objednala sendvič a při placení vyťukala na terminálu do kolonky spropitné ... Read more »

První adventní neděle letos připadá na 3.12. a je to tak správně. Víte proč?

Tradiční období před Vánoci, plné zdobení, pečení a radosti, to je advent. Jde o období čtyř neděl před 25. prosincem. Je to pohyblivý svátek, proto se každý rok koná v jinou dobu. ... Read more »

Vlastní bydlení do 900 tisíc korun? Česká firma našla možné řešení

Vlastní bydlení do 900 tisíc korun? Česká firma našla možné řešení Prvotní myšlenkou typizovaného projektu moderní maringotky byla situace na trhu nemovitostí, která mnohým rodinám neumožňuje pořídit si vlastní bydlení. ... Read more »

Kalousek a eurovolby? Pospíšil by návrat uvítal, Zdechovský se bojí více škod než užitku

Miroslav Kalousek Někteří představitelé TOP 09 možný návrat „otce zakladatele“ Miroslava Kalouska do politiky vřele vítají. Jiní jsou však zdrženlivější a zdůrazňují, že je třeba počkat na rozhodnutí stranického výboru. ... Read more »

Udělejte si netradiční adventní či vánoční věnec z perníku. Krásně voní a vypadá úžasně

Vánoční perníkový věnec Udělejte si letos netradiční, ale velice módní adventní věnec z perníku, který provoní předvánoční domov kořením a navodí sváteční atmosféru. A taky je to pěkný dárek. Protože ... Read more »
Top List in the World