Håndverker svindlet eldre kunde for over 7 millioner kroner

© Privat SVINDELDØMT: 29-åringen lurte til seg den gamle mannens BankID og bankkort. 29-åringen tok ut 3,2 millioner kroner på kortet i ulike minibanker. I en spillbutikk brukte han 840.000 kroner. Håndverker svindlet eldre kunde for over 7 millioner kroner

I nærmere et og et halvt år tok håndverkeren kontroll over sin kundes økonomi, og svindlet ham for over sju millioner kroner, slår dommen i Oslo tingrett fast.

«Tiltalte xx har kynisk manipulert en eldre og svekket person, og tømt fornærmede for midler ( …) Det manglet ikke på bekymringer underveis, bl.a. fra fornærmedes bank. Tiltaltes forsett har vært sterkt, fast og vedvarende over lang tid, og han gikk så langt som å engasjere advokater på vegne av seg selv og fornærmede for å kunne fortsette bedrageriet. Advokatene ble forledet til å gi usanne opplysninger til banken, og til å fremlegge forfalsket dokumentasjon» skriver Oslo tingrett i dommen, der mannen ble dømt til fengsel i to år og åtte måneder. Straffen er en tilleggsstraff, til en annen svindeldom.

29-åringen selv, forklarte i Oslo tingrett at han hadde som intensjon å hjelpe mannen, men at det etter november 2018 utviklet seg til at han svindlet mannen. Dette har han ikke blitt trodd på. Oslo tingrett mener at mannen helt fra august 2017 hadde som intensjon å svindle ham.

– Han har tatt betenkningstid. Nå skal dommen gjennomgås og vurderes med tanke på om den skal ankes, sier advokat Espen Wangberg, som forsvarer 29-åringen.

– Han er naturlig nok skuffet over at retten legger til grunn at han har hatt uærlig hensikt med tanke på prosjektet fra begynnelsen av. Utover dette er det ikke ytterligere kommentarer, sier Wangberg til Nettavisen.

Les også: Svindlet nordmenn for millioner

Mener han renoverte for å svindle

Den 29 år gamle mannen fra Sandefjord drev et enkeltmannsforetak som drev oppussingsarbeid av ulik art. Sommeren 2017 reiste han til Oslo for å finne nye kunder blant boligeierne der.

I en av Oslos forsteder kom han i kontakt med en mann i 70-årene som bodde i et stort hus han hadde arvet av foreldrene. Denne mannen var psykisk syk. På dette tidspunktet bodde han alene i huset og beveget seg i nærmiljøet, men forlot aldri Oslo. Fordi han ikke kunne ta vare på verken seg selv eller huset, hadde boligen forfalt og trengte oppussing, men mannen var altså ikke i stand til å styre økonomien i en oppussing av huset. I dag bor han på institusjon der han får hjelp og omsorg.

«Selv om han den gang var i stand til å svare på spørsmål og føre en samtale, måtte enhver – også tiltalte xx – se og forstå at (offeret) i liten grad tok vare på seg selv, langt mindre hadde kapasitet til å forstå, organisere og holde kontroll på et stort renoveringsprosjekt» står det i dommen.

29-åringen tok kontroll over mannens økonomi. Ifølge dommen fra Oslo tingrett, tok han over sju millioner fra mannen. Han pusset opp huset for cirka 500.000 kroner. Tingretten mener at renoveringsprosjektets hovedformål var å svindle den fornærmede, og ikke pusse opp huset. Dette var 29-åringen altså uenig i. Han mener at det svindlerske forsettet kom etter hvert. Pengene han svindlet til seg, godt over sju millioner kroner, er borte.

Les også: Ekspert slår alarm om ny svindeltrend: – Umulig å sikre seg mot det

Advokat med uriktig forklaring

Huseieren i 70-årene og den 29 år gamle håndverkeren inngikk i august 2017 en avtale om oppussing for 360.000 kroner pluss materialer. «I den første kontrakten var det ingen spesifisering av oppdraget, og det var ikke skrevet noe om når oppdraget skulle være ferdig. Kontrakten fremstår etter rettens syn uvanlig, særlig sett i lys av overføringene fra fornærmede til tiltalte som altså startet nærmest umiddelbart ved kontraktsinngåelse» skriver Oslo tingrett.

Fra dag én startet pengeoverføringene fra huseieren til håndverkeren. Totalt, fra 31. august til 14. september 2017 ble det overført cirka 2,3 millioner kroner gjennom kjøp av bankremisser.

Samtidig ble det inngått nye kontrakter for arbeid som skulle utføres. Først en kontrakt med en fastpris på 1,2 millioner kroner. Ingen av partene kunne legge denne kontrakten fram for retten, men et familiemedlem til fornærmede forklarte at en slik kontrakt hadde blitt sett i fornærmedes stue. Den hadde også blitt omtalt i en e-post mellom 29-åringen og et familiemedlem av fornærmede. Tingretten mener derfor at den var reell.

I slutten av september 2017 ble det inngått ytterligere en kontrakt. Den hadde en fastpris på kr 3,2 millioner. Den ble fremlagt for retten. I denne kontrakten var arbeidene til en viss grad spesifisert, og jobben skulle være ferdig i mai 2018.

DNB stilte spørsmål ved de 2,3 millionene som ble overført fra huseieren til håndverkeren. Da engasjerte håndverkeren advokat Terje Grønn, som skrev til DNB at overføringene var forskuddsbetaling som skulle dekke nødvendige innkjøp.

«På det tidspunktet tiltalte engasjerte advokat Grønn hadde han fått overført flere millioner kroner som ikke ble brukt på prosjektet, og det er ingen tvil om at redegjørelsen til DNB var bevisst uriktig» skriver Oslo tingrett. Grønn sier til Nettavisen at han hadde et kort oppdrag for xx, og at han i brevet skrev «etter opplysninger fra xx meddeles følgende». – Jeg ga dermed klart uttrykk for at dette var opplysninger fra klienten, sier Grønn til Nettavisen. Han var ukjent med hvordan saken hadde utartet seg videre.

Les også: Innfører begrensninger: Blir vanskeligere å bruke kredittkortet

– Pengene rant ut av kontoen

«Pengene fortsatte i tillegg å renne ut fra (fornærmedes) konti gjennom giroer, kontantuttak og varekjøp gjort av xx med (fornærmedes) bankkort».

Politiets gjennomgang av offerets bankkonti, viser at 29-åringen fra august 2017 til desember 2018 tok ut i overkant av 3,2 millioner kroner på kortet i ulike minibanker. Han kjøpte varer for cirka 480.000 kroner i ulike butikker. I en spillbutikk i Vestfossen sørøst for Drammen, brukte han 840.000 kroner.

De store uttakene har politiet knyttet til høyt forbruk hos den domfelte 29-åringen. Blant annet brukte han 55.000 kroner på Louis Vuitton vinteren 2018, og 78.000 kroner på Bjerke travbane i samme periode.

I perioden september til desember 2018, ble det totalt overført over 2,1 millioner kroner fra huseieren til ulike venner og bekjente av håndverkeren. «Alle disse overføringene knyttes uomtvistet til xx, og er slik retten forstår det betaling av gjeld og/eller et resultat av at xx selv lånte ut penger til venner og bekjente» står det i dommen.

For å skaffe til veie pengene, hjalp 29-åringen sin kunde med å ta opp til sammen fire lån i ulike banker på totalt 2,975 millioner kroner. Dette ved at han hadde kontroll på mannens bankID. Dermed kunne han identifisere seg selv som den eldre mannen i ulike banker, og ta opp lån.

Les også: Raser mot politikernes valgvaker: – Fremstår som et stort «fuck you»

Ny advokat med feilinformasjon

De uvanlig mange og høye transaksjonene, skapte igjen mistanke i DNB. Nå sperret banken offerets konti. Denne gangen gikk håndverkeren til advokat Stian Mæland. Han trengte hjelp til å få hevet sperringene, slik at han kunne fortsette å svindle den eldre mannen.

Mæland sendte et brev til DNB, med en forklaring på hvorfor den eldre mannen hadde så høyt pengeforbruk.

Oslo tingrett skriver: «Brevet er oppsiktsvekkende, åpenbart kommet i stand etter påtrykk fra xx, og er full av informasjon som beviselig er direkte falsk». Om penger brukt på spillbutikken på Vestfossen og en bingohall i Sandefjord, skriver tingretten: «Informasjonen om (offeret) som aktiv kunde disse stedene ble bekreftet gjennom forfalskede dokumenter/bekreftelser fra ansatte, innhentet av tiltalte xx. Som forklaring på på vegne av den eldre mannen». I brevet hevdes det også at det var den eldre mannen som hadde besøkt Louis Vuitton vinteren 2018 og kjøpt gave til sin eks-kjæreste.

© Leveres av Nettavisen Stian Mæland ba offeret anmelde 29-åringen etter at han forsto at han ble misbrukt. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Advokat Mæland vitnet i Oslo tingrett, og forklarte at oppdraget for den eldre mannen hadde vært «et mareritt», og at han hadde stusset over at den eldre herren hadde bistand av en ung mann. Mæland fortalte også at da de hadde gått gjennom opplysningene i brevet sammen med den eldre mannen, og at han hadde han bekreftet disse ved enten å svare «ja» eller nikke med hodet.

– Mannen satt på mitt kontor og sa han ikke fikk penger til mat og strøm engang. Det var mitt formål og tanke bak å bistå ham, sier advokat Stian Mæland til Nettavisen.

Etter et møte med en utreder i DNB, forsto imidlertid Mæland at den eldre mannen ble brukt av 29-åringen. Etter dette møtet i slutten av oktober 2018, brøt han kontakten med håndverkeren, og ba ham la den eldre mannen være i fred. Han ga også beskjed om at 29-åringen måtte regne med et etterspill.

– Etter møtet med DNB så ble 29-åringen bedt om å finne seg en forsvarer og holde seg unna (den eldre mannen). Sistnevnte ble bedt av meg om å anmelde den unge mannen og holde seg unna ham. Jeg ba også (den eldre mannens) familie, som kontaktet meg, om å passe på, sier Mæland.

Etter dette, avsluttet den eldre mannen sitt kundeforhold med DNB, og opprettet istedenfor et kundeforhold i Sparebanken Øst. Gjennom disse kontiene, fortsatte han å tappe sin kunde for verdier. Nå hadde imidlertid varslene gått, og i desember ble det endelig stopp på det økonomiske overgrepet. Oslo tingrett mener at den totale summen som 29-åringen tok fra den eldre mannen, er cirka 7,85 millioner kroner. Mannen har imidlertid utført arbeid på huset.

29-åringen er dømt til å betale nærmere 7,6 millioner kroner til sitt offer.

Svindlet ektepar sammen med broren

Fengselsstraffen på to år og åtte måneder i Oslo tingrett, er en tilleggsdom med en dom i Vestfold tingrett i august 2021. Mannen ble der dømt til 15 måneder fengsel for å ha svindlet et eldre ektepar i Tønsberg for 860.000 kroner. I den saken ble han dømt sammen med sin bror, som også er dømt flere ganger tidligere for svindel.

Denne svindelen skjedde i november/desember 2019, altså et år etter at han hadde svindlet mannen i Oslo. Ektemannen i Tønsberg var imidlertid svært oppegående og hadde ført detaljerte notater for oppussingsprosjektet som 29-åringen og broren hadde gjort på huset.

Tønsberg tingrett konkluderte med at arbeidene var svært overpriset, og at de også hadde vært til dels unødvendige. Brødrene hadde feilinformert om at det var skader på huset. Deretter hadde de tatt seg svært godt betalt for å utbedre «skadene».

29-åringen er også dømt flere ganger tidligere, for blant annet vold, skadeverk og skatteunndragelser.

Internet Explorer Channel Network
News Related

OTHER NEWS

Finland beklager Erdogans ordre om å kaste ut ambassadører

© Francisco Seco (AP/NTB) RASENDE: Tyrkias president Recep Erdogan truer med å kaste ut flere nordiske ambassadører ut av landet. Finland beklager Erdogans ordre om å kaste ut ambassadører – ... Read more »

Stora skillnader i hur många barn som fått vaccin

© Tillhandahålls av Omni I regionerna Jönköping och Jämtland/Härjedalen har nästan hälften av barnen i åldersgruppen 12–15 år fått första dosen covidvaccin medan andra regioner inte börjat att vaccinera barn ... Read more »

Väljare: Röstar mot alla – jag gillar ingen av dem

© Tillhandahålls av Omni Uzbekistans president Sjavkat Mirzijojev, som väntas väljas på nytt vid valet på söndagen, står inför flera utmaningar. Det rapporterar AFP som talat med väljare. 55-åriga Zera ... Read more »

"Love life" byter fokus – till gift man

© Willy Sanjuan/Invision/AP William Jackson Harper spelar den nya huvudpersonen i tv-serien “Love life”. Arkivbild. HBO Max-serien “Love life” med Anna Kendrick ska få en ny säsong. Den Paul Feig-producerade ... Read more »

Nyheter24 recenserar: Så snuskig är Margaux Dietz erotiska roman "Alexas värld"

© Nyheter24 Våra reportrar Julia och Frida recenserar Margaux Dietz erotiska ljudbok “Alexas värld”. Nyligen släppte influencern Margaux Dietz sin debutroman “Alexas värld”, en bok som senare kom att ta ... Read more »

Ajer inn til pause i Brentford-tap

Ajer inn til pause i Brentford-tap Ajer, som var henvist til benken fra start, måtte se Youri Tielemans sende gjestene i ledelsen med et kanonskudd etter 14 minutter. Det var ... Read more »

Tottenham slaktes etter tap for West Ham: - Ganske grusomt

© David Klein (Reuters) MÅLLØS AV BANEN: Harry Kane og Tottenham tapte borte mot West Ham. Tottenham slaktes etter tap for West Ham: – Ganske grusomt WEST HAM – TOTTENHAM ... Read more »

Antonio matchvinner mot tannløst Tottenham

© (NTB scanpix) Michail Antonio styrte inn 1-0-målet i kampen mot Tottenham søndag. Foto: Ian Walton / AP / NTB Antonio matchvinner mot tannløst Tottenham Byderbyet var lenge en jevn ... Read more »

Rekdals HamKam med stø kurs mot Eliteserien etter ny seier

© (NTB scanpix) HamKam kunne juble for nok en seier søndag. Foto: Javad Parsa / NTB Rekdals HamKam med stø kurs mot Eliteserien etter ny seier Aleksander Melgalvis satte inn ... Read more »

Söderberg tappade på slutet – tvåa igen

© Anders Wiklund/TT Sebastian Söderberg. Arkivbild. Med sex hål kvar var Sebastian Söderberg i delad ledning. Men för andra veckan i rad fick svensken nöja sig med en andraplats på ... Read more »

Ny 3–0-seger för Elfsborg på guldjakt

© Adam Ihse/TT Simon Olsson serverade Johan Larsson öppet mål. Elfsborg slår inte av på takten i den allsvenska guldjakten. Boråsarna avslutade veckan precis som de inledde den – med ... Read more »

BETYGEN: Hotade konstant - hjälpte IFK att ta andra raka

© Tillhandahålls av Fotbolldirekt MJÄLLBY-IFK GÖTEBORG 1-3 (0-1) 0-1 (28) Carl Johansson (Oscar Wendt), 1-1 (49) Amin Sarr (Max Watson), 1-2 (75) Carl Johansson (Tobias Sana), 1-3 (83) Marcus Berg ... Read more »

Allt om Greta Thunberg: Flytten, familjen och längden

© Jessica Gow/TT och Erik Simander/TT Greta Thunberg har blivit en av världens mest kända aktivister. Men hur bra koll har du egentligen på den svenska klimatkämpen som hänfört så ... Read more »

Aursnes åpnet scoringskontoen i Feyenoord

© (NTB scanpix) Fredrik Aursnes avbildet på landslagssamling med Norge. Foto: Ali Zare / NTB Aursnes åpnet scoringskontoen i Feyenoord Sunnmøringen sørget for at Feyenoord gikk til pause med 2-1-ledelse. ... Read more »

Målfest när Hammarby vände mot tabelljumbon

© Anders Wiklund/TT Hammarby firar kvitteringen mot Östersund. Hammarby var illa ute mot bottenlaget Östersund. Men ett straffmål i den 93:e minuten fullbordade hemmalagets vändning från 1–3 till 4–3. Det ... Read more »

Hörnmål gav West Ham segern igen

© Ian Walton/AP/TT West Hams Michail Antonio firar målet som gav laget segern mot Tottenham. West Ham klättrade tre placeringar, upp till fjärde plats, genom en 1–0-seger mot Tottenham. Det ... Read more »

Saudi-ledet allianse hevder å ha drept over 260 opprørere i Jemen

© Leveres av ABC Nyheter En teltleir for internt fordrevne i utkanten av byen Maarib i Jemen i sommer. Tusenvis er drevet på flukt som følge av kampene, som har ... Read more »

Skandalomsusat bolag utreds för fler avfallsdumpningar

© Tillhandahålls av Omni Det konkursade bolaget NMT, vars moderbolag är Think Pink, utreds för att olagligt ha dumpat miljöavfall på flera håll i Sörmland, rapporterar P4 Sörmland. Tidigare i ... Read more »

Val utan någon riktig rival – presidenten lär sitta kvar

© Tillhandahålls av Omni Uzbekistans president Sjavkat Mirzijojev, som kom till makten 2016, väntas väljas på nytt när landet går till val på söndagen. Detta då han inte har några ... Read more »

Ny dna-studie omkullkastar tidigare teori om tamhästar

© Tillhandahålls av Omni Vår tids tamhästar härstammar inte alls från norra delarna av nuvarande Kazakstan, som forskare tidigare trott, utan från Volga-Don-regionen i sydvästra Ryssland och Ukraina. Det visar ... Read more »

Avslører detaljer fra kinosuksessen «Verdens verste menneske»: – En heldig tilfeldighet

© Oslo Pictures / SF Studios Renate Reinsve som Julie i Verdens verste menneske. Avslører detaljer fra kinosuksessen «Verdens verste menneske»: – En heldig tilfeldighet Ellen Ystehede har jobbet på ... Read more »

Zalandos vd: ”Fast fashion” måste skrotas inom tio år

© Tillhandahålls av Omni Modeindustrin har egentligen inget annat val än att ställa om till mer hållbarhet och fenomenet ”fast fashion” – där billiga kläder produceras en masse – måste ... Read more »

"Jobbigt med mindre och mindre speltid"

© Jonas Ekströmer/TT Jonna Andersson, till höger, gladdes åt att få spela hela VM-kvalmatchen mot Irland i torsdags. Matchen mot Skottland är en träningslandskamp. Men för flera svenska utlandsproffs, som ... Read more »

Test: Mini JCW – Morsom verstingutgave

© Leveres av ABC Nyheter TØYSETE TAK: Union jack-grafikken er vevd inn i stoffet, som en artig detalj. Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor. Den firesylindrede turbomotoren fyrer ... Read more »

Braathen gnistret i alpincomebacket: – Rørende!

© (NTB scanpix) Rasmus Windingstad (til venstre) og Lucas Braathen følger spent med etter å ha kjørt 2. omgang. Foto: Torstein Bøe / NTB Braathen gnistret i alpincomebacket: – Rørende! ... Read more »

Man allvarligt skadad i mc-olycka i Gislaved

© Johan Nilsson/TT En motorcyklist har skadats allvarligt i Gislaveds kommun på söndagen. Arkivbild. En motorcyklist har skadats allvarligt i en olycka i Gislaveds kommun. Larmet kom vid 14.30-tiden. – ... Read more »

LSK Kvinner er på etterskudd. Nå kan de miste toppscorer Emilie Haavi

© Jil Yngland UTGÅENDE KONTRAKT: Emilie Haavi er på utgående kontrakt i Lillestrøm, og kan være på vei bort. LSK Kvinner er på etterskudd. Nå kan de miste toppscorer Emilie ... Read more »

Israel ger grönt ljus för nya byggen på Västbanken

© Tillhandahålls av Omni Israeliska regeringen har gett godkännande till bygget av drygt 1 300 nya bosättningar på den ockuperade Västbanken, rapporterar flera medier. Enligt TT, som hänvisar till en organisation ... Read more »

Mystisk nödsignal i havet var från lastbil

© Emma-Sofia Olsson/SvD/TT Förra fredagen sökte en helikopter utanför Ven. Någon båt i sjönöd hittades aldrig. Arkivbild. Ett mystisk nödsignal längs den skånska västkusten har gäckat både flygledare och sjöräddningen. ... Read more »

JUST NU: Jubel för Mjällby - kvitterar mot Blåvitt

© Tillhandahålls av Fotbolldirekt Vilken allsvensk söndag som väntar! Dramatik i botten och toppen av den allsvenska tabellen – och FotbollDirekt finns med i händelsernas centrum. FD kommer att liverapportera ... Read more »

Kvinna död i olycka – man misstänks för brott

© Johan Nilsson/TT En man misstänks för flera brott i samband med en allvarlig trafikolycka. Arkivbild. En förare, en ung man, är misstänkt för vårdslöshet i trafik, vållande till annans ... Read more »

Hammarbyfansens protest mot villkorstrappan

© Anders Wiklund/TT Hammarbys supportrar lämnade halva hemmasektionen tom inför matchen mot Östersund som en protest mot villkorstrappan. Hammarbys supportrar manifesterade mot polisens hantering av stökiga läktare, den så kallade ... Read more »

Björn aktuell mot Skottland: "Hoppas det"

© Adam Ihse/TT Nathalie Björn. Arkivbild. En okänd skada har hållit henne borta i över en månad. Nu verkar Nathalie Björn nära comeback. Evertonbacken hoppas på spel mot Skottland på ... Read more »

Golf: Matsuyama knuste konkurrentene og vant på hjemmebane

© (NTB scanpix) Hideki Matsuyama var nok mer fornøyd med å vinne Zozo Championship enn han ga uttrykk for her. Foto: Tomohiro Ohsumi / AP / NTB Golf: Matsuyama knuste ... Read more »

22-åring seiret i MotoGP-mesterskapet

© (NTB scanpix) Fabio Quartararo vant VM i MotoGP søndag. Foto: Antonio Calanni / AP / NTB 22-åring seiret i MotoGP-mesterskapet Dermed er han kåret som vinner allerede før de ... Read more »

S: Skolkoncernerna ratar den svenska landsbygden

© Tillhandahålls av Omni Sverige har ett av världens mest marknadsstyrda skolsystem och skolkoncernerna ratar systematiskt landsbygden, skriver utbildningsminister Anna Ekström (S) och utbildningsutskottets ordförande Gunilla Svantorp (S) i en ... Read more »

GW: ”I enklaste fallet har han stämt möte med dem”

© Tillhandahålls av Omni Enligt initiala uppgifter söker polisen efter två gärningsmän efter mordet på rapparen Einár på torsdagskvällen. Ännu har ingen gripits. Enligt kriminologprofessorn Leif GW Persson så lär ... Read more »

Tettstedet «fikk» 110-sone over natten: – Dette skal jo ikke skje

© Foto: Jan Olav Bilit ORIGINALSKILT: Jan Olav Bilit, som bor like ved, tok dette bildet klokken 01.30 natt til søndag. Han tror det er et originalskilt fra E6 som ... Read more »

Etiopia med nye luftangrep mot Tigray

© Leveres av ABC Nyheter Røyk stiger til værs etter et av luftangrepene som rammet Mekele tidligere i uka. Foto: AP / NTB Etiopia har igjen rettet flere luftangrep mot ... Read more »

Politiet jakter gjerningsperson etter knivstikking i Trondheim

© Leveres av NTB En gutt i slutten av tenårene ble knivstukket i Ila i Trondheim lørdag kveld. Han er alvorlig, men ikke livstruende skadd. Foto: Ned Alley / NTB ... Read more »
On free-english-test.com you will find lots of free English exam practice materials to help you improve your English skills: grammar, listening, reading, writing, ielts, toeic