Covid ölümleri erkeklerde neden daha fazla? Bu sorunun cevabı bulundu!

the latest tech news, global tech news daily, tech news today, startups, usa tech, asia tech, china tech, eu tech, global tech, in-depth electronics reviews, 24h tech news, 24h tech news, top mobile apps, tech news daily, gaming hardware, big tech news, useful technology tips, expert interviews, reporting on the business of technology, venture capital funding, programing language

Pandeminin en başından bu yana küresel ölüm oranlarında erkekler kadınların önünde yer alıyor. Peki bunun sebebi ne? Kadınların vücutlarında onları koruyan bir mekanizma mı var? Yoksa başka bir etken mi söz konusu? ABD’de yapılan bir araştırma, bu soruya önemli yanıtlar veriyor…

Covid-19 pandemisi iki yılı doldurmak üzere. Bu sürecin ilk gününden bu yana ortaya çıkan tabloya baktığımızda bir şeyi çok net bir şekilde söyleyebiliyoruz: Erkeklerdeki Covid ölümlerinin oranı kadınlara kıyasla çok daha yüksek.

the latest tech news, global tech news daily, tech news today, startups, usa tech, asia tech, china tech, eu tech, global tech, in-depth electronics reviews, 24h tech news, 24h tech news, top mobile apps, tech news daily, gaming hardware, big tech news, useful technology tips, expert interviews, reporting on the business of technology, venture capital funding, programing language

Peki ama neden? Pandeminin ilk dönemlerinde bazı bilim insanları bu durumun nedeninin biyolojik olduğunu düşünüyordu. Dolayısıyla östrojen enjeksiyonu ya da androjen blokeri gibi tedavilerle erkeklerin ölüm riskinin azaltılabileceği öne sürülüyordu.

Ne var ki sonuçları geçtiğimiz günlerde bilim dergisi Social Science & Medicine’de (Sosyal Bilimler ve Tıp) yayımlanan bir araştırma bu durumun sebebinin sadece biyolojik faktörlerle açıklanamayacak kadar karmaşık olduğunu gösterdi.

Global Tech News Daily

COVID ERKEKLERİ DAHA FAZLA ÖLDÜRÜYOR AMA…

Araştırmacılar ABD’de 55 haftalık bir dönemde yaşanan Covid kaynaklı ölümleri eyalet ve cinsiyet bazlı bir analize tabi tuttu.

Global Tech News Daily

Bu değerlendirmenin sonucunda ortaya şu çıktı: Genele bakıldığında erkeklerin ölüm oranı kadınlardan daha yüksek olmakla birlikte, ölüm trendleri zamana ve eyalete göre değişiklik gösteriyordu. Bu da iş türü, davranış modelleri ve altta yatan sağlık problemleri gibi sosyal faktörlerin, kadınlarla erkekler arasındaki ölüm oranlarında fazlasıyla belirleyici olduğunu ortaya koyuyordu.

Araştırma Harvard Üniversitesi bünyesinde bulunan GenderSci Laboratuvarı uzmanları tarafından gerçekleştirildi. Söz konusu laboratuvar, biyolojik cinsiyet ile toplumdaki kültürel etkilerin arasındaki ilişkileri ortaya koymayı amaçlayan çalışmalarıyla biliniyor.

GenderSci Direktörü Dr. Sarah Richardson, New York Times’a yaptığı açıklamada, “Pandeminin cinsiyetler üzerindeki etkisini tek bir hikayeyle anlatamayız. Sadece ABD vatandaşları söz konusu olduğunda bile bunu yapamayız” diye konuştu.

NİSAN 2020’DEN BERİ VERİ TOPLUYORLAR

ABD’de Covid verileri bir süredir Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC) tarafından cinsiyet bazlı olarak ayrıştırılıyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor. Richardson ve ekibinin araştırmasındaki veriler ise CDC’nin bu çalışmasından daha geriye gidiyor.

GenderSci uzmanları Nisan 2020’den bu yana bu verinin kaydını tutuyor. Her hafta pazartesi günü her eyaletin verisi laboratuvarın internet sitesinde bulunan bir takip motoruna işleniyor. GenderSci’ın motoru ABD’de her eyaletteki Covid ölümlerini kadın ve erkek olarak ayrıştırıp haftalık olarak takip eden tek kaynak olma özelliğini taşıyor.

Bu geniş veri tabanını kullanan uzmanlar, 50 eyalet ile Washington D.C.’de, 55 haftalık bir süreçte yaşanan ölümleri analiz etti.

Ülke geneline bakıldığında, enfeksiyon sayılarında, kadınlar ve erkekler arasında kayda değer bir fark bulunamadı. Yani Covid-19 virüsünün bulaşma sıklığı iki grupta aşağı yukarı eşit gibiydi.

Ancak iş ölüm oranlarına geldiğinde tablo bir anda değişti. Covid nedeniyle ölen erkeklerin oranı (Bir eyalette Covid nedeniyle ölen erkeklerin sayısı/O eyaletteki erkeklerin sayısı) kadınların oranına (aynı formül) kıyasla daha yüksekti.

KOMŞU EYALETLER ARASINDA BİLE BÜYÜK FARKLAR VAR

İki oran arasındaki fark ise eyaletten eyalete ve tarihe göre değişiklik gösteriyordu.

Örneğin Texas eyaletinde, 55 haftanın tamamında erkeklerin ölüm oranı kadınların ölüm oranının oldukça üstündeydi.

New York’ta 55 haftanın 52’sinde erkeklerin ölüm oranı kadınlara kıyasla daha yüksekti ancak aradaki makas Texas’taki kadar açık değildi.

Connecticut’ta ise 55 haftanın 33’ünde erkeklerin, 22’sinde ise kadınların ölüm oranı daha yüksekti.

Richardson, “Birbiriyle sınır komşusu olan New York ve Connecticut gibi eyaletler, virüsün yayılımı bağlamında aynı dalgayı yaşadılar ama örüntüleri tamamen farklıydı” diye konuştu.

55 haftanın geneline bakıldığında kadınların ölüm oranları sadece Rhode Island ve Massachusetts eyaletlerinde daha yüksek çıktı. Aralarında Connecticut’ın da bulunduğu 9 eyalette oranlar aşağı yukarı eşitti. Geri kalan tüm eyaletlerde ise erkeklerin ölüm oranları kadınların üstündeydi.

Covid ölümleri erkeklerde neden daha fazla? Bu sorunun cevabı bulundu!
© Hürriyet tarafından sağlanmıştır Covid ölümleri erkeklerde neden daha fazla? Bu sorunun cevabı bulundu!

ÇALIŞMA KOŞULLARINDAN AŞIYA BİRÇOK FARKLILIK VAR

Bütün bu verilerin analiziyle uzmanlar şu sonuca vardı: Bu tablonun altında yatan faktör genlerdeki, hormonlardaki ve bağışıklık tepkilerindeki cinsiyet farklılıkları olamazdı.

Araştırmanın yazarlarından biyolojik antropolog ve mühendis Katharine Lee, bu durumu, “Biyolojik faktörler etkili olsaydı, farklı zaman ve mekânlarda bu kadar çeşitli sonuçlar elde edilemezdi” sözleriyle açıkladı.

Ne var ki ölüm oranları sosyal ve davranışsal faktörlerle kıyaslandığında ortaya çok daha anlamlı bir tablo çıktı.

Örneğin ulaştırma, imalat, et paketleme, tarım, inşaat gibi sektörler, erkek çalışanların yoğun olduğu alanlar. Üstelik bu sektörlerde çalışan kişiler arasında Covid-19 enfeksiyonu ve Covid kaynaklı ölüm oranı da daha yüksek.

Hapishanelerde ve sokakta ya da barınaklarda yaşayan erkeklerin sayısı da kadınların üstünde. Bu da erkeklerin virüse maruz kalma riskini artıran faktörler.

Diğer yandan kadınların el yıkama, maske takma, sosyal mesafe uygulama gibi Covid önlemlerine riayet etme olasılıkları daha yüksek. Bütün bunlar kadınların virüsle temas riskini azaltan etkenler.

Aşılama söz konusu olduğunda da kadınların aşı olmaya daha eğilimli oldukları görülüyor.

KISITLAMALARIN FAZLA OLDUĞU EYALETLERDE FARK DAHA AZ

Araştırmacıların dikkate aldığı bir diğer nokta da eyaletlerin aldığı kısıtlama kararları oldu.

Örneğin New York’ta pandeminin ilk 6 haftasında erkeklerin ölüm oranları kadınlara kıyasla önemli ölçüde yüksekti. Kısıtlamalar devreye girdikten sonra ise kadın-erkek ölüm oranları neredeyse eşitlendi. Uzmanlara göre New York’taki farkı belirleyen diğer iki faktör de veri toplama süreçlerinin iyileşmesi ve sakinlerinin çoğunluğu kadın olan uzun dönemli bakım tesislerindeki ölümlerin de bildirilmeye başlaması oldu.

Richardson ve ekibinin çalışmasında yaş verileri yok. Ancak yaşın da Covid ölümlerinde önemli bir faktör olduğu biliniyor. Daha yaşlı bireyler virüse karşı daha hassas durumda. Öte yandan ABD’de ortalama yaş verileri de eyalete göre önemli farklılıklar gösteriyor.

Covid pandemisinden önce bile, erkeklerin beklenen ömür süresi kadınların gerisindeydi. Bu farkın çeşitli kronik koşullardan, erkeklerin daha gözü kara davranışlara meyilli olmasından ve daha tehlikeli işlerde çalışmasından kaynaklandığı düşünülüyordu.

Richardson, “Covid verilerindeki farklılığı, erkeklerin virüse karşı daha dayanıksız olmasından ziyade, bu önceden de var olan ömür süresi farkıyla açıklayabiliriz” diye konuştu.

BİYOLOJİK FAKTÖRLER YOK SAYILABİLİR Mİ?

Peki “Biyolojik faktörlerin hiç rolü yoktur” demek doğru mu? Başka bazı araştırmacıların yorumlarına bakılırsa, hayır.

Örneğin Johns Hopkins Kadın Sağlığı, Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi Direktörü ve mikrobiyoloji uzmanı Dr. Sabra Klein, New York Times’a, “Covid gibi karmaşık bir hastalığın neden olduğu ölümlere dair her şeyi biyolojiyle açıklayamazsınız. Ama ben ‘Hepsi sosyal, hepsi davranışsal’ demenin de doğru olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Maryland’de ve Washington D.C.’de bulunan Johns Hopkins hastanelerinden gelen dijital sağlık kayıtlarını inceleyen Klein, erkekler arasında ağır Covid vakalarının da Covid kaynaklı ölümlerin de daha fazla olduğunu buldu.

Ancak biyoistatistiksel modellemelerde, bu farkın kaynağının erkeklerdeki enflamasyon tepkisinin daha yüksek olduğu anlaşıldı, bu da biyolojik bir farka işaret ediyordu.

Klein ve ekibinin hamster’lar üzerinde gerçekleştirdiği ve doğal olarak sosyal faktörlerin göz önünde bulundurulmasını gerektirmeyen bir başka araştırmada da erkek hamster’ların durumu dişilerden daha kötü çıktı.

Kadınların erkeklere kıyasla daha güçlü bağışıklık tepkisi ürettiğini gösteren araştırmalar da bulunuyor.

Covid ölümleri erkeklerde neden daha fazla? Bu sorunun cevabı bulundu!
© Hürriyet tarafından sağlanmıştır Covid ölümleri erkeklerde neden daha fazla? Bu sorunun cevabı bulundu!

STRES, MADDİ ZORLUKLAR, AYRIMCILIK…

Bazı araştırmacılar ise ırk, gelir düzeyi, eğitim seviyesi gibi faktörlerin de hesaba katılmasıyla, kadınlar ve erkekler arasındaki farklılıkların daha net bir biçimde değerlendirilebileceğini savunuyor.

Örneğin Georgetown Üniversitesi Irksal Adalet Enstitüsü Direktörü ve kamu sağlığı psikoloğu Derek Griffith, “Bence çok az veriyle çok fazla sonuca varıyorlar” dedi.

“Bu farklılıkları ortaya koyan veri kaynakları genelde bunları açıklayacak kapasiteye sahip olmuyor” diyen Griffith, stres, maddi zorluklar ve ayrımcılık gibi faktörlerin sağlık üzerindeki etkilerinin ırk ya da cinsiyet temelli farklılıkları açıklayabileceğini ancak bu faktörlerin nicelleştirilmesinin zor olduğunu sözlerine ekledi.

Covid tablosunda ırk farklılıklarının da aynı şekilde çok karmaşık olduğunu belirten Griffith şöyle devam etti:

“Pandeminin ilk evrelerinde, bilim insanları Siyahilerin virüs kapma riskinin daha düşük olduğunu, muhtemelen bir tür biyolojik kalkana sahip olduklarını öne sürüyordu. Ancak zamanla veriler ABD’deki Siyahilerin Covid’den ölme riskinin beyazlara kıyasla daha yüksek olduğunu göstermeye başladı. O noktada rüzgâr tersine döndü, bazı bilim insanları doğuştan gelen genetik farklar olduğunu söylemeye başladı.”

Şu an birçok sosyoekonomik faktörün sağlık eşitsizlikleri üzerindeki etkisinin kabul edildiğini de ifade eden Griffith, “Ancak hem cinsiyet hem de ırk söz konusu olduğunda ilk akla gelen hemen biyolojik faktörler oluyor” dedi.

The New York Times’ın “Why Are Men More Likely to Die of Covid? It’s Complicated.” başlıklı haberinden derlenmiştir.

News Related

OTHER NEWS

Eskişehir Şehir Hastanesinde yerli aşı yoğunluğu yaşanıyor

© Haberler.com tarafından sağlanmıştır Yerli aşı TURKOVACın, Eskişehir Şehir Hastanesinde uygulanmasına devam ediliyor. Yerli aşı TURKOVAC’ın, Eskişehir Şehir Hastanesinde uygulanmasına devam ediliyor. Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Türk bilim insanları ... Read more »

"1 yerine 10 doz ilaç verildi!" Miray bebeğin ölümüne neden olan doktorlara hapis istemi!

© CNN TÜRK Fatih’te 7 yıl önce özel hastanede vücuduna 1 doz verilmesi gereken ilacın 10 doz verilmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edilen 6 aylık Miray bebeğin ölümüne ilişkin açılan ... Read more »

Giresunspor basın sözcüsü Halil İbrahim Önal: 'Transferi en iyi şekilde kapattık'

© Hürriyet Giresunspor basın sözcüsü Halil İbrahim Önal: ‘Transferi en iyi şekilde kapattık’ Süper Lig takımlarından GZT Giresunspor’un basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, devre arası transfer dönemini takıma yaptıkları iki ... Read more »

Eyüpspor Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı kiraladı

© Eyüpspor Galatasaray dan Oğulcan Çağlayan ı kiraladı Eyüpspor Galatasaray dan Oğulcan Çağlayan ı kiraladı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray’dan Oğulcan Çağlayan’ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Anlaşmada ... Read more »

Fenerbahçe, Kayserispor karşısına 6 eksikle çıkıyor

© Fenerbahçe Kayserispor karşısına 6 eksikle çıkıyor Fenerbahçe Kayserispor karşısına 6 eksikle çıkıyor Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile Kayserispor bu akşam çeyrek finale çıkabilmek için kozlarını paylaşacak. Kritik maç öncesi Fenerbahçe’de ... Read more »

Son Dakika: Barış Başdaş resmen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da!

© Hürriyet Son Dakika: Barış Başdaş resmen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’da! Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Barış Başdaş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu. Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni ... Read more »

Son dakika haber... Tekirdağ'da sel sularına kapılan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı

© Haberler.com tarafından sağlanmıştır Son dakika habere göre Tekirdağın Saray ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bir otomobil sel sularına kapıldı. Tekirdağ’ın Saray ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bir ... Read more »

Buca Belediyesi'nden dayanışma örneği

© Haberler.com tarafından sağlanmıştır İZMİRin nüfus bakımından en büyük ilçesi Bucada, birbiri ardına hayata geçirilen sosyal projeler beraberlik duygusunu pekiştiriyor. Buca Belediyesi’nin “Paylaştıkça Güzel” projesi kapsamında, kentin farklı noktalarında bulunan ... Read more »

İhlas'a Geçiş Bursluluk Sınavı (İGS 2022) için geri sayım başladı

© Haberler.com tarafından sağlanmıştır İhlas Koleji tarafından her yıl yapılan İhlasa Geçiş Bursluluk Sınavı bu yıl 12-13 Şubat tarihlerinde düzenlenecek. İhlas Koleji tarafından her yıl yapılan İhlas’a Geçiş Bursluluk Sınavı ... Read more »

Merkezefendi'den spor paydaşlarına destek

© Haberler.com tarafından sağlanmıştır Merkezefendi Belediyesi amatör spor müsabakalarında yer alan saha komiserlerine, Futbol İl Tertip Komitesi üyelerine ve amatör spor sağlık çalışanlarına malzeme desteğinde bulundu. Merkezefendi Belediyesi amatör spor ... Read more »

Irak'ta cumhurbaşkanlığı adaylık başvuruları yeniden başlatıldı

© CNN TÜRK Irak Meclisi bugün, cumhurbaşkanlığı seçimi için yeniden adaylık başvurularını kabul edeceğini duyurdu Irak Meclisi bugün, cumhurbaşkanlığı seçimi için yeniden adaylık başvurularını kabul edeceğini duyurdu Irak’ta dün gerçekleştirilen ... Read more »

Rus aşısının mucidinden açıklama: Dünyanın yüzde 80'i aşılanırsa 6 ay sonra pandemi biter

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen corona virüs aşısı Sputnik V’nin geliştiricisi Alexander Gintsburg, pandeminin geleceğine dair açıklamalar yaptı. Gintsburg, “Her altı ayda bir yeniden aşılanmamız gerekiyor ve ... Read more »

Dr. Hakan Ocak'tan genç hekim adaylarına altın niteliğinde tavsiyeler

© Dr Hakan Ocak tan genç hekim adaylarına altın niteliğinde tavsiyeler Dr Hakan Ocak tan genç hekim adaylarına altın niteliğinde tavsiyeler Doktor Hakan Ocak, genç dişçi adaylarına tavsiyeler verdi. Hem ... Read more »

Süper Lig'de ara transfer dönemi sona eriyor

© T24 Süper Lig’de ara transfer dönemi sona eriyor Süper Lig’de ara transfer dönemi bugün sona eriyor. 20 takımın yer aldığı ligde 16 takım takviye yaparken 4 kulüp transfer yapmadı ... Read more »

8 Şubat: Haftanın kampanyaları

© Motor1.com Copyright Opel Mokka (2020) Haftanın kampanyaları geri döndü! -Yazar: Kaan Yavrum Şubat ayının ikinci haftasına başlamış bulunuyoruz. Bizler de ikinci haftayı, eskiden her hafta düzenlediğimiz haftalık kampanya haberimize ... Read more »

Son dakika... Macron'dan Kiev'de önemli açıklamalar: Ukrayna'nın yanındayız

© CNN TÜRK Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna krizini ele almak üzere Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi. Macron konuşmasında “Ukrayna’nın yanındayız” ifadelerini kullanarak, yenilikçi ... Read more »

Mousa Dembele, 34 yaşında futbolu bırakıyor

© T24 Mousa Dembele, 34 yaşında futbolu bırakıyor Premier Lig ekiplerinden Tottenham’ın efsanelerinden Mousa Dembele futbolu bırakıyor İngiliz takımlarından Tottenham Hotspur’la Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmanın eşiğinden dönen, lacivert-beyazlıların efsane futbolcusu ... Read more »

Araştırma: Daha fazla uyku günlük kalori alımını düşürebilir

© T24 Araştırma: Daha fazla uyku günlük kalori alımını düşürebilir Doğrudan kilo vermeye odaklanılmayan araştırmada, hastaların uyku düzenlerinin iki haftalık değişiminde kalori alımındaki düşüş dikkatleri çekti Yüksek kilolu yetişkinlerde yapılan ... Read more »

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş İsrail açıklaması

© Hürriyet Son dakika… Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan flaş İsrail açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, ‘İsrail ile ilişkilerimizde atılacak adım Filistin davası pahasına olmaz’ dedi. ... Read more »

İran'da limanda demirli 7 tekne alev alev yandı

© CNN TÜRK İran’ın güneyindeki Aseluye şehrinde bulunan limanda 7 ticari tekne, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi İran’ın güneyindeki Aseluye şehrinde bulunan limanda 7 ticari tekne, çıkan yangında kullanılamaz hale ... Read more »

İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,”Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ... Read more »

Bakan Çavuşoğlu: "İsrail'le atılacak herhangi bir adım Filistin davası pahasına olmaz"

© Haberler.com tarafından sağlanmıştır Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsraille ilişkilerimizde atılacak herhangi bir adım, bazı ülkelerin yaptığı gibi Filistin davası pahasına olmaz. Oradaki pozisyonumuz her zaman nettir. Dışişleri Bakanı Mevlüt ... Read more »

Son dakika! Konyaspor, Galatasaray'dan Ryan Babel'i transfer etmek istiyor

© Son dakika Konyaspor Galatasaray dan Ryan Babel i transfer etmek istiyor Son dakika Konyaspor Galatasaray dan Ryan Babel i transfer etmek istiyor Spor Toto Süper Lig’in iddialı takımı İttifak ... Read more »

Rayane Aabid Kasımpaşa'ya imza attı

© Haberler.com tarafından sağlanmıştır Süper Ligde son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Fas asıllı Fransız orta saha oyuncusu Rayane Aabid Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı. Süper Lig’de son olarak Yeni Malatyaspor ... Read more »

Giresunspor'da hedef 40 puanın üzerine çıkmak

© Haberler.com tarafından sağlanmıştır Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunsporun teknik direktörü Hakan Keleş, uzun bir süre sonra yeniden yer aldıkları ligdeki ilk senelerinde küme düşmek istemediklerini söyledi. Spor ... Read more »

Panda Ding Ding'e göre Rus artistik patinajcılar hangi madalyaları kazanacak?

© CNN TÜRK Rusya’nın başkenti Moskova’daki hayvanat bahçesinde yaşayan panda Ding Ding, Pekin Kış Olimpiyatları’ndaki Rus artistik patinajcıların kazanacağı madalyalar hakkında tahminde bulundu Rusya’nın başkenti Moskova’daki hayvanat bahçesinde yaşayan panda ... Read more »

Tunceli'de okullar yarım gün tatil edildi

© CNN TÜRK Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezinde ilk ve orta dereceli okullarda bugün öğleden sonra eğitime ara verildi. Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezinde ... Read more »

Son dakika: Bakan Dönmez'den Isparta'daki elektrik kesintisi ile ilgili açıklama

© CNN TÜRK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Isparta’daki elektrik kesintilerine ilişkin, “Arıza sayısına baktığımızda 10 yıllık arıza 1 günde oluştu. 13 ilden buraya bakım-onarım ekibi sevk edildi. Şu ... Read more »

Tottenham'ın efsane isimlerinden Dembele futbolu bırakıyor

© Aksam Premier Lig ekiplerinden Tottenham’ın efsanelerinden Mousa Dembele futbolu bırakıyor. Premier Lig ekiplerinden Tottenham’ın efsanelerinden Mousa Dembele futbolu bırakıyor. İngiliz takımlarından Tottenham Hotspur’la Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmanın eşiğinden dönen, ... Read more »

Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Kim Min-Jae son gün elden gidiyor

Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor… Fenerbahçe’nin Güney Koreli savunmacısı Kim Min-Jae’ye İtalyan devi Napoli’den teklif geldi. Napoli, Kim Min-Jae’yi kadroya katmak için harekete geçti. Fenerbahçe‘ye transferin son günlerinde dünya ... Read more »

Fenerbahçe maçına saatler kala Kayserispor'da 3 futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı

© T24 Fenerbahçe maçına saatler kala Kayserispor’da 3 futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı Kayserispor’da bugün oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi 3 futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu akşam Fenerbahçe ile Ziraat ... Read more »

Fethiye'de fırtına 2 metreyi aşan dalgalar oluşturdu

© Haberler.com tarafından sağlanmıştır Muğlanın Fethiye ilçesinde fırtına etkili oluyor. Muğla’nın Fethiye ilçesinde fırtına etkili oluyor. İlçede sabah başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artıran rüzgarın saatteki hızı yaklaşık 80 kilometreyi ... Read more »

İzmir'de sağlık çalışanları iş bıraktı

© Haberler.com tarafından sağlanmıştır İZMİRde sağlık çalışanları 1 günlüğüne iş bıraktı. İZMİR’de sağlık çalışanları 1 günlüğüne iş bıraktı. Özellikle pandemi ile birlikte sıkıntılarının arttığını belirten İzmir Tabip Odası Başkanı Opr. ... Read more »

Antalya Konyaaltı Sahili'nde, dev dalgalar arasında define aradılar

Meteoroloji’nin fırtına uyarısında bulunduğu Antalya’da, dev dalgaların vurduğu Konyaaltı Sahili’ne gelen defineciler, dedektörle değerli eşya aradı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, dün yaptığı açıklama ile Akdeniz Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve ... Read more »

Manisa BBSK Basketbol Takımı Yeni Yuvasına Kavuştu

© Haberler.com tarafından sağlanmıştır Türkiye Basketbol Liginde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, yeni yuvasına kavuştu. Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan yaptığı açıklamada, Manisa BBSK Basketbol takımının maçlarını Tarık ... Read more »

Bakan Dönmez'den Isparta açıklaması: Faturalar ertelendi

© Hürriyet Bakan Dönmez’den Isparta açıklaması: Faturalar ertelendi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Isparta’da önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Fatih Dönmez’in açıklamalarından notlar:  Her gün il, ilçe ve köylerden ... Read more »

Rekor düzeyde gelir bekleniyor! Pfizer'dan Covid-19 aşısıyla ilgili satış tahmini

© Hürriyet Rekor düzeyde gelir bekleniyor! Pfizer’dan Covid-19 aşısıyla ilgili satış tahmini Pfizer, bu yıl 32 milyar dolarlık Covid-19 aşısı ve 22 milyar dolarlık antiviral koronavirüs tedavi hapı Paxlovid satmayı ... Read more »

Köyceği̇z gölü taşti, masa ve sandalyeler sular altinda kaldi

© Haberler.com tarafından sağlanmıştır MUĞLAnın Köyceğiz ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle göl taştı, kordondaki iş yerlerinin masa ve sandalyeleri sular altında kaldı. MUĞLA’nın Köyceğiz ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle göl taştı, kordondaki ... Read more »

Muhammed Delil Olimpiyat biletini aldı

© Haberler.com tarafından sağlanmıştır Muhammed Delil Peksert, Edirnede düzenlenen İşitme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonasında birinci olarak Olimpiyatlara katılım hakkı elde etti. Muhammed Delil Peksert, Edirne’de düzenlenen İşitme Engelliler Judo Türkiye ... Read more »

Ankara Valiliği'nden 'karla karışık yağmur' uyarısı

© CNN TÜRK Ankara Valiliği, akşam saatlerinden itibaren sağanak ile karla karışık yağmur etkili olmasının beklendiği, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu. Ankara Valiliği, akşam saatlerinden itibaren sağanak ile karla karışık yağmur etkili ... Read more »