3 ไอเดียของขวัญเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

3 ไอเดียของขวัญเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

ภาพประกอบข่าว

ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายนนี้ หลายคนอาจกำลังมองหาของขวัญเพื่อมอบให้กับพ่อแม่ หรือญาติผู้ใหญ่ ที่ทั้งสามารถนำไปใช้งานได้จริงและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งเก้าอี้อาบน้ำ ราวจับกันล้ม รวมถึงเครื่องช่วยฟังอาจเป็นตัวเลือก

วันที่ 13 เมษายน 2567 ในวันผู้สูงอายุแห่งชาตินี้ หลายคนอาจกำลังมองหาของขวัญของฝากสำหรับญาติผู้ใหญ่ที่จะเดินทางไปเยี่ยมเยียนในช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์

ประชาชาติธุรกิจได้รวบรวม 3 ไอเดียของขวัญ ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประกอบด้วย เก้าอี้อาบน้ำ ราวจับสำหรับจุดต่าง ๆ และเครื่องช่วยฟัง

เก้าอี้อาบน้ำ

3 ไอเดียของขวัญเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

ภาพประกอบข่าว

การลื่นล้ม รวมถึงการลื่นล้มในห้องน้ำเป็นหนึ่งในสาเหตุการบาดเจ็บของผู้สูงอายุ การใช้เก้าอี้อาบน้ำช่วยลดความเสี่ยงของการลื่นล้มในห้องน้ำ โดยตามข้อมูลของ WebMD นั้น เก้าอี้อาบน้ำแบ่งเป็น 4 แบบ คือ

  • แบบไม่มีพนักพิงหลัง จุดเด่นคือขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายสะดวก กรณีห้องน้ำขนาดเล็ก
  • แบบมีพนักพิงหลัง การมีที่พิงหลังช่วยเพิ่มความมั่นคงในการนั่งและบางดีไซน์จะมีที่วางแขนซึ่งช่วยให้ลุก-นั่งง่ายขึ้น
  • แบบพับติดผนัง เป็นเก้าอี้แบบติดตั้งเข้ากับผลังห้องน้ำสามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน
  • แบบมีล้อ ดีไซน์คล้ายเก้าอี้นั่งถ่าย แต่จะมีล้อและตัวห้ามล้อ เหมาะสำหรับห้องน้ำแบบไม่มีพื้นต่างระดับระหว่างส่วนแห้งและเปียก

3 ไอเดียของขวัญเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

ภาพประกอบข่าว

การเลือกเก้าอี้อาบน้ำ

ควรเลือกความสูงที่สามารถนั่งและขึ้นได้ง่าย โดยบางดีไซน์จะสามารถปรับความสูงได้ ส่วนความกว้างต้องสัมพันธ์กับขนาดห้องน้ำ โดยเฉพาะประตูห้องน้ำและประตูส่วนอาบน้ำ

ราวจับกันล้ม

เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุและผู้ดูแล โดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะนำวิธีเลือกซื้อราวจับทั้ง ขนาด ชนิดวัสดุ รวมไปถึงตำแหน่งติดตั้ง โดยระบุว่า

ขนาดราวจับ

วิธีเลือกขนาดราวจับที่เหมาะสมสามารถทำได้โดย ใช้มือลองกำรอบตัวราวจับ หากกำได้มิดถือว่าสามารถจับได้แน่น มีความปลอดภัย โดยขนาดเฉลี่ยสำหรับผู้ชายจะอยู่ที่ 38 มิลลิเมตร ส่วนผู้หญิงจะประมาณ 32 มิลลิเมตร

วัสดุ

ห้องน้ำเป็นจุดที่มีความชื้นสูง จึงควรเลือกวัสดุเป็น สเตนเลส เกรด 304 อย่างไรก็ตามแม้จะทนต่อการเกิดสนิม แต่การทำความสะอาดต้องระวังไม่ให้โดยน้ำยาทำความสะอาด เนื่องจากอาจกัดสารเคลือบผมจนเกิดคราบถาวรหรือเกิดสนิมได้

เทคนิคประหยัดงบประมาณ

กรณีต้องการประหยัดงบประมาณ สามารถใช้ราวจับแบบตรง I จำนวน 2 ตัว แทนราวจับแบบงอ L ได้ โดยติดตั้งแนวนอน 1 ตัวและแนวตั้ง 1 ตัว ไม่จำเป็นต้องให้ต่อกัน จะสามารถลดงบประมาณลงได้ประมาณ 10-15%

ตำแหน่งติดตั้ง

ราวจับชักโครก ติดตั้งราวทั้งแนวตั้ง และแนวนอน โดยแนวตั้งยาวกว่าหรือยาวเท่าแนวนอนเพื่อให้ผู้สูงอายุจับเมื่อย้ายตัวจากรถเข็น แล้วลดตัวนั่งชักโครก หรือจับดึงตัวเองเมื่อลุกจากชักโครก นอกจากนี้ราวแนวตั้งต้องยื่นล้ำออกมาจากหน้าชักโครกประมาณ 25 – 30 ซม. เพราะหากติดอยู่ในแนวเดียวกับชักโครกหรือเยื้องไปด้านหลัง จะไม่สามารถใช้ดึงตัวเองขึ้นมาได้ ส่วนราวแนวนอนไม่ควรติดสูงเกินไป เนื่องจากมีไว้เพื่อพยุงตัวขณะลุกจากชักโครก

กรณีชักโครกอยู่กลางห้องน้ำ สามารถใช้ราวจับแบบพับเก็บได้ในแนวดิ่ง ทั้ง 2 ด้าน เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการย้ายตัวจากรถเข็น

ราวจับบริเวณที่อาบน้ำ ควรติดด้านตั้งฉากกับที่นั่งอาบน้ำ โดยมีทั้งแนวตั้งและแนวนอน

กรณีราวจับติดอ่างล้างหน้า ควรใช้ราวจับแบบพับเก็บได้ในแนวดิ่ง ติดระดับความสูงเสมอขอบอ่างล้างหน้า ห่างจากขอบอ่างประมาณ 5-10 ซม. ส่วนราวจับแบบติดตายตัวนั้นบางแบบมีราวจับตรงกลาง อาจกีดขวางการใช้งานรถเข็นได้

ราวจับติดทางเดิน-ประตู ผู้สูงอายุบางรายเดินเกาะผนังหรือขอบประตูเพื่อพยุงตัว จึงควรติดราวจับในทั้ง 2 ตำแหน่ง โดยใช้ราวจับแบบตรง I ความยาว 30-40 ซม. ติดที่ข้างประตู และราวจับแบบยาวตามแนวผนังห้องน้ำที่ไปยังชักโครก และพื้นที่อาบน้ำ

เครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟังเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ผู้สูงอายุบางรายอาจจำเป็นต้องใช้เพื่อแก้ปัญหาการได้ยินและเพิ่มคุณภาพชีวิต

รศ.กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมายโรงพยาบาลรามาธิบดี และกรียงไกร ภูริปัญโย นักแก้ไขการได้ยิน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟัง ในช่อง RAMA Channel ว่า เครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์ขยายเสียง ซึ่งต้องตั้งค่าให้เหมาะสมกับระดับการได้ยินของผู้ใช้งาน รวมถึงต้องจัดรูปทรงให้เหมาะกับหูของผู้สวม ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจระดับการได้ยินก่อน

ตัวเครื่องช่วยฟังนั้น มีหลากหลายรูปแบบและราคา โดยเครื่องแบบใส่ในรูหูมีราคาเริ่มต้น 13,500 บาทซึ่งสามารถใช้สิทธิ์สปสช., ประกันสังคม, สิทธิ์ผู้พิการและสิทธิ์ข้าราชการได้ ทั้งนี้จะต้องมีการพิมพ์หูเพื่อให้ขนาดพอดีกับผู้สวมโดยอาจใช้เวลารอประมาณ 1 สัปดาห์ แบตเตอรี่อยู่ได้ตั้งแต่ 5-6 วันไปจนถึง 3-4 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับขนาดเครื่อง

นอกจากนี้ยังมีเครื่องช่วยฟังแบบกล่อง คล้ายเครื่องเล่นเทปแบบพกพาซึ่งผู้สูงอายุอาจปรับค่าต่าง ๆ ง่ายกว่า และราคาถูกกว่าอยู่ที่ประมาณ 9,000 ถึง 10,000 บาทรวมถึงใช้ถ่านไฟฉายเป็นแหล่งพลังงาน

สำหรับอายุใช้งานของเครื่องช่วยฟังนั้นจะอยู่ที่ขั้นต่ำ 3 ปีขึ้นไปแต่หากดูแลดีอาจอยู่ได้ถึง 5 ถึง 7 ปีโดยการดูแลนั้นห้ามทำหล่น ห้ามเปียกน้ำ และควรอยู่ห่างจากแหล่งความร้อน

 

อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : 3 ไอเดียของขวัญเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

ติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวัน ที่นี่

– Website : https://www.prachachat.net

OTHER NEWS

13 minutes ago

Victoria Beach in Cobourg, Ont. to be without lifeguards for 2nd summer

18 minutes ago

Commuter chaos after six-car crash on the Hume Highway, Sydney

18 minutes ago

Stock market may fall 15-20% if BJP gets less than 250 seats, Ruchir Sharma predicts

18 minutes ago

Position Change: Steelers Starting Herbig Over Frazier at OTAs

18 minutes ago

Bills LB Matt Milano Back at Practice; 'Optimistic' Return Next?

18 minutes ago

New Canadian women's pro soccer league to be called Northern Super League

18 minutes ago

‘These Past 2 Years Have Been BS’ — Super Bowl-or-Bust For Miami Dolphins RB Raheem Mostert

18 minutes ago

Martin Lewis' vital advice for brides to avoid 'severely denting your wallet'

18 minutes ago

Rams News: Projecting LA's Offensive Strategy for 2024

20 minutes ago

Ground stop instituted at O'Hare amid showers, thunderstorms in Chicago area

20 minutes ago

‘It's already highway robbery.' Why people don't wait to claim Social Security and what experts say

22 minutes ago

At least 20 are left violently ill after being poisoned by paralytic shellfish harvested over the weekend

22 minutes ago

Grandfather David Horsman, 65, died due to misadventure contributed to by neglect after suffering allergic reaction to CT scan at NHS hospital, coroner concludes

22 minutes ago

Pope Francis shares first public message since apology statement after using homophobic term

22 minutes ago

Artificial Intelligence predicts the next 15 victors of the Ballon d'Or, including an icon returning to the top at the age of 39, and a surprise Premier League name being a two-time winner

22 minutes ago

Woman left in shock after man she met on Hinge stages public proposal on the first date - but did she say yes?

22 minutes ago

Horrific moment three American children are struck by the same lighting bolt on Puerto Rico beach as onlookers rush to perform CPR on the sand

22 minutes ago

Military aircraft crashes at Albuquerque airport in New Mexico

23 minutes ago

AI darling Nvidia’s market value surges closer to Apple

23 minutes ago

Karakat Lok Sabha Elections 2024: NDA Candidate Upendra Kushwaha Holds the Advantage Despite Pawan Singh's Star Power

23 minutes ago

Still plenty of fear for Real Madrid coach Ancelotti despite Champions League final successes

23 minutes ago

Manchester United staff given week to resign as Sir Jim Ratcliffe cracks down on working from home

23 minutes ago

'Magical' Real Salt Lake emerges as unexpected MLS title challenger

24 minutes ago

"He plays at such a unique pace" - Reggie Miller shares why he is going with Luka over Kyrie for the last shot in the game

24 minutes ago

Retiring Lexi Thompson doesn't want a 'pity party,' but says life on tour is lonely and 'words hurt'

24 minutes ago

Minister left in dark on offenders, Home Affairs admits

24 minutes ago

Hess shareholders approve merger with Chevron

24 minutes ago

Trump Co-Defendant Says She Found Out About Court Hearing on Twitter

24 minutes ago

California Forced to Drop Rent Prices Amid Exodus

24 minutes ago

Texas tops best U.S. state for anime conventions, cosplay enthusiasts

24 minutes ago

Texas’ first-ever statewide flood plan estimates 5 million live or work in flood-prone areas

24 minutes ago

Yes, Florida’s DOT decided bridges will only display red, white and blue lights this summer

24 minutes ago

No, you won’t be able to see the rare planetary alignment with the naked eye

24 minutes ago

Russia's wealthy elite could face higher income tax as authorities propose a new, progressive system

24 minutes ago

Toyota shows 'an engine reborn' with green fuel despite global push for battery electric cars

24 minutes ago

'Didn't seem fully confident': Katy Tur on Trump's defense delivering its closing argument

26 minutes ago

Irving neighbors help one another after fallen trees block roads, land on homes

26 minutes ago

See inside the ‘Home Alone' house, now on the market for $5.25 million

26 minutes ago

Have smartphones made Gen Z the ‘anxious generation'? 3 ways to be calmer and happier without ditching social media

26 minutes ago

‘Cold air funnel clouds' possible in Chicago area Tuesday