เปิดสิทธิประโยชน์ "นายพล" เกษียณอายุก่อนกำหนด ลดกำลังคน-ประหยัดงบประมาณ

เปิดสิทธิประโยชน์ “นายพล” เกษียณอายุก่อนกำหนด ลดกำลังคน-ประหยัดงบประมาณ

วันนี้ (14 เมษายน 2567) กรมกำลังพลทหาร (กพ.ทหาร) ขอให้หน่วยงานดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลในสังกัดทราบและขอให้ส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 สำหรับนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลจะต้องครองยศเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนและให้เลื่อนยศได้ไม่เกินยศ พล.อ.,พล.ร.อ. และ พล.อ.อ.

โดยให้หน่วยต้นสังกัดตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เช่น ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกดำเนินคดีอาญา วินัย และไม่มีหนี้สินหรือข้อผูกพันอื่น ๆ กับทางราชการ

สำหรับคู่มือโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม ตามมติคณะกรรมการข้าราชการทหาร (ออกจากราชการ 2 ตุลาคม 2567 – 2 ตุลาคม 2571) ประจำปีงบประมาณ 2568-2572 ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะลาออก 

 • เป็นข้าราชการทหารอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป หรือมีเวลาราชการตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป (ไม่รวมเวลาราชการทวีคูณ)
 • มีเวลาราชการเหลือตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ทุนกับกระทรวงกลาโหม
 • ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการในกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
 • ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรืออยู่ในระหว่างการลงทัณฑ์ (เว้นผู้รับทัณฑ์ชั้นภาคทัณฑ์) หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดคดีอาญา ซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือกระทำโดยประมาท
 • เป็นผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ.2495 หรือบําเหน็จบํานาญปกติ ด้วยเหตุสูงอายุหรือเหตุรับราชการนาน ตามความที่บัญญัติในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 หรือพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 • ดำเนินการภายใต้กฎหมายที่มีอยู่โดยไม่แก้ไขกฎหมาย 
 • เมื่อได้รับอนุมัติให้ลาออกแล้วจะไม่ขอบรรจุกลับเข้ารับราชการทหารอีก และไม่เรียกร้องสิทธิ หรือผลประโยชน์ใด ๆ นอกเหนือจากที่ทางราชการกำหนด
 • การอนุมัติให้ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ของปีงบประมาณ
 • เป็นไปตามความสมัครใจ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมหรือผู้บังคับบัญชาเหล่าทัพ
 • หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม (นขต.กห.) และเหล่าทัพ สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีหนี้สินกับทางราชการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยการพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยตรง 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีหนังสือยินยอมให้หักหนี้สินจากสิทธิประโยชน์ (เบี้ยหวัด, บําเหน็จ หรือบํานาญ) ที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับ

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

ผู้ขอเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดจะได้รับเบี้ยหวัดหรือบําเหน็จบํานาญและสิทธิอื่นตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่กำหนดไว้ และได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ดังนี้

 • การใช้จำนวนปีการครองยศ เพื่อมีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานยศ หรือเลื่อนยศสูงขึ้น 1 ชั้นยศ เป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 1 ตุลาคมของปีงบประมาณ 
 • การใช้จำนวนปีที่รับราชการรวม เพื่อมีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานยศ หรือเลื่อนยศสูงขึ้น 1 ชั้นยศ เป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 1 ตุลาคมของปีงบประมาณ
 • สำหรับนายทหารราชองครักษ์ จะต้องมีหนังสือนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยการปฏิบัติหน้าที่ก่อนจึงสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้
 • ข้าราชการทหารทุกชั้นยศเว้น นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกจะดำเนินการขอพระราชทานยศหรือเลื่อนยศสูงขึ้น 1 ชั้นยศ เป็นกรณีพิเศษ แต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการปรับชั้นเงินเดือนตามชั้นยศใหม่
 • การเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบําเหน็จประจำปี ตามผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณนั้น
 • ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเช่นเดียวกับผู้ที่เกษียณอายุราชการ

OTHER NEWS

14 minutes ago

Alleged Steve Buscemi NYC attacker in custody, was tied to another assault on same day

16 minutes ago

Kevin Costner, 69, looks sharp in black suit as he attends Chopard Trophy dinner at Cannes... following death of Yellowstone co-star Dabney Coleman

16 minutes ago

Jason Kelce would be a 'dream' partner on Dancing with the Stars, says pro dancer - who wants her husband to pair with retired NFL player's wife Kylie

16 minutes ago

Molly-Mae Hague shows off her tanned bikini body in a tiny triangle two piece as she shares snaps from her bride-to-be sister Zoe's Ibiza hen weekend

16 minutes ago

Brielle Biermann, 27, nearly spills out of cheeky neon pink bikini in sizzling photos from her Bahamas vacation - after getting engaged to Billy Seidl

16 minutes ago

John Terry and Laura Robson lead well-wishes to Laura Woods after the TNT Sports presenter was forced to pull out of the upcoming Tyson Fury vs Oleksandr Usyk clash after suffering cuts to her arms and face in a freak accident

16 minutes ago

Colorado mom pounces on Peeping Tom who filmed her in mall dressing room: ‘Not OK what you did’

17 minutes ago

NHS must end culture of secrecy, says Health Secretary

17 minutes ago

Weather tracker: heavy snow hits eastern highlands in South Korea

17 minutes ago

Scottie Scheffler Produces Excellent Second Round At PGA Championship Before Delivering One Of The Best Press Conferences Of 2024

17 minutes ago

Hajj fraud warning given to UK Muslims from MPs and police ahead of 2024 pilgrimage

17 minutes ago

Scientists are turning leftover coffee grounds into powerful concrete

18 minutes ago

How Does Pre-eclampsia Affect Pregnancy? A Review By Doctors

18 minutes ago

Ford CEO says this iconic model will "never" be an EV

18 minutes ago

Plaid Cymru abruptly ends Welsh Labour government co-operation deal over new leader Vaughan Gething's donation

18 minutes ago

Lok Sabha Elections Phase 5: Voting on 49 seats on Monday | Full list

18 minutes ago

New York Giants fans have mixed reactions to ‘Century Red’ uniforms, middling 2024 expectations

18 minutes ago

Key questions after e-script hack

18 minutes ago

Paul McCartney is Britain's first billionaire musician

18 minutes ago

Pro-Palestine protesters storm Victoria ALP Conference at Moonee Valley Racecourse

20 minutes ago

White Rock council delays accessibility mat for pier, opts to wait for grants

21 minutes ago

‘Mayor Of Kingstown’ Producers Had To Make Changes For Still-Recovering Jeremy Renner

22 minutes ago

Baby Reindeer stalker's crusade for revenge: Martha has hired a top lawyer who says she has NEVER been charged with a crime... while jaws are 'dropping' across the TV industry at Netflix's 'mega compliance failure'

22 minutes ago

AMANDA PLATELL: Don't let this Strictly snowflakery shatter the glitterball of our dreams

22 minutes ago

DAILY MAIL COMMENT: Tale of two visions for Britain's future

22 minutes ago

'Czech sphinx' billionaire Daniel Kretinsky is warned he MUST pass national security tests and meet trade union demands for his £3.5billion Royal Mail takeover to go ahead

22 minutes ago

Jennifer Lopez heads to tour rehearsals in LA after THAT icy reunion with Ben Affleck amid divorce rumors - as it's claimed the couple are 'living separately'

22 minutes ago

Zayn Malik's fans 'cry with pride' as he performs his FIRST ever solo gig in London nine years after leaving One Direction to mark release of new album Room Under The Stairs

22 minutes ago

How I broke the infected blood scandal in the Mail - and we carried on exposing the appalling, deadly truth in the face of cowardly politicians and bullying by the medical and legal establishment

22 minutes ago

Entire contents of shuttered Red Lobster restaurants sold for $5k - as DUMPSTER DIVERS help themselves to unsold items

22 minutes ago

Rachel Reeves says Labour could introduce rent controls if it wins the next election as Shadow Chancellor says 'it should be up to local areas to decide' if they want to cap prices in the letting market

22 minutes ago

Alcohol abuse costs England £27.4bn a year: Shocking report reveals the scale of nation's booze crisis that's costing the NHS £5bn, as 10,000 Brits drink themselves to death in just 12 months

23 minutes ago

Anna Camp joins You! True Blood star pictured with Penn Badgley on set of Netflix thriller for the first time

24 minutes ago

End of an era: Rolex closes South African doors

24 minutes ago

David Miliband 'wants to be British ambassador to the United States'

24 minutes ago

Wildfires cast smoky shadow over tourism industry ahead of unofficial start of summer

24 minutes ago

Cambridge graduation ceremonies forced elsewhere by pro-Palestine camp

24 minutes ago

Craving something savoury? Here are a few healthy snack options

24 minutes ago

'Comfortable' With Front End of Treasury Curve: Allspring's Bory

24 minutes ago

A Windows XP machine's life expectancy in 2024 seems to be about 10 minutes before even just an idle net connection renders it a trojan-riddled zombie PC