อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท กิจการโรงแรม มีผลแล้ว 13 เม.ย.2567

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรม ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 และ มีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานประเภทกิจการโรงแรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 79 (3) มาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 และมาตรา 87 วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 คณะกรรมการค่าจ้างจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในกรณีที่ลูกจ้างทำงานในประเภทกิจการโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทโรงแรมระดับการให้บริการ 4 ดาวขึ้นไป และมีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป

 ข้อ 2 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละสี่ร้อยบาท ในท้องที่ ดังนี้

(1) กรุงเทพมหานคร เฉพาะเขตปทุมวัน วัฒนา

(2) จังหวัดกระบี่ เฉพาะเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง

(3) จังหวัดชลบุรี เฉพาะเขตเมืองพัทยา

(4) จังหวัดเชียงใหม่ เฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

(5) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉพาะเขตเทศบาลหัวหิน

(6) จังหวัดพังงา เฉพาะเขตเทศบาลตำบลคึกคัก

(7) จังหวัดภูเก็ต

(8) จังหวัดระยอง เฉพาะเขตตำบลเพ

(9) จังหวัดสงขลา เฉพาะเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

(10) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฉพาะเขตเทศบาลนครเกาะสมุย

ข้อ 3 เพื่อประโยชน์ตามข้อ 2 คำว่า ‘วัน’ หมายถึง เวลาทำงานปกติของลูกจ้างซึ่งไม่เกินชั่วโมงทำงานดังต่อไปนี้ แม้นายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานน้อยกว่าเวลาทำงานปกติเพียงใดก็ตาม

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท กิจการโรงแรม มีผลแล้ว 13 เม.ย.2567

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท กิจการโรงแรม มีผลแล้ว 13 เม.ย.2567

 

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท กิจการโรงแรม มีผลแล้ว 13 เม.ย.2567

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท กิจการโรงแรม มีผลแล้ว 13 เม.ย.2567

 

(1) เจ็ดชั่วโมง สำหรับงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

(2) แปดชั่วโมง สำหรับงานอื่นซึ่งไมใช่งานตาม (1)

 

ข้อ 4 ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราวันละสี่ร้อยบาท

 

ข้อ 5 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567

 

ไพโรจน์ โชติกเสถียร

ปลัดกระทรวงแรงงาน

ประธานกรรมการค่าจ้าง

OTHER NEWS

8 minutes ago

Kyle Walker reveals surprise name alongside Kevin De Bruyne and Gareth Bale as the best player he's worked with at Man City and Tottenham

8 minutes ago

Boy, 4, has 'chunk' torn out of his face in dog attack outside a school

13 minutes ago

Eric: Benedict Cumberbatch reveals what it was like wearing 'ludicrous' monster suit for Netflix thriller

13 minutes ago

Colorado police plan to use drones as first responders, calling the technology ‘future of law enforcement’

13 minutes ago

Pregnant Hailey Bieber returns to YouTube after a three month break as fans gush she's 'glowing' after announcing she's expecting first child with husband Justin

13 minutes ago

FACTBOX-Cricket-T20 World Cup 2024: dates, past winners and prize money

13 minutes ago

The Acolyte: Dafne Keen sad not to be involved in Deadpool & Wolverine

13 minutes ago

Balasore Lok Sabha Seat: BJP Leading in Triangular Fight with BJD Snapping at Its Heels, Congress Lagging Behind

13 minutes ago

One person killed, 14 injured on KZN roads on election morning

13 minutes ago

Nissan Sunderland: 13 stats about the UK's biggest car factory

13 minutes ago

Cold Chisel announces reunion tour

17 minutes ago

Wild Rose: film about Glaswegian country singer to be turned into stage musical

17 minutes ago

Arsenal agree personal terms with "electric" target who'd improve Trossard

18 minutes ago

Luka Doncic Takes Blame for Dallas Mavs' Game 4 Loss in WCF: 'This One's On Me'

18 minutes ago

Nobel Laureate Romer on US Economy, Federal Reserve, AI

18 minutes ago

Jurgen Klopp can't resist clear dig over Mauricio Pochettino's Chelsea exit

18 minutes ago

Long-term fixes needed to address repeated rural ER closures, emergency doctor says

18 minutes ago

Don’t ruin my Netflix series with awful Irish accents, says author Marian Keyes

18 minutes ago

Eastern Cape residents stop community members from voting in the 2024 general elections

18 minutes ago

Bodybuilder Kevin Gebhardt dies aged 31 just weeks after serious surgery

18 minutes ago

Dennis Quaid says he’s voting for Donald Trump in next US election

18 minutes ago

Frank Turner: Surviving to the point of doing 10 albums – it didn’t just fall out of the sky

18 minutes ago

Becky Hill gets personal on latest dance record

18 minutes ago

A record-holding Sherpa guide concerned about garbage on higher camps on Mount Everest

19 minutes ago

Caoimhin Kelleher makes Liverpool transfer decision as he admits: 'I'm not silly'

19 minutes ago

Ed Sheeran picks up an electric guitar for a high-octane appearance with The Offspring

19 minutes ago

Juiciest Burger Recipe

19 minutes ago

Government u-turns on much-criticised immigration decision

19 minutes ago

MPs have seen a significant increase in threats, sergeant-at-arms says

19 minutes ago

Judge In Trump Classified Documents Case Rejects Gag Order Request

19 minutes ago

Aussie shares slump on CPI shock

19 minutes ago

Army deployed to ensure smooth polls

19 minutes ago

Trump Mocked For Struggling With 'Emotional Support Paper' In Courthouse Rant

19 minutes ago

Beauty fans reveal the 'game-changing' £27 serum that transformed their stubborn pigmentation: 'Works wonders for my melasma'

19 minutes ago

Stylish and affordable homeware picks from £35 at Inside Story - the latest home interior brand YOU need to know about (plus, save 20% off your order)

19 minutes ago

Celtic ready to seal 6m deal for "incredible" Kyogo upgrade

19 minutes ago

Angela Rayner taunts Tories after police drop probe into her living arrangements by tagging MP who reported her to cops into tweet proclaiming her innocence as former neighbours insists she DID live next door

19 minutes ago

Doctors fight to save British woman's liver after returning from four-star all-inclusive package to Egypt with suspected hepatitis

19 minutes ago

Israel says tent camp blaze that killed 45 Palestinians and sparked international outcry could have been caused by exploding Hamas weapons cache - as IDF tanks roll into the centre of Rafah

19 minutes ago

Dramatic moment police break into a house at 5am and arrest a county lines drug dealer in his underpants