สตาร์บัคส์ ลุย Net Zero ขยาย “ร้านกาแฟสีเขียว” ลดใช้แก้วพลาสติก-ลด CO2

ปี ค.ศ.2011 สตาร์บัคส์ได้จดบันทึกการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) เพื่อติดตามและวัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเมินการปล่อยก๊าซจากร้านและกิจกรรมการคั่วอบกาแฟของทั่วโลก

โดยอิงจากระเบียบการว่าด้วยเรื่องก๊าซเรือนกระจกของสถานบัน World Resources Institute และพบว่ากว่า 80% ของก๊าซเรือนกระจกของสตาร์บัคส์ เป็นผลมาจากพลังงานที่ใช้ในร้าน สำนักงาน และโรงงานคั่วอบกาแฟ สตาร์บัคส์จึงมุ่งเน้นการประหยัดพลังงานและการเลือกใช้พลังงานหมุนเวียน

สตาร์บัคส์ได้ใช้ระเบียบ WRI/WBCSD GHG มาตรฐานองค์กร เพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีงบประมาณ 2010 จากรายงานในปี 2011 พบว่าประสบความสำเร็จในการลดการปล่อยก๊าซ GHG ลงไปกว่า 2.7% (เมื่อคิดแบบสัมบูรณ์) เมื่อเทียบกับ GHG ฟุตพริ้นท์ปริมาณ 1,006,954 เมตริกตันในปี 2010

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สตาร์บัคได้มุ่งเน้นในมิติหลัก ๆ ได้แก่ การรีไซเคิลและการลดขยะ การประหยัดพลังงาน การประหยัดนํ้า การสร้างร้านสีเขียว และการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ โดยให้ความสำคัญตลอดซัพพลายเชน ตั้งแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้า

ตั้งเป้าลดขยะ 50%

นางเนตรนภา ศรีสมัย กรรมการผู้จัดการ สตาร์บัคส์ ประเทศไทย กล่าวว่า สตาร์บัคส์มีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดการใช้นํ้าและลดปริมาณขยะลง 50% ภายในปี 2030 (พ.ศ.2573) โดยส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย คือ การจัดทำแคมเปญ Little Choices Big Changes ชวนลูกค้าใช้แก้วส่วนตัว (การใช้แก้ว Reuseable) ด้วยการมอบส่วนลด 10 บาท สำหรับลูกค้าที่นำแก้วส่วนตัวมาใช้ที่ร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขาทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ 21 มีนาคม ถึง 23 เมษายน ค.ศ.2024 สำหรับสมาชิกสตาร์บัคส์ Reward จะได้ส่วนลด 20 บาท

สตาร์บัคส์ ลุย net zero ขยาย “ร้านกาแฟสีเขียว” ลดใช้แก้วพลาสติก-ลด co2

เนตรนภา ศรีสมัย กรรมการผู้จัดการ สตาร์บัคส์ ประเทศไทย

ที่ผ่านมา สตาร์บัคส์สามารถลดขยะแก้วพลาสติกไปได้ราว 29 ล้านใบ โดยส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้แก้ว For Here  (พร้อมบริการทุกสาขาแล้ว) แทนแก้วพลาสติก To Go สำหรับเป้าหมายในการรณรงค์ปีนี้ตั้งเป้า 3 ล้านใบ เพิ่มขึ้น 50% จากปี 2023 ที่ลดได้ประมาณ 2 ล้านใบ

สตาร์บัคส์ได้ริเริ่มดำเนินโครงการ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากแก้วใช้ครั้งเดียวทิ้งอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาปลอกสวมแก้วจากกระดาษรีไซเคิล ใช้ถ้วยกระดาษเครื่องดื่มร้อน ซึ่งประกอบด้วยเยื่อกระดาษรีไซเคิลที่ผ่านการใช้งานแล้วถึง 10% ใช้ถ้วยพลาสติกใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง

สตาร์บัคส์ ลุย net zero ขยาย “ร้านกาแฟสีเขียว” ลดใช้แก้วพลาสติก-ลด co2

ขยาย “ร้านกาแฟสีเขียว”

อีกหนึ่งแนวทางสำคัญสู่เป้าหมาย Net Zero คือการทำร้านกาแฟสีเขียว หรือ Greener Stores ซึ่งเป็นร้านกาแฟของสตาร์บัคส์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ควบคุมด้วยระบบการบริหารจัดการพลังงานที่จัดเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อการคงสถานะการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมไปถึงการระบุการใช้พลังงานที่บกพร่อง เพื่อปรับปรุงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นในครั้งต่อไป

สตาร์บัคส์รับอาสาเป็นผู้นำร่วมกับผู้ค้าปลีกรายอื่นและ USGBC (US Green Building Council) ตั้งแต่ปี 2001 เพื่อสร้างระบบการรับรองร้านค้าปลีกและสร้างต้นแบบของร้าน LEED กระบวนการนี้เป็นการรับรองร้านสีเขียวแบบล่วงหน้า คือตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง ไปจนถึงกลยุทธ์การปฏิบัติงาน หลังจากที่ได้รับการรับรองแล้ว จะมีการสุ่มตรวจสอบและทบทวนการรับรองอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าเราปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐานขั้นสูงที่กำหนดไว้

สตาร์บัคส์ ประเทศไทย พัฒนาร้านภายใต้แนวคิด “ร้านกาแฟสีเขียว” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยในขณะนี้ ได้รับการรับรองจาก LEED แล้ว 8 สาขา ถึงสิ้นปีนี้จะได้เพิ่มอีก 12 สาขา รวมเป็น 20 สาขา ภายในปี ค.ศ.2024 จากจำนวนสาขาที่มีอยู่ปัจจุบัน 490 สาขา โดยสตาร์บัคส์มีแผนขยายสาขาปีละ 30-40 สาขาต่อปี

ดูแลนํ้า ดูแลชุมชน

นอกจากนี้ สตาร์บัคส์ยังร่วมกับ NGO พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขา ด้วยการนำผลผลิตกาแฟมาใช้ในสตาร์บัคส์ ให้ได้เมล็ดกาแฟให้ได้ตามคุณภาพ CAFE Practices นำมาขายให้กับสตาร์บัคส์ได้ในราคาสูง และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ นอกจากกาแฟ อย่างชุดน้องหมี กระเป๋าจากผ้าย้อมคราม เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และไม่ลืมที่จะกลับไปเยี่ยมเยียนชุมชน

ส่วนของนํ้า มีการลดการใช้นํ้าภายในร้าน เช่น การใช้ก๊อกนํ้าที่ใช้มือเปิดแทน ลดการใช้นํ้าลงถึง 15% แทนการเลิกใช้ถัง Dipper Well ซึ่งเป็นอ่างขนาดเล็กมีนํ้าไหลตลอดเวลาและใช้ล้างช้อนสำหรับเทนมลงในเอสเพรสโซ่

ร้านสตาร์บัคส์ในหลายประเทศใช้นํ้าแรงดันสูงฉีดล้างถังผสมแทนการเปิดก๊อกนํ้าตามปกติ นอกจากนี้ ยังตั้งโปรแกรมให้เครื่องชงเอสเพรสโซ่ปล่อยนํ้าออกมาน้อยลงในการล้างแก้วเอสเพรสโซ่ช็อต อีกทั้ง ยังฝึกอบรมพาร์ทเนอร์ (พนักงาน) ให้รักษาความสะอาดคอยล์ทำความเย็นของเครื่องทำนํ้าแข็งอยู่เสมอ เพื่อลดปริมาณความร้อนแฝงจากเครื่องจักรและลดนํ้าแข็งละลาย

นอกจากนี้ ทีมงานของสตาร์บัคส์ ยังได้ร่วมกิจกรรม World Water Day เป็นประจำทุกปี และได้สร้าง Aqua Towers ไปแล้วถึง 5 โครงการ เพื่อส่งมอบนํ้าสะอาดให้ชุมชนที่ต้องการ รวมทั้งได้เปิดตัวโปรแกรม Grounds for Your Garden ลูกค้าสามารถนำกากกาแฟที่สตาร์บัคส์กลับไปผสมดินเพื่อปลูกต้นไม้หรือทำสวนที่บ้านได้ โดยในปีพ.ศ. 2566 สตาร์บัคส์ได้แจกกากกาแฟไปแล้วกว่า 4,000 กิโลกรัมทั่วประเทศ

OTHER NEWS

12 minutes ago

Steelers’ Donte Jackson Has Never Been This Excited For A Season: 'I Am A Shark'

12 minutes ago

NYC students are asked to participate in remote-learning simulation — on their day off

12 minutes ago

Rishi unveils £2.4 billion tax cut for pensioners ahead of elections

12 minutes ago

S&P 500’s ‘relentless run’ puts U.S. stocks in ‘rarefied’ territory, this chart shows

12 minutes ago

Hulu Secures Release Date for All 293 Boruto Episodes in English Dubbed

12 minutes ago

Ten people escape blaze in two-storey Sydney home overnight

12 minutes ago

I'm a doctor - here are five popular foods you should NEVER bring to the beach if you don't want to get sick

12 minutes ago

Sean Kingston is hit with TEN charges for 'ripping off several firms including jeweler and exotic car dealer in $1M fraud' - as his mom is seen in booking photo

12 minutes ago

Video: Moment two drive-by shooters who fled to Morocco and Spain after brutally murdering a 50-year-old in Harlow in 2020 are finally arrested on UK soil - as pair are both finally convicted of their crimes

12 minutes ago

Has the prosecution made its case in the Trump hush money trial? Legal observers weigh in

12 minutes ago

Seahawks could be perfect fit for recently unretired former Ravens safety

12 minutes ago

Shane Gillis Comedy ‘Tires’ Off To Promising Start, Rolling Onto Netflix Top 10 Following Debut Weekend

12 minutes ago

Adria Arjona To Star In Ed Brubaker’s Prime Video Series ‘Criminal’

12 minutes ago

Ontario woman living illegally in RV encampment as rents continue to rise

12 minutes ago

U.S. announces changes to give private sector, small businesses in Cuba more financial support

14 minutes ago

Fabricio Bruno set to join West Ham

14 minutes ago

UN ahead of Knesset vote: 'There is no alternative to UNRWA'

17 minutes ago

Video: Rishi Sunak and Keir Starmer to go head-to-head in ITV showdown as pair take on first televised debate of the election campaign next week

17 minutes ago

Standing Rock activist says she regrets the ultra-liberal protest eight years on: 'I thought I was a journalist... I wasn't'

17 minutes ago

Timothee Chalamet is Bob Dylan and Edward Norton is Pete Seeger as they film A Complete Unknown outside a store in New York City

17 minutes ago

Americans are feeling more optimistic about the economy for the first time in four months

17 minutes ago

Brazilian influencer regrets using Ozempic after surgeon told her she was not eligible for butt implant because muscles were 'atrophied'

18 minutes ago

US ‘deeply saddened’ by Israeli strike on Rafah camp that killed dozens, but will wait for investigation

18 minutes ago

New Canadian women's league to be called Northern Super League

18 minutes ago

Judge rejects request to restrict Trump’s speech on FBI, says motion was faulty

18 minutes ago

Exercise Reverses Specific Age-Related Brain Changes In Mice

18 minutes ago

C$ pulls back from 1-week high as investors eye GDP data

18 minutes ago

Gary Neville EMPHATICALLY agrees with Wayne Rooney on Gerrard - Scholes debate

18 minutes ago

Election 2024 what-ifs and what-nows: Voting at different stations, vanishing thumb ink and docking ANC votes

18 minutes ago

Flyers Prospects: Bonk And Barkey Gear Up For Second Memorial Cup Game

23 minutes ago

Duchess of Edinburgh calls for justice for rape victims in Ukraine

23 minutes ago

Robert De Niro held back as he swears at Donald Trump supporters

23 minutes ago

Update in Percy Tau/Al Ahly saga, what does it mean for Chiefs?

23 minutes ago

100 000 hectares of spekboom to be planted to restore Cape ‘desert’

23 minutes ago

Irish social protection minister ‘not thinking of introducing national service’

23 minutes ago

Rising fast food prices are 'bad news' for employees, franchise owners: Doug Holtz-Eakin

23 minutes ago

Changes announced to scheme that pays companies up to €10,000 for recruiting long-term unemployed

23 minutes ago

Raiders LT Kolton Miller ranked as top 10 offensive tackle by PFF

23 minutes ago

Miami Dolphins Practice Report: The Tua Tagovailoa Show Returns (Sort Of)

23 minutes ago

Woman discovers her boyfriend's double life after he DIES