วีรกรรมของเจ้าพระยาสุรสีห์ ทหารที่พระเจ้าตากสินมหาราชทรงรักจน “ฆ่าไม่ลง”

สำรวจข้อมูล เจ้าพระยาสุรสีห์ ทหารที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรักจน “ฆ่าไม่ลง”

กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท หรือวังหน้า “พระยาเสือ” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ทรงมีบทบาทสําคัญต่อบ้านเมืองนี้อย่างยิ่ง ไม่ว่าจะอยู่ในแผ่นดินของใคร จนเป็นที่ยอมรับว่าทรงเป็น “นักรบ” คนสําคัญพระองค์หนึ่งในแผ่นดินกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์

เมื่อครั้งยังกินตําแหน่งเจ้าพระยาสุรสีห์ ในแผ่นดินกรุงธนบุรี ถือเป็น “ข้าหลวงเดิม” ที่ พระเจ้าตากสินมหาราชทรงโปรดปรานมากที่สุดคนหนึ่ง

พระองค์เป็นขุนศึกคู่บัลลังก์รบเคียงคู่กับพระเจ้าตากสินมหาราช มาตั้งแต่ศึกกู้แผ่นดินหลังกรุงศรีอยุธยาแตก โดยมีความก้าวหน้าในราชการเป็นลําดับ คือ เมื่อแรกถวายตัวร่วมรบกับพระเจ้าตากสินมหาราช ได้เป็นที่พระมหามนตรี เจ้ากรมตํารวจ แล้วเลื่อนเป็นพระยาอนุชิตราชา พระยายมราช และกินตําแหน่งเจ้าพระยาสุรสีห์ สําเร็จราชการเมืองพิษณุโลก เมืองชั้นเอกของหัวเมืองฝ่ายเหนือ เป็นตําแหน่งสุดท้าย

ตลอดรัชสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ได้เป็นแม่ทัพสู้ศึกสําคัญมิได้ขาด และเป็นบุคคลหนึ่งที่พระเจ้าตากสินมหาราชทรงรักจน “ฆ่าไม่ลง” ดังที่ปรากฏความโดยพิสดารในหนังสืออภินิหารบรรพบุรุษ โดย สังเขปดังนี้

คืนหนึ่งพระเจ้าตากทรงนั่งพระกรรมฐานที่พระตําหนักแพ โดยมีสมเด็จพระวันรัตน (ทอง อยู่) นั่งกํากับเป็นประธาน เวลานั้นเจ้าพระยาสุรสีห์ข้ามฟากมาจากบ้านประสงค์จะเข้าเฝ้า เจ้าพนักงานที่ล้อมวงรักษาการณ์อยู่ เห็นเข้าจึงร้องห้ามมิให้เฝ้าเพราะทรงนั่งพระกรรมฐานอยู่

ฝ่ายพระยาพิทักษภูบาล จางวางรักษาพระองค์ ก็ได้โบกมือให้ออกไปเสีย แต่เจ้าพระยาสุรสีห์เข้าใจผิด คิดว่ากวักมือเรียก จึงค่อยย่องเข้าไป

สมเด็จพระวันรัตน (ทองอยู่) แลเห็นเข้าก็ถวายพระพรว่า เจ้าพระยาสุรสีห์ย่องเข้ามาจะทําร้ายพระองค์เป็นแน่ พระเจ้าตากลุกกระโดดเข้าจับตัวเจ้าพระยาสุรสีห์ไว้ได้โดยฉับไว แต่เมื่อค้นตัวดูไม่พบอาวุธซ่อนอยู่ จึงมีพระราชดํารัสถามว่า “เหตุใดจึงย่องเข้ามาในที่ห้าม จะเป็นกระบฤฤา”

เจ้าพระยาสุรสีห์จึงกราบทูลว่าพระยาพิทักษภูบาลกวักมือให้เข้ามา ฝ่ายพระยาพิทักษฏบาล ก็แก้ว่าไม่ได้กวักมือเรียก แต่โบกมือให้ออกไป พระเจ้าตากจึงมีพระราชดํารัสว่า ตัวเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ย่อมรู้กฎหมายข้อห้ามดี เมื่อทําผิดเช่นนี้จะว่าอย่างไร เจ้าพระยาสุรสีห์จึงกราบทูลว่า โทษนี้ต้องริบราชบาตร เฆี่ยน 90 ที แล้วประหารชีวิตเสียไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป

พระเจ้าตากได้ทรงฟังก็สังเวชพระทัย “กลั้นน้ำพระเนตรไว้ไม่ได้” ทรงกันแสงแล้วตรัส ว่า ปรับโทษหนักเกินไป “ข้าได้สัญญาไว้กับเจ้าเมื่อเจ้ารับแม่ของข้ามาให้แก่ข้านั้น ข้าว่าข้าจะ ไม่ฆ่าเจ้า” ให้ปรับโทษให้เบาลง เจ้าพระยาสุรสีห์จึงกราบทูลว่า เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ไม่ประหารชีวิต ก็ต้องลงพระราชอาญาเฆี่ยน 60 ที แล้วจําคุกไว้จนตาย

พระเจ้าตากจึงมีพระราชดํารัสอีกว่า หากจําคุกจนตาย “ข้าจะได้ใครใช้เล่า พี่เจ้าคนเดียว ไม่ภอใช้” ให้ปรับใหม่เบาลงอีก เจ้าพระยาสุรสีห์กราบทูลว่า ถ้าเช่นนั้นให้เฆี่ยน 60 ที แล้วถอด เป็นไพร่ พระเจ้าตากทรงไม่ยอมอีก มีพระราชดํารัสว่า “เป็นไพร่ เข้าใกล้พระเจ้าแผ่นดินไม่ได้ ข้าจะปรึกษาหาฤากับใครเล่า”

เจ้าพระยาสุรสีห์จึงกราบทูลว่า ให้ลงพระราชอาญาเฆี่ยน 60 ที แล้วอยู่ในตําแหน่งเดิม พระเจ้าตากก็ทรงพอพระทัย “พ่อชอบใจแล้ว” เรื่องจึงยุติลง

จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ “ส่วนตัว” ระหว่างพระเจ้าตากกับเจ้าพระยาสุรสีห์นั้น “ไม่ธรรมดา” รวมไปถึงความไว้วางใจในข้อราชการที่ทรงตั้งให้ “กินเมือง” พิษณุโลกซึ่งเป็นเมืองสําคัญระดับเมืองลูกหลวงคุมยุทธศาสตร์หัวเมืองฝ่ายเหนือมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ก็ถือว่า เป็นความไว้วางใจแบบ “ไม่ธรรมดา” เช่นกัน

วีรกรรมของเจ้าพระยาสุรสีห์ ทหารที่พระเจ้าตากสินมหาราชทรงรักจน “ฆ่าไม่ลง”
สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่

ข้อมูลจาก

ปรามินทร์ เครือทอง. “วังหน้า ‘พระยาเสือ’ เมื่อต้องโค่นพระเจ้าตาก” เอกสารสมโสรศิลปวัฒนธรรมเสวนา 23 กุมภาพันธ์2560

เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 10 มกราคม พ.ศ.2562

News Related
 • “ศุภชัย” ตอก "อลงกรณ์" จัดหนัก ปชป.เตะถ่วง พ.ร.บ.กัญชา หวังเล่นการเมือง

  “ศุภชัย” ตอก “อลงกรณ์” จัดหนัก ปชป.เตะถ่วง พ.ร.บ.กัญชา หวังเล่นการเมือง “ศุภชัย” ตอกกลับ “อลงกรณ์” ปมกัญชาจัดหนัก ปชป.เตะถ่วง หวังเล่นการเมือง เหน็บ เอาเวลาไปห่วงพรรคตัวเองดีกว่า หลังเลือดทะลักต่อเนื่อง หวั่นลดสเกลพรรคระดับประเทศ เหลือแค่ประจำจังหวัด วันที่ 25 ก.ย. 65 นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชง ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า เอาเวลาไปห่วงตัวเองดีกว่าครับ ขอบคุณอย่างยิ่ง ที่ท่านอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มาเป็นห่วงเป็นใยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และยังเป็นห่วงไปถึงนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์ ซึ่งในความเป็นห่วงของท่าน ก็มีเรื่องให้ผมต้องชี้แจง แต่ขอให้รับรู้ไว้ว่า ผมในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง ได้ระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะไม่แสดงความเห็นใดเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินี้ แต่กับท่านอลงกรณ์ ผมจะขออธิบายเป็นรายประเด็นไปนะครับ เรื่องพรรคภูมิใจไทย ดังเกินไป กระทั่งพรรคการเมืองหลายพรรคจ้องเตะตัดสกัดขา เรื่องนี้ เราไม่ได้วิเคราะห์เอาเอง เหมือนที่ท่านอลงกรณ์ ...
  See Details: “ศุภชัย” ตอก "อลงกรณ์" จัดหนัก ปชป.เตะถ่วง พ.ร.บ.กัญชา หวังเล่นการเมือง
 • "ภราดร" สอนมวย "อลงกรณ์" ซัด ทองหยอดอาบยาพิษ ชี้ ควรผ่าน ก.ม.กัญชาโดยเร็ว

  “ภราดร” สอนมวย “อลงกรณ์” ซัด ทองหยอดอาบยาพิษ ชี้ ควรผ่าน ก.ม.กัญชาโดยเร็ว น้องสอนพี่! “น้องแบต-ภราดร” สอนมวย “พี่จ้อน-อลงกรณ์” ความคิดย้อนแย้ง ชี้ หากจริงใจควรรีบผ่าน ก.ม.กัญชา เตือน อย่าปล่อยให้ความหวาดกลัวทางการเมืองมาปิดบังความถูกต้อง วันที่ 25 ก.ย. 65 นายภราดร ปริศนานันทกุล โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่ นายอลงกรณ์ พลบุตร ออกมากล่าวถึงเรื่องการพิจารณากฎหมาย พ.ร.บ.กัญชากัญชง ที่ถูกถอนออกจากการพิจารณา ว่า ได้อ่านข้อความของพี่จ้อน อลงกรณ์ ที่ปรึกษา รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แสดงความเป็นห่วงเรื่องกัญชา ว่า จะส่งผลเสียต่อสังคมมากกว่าได้ประโยชน์ โดยอ้างเหตุว่า กัญชานั้นเสรีเกินไป และกระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนกัญชาด้านการแพทย์และ สมุนไพรเท่านั้น “ผมอ่านย้อน-วนไปมาหลายรอบ ว่าผมเข้าใจสาระอะไรผิดไปหรือไม่? เพราะมีความรู้สึกว่า พี่จ้อน มีความย้อนแย้งอยู่ในตัวพอสมควร พี่บอกว่าเป็นห่วงสถานการณ์สุญญากาศแบบปัจจุบันนี้ ...
  See Details: "ภราดร" สอนมวย "อลงกรณ์" ซัด ทองหยอดอาบยาพิษ ชี้ ควรผ่าน ก.ม.กัญชาโดยเร็ว
 • เทศกาลกินเจโคราชเริ่มแล้ว ศาลเจ้าเปิดเลี้ยง 3 มื้อล้างท้องรอ ผักขึ้นราคาเล็กน้อย

  เทศกาลกินเจโคราชเริ่มแล้ว ศาลเจ้าเปิดเลี้ยง 3 มื้อล้างท้องรอ ผักขึ้นราคาเล็กน้อย เมื่อวันที่ 25 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลเจ้าต่างๆ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ได้เริ่มทำอาหารเจมาเลี้ยงประชาชน เนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2565 แล้ว โดยเฉพาะที่ศาลเจ้ามูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงตึ๊งสว่างเมตตาธรรมสถาน ถนนโยธา ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ได้ทำการประดับตกแต่งปะรำพิธีประดิษฐานเทพเจ้าต่างๆ เพื่อประกอบพิธีสำคัญในเทศกาลถือศีลกินเจ ขณะเดียวกันก็ได้เปิดโรงทาน ทำอาหารเจหลายเมนู เพื่อให้ประชาชนคนยากไร้ และคนทั่วไป ได้เข้ามารับประทานอาหารเจฟรี 3 มื้อ ภายในห้องครัว บรรดาพ่อครัว แม่ครัว ได้นำผักนานาชนิด มาล้าง และหั่นกันอย่างขะมักเขม่น เพื่อทำเมนูอาหารเจเลี้ยงประชาชนฟรี ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นการเลี้ยงล้างท้อง ก่อนถึงเทศกาลกินเจ ในวันที่ 26 กันยายนนี้ โดยทางมูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงตึ๊งสว่างเมตตาธรรมสถาน คาดว่าจะต้องใช้ผักนานาชนิดไม่ต่ำกว่าวันละ 600 กิโลกรัม เพื่อนำมาประกอบอาหารเจ วันละกว่า 10 เมนู ให้ประชาชนมารับประทานฟรีตลอดช่วงเทศกาลกินเจ ...
  See Details: เทศกาลกินเจโคราชเริ่มแล้ว ศาลเจ้าเปิดเลี้ยง 3 มื้อล้างท้องรอ ผักขึ้นราคาเล็กน้อย
 • ยกกระชับด้วยเทคนิค Ulthera อัพหน้าให้เป๊ะ ไม่ต้องพึ่งมีดหมอ

  ยกกระชับด้วยเทคนิค Ulthera อัพหน้าให้เป๊ะ ไม่ต้องพึ่งมีดหมอ การดำเนินชีวิตในแต่ละวันที่ต้องเผชิญทั้งแสงแดด มลภาวะ มีผลอย่างยิ่งในการทำให้ผิวหน้าดูหย่อนคล้อย ดูแก่เกินวัย ไหนจะอายุที่มากขึ้นที่ส่งผลให้การผลิตคอลลาเจนของผิวลดน้อยลง ผิวจึงดูไม่สดใส ขาดความเปล่งปลั่ง โดยเฉพาะบริเวณใบหน้าที่หากหย่อนคล้อยหรือมีริ้วรอย หลายคนมักมองหาตัวช่วยเพื่อคืนความสวยสดใสแก่ผิวอีกครั้ง และหนึ่งในตัวช่วยอัพผิวหน้าให้เป๊ะ คือ การทำ Ulthera ที่ใช้เวลาไม่นาน ปลอดภัย สวยเป๊ะได้แบบไม่ต้องพึ่งมีดหมอ ทำความรู้จัก Ulthera คืออะไร Ulthera เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อดูแลผิวให้กลับมากระชับพร้อมลดเลือนริ้วรอย หลักการทำงานของ Ulthera คือการส่งผ่านพลังงานคลื่นความถี่สูงไปยังเนื้อเยื่อส่วนที่เรียกว่า SMAS หรือชื่อเต็ม Superficial Muscular Aponeurotic System ซึ่งหากผิวหนังชั้นนี้หย่อนคล้อยจะทำให้ผิวหนังชั้นอื่นหย่อนคล้อยตามไปด้วย โดย Ulthera จะส่งผ่านพลังงานคลื่นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกระตุ้นให้ผิวหนังบริเวณนั้นผลิตเนื้อเยื่อใหม่ กระตุ้นการผลิตคอลลาเจน ผิวจึงค่อยๆ เรียบตึงอย่างเป็นธรรมชาติ ระยะเวลาการทำ 1 ครั้ง ใช้เวลาประมาณ 30-60 นาที ที่สำคัญสามารถทำได้หลายจุด ไม่ว่าจะเป็น ...
  See Details: ยกกระชับด้วยเทคนิค Ulthera อัพหน้าให้เป๊ะ ไม่ต้องพึ่งมีดหมอ
 • เชียร์สนั่น "นาย-ใบเฟิร์น" เป็นแฟนกันเถอะ

  เชียร์สนั่น “นาย-ใบเฟิร์น” เสิร์ฟโมเมนต์ฟีลแฟน ทำคนกรี๊ด เป็นแฟนกันเถอะ ได้โปรด แถมยังแซวขำๆ หนุ่มนาย ทวงคืน ใบเฟิร์น จากไอดอลหนุ่ม แม้จะออกมาย้ำไปหลายต่อหลายรอบว่าเป็นแค่ “เพื่อนสนิท” เท่านั้น แต่คู่จิ้นระหว่าง พระเอกหนุ่ม “นาย ณภัทร” กับนางเอกสาว “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก” เคมีมันเหลือล้นจนคนเชียร์ คบกันเถอะนะ ได้โปรด! โดยเฉพาะภาพจากทริปอิตาลี ที่ทั้งคู่ได้นัดเดินเที่ยว หลังจากจบภารกิจไปร่วมชมแฟชั่นระดับโลก ใน มิลานแฟชั่นวีก โดยทั้งคู่ก็ได้โพสต์ภาพคู่กันลงอินสตาแกรม แต่ละรูปก็ชวนให้แฟนๆ กรี๊ดหนัก เพราะมีความใกล้ชิดสนิทสนม เคมีฟีลแฟนเข้ากันสุดๆ งานนี้มีคนแอบแซวแบบขำๆด้วยว่า หนุ่มนายมาทวงสาวใบเฟิร์นคืน เพราะก่อนน่านี้ มีการแชร์ภาพชวนฟิน ที่สาวใบเฟิร์น นั่งประกบข้างไอดอลสุดฮอต ยูคยอม GOT7  ภาพประกอบข่าว ใบเฟิร์น – ยูคยอม GOT7   ว่าแต่ว่า…ไปกันตั้งหลายคน ไหงเหมือนอิตาลีมีแค่เราสองล่ะจ้ะ ...
  See Details: เชียร์สนั่น "นาย-ใบเฟิร์น" เป็นแฟนกันเถอะ
 • ดอนยืนยันคดี 8 ปีประยุทธ์ ไม่กระทบประชุมสุดยอดเอเปค พ.ย.นี้

  ภาพประกอบข่าว ดอนยืนยันคดี 8 ปีประยุทธ์ ไม่กระทบประชุมสุดยอดเอเปค พ.ย.นี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 77 ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี ในวันที่ 30 กันยายนนี้ จะมีผลต่อความเชื่อมั่นต่างชาติหรือไม่ว่า ส่วนตัวเชื่อว่าขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของบุคคลนั้นๆ ที่ต้องเข้าใจสถานการณ์ และแง่มุมทางกฎหมาย เพื่อประเมินว่าจะมีผลต่อฐานะของ พล.อ.ประยุทธ์ ได้เป็นนายกรัฐมนตรีสืบต่อไปหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย เมื่อถามว่าเรื่องนี้จะกระทบต่อการจัดประชุมผู้นำเอเปคในเดือน พฤศจิกายนนี้หรือไม่ นายดอน กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่มีผลต่อการจัดประชุมเอเปคที่สามารถดำเนินต่อไป เราจะไม่พยายามนำเรื่องนี้มาโยงสำหรับทุกๆ ประเทศ “สิ่งที่ดีที่สุดคือความมีเสถียรภาพ ความสงบเรียบร้อย และประเทศสามารถก้าวต่อไปอย่างราบรื่น ซึ่งประชาชนต้องได้ประโยชน์กับสิ่งเหล่านี้ และนั่นก็เป็นความเชื่อมั่นตั้งแต่แรกหลังจากที่ผมรับรู้หรือเรียนรู้เรื่องราวที่สัมพันธ์ สารพัดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศ จนมีข้อสรุปของตัวเองว่า สิ่งที่ดีที่สุดกับประเทศ และกับประชาชนคือ สถานการณ์ในประเทศต้อมีความราบรื่น”นายดอนกล่าว นายดอนกล่าวด้วยว่า ปล่อยให้กฎหมาย กติกา ...
  See Details: ดอนยืนยันคดี 8 ปีประยุทธ์ ไม่กระทบประชุมสุดยอดเอเปค พ.ย.นี้
 • ‘แมนฯยู’ ใช้ออปชั่นขยายสัญญา ‘แรชฟอร์ด’ 12 เดือน กันท่า ‘เปแอสเช’ เซ็นฟรี

  ภาพประกอบข่าว ‘แมนฯยู’ ใช้ออปชั่นขยายสัญญา ‘แรชฟอร์ด’ 12 เดือน กันท่า ‘เปแอสเช’ เซ็นฟรี “เอ็กซ์เพรส” รายงานว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะใช้ออปชั่นขยายสัญญา 12 เดือน กับมาร์คัส แรชฟอร์ด กองหน้าคนสำคัญ หลังจากสัญญาปัจจุบันเหลือไม่ถึง 1 ปี เพื่อให้มีเวลาในการเจรจาสัญาใหม่มากพอ ที่สำคัญเพื่อกันท่าไม่ให้ปารีส แซงต์แชร์แมง ที่แสดงความสนใจอยู่ สามารถดึงตัวแรชฟอร์ดไปร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวในซัมเมอร์นี้ ภาพประกอบข่าว นอกจากนั้นยังมีรายงานว่า แมนฯยูและแรชฟอร์ดเดินหน้าเจรจาสัญญาใหม่กันไปแล้ว จะเซ็นสัญญาใหม่กัน 5 ปี ทำให้เขาอยู่กับทีมต่อไปจนถึงปี 2027
  See Details: ‘แมนฯยู’ ใช้ออปชั่นขยายสัญญา ‘แรชฟอร์ด’ 12 เดือน กันท่า ‘เปแอสเช’ เซ็นฟรี
 • เชียงใหม่ฝนตกหนัก กำแพงประตูช้างเผือกพังถล่ม ชาวบ้านเชื่อลางบอกเหตุ

  เชียงใหม่ ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้กำแพงเมืองประตูช้างเผือกพังถล่มลงมา เป็นกำแพงชั้นนอกที่สร้างครอบกำแพงชั้นในไว้ในคราวบูรณะใหญ่เมื่อปี 2500 มีอายุกว่า 60 ปี ส่วนชาวบ้านยังเชื่อเรื่องลางบอกเหตุร้าย เรื่องไม่ดีจะเกิดกับบ้านเมือง วันที่ 25 ก.ย. 65 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบบริเวณประตูช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือเชียงใหม่ ที่พังถล่มลงมาเป็นแนวยาว 30 เมตร เป็นแนวกำแพงชั้นนอกที่สร้างขึ้นเพื่อครอบกำแพงเดิมชั้นใน จากการตรวจสอบพบว่า หลังจากที่ฝนตกหนักหลายวันทำให้ดินอุ้มนำสะสมเกิดการพังทลายของกำแพงจากด้านบนลงมาชั้นล่าง เชียงใหม่ฝนตกหนัก กำแพงประตูช้างเผือกพังถล่ม ชาวบ้านเชื่อลางบอกเหตุ นายเทอดศักดิ์ เย็นจุระ ผู้อำนวยกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ประตูช้างเผือกบริเวณนี้ได้ก่อสร้างเมื่อประมาณปี 2500 เป็นการก่อสร้างบูรณะใหม่เพื่อคลุมกำแพงชั้นในเดิม ลักษณะของความเสียหายเพราะมีฝนตกหนักในปริมาณมากมีส่วนทำให้น้ำซึมเข้าไปในแกนในของกำแพง ซึ่งในส่วนของกำแพงด้านในไม่ได้รับความเสียหาย เป็นการก่ออิฐมาครอบไว้เฉยๆ ไม่มีการเกาะยึด เมื่อเกิดการอิ่มตัวของภายในทำให้เกิดการดันด้านข้างนอกทำให้พังถล่ม ซึ่งกำแพงนี้ก่อสร้างมาประมาณ 60 ปีแล้ว การซ่อมบำรุงยังไม่มีการซ่อมบำรุงใหญ่ ดังนั้นเมื่อมีภัยธรรมชาติทำให้กำแพงพังลงมา ซึ่งอันดับต่อไปเราจะมีการตรวจสอบโครงสร้างทุกประตูร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ...
  See Details: เชียงใหม่ฝนตกหนัก กำแพงประตูช้างเผือกพังถล่ม ชาวบ้านเชื่อลางบอกเหตุ
 • ทรพีคลั่ง! ลูกชายวัย47แย่งไม้เท้าตีพ่อวัย85ดับ-พี่สาวป่วยจิตเจ็บ

  เชียงใหม่ ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้กำแพงเมืองประตูช้างเผือกพังถล่มลงมา เป็นกำแพงชั้นนอกที่สร้างครอบกำแพงชั้นในไว้ในคราวบูรณะใหญ่เมื่อปี 2500 มีอายุกว่า 60 ปี ส่วนชาวบ้านยังเชื่อเรื่องลางบอกเหตุร้าย เรื่องไม่ดีจะเกิดกับบ้านเมือง วันที่ 25 ก.ย. 65 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบบริเวณประตูช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือเชียงใหม่ ที่พังถล่มลงมาเป็นแนวยาว 30 เมตร เป็นแนวกำแพงชั้นนอกที่สร้างขึ้นเพื่อครอบกำแพงเดิมชั้นใน จากการตรวจสอบพบว่า หลังจากที่ฝนตกหนักหลายวันทำให้ดินอุ้มนำสะสมเกิดการพังทลายของกำแพงจากด้านบนลงมาชั้นล่าง เชียงใหม่ฝนตกหนัก กำแพงประตูช้างเผือกพังถล่ม ชาวบ้านเชื่อลางบอกเหตุ นายเทอดศักดิ์ เย็นจุระ ผู้อำนวยกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ประตูช้างเผือกบริเวณนี้ได้ก่อสร้างเมื่อประมาณปี 2500 เป็นการก่อสร้างบูรณะใหม่เพื่อคลุมกำแพงชั้นในเดิม ลักษณะของความเสียหายเพราะมีฝนตกหนักในปริมาณมากมีส่วนทำให้น้ำซึมเข้าไปในแกนในของกำแพง ซึ่งในส่วนของกำแพงด้านในไม่ได้รับความเสียหาย เป็นการก่ออิฐมาครอบไว้เฉยๆ ไม่มีการเกาะยึด เมื่อเกิดการอิ่มตัวของภายในทำให้เกิดการดันด้านข้างนอกทำให้พังถล่ม ซึ่งกำแพงนี้ก่อสร้างมาประมาณ 60 ปีแล้ว การซ่อมบำรุงยังไม่มีการซ่อมบำรุงใหญ่ ดังนั้นเมื่อมีภัยธรรมชาติทำให้กำแพงพังลงมา ซึ่งอันดับต่อไปเราจะมีการตรวจสอบโครงสร้างทุกประตูร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ...
  See Details: ทรพีคลั่ง! ลูกชายวัย47แย่งไม้เท้าตีพ่อวัย85ดับ-พี่สาวป่วยจิตเจ็บ
 • ‘โปเช็ตติโน่’ พร้อมกลับอังกฤษคุม ‘วิลล่า’

  เชียงใหม่ ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้กำแพงเมืองประตูช้างเผือกพังถล่มลงมา เป็นกำแพงชั้นนอกที่สร้างครอบกำแพงชั้นในไว้ในคราวบูรณะใหญ่เมื่อปี 2500 มีอายุกว่า 60 ปี ส่วนชาวบ้านยังเชื่อเรื่องลางบอกเหตุร้าย เรื่องไม่ดีจะเกิดกับบ้านเมือง วันที่ 25 ก.ย. 65 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบบริเวณประตูช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือเชียงใหม่ ที่พังถล่มลงมาเป็นแนวยาว 30 เมตร เป็นแนวกำแพงชั้นนอกที่สร้างขึ้นเพื่อครอบกำแพงเดิมชั้นใน จากการตรวจสอบพบว่า หลังจากที่ฝนตกหนักหลายวันทำให้ดินอุ้มนำสะสมเกิดการพังทลายของกำแพงจากด้านบนลงมาชั้นล่าง เชียงใหม่ฝนตกหนัก กำแพงประตูช้างเผือกพังถล่ม ชาวบ้านเชื่อลางบอกเหตุ นายเทอดศักดิ์ เย็นจุระ ผู้อำนวยกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ประตูช้างเผือกบริเวณนี้ได้ก่อสร้างเมื่อประมาณปี 2500 เป็นการก่อสร้างบูรณะใหม่เพื่อคลุมกำแพงชั้นในเดิม ลักษณะของความเสียหายเพราะมีฝนตกหนักในปริมาณมากมีส่วนทำให้น้ำซึมเข้าไปในแกนในของกำแพง ซึ่งในส่วนของกำแพงด้านในไม่ได้รับความเสียหาย เป็นการก่ออิฐมาครอบไว้เฉยๆ ไม่มีการเกาะยึด เมื่อเกิดการอิ่มตัวของภายในทำให้เกิดการดันด้านข้างนอกทำให้พังถล่ม ซึ่งกำแพงนี้ก่อสร้างมาประมาณ 60 ปีแล้ว การซ่อมบำรุงยังไม่มีการซ่อมบำรุงใหญ่ ดังนั้นเมื่อมีภัยธรรมชาติทำให้กำแพงพังลงมา ซึ่งอันดับต่อไปเราจะมีการตรวจสอบโครงสร้างทุกประตูร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ...
  See Details: ‘โปเช็ตติโน่’ พร้อมกลับอังกฤษคุม ‘วิลล่า’
 • พาณิชย์จัดใหญ่ ขนผัก สด-อาหารเจ ขายผ่านตลาด รถโมบาย ร้านออนไลน์ ลดสูงสุด 69%

  เชียงใหม่ ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้กำแพงเมืองประตูช้างเผือกพังถล่มลงมา เป็นกำแพงชั้นนอกที่สร้างครอบกำแพงชั้นในไว้ในคราวบูรณะใหญ่เมื่อปี 2500 มีอายุกว่า 60 ปี ส่วนชาวบ้านยังเชื่อเรื่องลางบอกเหตุร้าย เรื่องไม่ดีจะเกิดกับบ้านเมือง วันที่ 25 ก.ย. 65 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบบริเวณประตูช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือเชียงใหม่ ที่พังถล่มลงมาเป็นแนวยาว 30 เมตร เป็นแนวกำแพงชั้นนอกที่สร้างขึ้นเพื่อครอบกำแพงเดิมชั้นใน จากการตรวจสอบพบว่า หลังจากที่ฝนตกหนักหลายวันทำให้ดินอุ้มนำสะสมเกิดการพังทลายของกำแพงจากด้านบนลงมาชั้นล่าง เชียงใหม่ฝนตกหนัก กำแพงประตูช้างเผือกพังถล่ม ชาวบ้านเชื่อลางบอกเหตุ นายเทอดศักดิ์ เย็นจุระ ผู้อำนวยกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ประตูช้างเผือกบริเวณนี้ได้ก่อสร้างเมื่อประมาณปี 2500 เป็นการก่อสร้างบูรณะใหม่เพื่อคลุมกำแพงชั้นในเดิม ลักษณะของความเสียหายเพราะมีฝนตกหนักในปริมาณมากมีส่วนทำให้น้ำซึมเข้าไปในแกนในของกำแพง ซึ่งในส่วนของกำแพงด้านในไม่ได้รับความเสียหาย เป็นการก่ออิฐมาครอบไว้เฉยๆ ไม่มีการเกาะยึด เมื่อเกิดการอิ่มตัวของภายในทำให้เกิดการดันด้านข้างนอกทำให้พังถล่ม ซึ่งกำแพงนี้ก่อสร้างมาประมาณ 60 ปีแล้ว การซ่อมบำรุงยังไม่มีการซ่อมบำรุงใหญ่ ดังนั้นเมื่อมีภัยธรรมชาติทำให้กำแพงพังลงมา ซึ่งอันดับต่อไปเราจะมีการตรวจสอบโครงสร้างทุกประตูร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ...
  See Details: พาณิชย์จัดใหญ่ ขนผัก สด-อาหารเจ ขายผ่านตลาด รถโมบาย ร้านออนไลน์ ลดสูงสุด 69%
 • ‘ศุภชัย’ ตอกกลับ ‘อลงกรณ์’ ปมกัญชา ซัด ปชป.เตะถ่วง แนะห่วงตัวเองบ้าง

  เชียงใหม่ ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้กำแพงเมืองประตูช้างเผือกพังถล่มลงมา เป็นกำแพงชั้นนอกที่สร้างครอบกำแพงชั้นในไว้ในคราวบูรณะใหญ่เมื่อปี 2500 มีอายุกว่า 60 ปี ส่วนชาวบ้านยังเชื่อเรื่องลางบอกเหตุร้าย เรื่องไม่ดีจะเกิดกับบ้านเมือง วันที่ 25 ก.ย. 65 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบบริเวณประตูช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือเชียงใหม่ ที่พังถล่มลงมาเป็นแนวยาว 30 เมตร เป็นแนวกำแพงชั้นนอกที่สร้างขึ้นเพื่อครอบกำแพงเดิมชั้นใน จากการตรวจสอบพบว่า หลังจากที่ฝนตกหนักหลายวันทำให้ดินอุ้มนำสะสมเกิดการพังทลายของกำแพงจากด้านบนลงมาชั้นล่าง เชียงใหม่ฝนตกหนัก กำแพงประตูช้างเผือกพังถล่ม ชาวบ้านเชื่อลางบอกเหตุ นายเทอดศักดิ์ เย็นจุระ ผู้อำนวยกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ประตูช้างเผือกบริเวณนี้ได้ก่อสร้างเมื่อประมาณปี 2500 เป็นการก่อสร้างบูรณะใหม่เพื่อคลุมกำแพงชั้นในเดิม ลักษณะของความเสียหายเพราะมีฝนตกหนักในปริมาณมากมีส่วนทำให้น้ำซึมเข้าไปในแกนในของกำแพง ซึ่งในส่วนของกำแพงด้านในไม่ได้รับความเสียหาย เป็นการก่ออิฐมาครอบไว้เฉยๆ ไม่มีการเกาะยึด เมื่อเกิดการอิ่มตัวของภายในทำให้เกิดการดันด้านข้างนอกทำให้พังถล่ม ซึ่งกำแพงนี้ก่อสร้างมาประมาณ 60 ปีแล้ว การซ่อมบำรุงยังไม่มีการซ่อมบำรุงใหญ่ ดังนั้นเมื่อมีภัยธรรมชาติทำให้กำแพงพังลงมา ซึ่งอันดับต่อไปเราจะมีการตรวจสอบโครงสร้างทุกประตูร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ...
  See Details: ‘ศุภชัย’ ตอกกลับ ‘อลงกรณ์’ ปมกัญชา ซัด ปชป.เตะถ่วง แนะห่วงตัวเองบ้าง
 • โรนัลโด้ จมูกแตกเลือดอาบเกมรับใช้ทีมชาติ โปรตุเกส เนชันส์ลีก

  เชียงใหม่ ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้กำแพงเมืองประตูช้างเผือกพังถล่มลงมา เป็นกำแพงชั้นนอกที่สร้างครอบกำแพงชั้นในไว้ในคราวบูรณะใหญ่เมื่อปี 2500 มีอายุกว่า 60 ปี ส่วนชาวบ้านยังเชื่อเรื่องลางบอกเหตุร้าย เรื่องไม่ดีจะเกิดกับบ้านเมือง วันที่ 25 ก.ย. 65 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบบริเวณประตูช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือเชียงใหม่ ที่พังถล่มลงมาเป็นแนวยาว 30 เมตร เป็นแนวกำแพงชั้นนอกที่สร้างขึ้นเพื่อครอบกำแพงเดิมชั้นใน จากการตรวจสอบพบว่า หลังจากที่ฝนตกหนักหลายวันทำให้ดินอุ้มนำสะสมเกิดการพังทลายของกำแพงจากด้านบนลงมาชั้นล่าง เชียงใหม่ฝนตกหนัก กำแพงประตูช้างเผือกพังถล่ม ชาวบ้านเชื่อลางบอกเหตุ นายเทอดศักดิ์ เย็นจุระ ผู้อำนวยกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ประตูช้างเผือกบริเวณนี้ได้ก่อสร้างเมื่อประมาณปี 2500 เป็นการก่อสร้างบูรณะใหม่เพื่อคลุมกำแพงชั้นในเดิม ลักษณะของความเสียหายเพราะมีฝนตกหนักในปริมาณมากมีส่วนทำให้น้ำซึมเข้าไปในแกนในของกำแพง ซึ่งในส่วนของกำแพงด้านในไม่ได้รับความเสียหาย เป็นการก่ออิฐมาครอบไว้เฉยๆ ไม่มีการเกาะยึด เมื่อเกิดการอิ่มตัวของภายในทำให้เกิดการดันด้านข้างนอกทำให้พังถล่ม ซึ่งกำแพงนี้ก่อสร้างมาประมาณ 60 ปีแล้ว การซ่อมบำรุงยังไม่มีการซ่อมบำรุงใหญ่ ดังนั้นเมื่อมีภัยธรรมชาติทำให้กำแพงพังลงมา ซึ่งอันดับต่อไปเราจะมีการตรวจสอบโครงสร้างทุกประตูร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ...
  See Details: โรนัลโด้ จมูกแตกเลือดอาบเกมรับใช้ทีมชาติ โปรตุเกส เนชันส์ลีก
 • พ.ต.อ.ทวี เล็งพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ 400 ปียุคทองปัตตานี สุสานราชินี 3 พี่น้อง

  เชียงใหม่ ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้กำแพงเมืองประตูช้างเผือกพังถล่มลงมา เป็นกำแพงชั้นนอกที่สร้างครอบกำแพงชั้นในไว้ในคราวบูรณะใหญ่เมื่อปี 2500 มีอายุกว่า 60 ปี ส่วนชาวบ้านยังเชื่อเรื่องลางบอกเหตุร้าย เรื่องไม่ดีจะเกิดกับบ้านเมือง วันที่ 25 ก.ย. 65 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบบริเวณประตูช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือเชียงใหม่ ที่พังถล่มลงมาเป็นแนวยาว 30 เมตร เป็นแนวกำแพงชั้นนอกที่สร้างขึ้นเพื่อครอบกำแพงเดิมชั้นใน จากการตรวจสอบพบว่า หลังจากที่ฝนตกหนักหลายวันทำให้ดินอุ้มนำสะสมเกิดการพังทลายของกำแพงจากด้านบนลงมาชั้นล่าง เชียงใหม่ฝนตกหนัก กำแพงประตูช้างเผือกพังถล่ม ชาวบ้านเชื่อลางบอกเหตุ นายเทอดศักดิ์ เย็นจุระ ผู้อำนวยกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ประตูช้างเผือกบริเวณนี้ได้ก่อสร้างเมื่อประมาณปี 2500 เป็นการก่อสร้างบูรณะใหม่เพื่อคลุมกำแพงชั้นในเดิม ลักษณะของความเสียหายเพราะมีฝนตกหนักในปริมาณมากมีส่วนทำให้น้ำซึมเข้าไปในแกนในของกำแพง ซึ่งในส่วนของกำแพงด้านในไม่ได้รับความเสียหาย เป็นการก่ออิฐมาครอบไว้เฉยๆ ไม่มีการเกาะยึด เมื่อเกิดการอิ่มตัวของภายในทำให้เกิดการดันด้านข้างนอกทำให้พังถล่ม ซึ่งกำแพงนี้ก่อสร้างมาประมาณ 60 ปีแล้ว การซ่อมบำรุงยังไม่มีการซ่อมบำรุงใหญ่ ดังนั้นเมื่อมีภัยธรรมชาติทำให้กำแพงพังลงมา ซึ่งอันดับต่อไปเราจะมีการตรวจสอบโครงสร้างทุกประตูร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ...
  See Details: พ.ต.อ.ทวี เล็งพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ 400 ปียุคทองปัตตานี สุสานราชินี 3 พี่น้อง

OTHER NEWS

เริ่มแล้ว! กินเจเมืองตรัง ศาลเจ้าเก่าแก่ยกเสาเต็งโก สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมคึกคัก

ตรัง ศาลเจ้าเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ประกอบพิธียกเสาเต็งโก สัญลักษณ์การเริ่มเทศกาลถือศีลกินเจสาธุชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศปีนี้คึกคัก  25 ก.ย. 65 – ที่ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 100 ปี ได้ฤกษ์ประกอบพิธียกเสาเต็งโกหรือเสาเต็งกอ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การเริ่มเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี 2565 ภาพประกอบข่าว โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 25 กันยายน-4 ตุลาคม หรือวันแรม 15 ค่ำเดือน 9 ... Read more »

ถึงไทยแล้ว ผู้เข้าประกวด ‘มิสซิส ทัวร์ริสซึ่ม 2022’ ชมความงามเกาะรัตนโกสินทร์ ก่อนเปิดตัว 26 ก.ย.

ถึงไทยแล้ว ผู้เข้าประกวด ‘มิสซิส ทัวร์ริสซึ่ม 2022’ ชมความงามเกาะรัตนโกสินทร์ ก่อนเปิดตัว 26 ก.ย. เมื่อวันที่ 25 กันยายน กองประกวดมิสซิส ทัวร์ริสซึ่ม 2022 (MRS.TOURISM 2022) ได้นำผู้เข้าประกวดฯ กว่า 40 ชาติ เที่ยวชมความงดงามของเกาะรัตนโกสินทร์ ผ่านโบราณสถานและวัดสำคัญภายในเกาะรัตนโกสินทร์ พร้อมเรียนรู้เรื่องราวผ้าไทย ผ่านพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยได้ “แพรี่ ไพรวัลย์” และ ... Read more »

จีนยิงจรวดไคว่โจว-1เอ ส่ง 'ดาวเทียมทดลอง' คู่ใหม่ สู่ห้วงอวกาศ

(แฟ้มภาพซินหัว : จรวดขนส่งไคว่โจว-1เอ ซึ่งบรรทุกดาวเทียมซื่อเยี่ยน-14 และดาวเทียมซื่อเยี่ยน-15 ทะยานออกจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมไท่หยวน มณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีน วันที่ 25 ก.ย. 2022) ไท่หยวน, 25 ก.ย. (ซินหัว) — วันอาทิตย์ (25 ก.ย.) จีนยิงจรวดขนส่งไคว่โจว-1เอ (Kuaizhou-1A) เพื่อส่งดาวเทียม 2 ดวง ขึ้นสู่ห้วงอวกาศ  ดาวเทียมซื่อเยี่ยน-14 (Shiyan-14) และดาวเทียมซื่อเยี่ยน-15 (Shiyan-15) ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อเวลา ... Read more »

บุสเก็ตส์ เผยอนาคตกับ บาร์ซา หลังตกเป็นข่าวโยง อินเตอร์ ไมอามี

เซร์คิโอ บุสเก็ตส์ มิดฟิลด์สังกัด บาร์เซโลนา แห่งศึก ลา ลีกา สเปน ออกโรงเผยอนาคตหลังเจ้าตัวตกเป็นข่าวโยงกับ สโมสรอินเตอร์ ไมอามี ใน เมเจอร์ลีกซ็อคเกอร์ สหรัฐอเมริกา เมื่อสัญญาฉบับปัจจุบันของกองกลางวัย 34 ปีกับต้นสังกัดกำลังจะสิ้นสุดลงในซัมเมอร์นี้ บุสเก็ตส์ ถูกลือว่าเจ้าตัวจ่อที่จะตอบรับข้อเสนอจากทีมของ เดวิด เบ็คแฮม เต็มทีเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแม้ว่าห้องเครื่องจอมเก๋าจะยังคงเป็นหนึ่งในตัวหลักในทีมของ ชาบี เอร์นันเดซ เวลานี้ ขณะที่สัญญาฉบับใหม่ของเขากับทัพ อาซูลกรานา ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม รายงานล่าสุดจาก ... Read more »

‘วรรณรัตน์’ เผย ชาติพัฒนา จัดประชุมใหญ่ 26 ก.ย. ‘กรณ์’ พร้อมทีมงานร่วมประชุมด้วย

ภาพประกอบข่าว ‘วรรณรัตน์’ เผย ชาติพัฒนา จัดประชุมใหญ่ 26 ก.ย. ‘กรณ์’ พร้อมทีมงานร่วมประชุมด้วย ปัดตอบ ใครนั่งตำแหน่งไหน-เปลี่ยนชื่อพรรคหรือไม่ ภาพประกอบข่าว เมื่อวันที่ 25 กันยายน นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา(ชพน.) เปิดเผยว่า วันที่ 26 ก.ย. พรรคชาติพัฒนาจะจัดการประชุมใหญ่สามัญของพรรค ที่จ.นครราชสีมา โดยมีวาระที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา อาทิ การเลือกกรรมการบริหารพรรคในตำแหน่งที่ว่าง การพิจารณาเตรียมพร้อมเลือกตั้งส.ส.ที่ใกล้จะมาถึง ทั้งนี้ ในการประชุมวันดังกล่าว ... Read more »

เพิ่งรู้เป็นซึมเศร้า! “กานต์”ร่ายยาวร่ำไห้หาลูก วอนพาไปหาหมอที

ทำเอาหลายคนเป็นห่วงอย่างมากมายทันที หลังล่าสุดสาว กานต์ วิภากร ภรรยาของร็อกเกอร์ดัง เสก โลโซ ได้ออกมาอัพเดทรูปอาการของโรคซึมเศร้าข้อความว่า “เสือกวาง แม่เป็นจริงๆด้วย ขอบคุณที่บอกให้แม่ไปตรวจ ลูกช่วยดูแลแม่ด้วยนะครับ! แม่หมดเรี่ยวแรง เสือมารับแม่ไปรพ ด้วยนะครับ แม่เพิ่งรู้ว่าเป็น จริงๆแล้วน่าจะเป็นมานานแล้วแต่แม่ไม่รู้ แม่เป็นทุกข้อเลย อย่าทิ้งแม่นะ ! แม่ต้องการรักษาจริงจัง ไม่งั้นแม่จะตายรึป่าวไม่รู้ มารับแม่เลยรพ ไหนก็ได้ที่สิ่งแวดล้อมดีๆ ไม่ใช่จับขังไว้แบบพ่อ แม่จะตื่นเมื่อไรไม่รู้ เสือมาปลุกแม่นะ ปลุกพาแม่ไปรพ พ่อก็ไม่อยู่ แม่อยู่คนเดียว ... Read more »

เจ้าอาวาส วัดพุทธปัญญา เผยพระชาตรี ยักยอกเงินวัด 4 ล้านจริง

ภาพประกอบข่าว เจ้าอาวาส วัดพุทธปัญญา เผยพระชาตรี ยักยอกเงินวัด 4 ล้าน เป็นเรื่องจริง คดียังอยู่ในกระบวนการของศาล เตรียมส่งทนายความ ติดตามความคืบหน้าพรุ่งนี้ จากกรณีวิวาทะระหว่าง “แพรรี่” อดีตพระมหาไพรวัลย์ วรรณบุตร กับพระชาตรี เหมพันธ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหาร เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รัสเซีย หลังทั้งสองฝ่ายด่ากันในโลกออนไลน์ ก่อนที่ แพรรี่ จะออกมาแฉข้อมูลพระชาตรี ว่ามีประวัติยักยอกเงินวัด 4 ล้านบาท สมัยเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา อ.เมือง จ.นนทบุรี ... Read more »

กทพ. เปิดตัวเลข “อีซี่พาส” ไม่ใช้งาน 5.46 แสนบัตร ต้องจ่าย 25 บาท/เดือน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งถึงการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass ที่ไม่เคลื่อนไหว ที่จะเริ่มเก็บตั้งแต่เดือน ต.ค.66 ว่า จากข้อมูลวันที่ 24 ก.ย.65 พบว่า มีบัตร Easy Pass ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว หรือใช้งานเป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี มี 546,000 บัตร คิดเป็น 25% ของผู้ใช้ Easy Pass ทั้งหมดที่มีมากกว่า 2.15 ... Read more »

‘บิ๊กตู่’ สั่งเหล่าทัพสนับสนุนการขนย้ายสิ่งของ-การจราจรขนส่งในพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำมูล-ใต้เขื่อนเจ้าพระยา

‘บิ๊กตู่’ สั่งเหล่าทัพสนับสนุนการขนย้ายสิ่งของ-การจราจรขนส่งในพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำมูล-ใต้เขื่อนเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา รมว.กลาโหม สั่งการผ่านผ่านศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหมให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมระดมสรรพกำลัง ทั้งคนและยุทโธปกรณ์ เข้าช่วยเหลือประชาชน บริเวณ2 ฝั่งของแม่น้ำมูล เนื่องจากระดับน้ำสูงขึ้นและเอ่อท่วมขัง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในหลายจังหวัด เช่นนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยให้ช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และเตรียมการสนับสนุนเรื่องการจราจรขนส่ง ในพื้นที่ ดังกล่าว และขอบคุณกำลังพลของทุกเหล่าทัพที่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่ผ่านมาในทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ และ กทม. ... Read more »

'อิหร่าน' เสียใจ 'ยูเครน' ลดสัมพันธ์ทางการทูต ลั่นเตรียมตอบโต้

(แฟ้มภาพซินหัว : ธงชาติอิหร่านที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ในนครนิวยอร์กของสหรัฐฯ วันที่ 8 ม.ค. 2020) เตหะราน, 25 ก.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันเสาร์ (24 ก.ย.) นัสเซอร์ คานานี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน แสดงความเสียใจต่อการตัดสินใจลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านของรัฐบาลยูเครน เว็บไซต์กระทรวงฯ อ้างอิงคานานี ระบุว่ามติดังกล่าวของรัฐบาลยูเครนตั้งอยู่บนพื้นฐานของ “รายงานที่ไม่ได้รับการยืนยันและเกิดจากการสร้างโฆษณาชวนเชื่อโดยต่างชาติ” เมื่อวันศุกร์ (22 ก.ย.) กระทรวงการต่างประเทศของยูเครน ประกาศลดระดับความสัมพันธ์กับอิหร่าน และยกเลิกการรับรองเอกอัครราชทูตอิหร่านเนื่องจาก ... Read more »

พาณิชย์ ผนึกเอกชน ลดราคาสินค้า ช่วงกินเจ 11,770 รายการ ลดสูงสุด 69%

พาณิชย์ผนึกเครือข่ายภาคเอกชน 144 ราย จัดงานพาณิชย์ลดราคา! เทศกาลกินเจ สินค้าเข้าร่วม 11,770 รายการ ลดราคาสูงสุด ถึง 69% วันที่ 25 กันยายน 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดกิจกรรมพาณิชย์ลดราคา! เทศกาลกินเจ เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าผัก วัตถุดิบเจ อาหารปรุงสำเร็จ เครื่องปรุงอาหารเจในราคาลดพิเศษตลอดช่วงเทศกาลกินเจ เริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – ... Read more »

รวบสิงห์รถบรรทุก เมาหัวร้อน ชักปืนยิงใส่ร้านอาหาร ตร.มาเกือบโดนด้วย

ตำรวจสน.นางเลิ้ง จับกุมโชเฟอร์รถบรรทุก อายุ 41 ปี ก่อเหตุใช้ปืนยิงคู่อริในร้านอาหาร ตำรวจผ่านมาเจอกลับถูกยิงเปิดทางหนี แต่ไม่รอดโดนรวบ พบประวัติเคยฆ่าคน เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 25 ก.ย. 2565 พ.ต.ท.ปวีร์ มั่นเมือง รองผกก.ป.สน.นางเลิ้ง พร้อมกำลังตำรวจ จับกุมนายกิจจา แจ่มนิยม หรือบอล อายุ 41 ปี ชาวจ.นครปฐม พร้อมของกลาง อาวุธปืนโคลท์ .38 ... Read more »

ชนาธิป เจ็บขาหนีบคาดพัก1เดือนส่อชวดช่วยฟรอนตาเลป้องแชมป์เจลีก

ภาพประกอบข่าว ชนาธิป สรงกระสินธ์ กองกลางกัปตันทีมชาติไทย ชุดคิงส์คัพ ครั้งที่ 48 เจ็บขาหนีบ ออกจากแคมป์ช้างศึกเรียบร้อย คาดพัก 1 เดือน ส่อชวดช่วยฟรอนตาเล ท้ายซีซั่น ภาพประกอบข่าว ชนาธิป สรงกระสินธ์ กองกลางกัปตันทีมชาติไทย ได้รับบาดเจ็บระหว่างเกมกับมาเลเซีย จนถูกเปลี่ยนตัวออกช่วงต้นเกม ในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 48 โดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวระบุว่าเจ็บที่ขาหนีบซึ่งเป็นแผลเก่า ล่าสุดเมื่อ 24 ก.ย. กองกลางจากคาวาซากิ ฟรอนตาเล ... Read more »

"เมสซี่" ช่วยทำเงินให้ เปแอสเช กว่า 25,000 ล้านบาท

“เมสซี่” ช่วยทำเงินให้ เปแอสเช กว่า 25,000 ล้านบาท เอล อีโคโนมิสต้า สื่อด้านธุรกิจของสเปน ระบุ เปแอสเช ได้ เมสซี่ เข้ามาช่วยทำเงินให้สโมสรมากถึง 700 ล้านยูโร หรือประมาณ 25,900 ล้านบาท หรือคิดเป็น 13 เปอร์เซ็นต์จากรายได้ทั้งหมด หลังการมาของ ดาวยิงทีมชาติ อาร์เจนจิน่า ช่วยให้ทีมมีการทำธุรกิจร่วมกับหลายแบรนด์ดัง รวมถึงแบรนด์ระดับโลกอย่าง ดิออร์ ด้วย โดย มาร์ก ... Read more »

วันพระ 2566/2023 ทำบุญ เข้าวัดตามปฏิทินจันทรคติ

วันพระเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะไปร่วมทำบุญ ตักบาตร ทำกิจกรรมทางศาสนา มีทั้งวันพระใหญ่ที่เป็นวันสำคัญทางพุทธประวัติ และวันพระทั่วไปที่ชาวพุทธไปร่วมทำกิจกรรมที่วัด วันพระ 2566 ตามปฏิทินวันพระ มีดังนี้ วันพระ 2566/2023 มีดังนี้ วันพระ 2566/2023 ทำบุญ เข้าวัดตามปฏิทินจันทรคติ วันพระ มกราคม 2566 วันศุกร์ 6 มกราคม 2566 ตรงกับ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ (2) วันเสาร์ 14 ... Read more »

"มาโน" โดดป้อง "ทีมชาติไทย" ก่อนชิงที่ 3 คิงส์คัพ-เผยอาการ "ชนาธิป" กลับญี่ปุ่น

“มาโน” โดดป้อง “ทีมชาติไทย” ก่อนชิงที่ 3 คิงส์คัพ-เผยอาการ “ชนาธิป” กลับญี่ปุ่น กุนซือทีมชาติไทย เผยเหตุที่โพสต์ถึงแฟนบอลล่าสุด พร้อมอัปเดตอาการของ ชนาธิป สรงกระสินธ์ ก่อนลุ้นอันดับ 3 คิงส์คัพ ครั้งที่ 48 วันที่ 24 กันยายน 2565 มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย พร้อมด้วย ธีราทร บุญมาทัย รองกัปตันทีม เข้าร่วมการแถลงข่าวก่อนเกมนัดชิงอันดับ ... Read more »

‘องอาจ’ ชง กกต. ตั้งศูนย์คอลเซ็นเตอร์ตอบข้อสงสัยกฎเหล็กเลือกตั้งส.ส.

ภาพประกอบข่าว ‘องอาจ’ ชง กกต. ตั้งศูนย์คอลเซ็นเตอร์ตอบข้อสงสัยกฎเหล็กเลือกตั้งส.ส. ย้ำ ขอให้ทำหน้าที่อย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ภาพประกอบข่าว เมื่อวันที่ 25 กันยายน นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคและประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ว่า ในส่วนของพรรคปชป. พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งและระเบียบของ กกต. และเชื่อว่าทุกพรรคการเมืองก็พร้อมจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่ออกมา แต่ที่หลายพรรคการเมืองออกมาตั้งคำถามถึงแนวทางปฏิบัติต่างๆ ตามระเบียบนั้น เพราะยังมีความไม่แน่ใจถึงการทำตามระเบียบว่าเรื่องไหนทำได้หรือทำไม่ได้ ... Read more »

ภาพจากดาวเทียมพบน้ำท่วมขังกว่า 1 ล้านไร่ ในพื้นที่หลายลุ่มน้ำหลัก

ภาพจากดาวเทียมพบน้ำท่วมขังกว่า 1 ล้านไร่ ในพื้นที่หลายลุ่มน้ำหลัก GISTDA ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมด้วยข้อมูลภาพจากดาวเทียม Radarsat-2 วันที่ 24 กันยายน 2565 พบพื้นที่น้ำท่วมในบริเวณบางส่วนของลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำสะแกกรัง ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำท่าจีน และลุ่มน้ำบางปะกง ทั้งสิ้น 1,223,715 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ 274,920 ไร่ พิจิตร 192,201 ไร่ พระนครศรีอยุธยา ... Read more »

‘ป๊อกบา’ รับจ้างหมอผีจริง แต่ให้มาช่วยไล่อาการเจ็บ ไม่ได้ทำร้ายใคร

ภาพประกอบข่าว ‘ป๊อกบา’ รับจ้างหมอผีจริง แต่ให้มาช่วยไล่อาการเจ็บ ไม่ได้ทำร้ายใคร ปอล ป๊อกบา สตาร์ดังทีมชาติฝรั่งเศส ที่ถูกมาเธอัส ป๊อกบา พี่ชายของตัวเองแฉว่า จ้างหมอผีทำมนตร์ดำใส่คีเลียง เอ็มบัปเป้ กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศส เพื่อให้เกิดเรื่องไม่ดีกับเอ็มบัปเป้นั้น ล่าสุด ป๊อกบาให้ปากคำกับสำนักงานป้องกันอาชญากรรมของฝรั่งเศสว่า เขาได้จ้างหมอผีจริง แต่ให้มาช่วยปกป้องเขาจากอาการเจ็บ รวมทั้งช่วยปกป้องเด็กยากจนในแอฟริกา ไม่ได้ให้ใช้ไสยศาสตร์ทำร้ายใคร ปัจจุบันป๊อกบายังอยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายหลังจากเข้ารับการผ่าตัดเข่าที่บาดเจ็บเรื้อรัง และยังลุ้นว่าจะฟิตทันช่วยทีมชาติฝรั่งเศส ลุยฟุตบอลโลก 2022 ที่ประเทศกาตาร์ ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน-18 ธันวาคม ... Read more »

หมอปลาย เผยคำทำนายปลายปี น้ำเยอะกว่านี้ เตือนวิกฤตหนี้สินเร็วๆนี้

หมอปลาย เผยคำทนายครึ่งปีหลัง น้ำมาเยอะกว่านี้แน่ เตือนจะมีวิกฤตหนี้สิน เกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ แจง ดราม่า บวชแล้วไม่ปิดวาจา ด้าน ลูกศิษย์แห่เข้าคิวอาบน้ำมนต์ เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 ก.ย.2565 ที่คู้บอน 38 ภิกษุณีสุทัสสนา หรือ พระปลาย ได้จัดทำพิธีอาบน้ำมนต์ ในงานตั้งหิ้วท่านยม และ เทพฮินดู โดยมีลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธา มารอคิวอาบน้ำมนต์ด้วย โดย ... Read more »

‘ธีราทร’ วอนแฟนเข้ามาเชียร์ ‘ช้างศึก’ แม้เป็นเกมชิงอันดับ 3

ภาพประกอบข่าว ‘ธีราทร’ วอนแฟนเข้ามาเชียร์ ‘ช้างศึก’ แม้เป็นเกมชิงอันดับ 3 ความเคลื่อนไหวศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 48 ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ โดย “ช้างศึก” ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย จะต้องลงเล่นนัดชิงอันดับ 3 กับ ตรินิแดดและโตเบโก ในวันที่ 25 กันยายน เวลา 17.30 น. ในขณะที่คู่ชิงระหว่าง มาเลเซีย กับ ... Read more »

ฝนถล่มหนักกำแพงประตูช้างเผือกพังถล่ม เศษอิฐเกลื่อนพื้นถนน

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.เชียงใหม่ ช่วงคืนที่ผ่านมา มีฝนตกลงมาอย่างหนัก ส่งผลให้ช่วงเช้าที่ผ่านมา บริเวณกำแพงประตูช้างเผือก แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดได้พังถล่มลงมาบางส่วน โดยเศษก้อนอิฐได้พังตกหล่นแตกกระจายเกลื่อนพื้นถนน เบื้องต้นมีฝ่ายงานเทศบาลฯ ลงพื้นที่เข้าเก็บกวาดทำความสะอาด ก่อนประสานไปยังส่วนของจังหวัดให้เข้ามาตรวจสอบเพื่อหาทางป้องกันแล้ว ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป. ฝนถล่มหนักกำแพงประตูช้างเผือกพังถล่ม เศษอิฐเกลื่อนพื้นถนน Read more »

แฟนหงส์กว่า 1,700 คน ยื่นฟ้องยูฟ่ากรณีเหตุวุ่นวายนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีก

ภาพประกอบข่าว แฟนหงส์กว่า 1,700 คน ยื่นฟ้องยูฟ่ากรณีเหตุวุ่นวายนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีก สำนักข่าว “บีบีซี” ของอังกฤษ รายงานว่า แฟนบอลลิเวอร์พูลกว่า 1,700 คน เตรียมรวมตัวจ้างทนายความเพื่อยื่นฟ้องสหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) ว่าได้รับบาดเจ็บ หรือได้รับความกระทบกระเทือนด้านจิตใจ จากกรณีความวุ่นวายก่อนหน้าการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างลิเวอร์พูลกับรีล มาดริด ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว มีแฟนบอลหงส์แดงจำนวนมากที่ไม่มีบัตร ออกันหน้าสนาม จนเจ้าหน้าที่ตำรวจกรุงปารีส ใช้แก๊สน้ำตาในการควบคุมความเรียบร้อย ซึ่งต่อมาทั้งยูฟ่าและทางการฝรั่งเศสต้องออกมาขอโทษ ... Read more »

ฟิลิปปินส์ยกระดับ “โนรู” เป็น “ซูเปอร์ไต้ฝุ่น” จ่อถล่มเกาะลูซอน

ฟิลิปปินส์ยกระดับ “โนรู” เป็น “ซูเปอร์ไต้ฝุ่น” จ่อถล่มเกาะลูซอน สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 25 ก.ย. ว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฟิลิปปินส์รายงานเมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่น ว่าพายุโนรู ซึ่งในท้องถิ่นเรียกว่า “คาร์ดิง” มีความเร็วลมสูงสุดคงที่ 185 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และความเร็วลมกระโชกสูงสุด 230 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อยู่ในระดับของ “ซูเปอร์ไต้ฝุ่น” ทั้งนี้ พายุเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก ด้วยความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีแนวโน้มสะสมกำลังลมสูงขึ้นอีก ก่อนขึ้นฝั่งที่เกาะลูซอน ซึ่งเป็นเกาะหลักตั้งอยู่ทางเหนือของฟิลิปปินส์ ... Read more »

สุดอั้น สาวตราดท้องแก่ ไปไม่ถึงรพ. คลอดลูกชายบนรถกู้ภัย

สาวชาวตราดวัย 27 ปี ท้องแก่ถึงกำนหนดคลอด ไปหาหมอแต่เช้า หมอบอกปากมดลูกยังไม่เปิด เลยกลับ ถึงบ้านเกิดปวดท้องรุนแรง โทรแจ้งกู้ภัยมารับไป รพ. แต่อั้นไม่ไหว คลอดลูกชายบนรถกู้ภัย แม่ตั้งชื่อว่า น้องไบรท์ตัน คอหวยเตรียมนำเลขทะเบียนรถไปเสี่ยงดวง เวลา 08.00 น. วันที่ 25 ก.ย. 65 ศูนย์วิทยุกู้ภัยสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด ได้รับแจ้งมีหญิงท้องแก่ใกล้คลอดอยู่ที่บ้านพัก ใน ต.ชำราก อ.เมืองตราด จึงประสานรถกู้ชีพโรงพยาบาลตราดไปรับที่บ้านเลขที่ 82/3 ม.5 ต.ชำราก ... Read more »

“ประวิตร” ลุย จ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานงานอุ้มพระดำน้ำ - ตรวจสถานการณ์น้ำป่าสัก

“ประวิตร” ลุย จ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานงานอุ้มพระดำน้ำ – ตรวจสถานการณ์น้ำป่าสัก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ ออกเดินทางเครื่องด้วยเครื่องบิน Embraer 135 (บ.ท.135) จากกองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้าย กองทัพบก ดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ เพื่อตรวจราชการในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ โดยภารกิจแรก เวลา ... Read more »

ลูกเอาจริง! แจ้งความพ่อขโมยแมวไปทิ้ง

กลายเป็นเรื่องราวหดหู่ใจภายในครอบครัว เมื่อลูกสาวแจ้งความจับพ่อ หลังพ่อขโมยแมวที่เธอเลี้ยงไปปล่อย จนทำให้แมวถูกรถชนตาย! โดยมูลนิธิฯ ยังบอกอีกว่า ลูกสาวตัดพ้อว่าพ่อซึ่งเป็นผู้กระทำไม่รู้สึกอะไรเลยกับเหตุที่เกิดขึ้น เธอจึงต้องการแจ้งความพ่อให้ได้รับโทษทารุณกรรมสัตว์ และถ้าไปแจ้งความด้วยตัวเองเกรงว่าตำรวจจะให้ไกล่เกลี่ย เพราะเป็นคนในครอบครัว ซึ่งลูกสาวยืนยันจะดำเนินคดีกับพ่อ เพราะรับไม่ได้กับการกระทำที่พ่อทำกับแมวของเธอจนทำให้แมวตาย ต่อมา ทางมูลนิธิฯ ได้ประสาน พ.ต.อ.นาวิน สินธุรัตน์ ผกก.สภ.บางละมุง และ พ.ต.ท.ประสิทธิ์ มั่นศรี รองผกก.(สอบสวน) ช่วยกำชับสั่งการร้อยเวรให้รับคดีแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ ข้อหาลักทรัพย์และทารุณกรรมสัตว์ พร้อมลงพื้นที่เรียกตัวผู้กระทำผิดไปรับทราบข้อกล่าวหาและดำเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด โดยลูกสาวยืนยัน อยากให้เป็นบทเรียนของพ่อว่าอย่าทำแบบนี้กับใครอีก ซึ่งทุกวันนี้ ลูกสาวยังคงร้องไห้ที่สูญเสียแมวของเธอไป “คลิปแนะนำอีจัน” ... Read more »

8 จังหวัดยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ ยโสธรฝนตกหนัก น้ำเอ่อท่วมถนน ทล.212

8 จังหวัดยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ ยโสธรฝนตกหนัก น้ำเอ่อท่วมถนน ทล.212 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์ยังคงมีพื้นที่น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งใน 8 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร, ตาก, อุบลราชธานี, บุรีรัมย์, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี และปทุมธานี รวม 22 ... Read more »

ฝนตกหนัก กำแพงเมือง-ประตูช้างเผือก ทลาย ลืมอาถรรพ์ หวั่นบ้านเมืองเกิดอาเพศ

เชียงใหม่ ฝนตกหนักช่วงเช้าตรู่ ส่งผลทำให้กำแพงเมืองเก่าแก่ ประตูช้างเผือก พังทลายลง ลืมอาถรรพ์ หวั่นบ้านเมืองเกิดอาเพศ ส่วนเวียงกุมกาม เกิดน้ำท่วมขังสถานโบราณ  25 ก.ย. 65 – ช่วงเช้าตรู่ของวัน เกิดฝนตกหนักในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมข้งในตัวเมืองเชียงใหม่หลายจุด ซึ่งเป็นน้ำท่วมขังรอการระบาย ภาพประกอบข่าว ภายหลังจากฝนหยุดตก จากการสำรวจของเจ้าหน้าที่ พบกำแพงเมืองเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ ประตูช้างเผือก ได้พังทลายลงมา เศษอิฐดินลงมาเกลื่อนพื้น เทศบาลนครเชียงใหม่ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจ อย่างละเอียด เพื่อรอการบูรณซ่อมแซมต่อไป ภาพประกอบข่าว ส่วนสาเหตุนั้นคาดว่า ... Read more »

กางร่มแขนปวด ฝนตกรวดทั้งอาทิตย์ ‘อุตุฯ’ แย้ม จ่อตั้งวอร์รูมรับ ‘โซนร้อนโนรู’ พรุ่งนี้

กางร่มแขนปวด ฝนตกรวดทั้งอาทิตย์ ‘อุตุฯ’ แย้ม จ่อตั้งวอร์รูมรับ ‘โซนร้อนโนรู’ พรุ่งนี้ ผนึกกำลังรับน้ำนองเต็มตลิ่ง เมื่อวันที่ 24 กันยายน นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยกับ ‘มติชนออนไลน์’ ว่า พายุดีเปรสชั่นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ ได้ทวีกำลังขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโนรูแล้ว และจะเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงทะเลจีนใต้ตอนกลางในช่วงวันที่ 25-26 กันยายน และคาดว่าพายุนี้ ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 27-28 กันยายน จากนั้นอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นและส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงในช่วงวันที่ 27-29 ... Read more »

‘อักษรศรี’ ฟันธง รัฐประหารจีน ‘ข่าวปลอม’ เผย ‘รีเช็ก จนแน่ใจแล้วว่า ไม่จริง’

‘อักษรศรี’ ฟันธง รัฐประหารจีน ‘ข่าวปลอม’ เผย ‘รีเช็ก จนแน่ใจแล้วว่า ไม่จริง’ รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช. ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจจีน ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Aksornsri Phanishsarn ถึงกระแสข่าวลือสะพัดที่ว่า เกิดการรัฐประหารขึ้นในประเทศจีน และสี จิ้น ผิง ประธานาธิบดีจีนถูกกักบริเวณอยู่ว่า “ตรวจสอบให้แล้ว ข่าวปล่อยและปลอมนะคะ” ภาพประกอบข่าว โดยมีผู้เข้าไปสอบถามจำนวนมาก ซึ่งรศ.ดร.อักษรศรี ... Read more »

ตัวอย่างหนัง ‘Born to Fly’ ของหวังอี้ป๋อ ที่แฟน ‘Top Gun: Maverick’ ต้องเขิน (แทน)

แม้ ‘Top Gun : Maverick’ ไม่มีโอกาสได้ฉายในจีนเนื่องจากบทแจ็คเก็ตของนายมาเวอร์ริกตัวละครของ ทอม ครูซ (Tom Cruise) ดันมีธงชาติไต้หวันติดอยู่ทำให้ทางการจีนไม่พอใจ แต่ในวันนี้ “พี่จีน” ก็ซับน้ำตาคอหนังในประเทศด้วยการสร้างหนัง ‘Born to Fly’ หนังอวยยศทัพฟ้าของจีนมาให้เหล่าตี๋หมวยได้ภาคภูมิใจในชาติของตัวเองพร้อมดึง หวังอี้ป๋อ ซูเปอร์สตาร์ของจีนมารับบทนำ โดยหนังจะบอกเล่าความอุตสาหะของนักบินในหน่วยรบพิเศษที่จะต้องท้าตายปฏิบัติภารกิจที่ยากแสนสาหัส พร้อมกับต้องทำลายขีดจำกัดของตัวเองในการฝึกเพื่อประกาศศักดาทัพฟ้าจีนที่เกรียงไกรไม่แพ้ชาติใดในโลก (เอ่อ…ไม่ใช่โฆษณาสุรานะครับ ฮ่าาาาา) โดยเครื่องบินที่ถือเป็นพระเอกของเรื่องก็คือ เครื่องบินรบเฉิงตู เจ 20 (Chengdu J-20) ... Read more »

“ธนกร” เผย “บิ๊กป้อม” กำชับ พปชร.เคร่งครัดกฎ กกต.180 วัน ติวเข้มพุธนี้

“ธนกร” เผย “บิ๊กป้อม” กำชับ พปชร.เคร่งครัดกฎ กกต.180 วัน ติวเข้มพุธนี้ “ธนกร” เผย “บิ๊กป้อม” กำชับ พปชร.เคร่งครัดกฎ 180 วัน กกต.คุมเลือกตั้ง ติวเข้มพุธนี้ มั่นใจผลงานชัดเจน ชนะใจประชาชนแน่ เหน็บใครมองเป็นเรื่องได้เปรียบเสียเปรียบ ก็เพราะมัวแต่เล่นเกมการเมืองในสภาฯ  วันที่ 25 ก.ย. 65 นายธนกร วังบุญคงชนะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ... Read more »

ประวัติ ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง อดีตราชินีนักบู๊ ผู้จากไปด้วยโรคร้าย

เปิดประวัติ ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง อดีตราชินีนักบู๊และผู้ประกาศข่าวกีฬา ที่จากไปด้วยภาวะเส้นเลือดสมองแตกและโรคมะเร็งในรังไข่ หลังรักษาตัวในโรงพยาบาลมาพักใหญ่ ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง หรือปุ้ม เป็นลูกคนที่ห้าจากทั้งหมดเจ็ดคน ของ ม.ร.ว.ธิติสาร สุริยง กับ อัมพร ประทีปะเสน โดย ม.ร.ว.ธิติสาร เป็นโอรสในหม่อมเจ้าอติวงศ์วิวัสวัติ สุริยง กับ สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต อดีตนักแสดง ม.ล.สุรีย์วัล สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จากนั้นเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง เข้าสู่วงการภาพยนตร์ครั้งแรกเมื่อปี 2524 จากบทบู๊เรื่อง เพชรตัดหยก ... Read more »

อุบลราชธานี กับร่องรอยอิทธิพลของเมืองหลวง ภัยจากฝรั่งเศส ถึงผ้าทอที่ร.5ทรงชม

ความเป็นมาของ อุบลราชธานี มีร่องรอยที่น่าสนใจและน่าค้นหามากมาย ในช่วงเวลาหนึ่งต้องยอมรับว่า อุบลราชธานีมีความสัมพันธ์กับเมืองหลวงมาตลอดโดยเฉพาะช่วงระยะแรก ดังเห็นได้จากร่องรอยทั้งในการเมืองการปกครอง สังคม และวัฒนธรรม อาทิ การเรียกชาวอุบลราชธานีเป็นคน “ชาติไทยบังคับสยาม” จนถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างผ้าทอ หากจะกล่าวถึงพัฒนาการของจังหวัดอุบลราชธานี สามารถสืบค้นย้อนไปได้ถึงหลักฐานบรรพชนที่ผู้ค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์เชื่อว่า เป็นพวกเดียวกับบรรพชนคนสุวรรณภูมิไปจนถึงคนอีสานและคนไทย สุจิตต์ วงษ์เทศ บรรยายไว้ว่ามีอายุราว 5 แสนปีมาแล้ว หากย้อนกลับไปไม่ต่ำกว่าหมื่นปีมาแล้วพบหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการอยู่อาศัยตามเพิงผาที่บ้านไร่ (ไฮ่) ต.สบป่อง กับถ้ำลอด ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เป็นกลุ่มขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายไปตามแหล่งทรัพยากรและตั้งถิ่นฐานตามถ้ำหรือเพิงผา อ่านเพิ่มเติม ... Read more »

อยากเข้า ม.4 โรงเรียนดัง เตรียมตัวยังไงบ้าง

อยากเข้า ม.4 โรงเรียนดัง เตรียมตัวยังไงบ้าง สำหรับน้อง ๆ ในวัยมัธยมต้น ที่กำลังวางแผนในการสอบเข้าม.4 กันอยู่นั้น แน่นอนว่าจะต้องมีการเตรียมตัวมากมาย ทั้งในเรื่องของการทบทวนบทเรียนของม.1 ถึง ม.3 เพื่อนำไปใช้ในการสอบ รวมถึงเพิ่มทักษะความรู้ในด้านของภาษาเพื่อให้สามารถทำคะแนนในการสอบได้มากขึ้น และใครที่กำลังเตรียมสอบเข้า ม 4 กันอยู่นั้น เรามีเทคนิคในการเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้าโรงเรียนดังมาแนะนำกัน อยากรู้ว่าต้องเตรียมตัวยังไง มาดูกันเลย เตรียมสอบเข้า ม 4 โรงเรียนดัง ต้องเตรียมตัวยังไง แน่นอนว่าการสอบเข้าโรงเรียนดังนั้น เป็นที่ต้องการของหลาย ๆ ... Read more »

จับตาเลือกตั้งอิตาลี พรรคฝ่ายขวาจ่อกำชัยชนะ

จับตาเลือกตั้งอิตาลี พรรคฝ่ายขวาจ่อกำชัยชนะ บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งของอิตาลีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งในวันนี้ (วันอาทิตย์) เป็นไปอย่างคึกคัก โดย จอร์เจีย เมโลนี หัวหน้าพรรค บราเทอส์ ออฟ อิตาลี ( Brothers of Italy) ที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมสุดขั้ว หรือฝ่ายขวาจัด ได้จัดการปราศรัยใหญ่ที่เมืองเนเปิลส์ ทางภาคใต้ของประเทศ  โดย เมโลนี ได้กล่าวกับผู้สนับสนุนว่าพรรคของเธอมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือประชาชนในภาคใต้ที่มีอัตราการว่างงานและอัตราความยากจนสูงที่สุดในประเทศ สำหรับ พรรคบราเทอส์ ออฟ อิตาลี ของ เมโลนี ... Read more »

สพฐ. ดึงพลังครูรุ่นใหม่ สร้างมีคุณภาพตามเป้าหมายหลักสูตรชาติ

สพฐ. ดึงพลังครูรุ่นใหม่ สร้างมีคุณภาพตามเป้าหมายหลักสูตรชาติ เมื่อวันที่ 24 ก.ย.ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้บรรยายพิเศษ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของครูผู้สอนศตวรรษที่ 21” ให้ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากโรงเรียนในสังกัด สพป.กทม. จำนวน 97 คน มีผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่ รวมทั้งหมด 120 คน ร่วมฟังการบรรยาย ณ ... Read more »

โพลคนส่วนใหญ่ ชี้ ยังหานายกฯ เหมาะสมไม่ได้-“อิ๊งค์-พิธา” คะแนนลด

โพลคนส่วนใหญ่ ชี้ ยังหานายกฯ เหมาะสมไม่ได้-“อิ๊งค์-พิธา” คะแนนลด โพล คนส่วนใหญ่ 24.16% ชี้ ยังหานายกฯ เหมาะสมไม่ได้ ขณะ “อิ๊งค์-พิธา” คะแนนหนุนเป็นนายกฯ สัดส่วนลดลง ส่วนขณะที่ “เจ๊หน่อย” กับ “อนุทิน” ความนิยมเพิ่มขึ้น 25 ก.ย. 65 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง ... Read more »

สมาคมปิงปอง เฟ้นหาตัว นักปิงปองพันธุ์จิ๋ว ปลูกทางสร้างนักกีฬาทีมชาติ

สมาคมปิงปอง ยึดห้างสรรพสินค้า เฟ้นหาตัว นักปิงปองพันธุ์จิ๋ว ปลูกทางสร้างนักกีฬาทีมชาติในอนาคต เผย จัดการแข่งขันขึ้น ตั้งแต่วันที่ 22-26 ก.ย.นี้ วันที่ 24 ก.ย.2565 ที่เวสต์เกต ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต บางใหญ่ จ.นนทบุรี สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน Table Tennis Festival 2022 โดยมี นายณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิส แห่งประเทศไทย ร่วมมือกับภาคเอกชนจัดการแข่งขันขึ้น ... Read more »
Breaking thailand news, thai news, thailand news Verified News Story Network