มาแล้ว "โครงการเงินกู้สร้างสุข" สหกรณ์ออมทรัพย์ ยื่นกู้ได้ถึง 31 พ.ค. 67

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยข่าวดีว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เตรียมเงิน 80 ล้านบาท พร้อมกับเชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ “กู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน”

เพื่อนำไปเป็นแหล่งเงินทุนให้ลูกจ้างกู้ยืมโดยผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจในอัตราดอกเบี้ยต่ำที่เหมาะสมให้ลูกจ้างสามารถนำไปปลดเปลื้องหนี้สินจากการกู้ยืมเงินนอกระบบ

โดยในปีงบประมาณ 2567 มีวงเงินสำหรับให้กู้ จำนวน 80 ล้านบาท แบ่งเป็น

 

1.การให้บริการเงินกู้ในกรณีปกติ

 • ซึ่งให้กู้ได้สูงสุดไม่เกินสหกรณ์ละ 30 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 – 3.00 ต่อปี 

2.การให้บริการเงินกู้ตามโครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 • ซึ่งให้บริการแก่สถานประกอบกิจการที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือมีสมาชิกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ สามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกินสหกรณ์ละ 20 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 ต่อปี

3. โครงการพิเศษ “โครงการเงินกู้สร้างสุข ปลดทุกข์หนี้นอกระบบ”

 • มีวงเงินกู้ 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเพียงร้อยละ 0.50 – 1.50 ต่อปี สำหรับโครงการพิเศษนี้มีระยะเวลาในการยื่นคำขอกู้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นี้ เท่านั้น 

โครงการเงินกู้สร้างสุข ปลดทุกข์หนี้นอกระบบ ช่วยเหลือลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์/เครดิตยูเนี่ยน แก้หนี้นอกระบบ กู้ได้สูงสุด 100,000 บาท ต่อราย ยื่นผ่านระบบออนไลน์ e-Service ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พ.ค. 2567

รายละเอียดโครงการเงินกู้สร้างสุข ปลดทุกข์หนี้นอกระบบ

ผู้มีสิทธิยื่นคำขอกู้

 • สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ 
 • เพื่อนำไปให้บริการเงินกู้แก่แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์

 

วัตถุประสงค์ เงื่อนไขการขอกู้และปล่อยกู้ 

 • เพื่อเป็นแหล่งทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำในการให้บริการเงินกู้แก่แรงงาน 
 • เพื่อการพัฒนารายได้ และปลดเปลื้องหนี้สิน
 • สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิกต่ำกว่าดอกเบี้ยปกติ 
 • ประเภทสามัญไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ต่อปี
 • มีคณะกรรมการสหกรณ์ทั้งคณะและผู้จัดการสหกรณ์เป็นผู้ค้ำประกันการขอกู้

 

วงเงินกู้ ดอกเบี้ย การชำระเงิน 

 • วงเงินกู้สูงสุด สหกรณ์ละ 10 ล้านบาท
 • สมาชิกกู้ได้ไม่เกินคนละ 100,000 บาท
 • ชำระเงินกู้ภายใน 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่    
  • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี
  • ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี
  • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี 

 

ระยะเวลา การยื่นคำขอกู้ และติดต่อสอบถาม

 • ยื่นคำขอกู้ผ่านระบบ e-Service
 • กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่
 • ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 พ.ค. 2567
 • พิเศษสำหรับสหกรณ์ที่ไม่เคยใช้บริการ ดอกเบี้ย 0% 3 เดือนแรก 

 

รู้จัก “กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน”

นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระบุว่า กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538

ซึ่งตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันได้ให้บริการเงินกู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์/เครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการแล้ว จำนวน 338 แห่ง สัญญา เป็นเงิน 2,669,270,000 บาท ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินของลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 269,478 คน

ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีความประสงค์จะกู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ส่วนกลางสามารถยื่นคำขอได้ที่กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 3

และส่วนภูมิภาคยื่นคำขอได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด

หรือสามารถยื่นกู้ผ่านระบบ e-service ได้ที่ https://labourfund.labour.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 660 2180 หรือ Facebook : กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน E-mail : [email protected]

OTHER NEWS

11 minutes ago

Should Van Aert go to the Tour? Vanthourenhout addresses the central question and is skeptical as well as hopeful

12 minutes ago

Negro Leagues' statistics will be incorporated into Major League Baseball’s historical records on Wednesday

12 minutes ago

Big races and key questions during primary runoff Election Day

12 minutes ago

Texas primary runoff election results

13 minutes ago

14-year-old girl accused of killing 79-year-old grandmother in Florida

15 minutes ago

Notorious drill rap artist Digga D, 23, admits dealing cannabis after his home was raided by armed police on Instagram Live

15 minutes ago

Our Turkey holiday 'terror': Couple claim birthday trip ended in torture at hands of police who 'punched, kicked and poured water over man's head' and 'sexually assaulted' his partner

15 minutes ago

Police discover indecent images of children as young as four on phone of drug addict father, 31, who shook his four-month-old son to death

16 minutes ago

Erik ten Hag gets the last laugh after giving in to Joel Glazer transfer request

16 minutes ago

Bradley Walsh laughs as ITV The Chase's Darragh Ennis slips up on simple question

17 minutes ago

Silent Hill Transmission announced for Thursday but still no PlayStation Showcase

17 minutes ago

ITV Coronation Street tease new love interest for Carla Connor after Peter Barlow's exit

17 minutes ago

Verizon Offers YouTube Premium in 30% Discounted Deal, Adds Peacock to Streaming-Subscription Menu

17 minutes ago

Researchers develop high-energy, high-efficiency all-solid-state sodium-air battery

17 minutes ago

More people are making ‘no-buy year’ pledges amid overspending or climate concerns

17 minutes ago

Man arrested on suspicion of murder over woman’s death on Bournemouth beach

18 minutes ago

How will Trump's hush money trial impact the 2024 election?

18 minutes ago

How major US stock indexes fared Tuesday, 5/28/2024

18 minutes ago

2024 RBC Canadian Open fantasy golf rankings, picks, strategy: Back Mackenzie Hughes, avoid Sam Burns

18 minutes ago

Swinney’s tax strategy and legislative plans pushed back because of election

18 minutes ago

Letters Written by Ancient Roman Commanders Have Been Found in a Pet Cemetery in Egypt

18 minutes ago

NC State’s Abby Lampe is the cheese rolling world champion again

18 minutes ago

Trump judge faces a ‘serious problem’ if court returns guilty verdict: John Yoo

18 minutes ago

Looking to buy your first house? You need to double check these details

18 minutes ago

Man who spent $14K to become a collie changes his mind after realizing it's 'very difficult' to walk like a dog

18 minutes ago

Marjorie Taylor Greene's madness has turned Speaker Mike Johnson into a part-time 'mental health counselor' to his chaotic GOP conference he admits

18 minutes ago

Simon Harris speaks as Ireland formally recognises Palestinian state

18 minutes ago

Committee monitoring responses to mass shooting inquiry getting new chairwoman

21 minutes ago

What we can VERIFY about the safest places in your home during a tornado

23 minutes ago

Tully earthquake: Magnitude 2.1 quake rattles Far North Queensland town

23 minutes ago

Police arrest 20-year-old Croydon man on suspicion of murder following Bournemouth attack where34-year-old fitness trainer Amie Gray was stabbed to death

23 minutes ago

Video: Kobe Bryant's daughter Bianka, 7, shoots hoops with WNBA star Sabrina Ionescu - who was mentored by the Lakers legend

23 minutes ago

Video: Hygiene expert reveals simple hacks for storing winter clothes that will keep them MOTH-FREE and prevent them from smelling - including a thrifty DOLLAR STORE find to help transform your closet

24 minutes ago

Anti-Trump GOPer Larry Hogan says Senate Republicans shouldn’t take his vote for granted if elected

24 minutes ago

When disaster strikes twice: a survivor’s story

24 minutes ago

Israel launches ETA system for visa-exempt countries

24 minutes ago

Facebook will soon use your photos, posts and other info to train its AI. You can opt out (but it's complicated)

24 minutes ago

3 Stocks Set for Dividend Increases This Year

24 minutes ago

KKR Star Predicts Smaller Totals In T20 World Cup 2024, Backs Bowlers To Shine

25 minutes ago

Three League of Ireland matches postponed due to international call-ups