มนัญญา ยัน ไม่ขายแบรนด์วัวแดงให้ต่างชาติ ให้สิทธิ์เฉพาะนมผงเลี้ยงทารก

“มนัญญา” ยัน ไม่มีการขายแบรนด์วัวแดงให้ต่างชาติ เผยเป็นเพียงการให้สิทธิ์การใช้แบรนด์ เฉพาะ “นมผงเลี้ยงทารก” เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขถ่ายทอดเทคโนโลยีและแบ่งปันผลประโยชน์ เบื้องต้น อ.ส.ค.อยู่ระหว่างหารืออัยการสูงสุด

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังเป็นประธานการประชุมหารือในประเด็น การอนุญาตให้เอกชนใช้เครื่องหมายการค้า ไทย-เดนมาร์ค หรือนมวัวแดง ว่า สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีประเด็นข่าวว่า อ.ส.ค.จะขายแบรนด์ไทย-เดนมาร์กให้ต่างประเทศเพื่อผลิตและจำหน่ายนมผง ซึ่งผิดวัตถุประสงค์การก่อตั้ง อ.ส.ค. นั้น

วันนี้จึงได้เชิญสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (สร.อ.ส.ค.) มาประชุมและหารือร่วมกับ นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เพื่อทำความเข้าใจที่ตรงกัน เนื่องจากก่อนหน้านี้ต่างฝ่ายต่างมีชุดข้อมูลที่ไม่เหมือนกัน อาจทำให้เกิดการเข้าใจผิด ซึ่งทั้งสองหน่วยงานต่างเป็นองค์เดียวกัน ควรมีความเข้าใจที่ตรงกัน

มนัญญา ยัน ไม่ขายแบรนด์วัวแดงให้ต่างชาติ ให้สิทธิ์เฉพาะนมผงเลี้ยงทารก

มนัญญา

“อ.ส.ค. ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวเป็นการอนุญาตให้เอกชนใช้เครื่องหมายการค้าเท่านั้น ไม่ใช่การขายแบรนด์ตามที่มีการพูดถึง เป็นเพียงการให้สิทธิ์การใช้เครื่องหมายการค้า เฉพาะ “นมผงเลี้ยงทารก” เท่านั้น ซึ่งยืนยันว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ทำเช่นนั้น เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า อ.ส.ค. ก่อตั้งมาเพื่อเกษตรกรคนไทย โครงการนี้จึงเป็นเพียงการอนุญาตเครื่องหมายการค้าเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขในเรื่องของการแบ่งปันผลกำไร และการถ่ายทอดเทคโนโลยีนมผงสำหรับเลี้ยงทารก ซึ่งเป็นนมสูตร 2 สำหรับทารกหลังหย่านมอายุ 6 เดือนถึง 1 ปี เท่านั้น

เพราะปัจจุบันในประเทศไทยไม่มีโรงงานใดมีศักยภาพที่จะผลิตได้ เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง อย่างไรก็ตาม อ.ส.ค. ได้ชี้แจงว่า ขั้นตอนของโครงการนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดโดยสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) ดังนั้น ระหว่างนี้จึงให้ อ.ส.ค. และ สร.อ.ส.ค. ไปหารือทำความเข้าใจกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ อ.ส.ค.และประเทศ และไม่กระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม” รมช.มนัญญา กล่าว

นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวว่า อ.ส.ค. ได้ทำการศึกษาโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2564 และเคยนำชี้แจงต่อที่ประชุมบอร์ด อ.ส.ค. แล้ว รวมถึงชี้แจงต่อที่ประชุมใหญ่ สร.อ.ส.ค. เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ถึงแนวทางการพัฒนาธุรกิจ อ.ส.ค. ซึ่งมีโครงการนี้อยู่ด้วย ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าไม่ใช่การขายแบรนด์ แต่เป็นการอนุญาติให้ใช้สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าเฉพาะผลิตภัณฑ์ “นมผงเลี้ยงทารก” เท่านั้น (หลังหย่านมอายุ 6 เดือนถึง 1 ปี) นมผงสำหรับทารกเป็นกลุ่มอาหารควบคุมเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยไม่มีโรงงานผลิตนมผงสำหรับทารก

และหาก อ.ส.ค.จะลงทุนตั้งโรงงานต้องใช้งบประมาณมูลค่ากว่า 2,400 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบที่สูงมาก เนื่องจากต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และต้องมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หรือห้องแลป นอกจากนั้น โอกาสการแข่งขันทางการตลาดกับเอกชนผู้ผลิตนมผงเลี้ยงทารกรายใหญ่เป็นไปได้ยาก เพราะตลาดนมผงทารกในขณะนี้เป็นแบรนด์จากต่างประเทศทั้งหมด

“ก่อนหน้านี้ได้มีการหารือร่วมกับกงสุลไทยประจำออสเตรเลีย ที่จะนำนมผงมาจำหน่ายในไทยภายใต้แบรนด์วัวแดง จึงมีการหารือมาเป็นลำดับ โดยมีเงื่อนไขแบ่งปันผลประโยชน์ไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาทต่อปี และอาจเพิ่มขึ้นตามยอดรายได้สุทธิ นอกจากนั้นยังมีเงื่อนไขว่า จะต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตนมผงทารก ตั้งแต่การเลี้ยงโคนมในระบบปิดให้ได้น้ำนมดิบคุณภาพดี เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง (High Technology) การพัฒนาคน รวมถึงผู้ที่ได้รับอนุญาติให้ใช้สิทธิ์จะต้องเป็นผู้ทำการตลาดเอง

และหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ อ.ส.ค.ก็มีสิทธิ์ยกเลิกสัญญา โดยที่ อ.ส.ค. ไม่ต้องมีการลงทุนใด ๆ และยืนยันว่าไม่กระทบกับธุรกิจหลักของ อ.ส.ค. เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคต่างกัน (ทารกหลังหย่านมอายุ 6 เดือนถึง 1 ปี) และไม่กระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เนื่องจากคุณภาพน้ำนมที่เกษตรกรไทยผลิตได้ยังไม่สามารถใช้ผลิตนมผงสำหรับทารกได้ ซึ่งต้องมีการพัฒนาการเลี้ยงโคนมในประเทศต่อไป” ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าว

ปัจจุบันน้ำนมดิบในประเทศมีปริมาณ 2,500 ตันต่อวัน จากเดิมที่ผลิตได้ 3,300 ตันต่อวัน ปริมาณน้ำนมลดลงเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบหลักที่นำเข้าในการผลิตอาหารสัตว์ราคาสูงขึ้น เป็นผลกระทบสงคราม รัสเซีย-ยูเครน ทำให้เกษตรกรเลิกเลี้ยงวัวนม ซึ่งปัจจุบันราคาน้ำนมดิบ 20.50 บาทต่อกิโลกรัม และจากปริมาณผลผลิตที่ลดลงจึงมีการแย่งซื้อ เอกชนกว้านซื้อน้ำนมดิบหน้าศูนย์ราคาน้ำนมดิบ ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 24 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจโคนมรวมทั้ง อ.ส.ค. ต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น

ด้านนางสาวณัฐภร แก้วประทุม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (สร.อ.ส.ค.) กล่าวว่า ยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่ได้รับการสื่อสารโดยตรงจาก ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ตลอดจนเอกสารโครงการงานวิจัยต่าง ๆ จึงต้องไปยื่นเรื่องร้องต่อคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งหลังจากนี้จะมีการหารือร่วมกันกับ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้มากขึ้น และเห็นว่า อ.ส.ค. ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ อ.ส.ค. มีอยู่แล้วให้ดี และต้องสร้างความมั่นใจกับเกษตรกรผู้เลี้ยงนม ตลอดจนสมาชิก อ.ส.ค. ว่า สมาชิกจะไม่ได้รับผลกระทบ

News Related
 • พ่อสุดช้ำ! ลูกทาสยาบ้า จุดไฟเผารถ ลามบ้านข้างเคียง เผยพาไปรักษาก็เอายาทิ้ง

  พ่อสุดช้ำ! ลูกทาสยาบ้า จุดไฟเผารถ ลามบ้านข้างเคียง โชคดีเพื่อนบ้านช่วยกันสาดน้ำสกัด ก่อนจนท.เข้ามาควบคุมเพลิงให้สงบ เผยพาไปรักษาก็เอายาทิ้ง  เมื่อเวลา 19.10 น. วันที่ 29 พ.ย. 2565 เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครอุบลราชธานี สถานีย่อยจุดถนนบูรพานอก ต.ในเมือง รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 17 ถนนบูรพานอก ชุมชนบ้านดู่ใกล้กับสถานีดับเพลิง จึงรีบนำรถดับเพลิงเข้าทำการดับไฟ เมื่อไปถึงพบชาวบ้านในชุมชนช่วยกันเอาน้ำใส่ถังมาดับไฟที่กำลังลุกไหม้รถโตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ สีบรอนซ์ ทะเบียน กษ 8945 อุบลราชธานี และยางรถยนต์เก่าที่เจ้าของนำมาวางใช้กันกระแทกเวลาถอยเข้าจอด ภาพประกอบข่าว นอกจากนี้ ไฟยังลุกลามไปติดที่ระเบียงบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำดับไฟอยู่ประมาณ 10 นาที ก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ทั้งหมด ตรวจพบไฟไหม้ยางรถยนต์ และตัวถังของรถบริเวณด้านท้ายเสียหายทั้งหมด และยังไหม้ระเบียงของเพื่อนบ้านเสียหายด้วย ภาพประกอบข่าว สอบถามนายกิตติศักดิ์ อายุ 35 ปี ผู้เห็นเหตุการณ์ กล่าวว่า ขณะยืนอยู่ก็เห็นควันไฟพวยพุ่งออกมาจากหน้าบ้านที่เกิดเหตุ และเห็นลูกชายเจ้าของบ้านเดินพูดคนเดียวออกมาจากบ้าน เมื่อเดินมาดูก็เห็นไฟไหม้ จึงร้องบอกคนละแวกใกล้เคียงมาช่วยกันดับไฟ ...
  See Details: พ่อสุดช้ำ! ลูกทาสยาบ้า จุดไฟเผารถ ลามบ้านข้างเคียง เผยพาไปรักษาก็เอายาทิ้ง
 • ราชกิจจาฯประกาศ วลัยพร รัตนเศรษฐ เป็นส.ส.พลังประชารัฐ แทน"ชัยวุฒิ"ลาออก

  ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเลื่อน วลัยพร รัตนเศรษฐ เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐแล้ว แทน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ยื่นลาออก วันที่ 29 พ.ย.2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ความว่า ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศให้ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ ลำดับที่ 10 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัดนี้ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ...
  See Details: ราชกิจจาฯประกาศ วลัยพร รัตนเศรษฐ เป็นส.ส.พลังประชารัฐ แทน"ชัยวุฒิ"ลาออก
 • ‘หมอช้าง’ เปิด 2 ราศี ของพังซ่อมได้ แต่ประกอบกลับไม่ได้ สุดท้ายซื้อใหม่

  ‘หมอช้าง’ เปิด 2 ราศี ของพังซ่อมได้ แต่ประกอบกลับไม่ได้ สุดท้ายซื้อใหม่ หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา โพสต์ภาพข้อความ เปิด 2 ราศี ได้แก่ พฤษภ และกันย์ ถนัดซ่อมด้วยตัวเอง ของส่วนตัวอันไหนพัง อันไหนไม่ค่อยข้อช่าง สามารถแกะถอดออกมา หาวิธีจัดการเองได้ ส่วนเรื่องประกอบกลับนั่นคือปัญหา บางทีซ่อมจนพัง สุดท้ายต้องซื้อใหม่ ภาพประกอบข่าว ข่าวที่เกี่ยวข้อง:
  See Details: ‘หมอช้าง’ เปิด 2 ราศี ของพังซ่อมได้ แต่ประกอบกลับไม่ได้ สุดท้ายซื้อใหม่
 • สิ้นสุดทางเพื่อน “นาย”เล่านาทีสารภาพรัก “ใบเฟิร์น”ผมชอบเขา!

  กรี๊ดหนักวนไปหลายวันแล้ว หลังพิธีกรดัง หนุ่ม กรรชัย หลุดปากมีคนสิ้นสุดการเป็นเพื่อนแล้ว ทำเอาแฟนๆ กรี๊ดรัวเพราะลุ้นหนักมากว่า คงหมายถึงคู่ของหนุ่ม นาย ณภัทร และสาว ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ที่ปิดสถานะเพื่อน เลื่อนเป็นคนรักกันแล้วแน่ๆ งานนี้หลายคนก็พากันดีใจและแซวทั้งสองคนหนักมาก ล่าสุดหนุ่มนายมีออกงานอีเวนต์ เจ้าตัวก็สารภาพตรงๆ ถึงเรื่องนี้ พร้อมบอกผมชอบเขากลางวงสัมภาษณ์อีกด้วย นาย เผยว่า “เรื่องสิ้นสุดทางเพื่อน จริงๆ มันเพิ่งเริ่มครับ แต่ว่าเอาจริงๆ ผมก็รู้สึกมานาน แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดี ก็เลยไปปรึกษาคุณกรรชัย ปรึกษาว่าพี่หนุ่มทำยังไงดีครับ ผมพยายามทำให้เห็นแล้วว่าผมชอบเขา แต่ว่าเขาไม่เห็นผมสักที (ยิ้ม)จริงๆ ที่ผ่านมา คือเพื่อนจริงๆ ตลอด 4-5 ปี ที่เราอยู่ด้วยกัน ทุกคำพูดที่ออกมาตามนั้นจริงๆ เราเป็นเพื่อนจริงๆ แต่เริ่มตอนไหนผมก็ไม่มั่นใจ น่าจะหลังกลับจากมิลานมั้งครับ ที่คิดได้ อยู่ๆ ก็คิดขึ้นมาเฉยเลยว่า จริงๆ ความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ดีมากเลยนะครับ รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษมากๆ เลย ...
  See Details: สิ้นสุดทางเพื่อน “นาย”เล่านาทีสารภาพรัก “ใบเฟิร์น”ผมชอบเขา!
 • ‘พวงเพ็ชร’ ย้ำ เพื่อไทย เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขตบางนา-พระโขนงแล้ว ไม่คิดเปลี่ยนตัว

  ภาพประกอบข่าว “พวงเพ็ชร” ย้ำ เพื่อไทย เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขตบางนา-พระโขนงแล้ว ไม่คิดเปลี่ยนตัว หลังสมเกียรติแสดงความสนใจร่วมงานพรรค เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ ส.ส. กทม. เขตบางนา-พระโขนง พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ระบุถึงความต้องการที่จะร่วมงานกับพรรค พท. ว่าต้องขอขอบคุณ แต่ต้องขอเรียนว่า พรรคมีขบวนการ และคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร กทม. ซึ่งจากการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนพรรค พท. ทราบว่านายสมเกียรติ ยังไม่ได้มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคหรือแจ้งความจำนงแต่อย่างใด ภาพประกอบข่าว นางพวงเพ็ชรกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ พรรคได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครเขตบางนา-พระโขนง ไปแล้ว คือนายกวีวงศ์ อยู่วิจิตร ซึ่งเป็นผู้ที่ยืนหยัดอยู่กับพรรค พท. และลงพื้นที่ทำงานรับใช้พี่น้องชาวบางนา และพระโขนงในนามของพรรค พท.มาโดยตลอด “การที่ท่าน ส.ส.สมเกียรติให้ความสนใจอยากสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรค พท.ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่หากต้องการจะลงเป็นผู้สมัคร ส.ส.กทม. ...
  See Details: ‘พวงเพ็ชร’ ย้ำ เพื่อไทย เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขตบางนา-พระโขนงแล้ว ไม่คิดเปลี่ยนตัว
 • ค่อยเป็นค่อยไป! ชาวฝรั่งเศสสนใจ ‘ไวน์ปลอดแอลกอฮอล์’ มากขึ้น

  สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานจากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 28 พ.ย. ว่า หลังจากการระบาดใหญ่ผ่านมาแล้ว 2 ปี ลาบอร์ด เปิด “ร้านไวน์ปลอดแอลกอฮอล์” แห่งแรกในฝรั่งเศส เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเขาได้รับข้อเสนอให้เปิดร้านค้าที่คล้ายกันในพื้นที่อื่นของประเทศด้วย แม้ฝรั่งเศสจะเป็นผู้บริโภคไวน์รายใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐ แต่เมื่อพูดถึงเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ความนิยมในฝรั่งเศสยังคงตามหลังประเทศอื่น ๆ โดยองค์กรวิจัยและวิเคราะห์ตลาดเครื่องดื่ม “ไอดับเบิลยูเอสอาร์” พบว่า การบริโภคไวน์ปลอดแอลกอฮอล์ของฝรั่งเศส เพิ่มขึ้นเพียง 4% ในปี 2564 เมื่อเทียบกับการเติบโตที่ 24% ในระดับทั่วโลก ทั้งนี้ ทัศนคติของชาวฝรั่งเศสมีการเปลี่ยนแปลงไป เมื่อการรณรงค์ให้ตระหนักเรื่องแอลกอฮอล์ เน้นย้ำถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพ และแนวโน้มความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับความสนใจมากขึ้น “เราเห็นความสนใจอย่างมาก สำหรับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่ำ หรือปราศจากแอลกอฮอล์ เพราะผู้คนต่างกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองมากขึ้น” นายมิกาเอล นาอัสซิลา บอกกับรอยเตอร์ส “ไวน์ปลอดแอลกอฮอล์” บนชั้นวาง ที่ร้านค้าแห่งหนึ่ง ...
  See Details: ค่อยเป็นค่อยไป! ชาวฝรั่งเศสสนใจ ‘ไวน์ปลอดแอลกอฮอล์’ มากขึ้น
 • ตึงมาหลายวัน! ผัวหวั่นเมียปันใจ คว้าปืนลั่นไกใส่ ต่อหน้าลูกรัก 2 คน

  ตึงมาหลายวัน! ผัวหวั่นเมียปันใจ คว้าปืนลั่นไกใส่คนรัก ต่อหน้าลูก 2 คน ก่อนเข้ามอบตัว รับเป็นคนคิดมาก หลังได้ยินเรื่องไม่เหมาะสมเข้าหู 29 พ.ย. 2565 – พ.ต.อ.สุรเชษฐ์ เกตุขาว ผกก.สภ.เมืองพัทลุง พร้อมด้วย พ.ต.ท.ประสิทธิ์ สิงหหล รอง ผกก.สอบสวน, ร.ต.อ.ภูนท เรืองยิ่ง รอง สว.สอบสวน, พ.ต.จำเริญ อินทร์แก้ว หัวหน้าชุดปราบปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้าง สตช. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุฆ่ากันตาย ที่บ้านหลังหนึ่ง พื้นที่หมู่ 3 ต.ท่าแค อ.เมือง ที่เกิดเหตุตำรวจพบร่าง นางอรอุมา รุดคง อายุ 36 ปี นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ในห้องครัวหลังบ้าน สภาพศพถูกยิงด้วยอาวุธปืนยาวลูกกรด ขนาด .22 มม. เข้าบริเวณศีรษะ 1 นัด ...
  See Details: ตึงมาหลายวัน! ผัวหวั่นเมียปันใจ คว้าปืนลั่นไกใส่ ต่อหน้าลูกรัก 2 คน
 • เอาใจแฟนนางงาม! JKN ถ่ายทอดสดประกวดมิสยูนิเวิร์ส 3 รอบสุดท้าย ม.ค.66

  เอาใจแฟนนางงาม! JKN ถ่ายทอดสดประกวดมิสยูนิเวิร์ส 3 รอบสุดท้าย ม.ค.66 JKN ประกาศถ่ายทอดสดการประกวดนางงามจักรวาล หรือ มิสยูนิเวิร์ส 3 รอบสุดท้าย คือ รอบชุดประจำชาติ รอบก่อนชิงชนะเลิศ หรือรอบพรีลิมมินารี่ (Preliminary Competition) และรอบชิงชนะเลิศ เป็นครั้งแรกของไทย โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง JKN18 ในระบบ SD และทาง Facebook Live และ Youtube Live ของช่อง JKN18 รวมถึงช่อง JKN-CNBC ในระบบ Full HD ผ่านทางกล่อง AISPLAY และ 3BB ช่วงเดือนมกราคม 2566 นี้
  See Details: เอาใจแฟนนางงาม! JKN ถ่ายทอดสดประกวดมิสยูนิเวิร์ส 3 รอบสุดท้าย ม.ค.66
 • ดวง 4 ราศี ได้สามีรวย ไม่รวยตอนนี้แต่รวยแน่ ชะตามีคู่หาเงินเก่ง สร้างเนื้อสร้างตัว

  เอาใจแฟนนางงาม! JKN ถ่ายทอดสดประกวดมิสยูนิเวิร์ส 3 รอบสุดท้าย ม.ค.66 JKN ประกาศถ่ายทอดสดการประกวดนางงามจักรวาล หรือ มิสยูนิเวิร์ส 3 รอบสุดท้าย คือ รอบชุดประจำชาติ รอบก่อนชิงชนะเลิศ หรือรอบพรีลิมมินารี่ (Preliminary Competition) และรอบชิงชนะเลิศ เป็นครั้งแรกของไทย โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง JKN18 ในระบบ SD และทาง Facebook Live และ Youtube Live ของช่อง JKN18 รวมถึงช่อง JKN-CNBC ในระบบ Full HD ผ่านทางกล่อง AISPLAY และ 3BB ช่วงเดือนมกราคม 2566 นี้
  See Details: ดวง 4 ราศี ได้สามีรวย ไม่รวยตอนนี้แต่รวยแน่ ชะตามีคู่หาเงินเก่ง สร้างเนื้อสร้างตัว
 • ซน ของโทษแฟนเกาหลีใต้ หวังชนะ โปรตุเกส พลิกเข้ารอบฟุตบอลโลก 2022

  เอาใจแฟนนางงาม! JKN ถ่ายทอดสดประกวดมิสยูนิเวิร์ส 3 รอบสุดท้าย ม.ค.66 JKN ประกาศถ่ายทอดสดการประกวดนางงามจักรวาล หรือ มิสยูนิเวิร์ส 3 รอบสุดท้าย คือ รอบชุดประจำชาติ รอบก่อนชิงชนะเลิศ หรือรอบพรีลิมมินารี่ (Preliminary Competition) และรอบชิงชนะเลิศ เป็นครั้งแรกของไทย โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง JKN18 ในระบบ SD และทาง Facebook Live และ Youtube Live ของช่อง JKN18 รวมถึงช่อง JKN-CNBC ในระบบ Full HD ผ่านทางกล่อง AISPLAY และ 3BB ช่วงเดือนมกราคม 2566 นี้
  See Details: ซน ของโทษแฟนเกาหลีใต้ หวังชนะ โปรตุเกส พลิกเข้ารอบฟุตบอลโลก 2022
 • ดอลลาร์แข็งค่า เหตุประท้วงในจีนหนุนแรงซื้อสกุลเงินปลอดภัย

  เอาใจแฟนนางงาม! JKN ถ่ายทอดสดประกวดมิสยูนิเวิร์ส 3 รอบสุดท้าย ม.ค.66 JKN ประกาศถ่ายทอดสดการประกวดนางงามจักรวาล หรือ มิสยูนิเวิร์ส 3 รอบสุดท้าย คือ รอบชุดประจำชาติ รอบก่อนชิงชนะเลิศ หรือรอบพรีลิมมินารี่ (Preliminary Competition) และรอบชิงชนะเลิศ เป็นครั้งแรกของไทย โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง JKN18 ในระบบ SD และทาง Facebook Live และ Youtube Live ของช่อง JKN18 รวมถึงช่อง JKN-CNBC ในระบบ Full HD ผ่านทางกล่อง AISPLAY และ 3BB ช่วงเดือนมกราคม 2566 นี้
  See Details: ดอลลาร์แข็งค่า เหตุประท้วงในจีนหนุนแรงซื้อสกุลเงินปลอดภัย
 • ทนายรณรงค์ โพสต์ นักเรียนอนุบาลเสียชีวิตปริศนา รร.ให้ค่าทำศพ2หมื่น

  เอาใจแฟนนางงาม! JKN ถ่ายทอดสดประกวดมิสยูนิเวิร์ส 3 รอบสุดท้าย ม.ค.66 JKN ประกาศถ่ายทอดสดการประกวดนางงามจักรวาล หรือ มิสยูนิเวิร์ส 3 รอบสุดท้าย คือ รอบชุดประจำชาติ รอบก่อนชิงชนะเลิศ หรือรอบพรีลิมมินารี่ (Preliminary Competition) และรอบชิงชนะเลิศ เป็นครั้งแรกของไทย โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง JKN18 ในระบบ SD และทาง Facebook Live และ Youtube Live ของช่อง JKN18 รวมถึงช่อง JKN-CNBC ในระบบ Full HD ผ่านทางกล่อง AISPLAY และ 3BB ช่วงเดือนมกราคม 2566 นี้
  See Details: ทนายรณรงค์ โพสต์ นักเรียนอนุบาลเสียชีวิตปริศนา รร.ให้ค่าทำศพ2หมื่น
 • ปชช.เสนอเทศบาลนครอุบลฯ เพิ่ม รปภ.ไฟส่องสว่าง หลังเหตุข่มขืนหญิงซ้ำซ้อน

  เอาใจแฟนนางงาม! JKN ถ่ายทอดสดประกวดมิสยูนิเวิร์ส 3 รอบสุดท้าย ม.ค.66 JKN ประกาศถ่ายทอดสดการประกวดนางงามจักรวาล หรือ มิสยูนิเวิร์ส 3 รอบสุดท้าย คือ รอบชุดประจำชาติ รอบก่อนชิงชนะเลิศ หรือรอบพรีลิมมินารี่ (Preliminary Competition) และรอบชิงชนะเลิศ เป็นครั้งแรกของไทย โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง JKN18 ในระบบ SD และทาง Facebook Live และ Youtube Live ของช่อง JKN18 รวมถึงช่อง JKN-CNBC ในระบบ Full HD ผ่านทางกล่อง AISPLAY และ 3BB ช่วงเดือนมกราคม 2566 นี้
  See Details: ปชช.เสนอเทศบาลนครอุบลฯ เพิ่ม รปภ.ไฟส่องสว่าง หลังเหตุข่มขืนหญิงซ้ำซ้อน
 • ตะลึง! พระฉี่ม่วง 8 รูป เจ้าอาวาสยังหายตัว แฉหลายปีก่อนตรวจเจอ แต่จำวัดต่อ

  เอาใจแฟนนางงาม! JKN ถ่ายทอดสดประกวดมิสยูนิเวิร์ส 3 รอบสุดท้าย ม.ค.66 JKN ประกาศถ่ายทอดสดการประกวดนางงามจักรวาล หรือ มิสยูนิเวิร์ส 3 รอบสุดท้าย คือ รอบชุดประจำชาติ รอบก่อนชิงชนะเลิศ หรือรอบพรีลิมมินารี่ (Preliminary Competition) และรอบชิงชนะเลิศ เป็นครั้งแรกของไทย โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง JKN18 ในระบบ SD และทาง Facebook Live และ Youtube Live ของช่อง JKN18 รวมถึงช่อง JKN-CNBC ในระบบ Full HD ผ่านทางกล่อง AISPLAY และ 3BB ช่วงเดือนมกราคม 2566 นี้
  See Details: ตะลึง! พระฉี่ม่วง 8 รูป เจ้าอาวาสยังหายตัว แฉหลายปีก่อนตรวจเจอ แต่จำวัดต่อ

OTHER NEWS

3 ทูตเกษตรตั้งการ์ดสกัดข่าวทำลายภาพลักษณ์ทุเรียนไทย

ภาพประกอบข่าว “อลงกรณ์” เผยส่งออกทุเรียนสดไปจีนปีนี้แล้วกว่า 210 ล้านลูก 3 ทูตเกษตรไทยในจีน ชี้แจงข่าวสื่อสารเชิงรุก พร้อมงัดทีมไทยแลนด์ในจีนเฝ้าระวังติดตามข่าวสารในสื่อออนไลน์ เฝ้าระวังปัองกันปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพล่วงหน้า เพื่อรักษาภาพลักษณ์ทุเรียนไทยในฐานะแชมป์ ย้ำไม่ประมาท ภาพประกอบข่าว วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) เปิดเผยว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานฟรุตบอร์ด สั่งการให้ทูตเกษตรของไทยทั้ง 3 ... Read more »

เกือบได้ไปโรงพัก รถบัส "สวิตเซอร์แลนด์" พุ่งชนรถตำรวจระหว่างทางก่อนเกมกับบราซิล (คลิป)

เกือบได้ไปโรงพัก รถบัส “สวิตเซอร์แลนด์” พุ่งชนรถตำรวจระหว่างทางก่อนเกมกับบราซิล (คลิป) เกือบได้ไปโรงพักก่อนแข่งซะแล้ว เมื่อรถบัสของ “ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์” พุ่งชนรถตำรวจระหว่างทางก่อนเกมที่พ่าย “ทีมชาติบราซิล” 0-1 ในศึก ฟุตบอลโลก 2022 รอบแบ่งกลุ่ม เมื่อคืนที่ผ่านมา วันที่ 29 พ.ย. 65 เกือบได้ไปโรงพักก่อนแข่งซะแล้ว เมื่อรถบัสของ “แข้งแดนนาฬิกา” ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ พุ่งชนรถตำรวจระหว่างทางก่อนเกมที่พ่ายแพ้ให้กับ “แซมบ้า” ทีมชาติบราซิล 0-1 ในศึก ฟุตบอลโลก 2022 ... Read more »

ครม. ไฟเขียว จัดหาเงินทุน-ปรับโครงสร้างหนี้เอสเอ็มอีเข้าสู่ BCG

ภาพประกอบข่าว ครม.เห็นชอบผลการประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค หนุนเอสเอ็มอีประยุกต์ใช้ BCGโมเดล เปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลอย่างครอบคลุม รับมือตลาดที่กำลังพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป และการจัดหาเงินทุนและการปรับโครงสร้างหนี้ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2565 ที่จังหวัดภูเก็ต ตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เสนอ ... Read more »

ช้ำคือเรา! เฮถูกลอตเตอรี่ข้ามคืนเศร้าทำร่วงหาย แค้นคนรู้จักเก็บได้ไม่คืน

ลอตเตอรี่อลเวง สาวเจ้าหน้าที่ตลาด ดวงเฮงถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 5 ดีใจได้แค่ข้ามคืน เช้ากำลังเดินไปขึ้นเงินเกิดทำร่วงหาย เปิดกล้องวงจรปิดดูเห็นชัด แต่เจ้าตัวไม่รับ แจ้งตำรวจแล้วแต่กลัวโดนเผาทำลายหลักฐาน วันที่ 29 พ.ย.2565 ผู้สื่อข่าวได้รับการประสานจาก น.ส.ภารดี อายุ 54 ปี เจ้าหน้าที่ดูแลตลาดฉิน ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งอยากนำเรื่องราวเป็นอุทาหรณ์สอนใจในความประมาท ระบุถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 5 จำนวน 1 ใบ กำลังจะเดินไปขึ้นเงินที่ธนาคารแต่เกิดทำร่วงหาย คนที่ก็บไปก็ไม่ยอมรับทั้งมีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐาน หวย2หมื่น ... Read more »

ประวิตร ประกาศ ประยุทธ์ แยก 2 ป. เป็นพรรคเดียวกัน

ภาพประกอบข่าว ประวิตร วงษ์สุวรรณ-ประยุทธ์ จันทร์โอชา จับสัญญาณ 2 ป. แยกกันเดินคนละทาง แต่ยังเป็นพรรคพี่ พรรคน้องกัน เริ่มชัดขึ้นเรื่อย ๆ แต่ยังไม่คอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการ กับท่าที 2 ป. แยกกันเดินคนละทาง ระหว่าง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม นายกฯ ในบัญชีพรรคพลังประชารัฐ ... Read more »

ตรวจร้านขายกัญชา ถ.ข้าวสาร ชวนทำกิจกรรมในขอบเขต อย่าทำอะไรสุ่มเสี่ยง

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. ที่สำนักงานเขตพระนคร นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผอ.เขตพระนคร พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผกก.สน.ชนะสงคราม ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อแจ้งแนวทางการรณรงค์สร้างความเข้าใจต่อผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการขออนุญาตจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม เพื่อการค้า (กัญชา) ณ สำนักงานเขตพระนคร โดยมีข้อสรุป 4 ข้อ คือ 1.ปัจจุบันมีกฎหมายบังคับใช้เฉพาะช่อดอกกัญชา เป็นสมุนไพรควบคุมเท่านั้น 2.การส่งช่อดอกตรวจพิสูจน์ สามารถส่งพิสูจน์ได้ที่กรมแพทย์แผนไทยและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ... Read more »

ลูกห้ามไม่ฟัง! พ่อโชว์ตีลังกาลงทะเล ตะเกียกตะกายหมดแรง จมน้ำดับสลด

ลูกห้ามไม่ฟัง! พ่อโชว์ตีลังกาลงทะเล ก่อนตะโกนบอกให้เพื่อนช่วย ชาวบ้านออกเรือไปสมทบคว้ามือไม่ทัน ตะเกียกตะกายหมดแรง จมน้ำดับสลด ลูก 3 คนกอดคอกันร่ำไห้ เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 29 พ.ย. 2565 ร.ต.ท.เพชรภูมิ เจี๊ยบนา รอง สว.สอบสวน สภ.บางปู จ.สมุทรปราการ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีคนสูญหายในทะเล หลังชุมชนวัดศรีจันทรประดิษฐ์ ภายในซอยเทศบาลบางปู 96 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ จึงประสานนักประดาน้ำจากมูลลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ... Read more »

คืบหน้าคดี 6 โจรบุกบ้านกวาดทองคำที่เมืองคอน เชื่อออกหมายจับได้เร็วๆนี้

ผบก.นครศรีธรรมราช ยันคดี 6 โจรไอ้โม่งบุกชิงเซฟเก็บทองคำในบ้านที่ อ.หัวไทร มีความคืบหน้าตลอด 3 เดือน โดยคดีนี้เข้าข่ายร่วมกันชิงทรัพย์ พบเบาะแสคนร้ายหนีไปใน 2 อำเภอ คาดขอออกหมายจับได้เร็วๆ นี้ กรณีคนร้าย 6 คนร้าย บุกเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าบ้านหลังนี้มีผู้เสียหายเป็นสองตายาย คือ นายเฉลียว คงศรีชาย อายุ 76 ปี และนางปราณี ... Read more »

ส่งออก ต.ค. หดตัวแรงสุดในรอบ 2 ปี เศรษฐกิจโลกทำพิษเข้าสู่ภาวะถดถอย

ส่งออก ต.ค. หดตัวแรงสุดในรอบ 2 ปี เศรษฐกิจโลกทำพิษเข้าสู่ภาวะถดถอย ทันทีที่กระทรวงพาณิชย์ ประกาศตัวเลขการส่งออกเดือน ต.ค.2565 ออกมาหดตัวครั้งแรกในรอบ 20 เดือน และรุนแรงสุดในรอบ 2 ปี มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 21,772.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว -4.4% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และชะลอตัวลงมากจากเดือนก่อนที่ยังขยายตัวได้ 7.8% โดย EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ มองว่า การส่งออกสินค้าไทยมีแนวโน้มชะลอตัวลงต่อเนื่องตามทิศทางเศรษฐกิจโลก และคาดขยายตัวได้เพียง 1.2% ในปี ... Read more »

เหมือนเกิ๊น เนมาร์ ตัวปลอม ทำเข้าใจผิดยกสนาม

ควันหลงหลังเกมฟุตบอลโลกเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 65 ที่ บราซิล เฉือนชนะ สวิตเซอร์แลนด์ ได้หวุดหวิด 1-0 ซึ่งเป็นชัยชนะที่ทำให้ ทีมบราซิล สามารถเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายได้อย่างเฉียดฉิว แม่ในแมตช์นี้ ทีมบราซิล จะขาดสตาร์ดังอย่าง เนย์มาร์ ที่ได้รับบาดเจ็บ จนไม่สามารถลงสนามได้ก็ตาม แต่ที่สร้างความฮือฮา นอกจากการที่ บราซิล ได้รับชัยชนะแล้ว คือ มีแฟนบอลเห็น เนมาร์ เดินอยู่ ใกล้สนามสเตเดียม ... Read more »

คำผกา ชี้ผู้จัดการดึงผม 'ใบเฟิร์น' ไม่มีกาลเทศะ ออกสื่อควรระวัง ถูกด่าต้องทำใจ

ภาพประกอบข่าว คำผกา ชี้ผู้จัดการดึงผม ‘ใบเฟิร์น’ ไม่มีกาลเทศะ ออกสื่อควรระวัง ถูกด่าต้องทำใจ ‘อั๋น’ คาดถ้าคนมองรุนแรง เจ้าตัวคงออกมาขออภัย เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 29 พ.ย. 2565 ข่าวสดออนไลน์ จัดรายการ “ข่าวจบ คนไม่จบ” ดำเนินรายการโดย อั๋น ภูวนาท คุนผลิน และแขก ลักขณา ปันวิชัย หรือ คำ ... Read more »

แม่ช็อก ป้ายเข้า-ออกห้าง ล้มทับรถ ลูกรอดหวุดหวิด ยังไม่มีคนรับผิดชอบ

วันนี้ (29 พ.ย.65) มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพความเสียหายของรถเก๋งสีขาว สภาพกระจกฝั่งคนนั่งพังยับ พร้อมระบุข้อความว่า “อยากเล่ามากอยากอยากรู้ว่าใครผิด เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวานพาลูกไปหาหมอผิวหนังที่ห้างดังแห่งหนึ่งที่ ติดกับรถไฟฟ้า Bts จอดรถอยู่ในห้างแล้วหาหมอเสร็จ ก็ขับรถออกมาจากที่จอดรถและกำลังจะไปรับลูกชายที่ห้างใกล้ๆ เราขับรถออกมารอเลี้ยวตรงหน้าห้าง ขณะรอที่จะเลี้ยวรถ ทันใดนั้นเราก็ได้ยินเสียงฟาดลงมาที่รถดังมากเหมือนมีอะไรมาชนเรามองไปเศษกระจกเต็มตัวลูก ร้องกรี๊ด งงมาก ๆ ดูลูกว่าไม่เป็นไรแต่มีเหล็กยื่นเข้ามาในรถ เราจึงค่อยออกมาดูที่รถมาเจอว่า เสาที่หน้าอาคารหล่นทับรถเรา” และยังระบุต่ออีกว่า “เมื่อมองไปอีกด้านเห็นฝรั่งตัวใหญ่ยืนงง ขาบาดเจ็บ สืบไปจนรู้ว่า เค้าสะดุดล้มและหันมายึดกับเสาต้นนั้น มองไปอีกเสาไม่ได้ยึดอะไรกับพื้นเลย (พอดีพลเมืองดีมาช่วยบอก) เสาต้นเบอเร่อ ... Read more »

พี่สาวเศร้าน้องหาย! จุดธูปขอขมาช่วยเปิดทาง สุดท้ายเจอเป็นศพสลดกลางป่า

พี่สาวเศร้า เจอศพน้องชายเสียชีวิติอยู่บนยอดเขาในป่า หลังหายตัวนานหลายวัน แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ป่าไม้ กู้ภัยระดมช่วย พร้อมจุดธูปขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาเพื่อช่วยเปิดทาง วันที่ 29 พ.ย.2565 ร.ต.อ.วัลลภ พูลผล รองสว.(สอบสวน) สภ.มะขาม จ.จันทบุรี รับแจ้งจากชาวบ้านพบศพชายเสียชีวิตบริเวณยอดเขาหน่วยพิทักษ์ที่ 2 บ้านอ่างห้วยตาโบ ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี จึงประสานเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถาน จันทบุรี เมื่อไปถึงพบศพชายเสียชีวิตมาแล้วหลายวัน ตรวจสอบในกระเป๋ากางเกงพบบัตรประชาชน ระบุ 22 ปี และลอตเตอรี่ 2 ... Read more »

ด่วน สภาฯ รับรอง “วลัยพร รัตนเศรษฐ” เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พปชร. แล้ว

ด่วน สภาฯ รับรอง “วลัยพร รัตนเศรษฐ” เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พปชร. แล้ว ราชกิจจาฯ เผยประกาศสภาผู้แทนราษฎร รับรอง “วลัยพร รัตนเศรษฐ” เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐแล้ว หลัง “ชัยวุฒิ” ยื่นหนังสือลาออก ส่วนลูกบุญทรง ชวดนั่งเก้าอี้ ส.ส. ต่อเหตุยื่นลาออกไปก่อน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ... Read more »

ดาบตำรวจขับเก๋งชนต้นไม้ที่ลำปาง ไฟลุกท่วม พบเสียชีวิตเพราะคอหัก

ดาบตำรวจนอกราชการ ขับเก๋งชนต้นไม้ร่องกลางถนนที่ลำปาง ไฟลุกไหม้ห้องเครื่อง ช่างอู่ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุวิ่งมาช่วยทุบกระจกนำถังดับเพลิงฉีด นำตัวออกมาได้แต่เสียชีวิตแล้ว สภาพคอหัก คาดตายจากแรงชนกระแทก ไม่ได้ถูกไฟคลอก เวลา 13.00 น. วันที่ 29 พ.ย. 65 ร.ต.อ.ธนานพ กระเสาร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลำปาง รับแจ้งเหตุรถเก๋งชนต้นไม้ไฟลุกและมีผู้เสียชีวิตที่บริเวณถนนสาย ลำปาง-พะเยา ขาเข้าเมืองลำปาง เขต ต.พิชัย จึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยรถดับเพลิงเทศบาลตำบล พิชัย, แพทย์รพ.ลำปาง หน่วยกู้ภัยสมาคมกู้ภัยลำปางและหน่วยกู้ภัยต้นธงลำปาง ที่เกิดเหตุ ... Read more »

ฌอห์ณ จินดาโชติ เผบภาพโมเมนต์อบอุ่น พิธีสู่ขอ เพชร ภิพัชรา

หลังจากที่ดาราหนุ่มหล่อ ฌอห์ณ จินดาโชติ ได้ประกาศข่าวดี ขอแฟนสาว เพชร ภิพัชรา แก้วจินดา แต่งงานที่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส บรรยากาศสุดโรแมนติก หลังจากคบหาดูใจกันมานานกว่า 3 ปี ซึ่งทั้งคู่คอยซัพพอร์ตกันในทุกเรื่องของกันและกันมาโดยตลอด เมื่อวานนี้ 28 พ.ย. ฌอห์ณ ได้พาผู้ใหญ่ไปสู่ขอแฟนสาวที่บ้าน ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรัก และความอบอุ่น โดย ฌอห์ณ ได้โพสต์ภาพสุดประทับใจมีการแท็กภาพกันและกัน ซึ่ง เพชร เขียนแคปชั่นว่า ” ... Read more »

จบนะ "อาดิดาส" เผยหลักฐานยืนยัน "โรนัลโด" ไม่โดนบอล ประตูโปรตุเกส นำอุรุกวัย (คลิป)

ผู้ผลิตลูกบอลที่ใช้ในฟุตบอลโลก 2022 เผยหลักฐานยืนยันว่า คริสเตียโน โรนัลโด ไม่ใช่ผู้ทำประตูให้ โปรตุเกส นำ อุรุกวัย 1-0 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 อาดิดาส แบรนด์กีฬาชั้นนำ ผู้ผลิต “อัล ริห์ลา” ลูกฟุตบอลประจำการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ที่ประเทศกาตาร์ ออกมาแถลงยืนยันว่า คริสเตียโน โรนัลโด ไม่ใช่ผู้โหม่งทำประตูให้ ทีมชาติโปรตุเกส ขึ้นนำ ทีมชาติอุรุกวัย 1-0 ... Read more »

'ไบเดน'จับตาสถานการณ์การชุมนุมต่อต้านล็อกดาวน์ในจีน ลั่นหนุนสิทธิม็อบ

ภาพประกอบข่าว วันที่ 29 พ.ย.เอเอฟพีรายงานว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐอเมริกากำลังเฝ้าสังเกตการณ์สถานการณ์การประท้วงในจีนเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลสี จิ้นผิง ยุติมาตรการล็อกดาวน์และเปิดเสรีภาพทางการเมืองมากขึ้น ขณะเดี่ยวกันมีการประท้วงกลุ่มเล็กหลายจุดในสหรัฐอเมริกา รวมถึงหลายเมืองทั่วโลก นายจอห์น เคอร์บี โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐกล่าวว่า ประธานาธิบดีไบเดนกำลังสังเกตการณ์สถานการณ์ และรวมถึงพวกเราเช่นกัน และว่า นายไบเดนจะไม่พูดแทนผู้ประท้วงทั่วโลก ผู้ประท้วงกำลังส่งเสียงของพวกเขาเอง แต่ย้ำว่าสหรัฐอเมริกาสนับสนุนสิทธิของผู้ประท้วง “ประชาชนควรได้รับสิทธิที่จะชุมนุมและประท้วงอย่างสันติต่อนโยบาย กฎหมายหรือคำสั่งที่พวกเขาไม่เห็นด้วย” นายเคอร์บีกล่าว ก่อนหน้านี้ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐชี้ว่า สหรัฐอเมริกามองว่านโยบายล็อกดาวน์ของจีนเป็นมาตรการที่มากเกินความจำเป็น ประชาชนหลายร้อยคนประท้วงลงถนนตามเมืองใหญ่หลายเมืองรวมถึงกรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นับเป็นความเคลื่อนไหวที่แสดงถึงความไม่พอใจของสาธารณชนจีนที่หาได้ยาก ซึ่งลามไปยังชุมชนชาวจีนในต่างประเทศ ... Read more »

เที่ยวเมืองสามหมอก ลุยรับหนาว 5 วัน 4 คืน เปิดทริปตะลอนสไตล์คนโสด

เที่ยวเมืองสามหมอก ลุยรับหนาว 5 วัน 4 คืน เปิดทริปตะลอนสไตล์คนโสด หน้าหนาวทั้งทีต้องไปแล้ว ไปกันเถอะ ไปแอ่ว จ.แม่ฮ่องสอน ดินแดนที่สมญานามว่า “เมืองสามหมอก” เพราะด้วยสภาพภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน อากาศจึงค่อนข้างมีหมอกปกคลุมตลอดเวลา “เมืองสามหมอก” จึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ปักหมุดมาเที่ยวซักครั้งในชีวิต เรื่องการเดินทางนั้นไม่ยาก แต่การที่จะไปกับใครนี่แหละสำคัญกว่า บางคนเพื่อนว่างตรงกันก็จัดไป บางคนควงแขนแฟนไปสวีทกิ๊ดกิ้ววว แล้วไปคนเดียวละไปได้มั้ย คำเดียว ไปโล้ดดดเลยจ้า อุปสรรคของการเที่ยวคนเดียวไม่ใช่ปัญหา หลายคนโสด หรือไม่โสดก็อาจชอบแบบนี้ บอกเลยเฟี้ยวสุด ... Read more »

แท่ง ศักดิ์สิทธิ์ โพสต์ถึง แตงโม ในวันละครคุณชายจบ ดีใจที่ได้ร่วมงาน

ไว้กลับมาเล่นด้วยกันอีก! แท่ง ศักดิ์สิทธิ์ โพสต์ถึง แตงโม นิดา ในวันละครคุณชายจบ ดีใจที่ได้ร่วมงาน จะคิดถึงตลอดไป แท่ง ศักดิ์สิทธิ์ โพสต์ถึง แตงโม / จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับละคร คุณชาย ทางช่องวัน หลังได้กระแสตอบรับที่ดีเกินคาดจากแฟนๆ มาตั้งแต่ต้นจบ ทั้งยังมีการพูดถึงนักแสดงในเรื่องที่ฝากฝีไม้ลายมือกันแบบไม่มีใครยอมใคร ภาพประกอบข่าว รวมไปถึงก่อนหน้านี้เป็นที่ทราบกันดีกว่าตัวละคร “แม่จันทร์” ถูกวางตัวให้ แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์ เป็นผู้แสดง ซึ่งได้มีการฟิตติ้งและถ่ายทำกันไปบ้างแล้ว ก่อนจะเกิดเหตุสะเทือนใจกับการจากไปอย่างคาดคิดของดาราสาว ... Read more »

“สุชาติ” หยอดหวาน “บิ๊กตู่” เหลือเวลาอีก 2 ปี ยิ่งต้องมอบความรักให้เต็มที่

“สุชาติ” หยอดหวาน “บิ๊กตู่” เหลือเวลาอีก 2 ปี ยิ่งต้องมอบความรักให้เต็มที่ “สุชาติ ชมกลิ่น” โพสต์ซึ้ง แม้ “บิ๊กตู่” เหลือเวลาอีกแค่ 2 ปี ก็ต้องยิ่งดูแลและต้องมอบความรักให้เต็มที่ เพราะคนที่เรารักมีเวลาเหลืออยู่น้อยเต็มทีแล้ว หลังถูกถาม ยังจะไปอยู่กับลุงตู่อีกเหรอ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โพสต์เฟซบุ๊ก พร้อมรูปคู่กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ... Read more »

สางปม วิศวกรตงฉิน ป.ป.ช.ยันสอบทุกประเด็น-จดหมายระบุ ผอ.กองคลัง เรียก 3%

เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าพบสอบถาม ผอ.กองคลัง ทต.นากลาง หลังมีชื่อในจดหมายของวิศวกรตงฉิน ระบุ เรียกรับ 3% ของทุกโครงการ ยันทุกอย่างขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน ขณะที่ ปปท. เขต 4 ขอตรวจสอบเอกสารทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับ “ช่างเอ๊ะ” ทั้งที่เซ็นรับไปแล้วและยังไม่ได้เซ็นรับ วิศวกรตงฉินไม่ตายฟรี เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ลุยสางโครงการก่อสร้างถนนฉาว ที่นายภาณุเมศวร์ วาสโสหา อายุ 27 ปี วิศวกรโยธา กองช่างเทศบาลตำบลนากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ... Read more »

ขนส่งทางบก รับรองแอพเรียกรถรับจ้าง Airasia ถูกกฎหมายเป็นรายที่ 6

ภาพประกอบข่าว อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยล่าสุดรับรองแอพพลิเคชั่นเรียกรถรับจ้างรายที่ 6 คือ แอปพลิเคชัน “Airasia” วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากนโยบายให้กระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ภาครัฐสามารถควบคุมกำกับดูแลการให้บริการที่ปลอดภัยและเกิดการแข่งขันในการพัฒนาการให้บริการภายใต้กติกาเดียวกัน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา กรมการขนส่งทางบกได้ให้การรับรองแอปพลิเคชันสำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จำนวน 6 ราย ได้แก่ ... Read more »

"ลูกชายฝันอยากเป็นนายอำเภอ" เศร้า พ่อแม่เก็บอัฐิวิศวกรตงฉิน

“ลูกชายฝันอยากเป็นนายอำเภอ” เศร้า พ่อแม่เก็บอัฐิวิศวกรตงฉิน พ่อแม่หนุ่มวิศวกรตงฉิน รู้สึกพอใจเจ้าหน้าที่บ้านเมืองลงพื้นที่สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตในหน่วยงาน ตามที่ระบุในจดหมาย พร้อมเผย หากลูกชายยังมีชีวิตคงได้รองานใหม่เรียกตัว หรือไปเรียนต่อนิติศาสตร์ สอบฝ่ายปกครอง ทำตามความฝันที่อยากเป็น “นายอำเภอ” จากกรณี นายภาณุเมศวร์ วาสโสหา อายุ 27 ปี วิศวกรโยธาสังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลนากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ก่อเหตุจุดเตารมควันฆ่าตัวตายภายในรถปิกอัพ โตโยต้า วีโก้ สีขาว ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนที่ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบจดหมายลาตายที่ นายภาณุเมศวร์ ... Read more »

สุดปลื้ม GOT7 คว้ารางวัล 2022 MAMA Worldwide Fans' Choice

ทำเอาเหล่า อากาเซ่ เฮลั่น หลังจากที่ต่อสู้กันมายาวนาน กับการแย่งชิงรางวัลในสาขา Worldwide Fans’ Choice จากงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่อย่าง 2022 MAMA AWARDS ที่จัดขึ้นในวันที่ 29-30 พ.ย. 65 ที่ Kyocera Dome โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ให้กับหนุ่มๆ GOT7 โดยการทุ่มโหวตกันแบบสุดตัว ล่าสุดเหล่า อากาเซ่ ก็สามารถคว้ารางวัล Worldwide Fans’ Choice ... Read more »

กรมชลฯ จ้างแรงงานชลประทานปี 66 ตั้งเป้า 8.6 หมื่นคน

กรมชลฯ จ้างแรงงานชลประทานปี 66 ตั้งเป้า 8.6 หมื่นคน นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการตามนโยบายการช่วยเหลือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยการดำเนินโครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อสร้างแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ และโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ เพื่อเสริมสร้างรายได้ทดแทนและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ โดยในปี 2566 ... Read more »

Faces of Football: เยอรมนี - จดหมายถึงทีมชาติ

ถึงทีมชาติ เยอรมนี, ผมชื่อ แฟรงค์, อายุ 48 ปี และผมตกหลุมรักฟุตบอลมาตั้งแต่จำความได้ ความบ้าคลั่งฟุตบอลของผมสามารถสรุปได้สั้นๆ จากจำนวนการเข้าไปดูเกมของ ฮัมบูร์ก – สโมสรโปรดของผม – ที่ซึ่งผมได้เข้าไปดูเกมมากกว่า 1,000 นัด มากกว่า 60 ประเทศ ชีวิตของผมในฐานะแฟนบอลทีมชาติ เยอรมนี เริ่มต้นตั้งแต่ ยูโร ‘96 รอบคัดเลือก ผมเดินทางไปยัง มอลโดวา, จอร์เจีย, อัลเบเนีย, ... Read more »

‘บิ๊กป้อม’ เรียกส.ส. คุยเข้มรายคน ใครรับปาก อยู่พปชร.ต้องเซ็นชื่อ พวกแทงกั๊กรีบชิ่งกลับ

ภาพประกอบข่าว “บิ๊กป้อม” เข้าพปชร. เป่ากระหม่อม เช็คชื่อ ส.ส. ใครอยู่ ใครไป ! ภาพประกอบข่าว เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพปชร. ทำหน้าที่ประธานประชุม ส.ส. พรรคพปชร. โดยในที่ประชุมได้เน้นย้ำให้ ส.ส. เข้าร่วมการประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่ 29-30 พฤศจิกายนนี้ ... Read more »

ทยอยกราบลา 'ป้อม' เช็กชื่อ ส.ส.พปชร. หลายก๊วนยังอยู่ครบ ไร้เงา 'ธรรมนัส'

ภาพประกอบข่าว ทยอยกราบลา ‘ป้อม’ เช็กชื่อ ส.ส.พปชร. หลายก๊วนยังอยู่ครบ ไร้เงา ‘ธรรมนัส’ ฟาก ส.ส.กทม. ซบ ‘ตู่’ 4 คน ด้าน ‘นิพิฏฐ์’ ยันวันนี้ยังอยู่ สอท. เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่อยู่ในช่วงการตัดสินใจว่าจะอยู่กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ หรือจะย้ายพรรคไปกับ ... Read more »

สื่อยก แมนยู เต็งเดี่ยวคว้า กัคโป ในตลาดหน้าหนาว

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยักษ์ใหญ่แห่งศึก พรีเมียร์ลีก ถูกยกให้เป็น “เต็งหนึ่ง” ที่จะคว้าตัว โคดี้ กัคโป แนวรุกทีมชาติฮอลแลนด์มาร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้ ตามรายงานจาก เว็บไซต์ Caughtoffside ดาวเตะวัย 23 ปีกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นให้กับทีม อัศวินสีส้ม ในศึก ฟุตบอลโลก 2022 ที่กาตาร์ โดยยิงไปแล้ว 2 ประตูจากการลงเล่นในรอบแบ่งกลุ่ม 2 นัด ทำให้เขากลายเป็นที่จับตามองของหลาย ๆ ทีมอยู่ในเวลานี้ แมนฯ ... Read more »

บริษัทในอังกฤษลดวันทำงานเหลือเพียงสัปดาห์ละ 4 วัน อ้างผลสำรวจชี้ว่า ช่วยให้ทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัทในอังกฤษลดวันทำงานเหลือเพียงสัปดาห์ละ 4 วัน อ้างผลสำรวจชี้ว่า ช่วยให้ทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สื่อท้องถิ่นในอังกฤษรายงานว่า ขณะนี้มีบริษัทเอกชนหลายแห่งที่กำลังเริ่มปรับแนวทางการทำงานแบบใหม่ โดยลดวันทำงานลงให้น้อยกว่าแบบเดิม แต่ไม่มีการลดค่าจ้าง โดยคาดว่าอีกไม่นาน พนักงานหลายพันคนจาก 100 บริษัททั่วอังกฤษ จะใช้แนวทางการทำงานแบบใหม่นี้ ซึ่งมีผลการวิจัยรองรับว่า ช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัทขนาดใหญ่ของอังกฤษ ที่มีข่าวว่าจะใช้รูปแบบการทำงานสัปดาห์ละ 4 วันนี้ เป็นการถาวรอย่างแน่นอน ได้แก่ Atom Bank ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการธนาคารแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และบริษัท AWIN ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยทางการตลาดระดับโลก โดยแต่ละบริษัทมีพนักงานราว 450 ... Read more »

ประวัติ Tiantian Kullander ผู้ร่วมก่อตั้ง Amber Group ที่จากไปในวัย 30 ปี

ประวัติ Tiantian Kullander ผู้ร่วมก่อตั้ง Amber Group ที่จากไปในวัย 30 ปี Tiantian Kullander (เทียนเทียน คัลแลนเดอร์) มีประวัติน่าสนใจอย่างไร ทำไมการจากไปของเขาจึงเป็นที่สนใจไปทั่วโลก การจากไปอย่างกะทันหันของ Tiantian Kullander (เทียนเทียน คัลแลนเดอร์) ผู้ร่วมก่อตั้ง Amber Group สร้างความตื่นตะลึงและตกใจให้กับผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจคริปโตเป็นอย่างมาก เนื่องจากเขาเป็นผู้บริหารวัยหนุ่มที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย และเคยได้รับการจัดอันดับโดยนิตยสารฟอร์บให้ติดอันดับใน ‘Forbes prestigious 30’ บุคคลสำคัญในแต่ละวงการที่อายุต่ำกว่า ... Read more »

บุ๋ม เปิดรายชื่อ คุณหมอที่ดูแลอย่างดี เผยเรื่องน่าตกใจ ติดโควิดตอนท้อง 5 เดือน

บุ๋ม เปิดรายชื่อ คุณหมอที่ดูแลอย่างดี เผยเรื่องน่าตกใจ ติดโควิดตอนท้อง 5 เดือน บุ๋ม เปิดรายชื่อ / หลังจากคลอด น้องอเล็กซ์ ลูกชายคนเล็ก ของพิธีกรสุดแกร่ง บุ๋ม ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ได้เพียง 1 วัน ก็เดินปร๋อออกมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชน อีกทั้งยังทำงานจนถึงวินาทีสุดท้าย ก่อนเข้าห้องผ่าคลอดอีกด้วย สร้างความประทับใจให้กับหลายคนในความเข้มแข็ง และแข็งแรงเป็นอย่างมาก บุ๋ม เปิดรายชื่อ และล่าสุด บุ๋ม ได้โพสต์ข้อความผ่านไอจี เล่าและขอบคุณหมอที่ดูแลตั้งแต่ตั้งครรภ์ ... Read more »

เมืองชาละวัน พร้อมรับหน้าเสื่อเจ้าภาพแข่งจักรยาน4รายการใหญ่ประจำปี

ภาพประกอบข่าว เมืองชาละวัน จังหวัดพิจิตร พร้อมเป็นเจ้าภาพจักรยาน 4 รายการใหญ่ ประเดิมด้วยศึกเสือภูเขาทางเรียบ (ใจเกินร้อย) และ “ปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All” ภาพประกอบข่าว เมืองชาละวัน จังหวัดพิจิตร พร้อมเป็นเจ้าภาพจักรยาน 4 รายการใหญ่ ประเดิมด้วยศึกเสือภูเขาทางเรียบ (ใจเกินร้อย) และ “ปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All” ... Read more »

เมียช็อก! ผัวเจอฆ่าโหดโยนศพทิ้งคลอง ตำรวจเร่งสืบจับมือปาดคลี่ชนวน

คดีโหดอู่ทอง เจอศพหนุ่ม 52 โดนปาดคอโยนศพทิ้งคลอง เมียช็อก ยันไม่รู้ปมตาย ผัวชอบกินเหล้า แต่เวลาเมาก็ไม่เคยมีเรื่องกับใคร ตำรวจเร่งสืบจับมือฆ่าคลี่ชนวน เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 29 พ.ย.2565 พ.ต.ต.อำนาจ อินทร์พันคำ สว.(สอบสวน) สภ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี รับแจ้งพบศพชายถูกฆาตกรรมอยู่ในคลองส่งน้ำ ปากคลองน้ำป่า แอล 22 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จึงประสานแพทย์ แล้วรุดไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.ปราโมทย์ โพธิ์พันธุ์ ผกก.สภ.อู่ทอง ... Read more »

‘กาตาร์’ ตำหนิทีมที่แสดงออกทางการเมือง หวังสร้างความแตกแยกผ่านฟุตบอลโลก

ภาพประกอบข่าว ‘กาตาร์’ ตำหนิทีมที่แสดงออกทางการเมือง หวังสร้างความแตกแยกผ่านฟุตบอลโลก จากการที่หลายชาติแสดงความไม่พอใจที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ(ฟีฟ่า) และกาตาร์ เจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ไม่อนุญาตให้กัปตันทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันสวมปลอกแขน “วันเลิฟ” ที่สื่อถึงความเท่าเทียม โดยเฉพาะเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ และสนับสนุนสิทธิของชาวรักร่วมเพศ ซึ่งสจ๊วร์ต แอนดรูว์ รัฐมนตรีกีฬาของอังกฤษ ยืนยันว่า จะสวมปลอกแขนสีรุ้งที่ถูกห้ามใส่ลงสนาม เข้าร่วมชมเกมเตะระหว่างอังกฤษ กับ เวลส์ ที่อาเหม้ด บิน อาลี สเตเดียม ในคืนนี้ ฮัสซัน อัล-ธวาดี เลขาธิการคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ... Read more »

Eminem แต่ง-บันทึกเสียงเพลง “Lose Yourself” ระหว่างพักกองหนัง ‘8 Mile’ จบภายในเทกเดียว

6 พฤศจิกายน 2002 คือวันที่หนังเรื่อง ‘8 Mile’ (2002) เข้าฉายเป็นครั้งแรก ในยุคที่เพลงฮิปฮอปไม่ได้เป็นกระแสหลัก ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกจดจำในฐานะภาพยนตร์ที่ เอ็มมิเน็ม (Eminem) ศิลปินแร็ปเปอร์ชื่อดังร่วมแสดงนำ ความยอดเยี่ยมของตัวหนัง และเรื่องราวของแร็ปเปอร์ บี แรบบิต (B Rabbit) หรือ จิมมี สมิธ จูเนียร์ (Jimmy Smith Jr.) ที่ดัดแปลงเรื่องราวมาจากเค้าโครงประวัติชีวิตของ Eminem เอง ซึ่งกลายมาเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมฮิปฮอปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเรื่องหนึ่งในเวลาต่อมา ... Read more »

หนึ่งปีโอมิครอน

หนึ่งปีโอมิครอน ถ้านับถึงปลายปี 2565 ก็จะเป็นเวลาประมาณหนึ่งปีมาแล้วที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้เชื้อโควิดกลายพันธุ์ชนิดใหม่ที่พบทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลและให้ชื่อว่าโอมิครอน โดยประเทศแอฟริกาใต้ได้รายงานการพบเชื้อนี้ไปยังองค์การอนามัยโลกเมื่อ 24 พ.ย. 2564 หลังจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจพบการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิดชนิดใหม่ ซึ่งมีการกลายพันธุ์อย่างรุนแรงในยีนหลายสิบตำแหน่ง และทำให้เกรงว่าเชื้อกลายพันธุ์ชนิดนี้จะระบาดได้ง่ายและเป็นอันตรายกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ ที่โลกเคยพบมา โอมิครอนถือเป็นเชื้อไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์ ชนิดที่ 5 ที่องค์การอนามัยโลกจัดให้อยู่ในกลุ่มสายพันธุ์ที่น่ากังวล ต่อจากสายพันธุ์อัลฟา เบตา แกมมา และเดลตา หลังจากที่องค์การอนามัยโลกประกาศว่าโอมิครอนเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลเพียงไม่กี่วัน ไทยก็ประกาศว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้ในประเทศเป็นคนแรกเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ส่วนในระดับโลกนั้นภายในเวลาเพียงไม่ถึงสี่สัปดาห์ก็พบเชื้อโอมิครอนทั่วโลก และกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดแทนที่สายพันธุ์เดลตา ตอนนั้นหลายประเทศที่กำลังคิดว่ารับมือกับโควิด ... Read more »

คำผกา เศร้า วิศกรหนุ่มสังเวยชีวิต เพราะระบบกินเมือง ของรัฐบาลยุคนี้

ภาพประกอบข่าว แขก คำผกา จัดหนักซัดรัฐบาล สร้างระบบกินเมือง ทำคอรัปชั่นระบาดหนัก จนวิศกรหนุ่ม รับไม่ไหว ขอสละชีวิตตัวเอง เพื่อหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในรายการ ข่าวจบ คนไม่จบ ของทางเพจข่าวสด ผู้ดำเนินรายการ อั๋น ภูวนาท และ แขก คําผกา ได้พูดคุยถึงประเด็น นายภาณุเมศวร์ วาสโสหา อายุ 27 ... Read more »

ฝรั่งเศส พบ ตูนิเซีย: ลิงค์ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก 2022, วัน-เวลาแข่งขัน และ พรีวิวก่อนเกม

ฝรั่งเศส การันตีเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการเก็บ 3 คะแนนเหนือ ออสเตรเลีย และ เดนมาร์ก ได้ก่อนหน้านี้ มี 6 คะแนนเต็มนำโด่งเป็นจ่าฝูง แถมยังมีโอกาสสูงที่จะจบด้วยแชมป์กลุ่มค่อนข้างแน่นอนแล้วหากพวกเขาไม่แพ้ยับเยินจนน่าเกลียดในเกมนี้เนื่องจากอันดับสองอย่าง ออสเตรเลีย ที่มี 3 คะแนนมีผลต่างประตูได้-เสียตามหลังอยู่ถึง 6 ลูกด้วยกัน ตูนิเซีย เก็บได้เพียง 1 คะแนนจาก 2 เกมแรกในนัดที่เสมอกับ เดนมาร์ก แต่ก็ไปพ่ายให้กับ ออสเตรเลีย ในเกมนัดที่สอง นั่นทำให้พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นหากต้องการจะหวังเข้ารอบคือต้องชนะ ฝรั่งเศส ... Read more »
Breaking thailand news, thai news, thailand news Verified News Story Network