‘มช.-รพ.ลำพูน’ บูรณาการงานวิจัย! ต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์

‘มช.-รพ.ลำพูน’ บูรณาการงานวิจัย! ต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) โดย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงพยาบาลประจำจังหวัดอย่างโรงพยาบาลลำพูน เพื่อร่วมกันสร้างความร่วมมือการวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งนำองค์ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมภายใน มช. ไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ผ่านการถ่ายทอดและบูรณาการความรู้สู่การใช้งานจริง โดยมี รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และ แพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน กล่าวรายงาน จากนั้น จึงเป็นการร่วมลงนามฯ ของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดี และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว อีกทั้งผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

‘มช.-รพ.ลำพูน’ บูรณาการงานวิจัย! ต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์

‘มช.-รพ.ลำพูน’ บูรณาการงานวิจัย! ต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์

ผศ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มช. กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มุ่งเน้นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมของ มช. สู่การประยุกต์ใช้ในระบบการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ โดยหวังให้เกิดการบูรณาการและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทรัพยากรระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นรากฐานในการการสร้างเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ อันจะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อวงการทางการแพทย์และยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข ตลอดจนขยายโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยแก่ประชาชนทั่วไปได้อย่างกว้างขวางต่อไป

‘มช.-รพ.ลำพูน’ บูรณาการงานวิจัย! ต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์

ด้าน แพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน กล่าวว่า โรงพยาบาลลำพูนให้ความสำคัญกับสิทธิและการเข้าถึงนวัตกรรมการรักษาของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อหาโซลูชั่นที่จะช่วยยกระดับระบบการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนที่ครบวงจร อันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล คือ “โรงพยาบาลคุณภาพคู่ใจประชาชน” ซึ่งการสร้างความร่วมมือกับมช. ในครั้งนี้ ได้มีการนำองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีรากฐานมาจากการวิจัยและการศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของโรงพยาบาล โดยมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานการรักษาผู้ป่วยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งการประยุกต์ใช้ในการให้บริการ อาทิ การนำนวัตกรรมพลาสมาอากาศรักษาแผลเรื้อรังมาทดลองใช้ โดยเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการรักษาแผล และช่วยกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ ซึ่งการนำนวัตกรรมดังกล่าว มาใช้จะช่วยปรับปรุงการบริการของโรงพยาบาล นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังคาดว่าในอนาคตจะสามารถขยายผลการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน ได้เข้าถึงเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

‘มช.-รพ.ลำพูน’ บูรณาการงานวิจัย! ต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์

รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เผยว่า การลงนามความร่วมมือกับโรงพยาบาลลำพูนในครั้งนี้ สะท้อนถึงนโยบายของ มช. ในการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นนักวิจัย เครื่องมือวิจัย องค์ความรู้ และงานวิจัยต่าง ๆ ให้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในวงกว้าง ไม่เพียงแค่ในระดับการศึกษา แต่ครอบคลุมถึงการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ ทั้งพัฒนาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ โดยปัจจุบันได้มีการนำร่องด้วยการนำนวัตกรรมพลาสมาอากาศรักษาแผลเรื้อรัง ผลงงานวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มช. ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการช่วยทำลายเชื้อแบคทีเรียดื้อยา และกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ อีกทั้งช่วยลดระยะเวลาในการรักษาแผล ผู้ป่วยกลุ่มเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถช่วยร่นระยะเวลาของแผลปิดได้เร็วขึ้นอย่างน้อย 50 วันเทียบกับค่าเฉลี่ยระยะเวลาแผลปิดด้วยวิธีการโดยทั่วไป ที่ทดลองการใช้งานในโรงพยาบาลลำพูนอีกด้วย

‘มช.-รพ.ลำพูน’ บูรณาการงานวิจัย! ต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์

OTHER NEWS

14 minutes ago

Downtown Eastside advocate receives absolute discharge for Chinatown assault

15 minutes ago

Pro-Palestine protestors including Lidia Thorpe cause chaos at Labor conference ahead of PM's arrival

16 minutes ago

Tyson Fury vs Oleksandr Usyk - ULTIMATE TIPSTERS' GUIDE: How some of boxing's greatest names - including Ricky Hatton and Amir Khan - predict the huge fight will go

16 minutes ago

My night in the pub with the legend who rebuilt Liverpool: OLIVER HOLT shares a drink with Jurgen Klopp in his local ahead of his Anfield farewell

16 minutes ago

Tiger Woods fails to make the cut at PGA Championship... but perhaps it is a blessing

16 minutes ago

Shocking video reveals the moment mother is 'manhandled' and wrongly arrested in front of her sobbing son over bus fare - as Met officer is found guilty of assault

17 minutes ago

Eagles' Top 3 Toughest Games on Schedule; No Cowboys?

17 minutes ago

Nippon key negotiator to meet U.S. Steel staff in Pittsburgh, Bloomberg News reports

17 minutes ago

Xbox 360 games are up to 90% off ahead of permanent store closure in July

17 minutes ago

I.N.D.I alliance wants to push nation towards anarchy through appeasement: Yogi

17 minutes ago

All you need to know for Tyson Fury vs Oleksandr Usyk this weekend

17 minutes ago

Lawyer denies charges in Trump 'fake electors' case in Arizona

18 minutes ago

Cash incentives and motivational texts could help obese people lose four times more weight, trial finds

18 minutes ago

Paramount Global Chief Communications, Corporate Marketing Officer Julia Phelps to Exit

19 minutes ago

Minecraft Gets New Map to Celebrate Franchise's 15th Anniversary

19 minutes ago

Voting stations opened as planned for SA expats' voter weekend

19 minutes ago

Diablo 4 Season 4: The Wooden Wolf Quest Guide

19 minutes ago

New York Knicks vs. Indiana Pacers Game 6 Injury Report Revealed

19 minutes ago

Denise Gough on reprising her role in People Places & Things

19 minutes ago

House approves measure condemning ‘calls to defund the police’

19 minutes ago

Polar blast hits Sydney

19 minutes ago

Kevin Costner stars in new 'Horizon: An American Saga' trailer: Watch here

19 minutes ago

As Japan's yakuza weakens, police focus shifts to unorganized crime hired via social media

21 minutes ago

Video: MAFS fan favourites unite! Australian bride Tahnee Cook and UK groom Thomas Kriaras fuel romance rumours as they enjoy cosy night out in London after show heartbreak

21 minutes ago

Outback Wrangler Matt Wright's wife Kaia received threatening messages from an online troll that caused her to flee the family home over safety fears

21 minutes ago

Video: AG Garland held in criminal contempt of Congress by Republicans after Biden blocked release of special counsel audio tapes where he looked like an 'old man with bad memory'

21 minutes ago

Video: Richard Gere, 74, packs on the PDA with his wife Alejandra Silva, 41, on the red carpet at the Oh, Canada Cannes Film Festival premiere where it receives four minute standing ovation

21 minutes ago

Rachel McAdams, 45, is effortlessly chic in a very plunging vest and fitted trousers as she leads stars at 90th Annual Drama League Awards in New York City

21 minutes ago

Video:

21 minutes ago

Celebrity chef to serial squatter: Famed cook Madison Cowan is evicted from his $2,750 per month New York City apartment as landlord claims he's not paid rent for four YEARS

21 minutes ago

The celebrity sex therapist praised by one of the world's leading feminists who had sex with dozens of clients - and is now accused of abusing one with his 'laser beam penis that burns up trauma'

21 minutes ago

Richard Gere, 74, packs on the PDA with his wife Alejandra Silva, 41, on the red carpet at the Oh, Canada Cannes Film Festival premiere where it receives four minute standing ovation

23 minutes ago

3 TSX Stocks Quietly Crushing the S&P 500

23 minutes ago

A 16-year-old took home $75,000 for her award-winning discovery that could help revolutionize biomedical implants

23 minutes ago

Richard Gere drew on father's death for role in Cannes entry 'Oh, Canada'

23 minutes ago

Rams News: Who Won the Matthew Stafford-Jared Goff Trade?

23 minutes ago

Biden has installed the most non-White judges of any president

23 minutes ago

Sonia Gandhi makes emotional appeal to voters on behalf of son

23 minutes ago

Cyril H. Wecht, 93, Dies; Coroner Cast Doubt on Kennedy Assassination

23 minutes ago

North Korea test fires ballistic missile as tensions mount over jet drill