มข. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2568

มข. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2568

มข. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2568

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2568 เช็กเงื่อนไข และรายละเอียดได้เลย

วันที่ 13 มีนาคม 2567 มีรายงานว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกประกาศเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2568 โดยระบุว่า ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2568 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์

ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงกำหนดคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละรอบและแต่ละโครงการ ในการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2568 ตามรายละเอียดต่อไปนี้ (สำหรับรายละเอียด ระเบียบการ และกำหนดการในการดำเนินการ ให้ติดตามที่เว็บไซต์ TCAS 2568 หรือทางเว็บไซต์ การรับบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น https://admissions.kku.ac.th/ และทางเว็บไซต์ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://acad.md.kku.ac.th/

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) จำนวน 136 คน

ประกอบด้วย 2 โครงการหลัก จำนวนรับรวมทั้งสิ้น 136 คน

1. โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษจากทั่วประเทศ (MDX) จำนวนรับ 44 คน ประกอบด้วย 3 โครงการย่อยดังต่อไปนี้

 • โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษจากทั่วประเทศ เพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (MDX-1) จำนวนรับ 29 คน
 • โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษจากทั่วประเทศ เพื่อ 2 ปริญญา ได้แก่ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล (MDX-MHA) จำนวนรับ 10 คน
 • โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษจากทั่วประเทศ เพื่อ 2 ปริญญา ได้แก่ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพ (MDX-MDH) จำนวนรับ 5 คน

2. โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (MD02) จำนวนรับ 92 คน ประกอบด้วย 3 โครงการย่อยดังต่อไปนี้

 • โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (MD02-1) จำนวนรับ 67 คน
 • โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ 2 ปริญญา ได้แก่ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล (MD02-MHA) จำนวนรับ 20 คน
 • โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ 2 ปริญญา ได้แก่ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพ (MD02-MDH) จำนวนรับ 5 คน 

เงื่อนไขการรับสมัคร

 1. การเลือกโครงการหลัก MDX หรือ MD02 สามารถเลือกสมัครได้เพียงโครงการใดโครงการหนึ่ง ส่วนการเลือกโครงการย่อยในแต่ละโครงการหลักนั้น สามารถเลือกได้โดยไม่จำกัดจำนวน ทั้งนี้ ขึ้นกับคุณสมบัติของผู้สมัคร
 2. การประกาศผลการคัดเลือกในโครงการย่อย จะพิจารณาตามลำดับคะแนนสูงต่ำ
 3. โครงการ 2 ปริญญา MDX-MHA, MDX-MDH, MD02-MHA, MD02-MDH เป็นโครงการพิเศษ หลักสูตร 6 ปี และมีค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอี่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมจำนวน 300,000 บาทต่อปีการศึกษา

รอบที่ 2 การรับระบบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 148 คน 

 1. โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (001) จำนวนรับ 20 คน
 2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD) และ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive) จำนวนรับ 128 คน

รอบที่ 3 การรับตรงทั่วประเทศ โครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) จำนวนรับ 20 คน

อย่างไรก็ตาม สำหรับบุคคลที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไข และอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ (คลิก)

อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : มข. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2568

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตามข่าวก่อนใครได้ที่

– Website : www.thairath.co.th

– LINE Official : Thairath

OTHER NEWS

13 minutes ago

Tyler Kolek records 0 turnovers as sloppy Knicks blow 18-point lead in loss to Nets

13 minutes ago

“Captain America: Brave New World” sparks controversy over depiction of Israeli character

13 minutes ago

Trump Proposes 60% Tariffs on Chinese Goods

13 minutes ago

From Alexander-Arnold and Alisson to Gakpo and Mac Allister: Ranking Liverpool's Copa America and Euro 2024 stars

13 minutes ago

Tom Latham Ready To Become New Captain Of New Zealand's White-Ball Team

13 minutes ago

How Gus Atkinson overcame death of mother to become England’s new star

13 minutes ago

India vs Sri Lanka: Will selectors hand over T20I captaincy to Suryakumar Yadav?

13 minutes ago

Lakers Didn't Promise A Starting Role To Klay Thompson Or Gary Trent Jr.

13 minutes ago

ICC AGM: Will Jay Shah take over as chairman or Barclay will continue till 2025?

13 minutes ago

“I’ve gone from trying to evaluate Bronny as ‘how good he can be’ to ‘can he play?’” – Skip Bayless is starting to doubt if Bronny James belongs at this level

13 minutes ago

Euroleague Champion Ergin Ataman Calls Out The Boston Celtics: "If You Want To Get The World Champion Title, Come And Beat Us..."

14 minutes ago

LARRY KUDLOW: This is the year of Republican unity and Democrat disintegration

14 minutes ago

Tons of dead fish cover major Sao Paulo river after alleged dumping of industrial waste

14 minutes ago

The conservative roots behind the Chevron doctrine

14 minutes ago

Jeffrey Katzenberg Tells Joe Biden That Donor Cash Is Drying Up As Concerns About POTUS’ Age Grow

14 minutes ago

Viggo Mortensen Calls Out Amazon’s “Greed” For Putting ‘Thirteen Lives’ On Streaming; Explains Why He Avoids Franchise Roles Since ‘Lord Of The Rings’

17 minutes ago

Kai Trump, the former president's 17-year-old granddaughter, will speak at the RNC tonight

19 minutes ago

Has the CFMEU made home building more expensive? Yes, but not how you think

19 minutes ago

Stephen Curry strong in US men's basketball team's 105-79 win over Serbia in Olympic warmup

19 minutes ago

Taylor Swift's surprise songs from Night 1 of the Eras Tour in Gelsenkirchen, including two incredible mashups

19 minutes ago

Cody Johnson's National Anthem Receives Rave Reviews from Country Music Fans

19 minutes ago

Best USWNT goalies of all time - ranked

19 minutes ago

President Joe Biden tests positive for COVID-19 while campaigning in Las Vegas

19 minutes ago

Mini Might Make an Off-Road SUV

19 minutes ago

Suspect series 2 on Channel 4 review: flamboyantly silly in all the worst ways

19 minutes ago

Starmer to 'fire the starting gun' on resetting relations with EU

19 minutes ago

Elon Musk is fleeing California over transgender law that tramples parents’ rights

24 minutes ago

Hundreds of jail inmates to be shuttled to Tarrant County

24 minutes ago

How long is the RNC? Trump set to speak at end of convention

24 minutes ago

New GOP leader Kathy Salvi vows to ‘make Illinois red again'

25 minutes ago

Residents swelter as 'hellishly hot' weather hits in southern Europe

25 minutes ago

Interactive map reveals Europe's deadliest heatwave hotspots

25 minutes ago

‘Last of the few’ pilot celebrates 105th birthday

25 minutes ago

What are the healthiest potatoes? These 2 types have the most nutrients, dietitians say

25 minutes ago

Met Office Wednesday Evening Weather Forecast 17/07/2024

25 minutes ago

Aussie tenant exposes sneaky act by property manager

25 minutes ago

$200,000 Investment in Seattle NHRA Race Might Be Just Tip of Iceberg

25 minutes ago

President Joe Biden, 81, tests positive for COVID while on campaign trail in Vegas

25 minutes ago

Richard Simmons obituary

25 minutes ago

Mr Bigstuff, review: it’s amusing, but Danny Dyer needs to move on from the ‘Danny Dyer’ act

ALONGWALKER VIETNAM: Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch ALONGWALKER INDONESIA: Saluran untuk mengeksplorasi pengalaman para pemuda global