ผ่าวิสัยทัศน์ ‘เกรียงไกร’ ประธานส.อ.ท. สมัย 2 ชู '3 Go' หนุนเอสเอ็มอีไทยโต

ผ่าวิสัยทัศน์ ‘เกรียงไกร’ ประธานส.อ.ท. สมัย 2 ชู '3 go' หนุนเอสเอ็มอีไทยโต

ผ่าวิสัยทัศน์ ‘เกรียงไกร’ ประธานส.อ.ท. สมัย 2 ชู ‘3 Go’ หนุนเอสเอ็มอีไทยโต

จากกรณที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2567-2569 เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2567 โดยมีคณะกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 366 คน ซึ่งมาจากผู้แทนสมาชิกประเภทสามัญจากทั่วประเทศจำนวน 244 คน กรรมการประเภทแต่งตั้งที่มาจาก 46 กลุ่มอุตสาหกรรมของ ส.อ.ท. และจาก 76 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ รวม 122 คน

โดยวาระสำคัญในการประชุมเป็นการเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2567-2569 โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สมัยที่ 2

นายเกรียงไกร กล่าวว่า นโยบายที่ใช้ขับเคลื่อน ส.อ.ท. ในวาระแรก คือ ONE FTI (One Vision, One Team, One Goal) ที่ได้วางแผนไว้ คือ วาระแรก 2 ปีและต่อวาระสองอีก 2 ปี ซึ่งในวาระแรกได้เน้นการขับเคลื่อน First Industries หรืออุตสาหกรรมเดิม และขยายผลสู่ Next-GEN Industries ใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่หรืออุตสาหกรรมแห่งอนาคต (S-Curves) ที่ขับเคลื่อนด้วย BCG Model (Bio-Circular-Green) ที่เป็นทิศทางของโลกในปัจจุบัน

“สิ่งที่สำคัญ คือ การเน้นไปที่การช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้มากขึ้น เนื่องจากช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกมีความท้าทายและมีความผันผวนค่อนข้างมาก ประกอบกับประเทศไทยเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจส่งผลให้เอสเอ็มอีกำลังสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน และยังต้องเผชิญกับสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศเข้ามาดัมพ์ตลาดในหลายกลุ่มสินค้า ทำให้หลายโรงงานอยู่ไม่ไหว ต้องปิดตัวไป บางรายผันตัวเป็นผู้นำเข้าแทน ดังนั้น จึงต้องเข้ามาช่วยเหลือและประคองให้ผู้ประกอบการอยู่รอด”

ดังนั้น นโยบายใน 2 ปีข้างหน้านี้ จะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาให้กับเอสเอ็มอีอย่างจริงจัง โดยร่วมมือกับภาครัฐในการหามาตรการต่างๆ ที่จะช่วยผลักดันเอสเอ็มอีทั่วประเทศในการเปลี่ยนผ่านจากเอสเอ็มอีธรรมดาสู่ “Smart SMEs” ซึ่ง 2 ปีที่ผ่านมาทำได้ส่วนหนึ่งแล้ว แต่จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในอีก 2 ปีข้างหน้า โดยมี 3 ส่วนที่ให้ความสำคัญ ได้แก่

1. Go Digital ล่าสุดได้สั่งการให้กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลของ ส.อ.ท. เตรียมแพ็กเกจโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สำคัญภายใต้โครงการ “Digital One” เพื่อช่วยยกระดับเอสเอ็มอีทั่วประเทศ เช่น โปรแกรมด้านการผลิต ด้านการบัญชี และด้านการควบคุมต่างๆ ที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และช่วยลดรายจ่าย ซึ่งปกติแต่ละโปรแกรมมีมูลค่าเป็นหลักหมื่น หลายโปรแกรมรวมกันเป็นหลักแสน แต่เราได้ให้กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลสร้างและรวบรวมแพ็กเกจที่สำคัญๆ ที่สมาชิก ส.อ.ท.จำเป็นต้องใช้ โดยทุกโปรแกรมจากแพ็กเกจหลักแสนจะลดเหลือเพียง 1,110 บาท เพื่อให้เอสเอ็มอีสามารถจับต้องและเป็นเจ้าของได้ และนำไปพัฒนาตัวเองได้ทันที ถือเป็นนโยบายเชิงรุกที่จะช่วยยกระดับให้เป็นสมาร์ทเอสเอ็มอี (Smart SMEs) ได้เร็วขึ้น

2. Go Innovation เป็นเอสเอ็มอี “จิ๋วแต่แจ๋ว” ด้วยนวัตกรรมซึ่งจะคล้ายกับเอสเอ็มอีของไต้หวันและอิสราเอล ล่าสุดทาง ส.อ.ท. ได้ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดตั้งกองทุนนวัตกรรมที่เรียกว่า “Innovation One” โดยกระทรวง อว. ให้งบสนับสนุน 1,000 ล้านบาท และส.อ.ท. สมทบอีก 1,000 ล้านบาท รวมเป็น 2,000 ล้านบาท ในกรอบระยะเวลา 3 ปี เพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และจะบุกเต็มที่ในอีก 2 ปีข้างหน้านี้

3. Go Global จะผลักดันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถผลิตและขายสินค้าไปต่างประเทศได้ในมาตรฐานที่ต่างประเทศยอมรับ หากเป็นเอสเอ็มอีที่เป็นซัพพลายเชนของผู้ส่งออกต่างชาติที่มาตั้งฐานผลิตในไทย จะผลักดันให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานตัวเองไปกับสินค้าต่างๆ

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 3 Go เป็นนโยบายใหม่ที่จะมาเสริมนโยบาย ONE FTI ซึ่งหากทำตามแผนตามยุทธศาสตร์นี้ จะทำให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในภาคการผลิตของไทย สามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันได้ดีขึ้น

“ในวาระปี 2565-2567 ที่ผ่านมา ภายใต้นโยบาย ONE FTI ถือเป็นการวางพื้นฐานในการปรับกระบวนการทำงาน ซึ่งเดินหน้าไปแล้วหลายโครงการ แต่สำหรับวาระสมัยที่ 2 นี้ ถือเป็นความท้าทายและจะมีการขับเคลื่อนอย่างเต็มสูบ เพื่อยกระดับมาตรฐานและขีดความสามารถในการแข่งขัน อะไรที่เราทำอยู่ เราจะทำต่อ และทำให้เกิดผล เราจะจับมือกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ภาครัฐและหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อก้าวข้ามความท้าทายและอุปสรรคต่างๆ ไปด้วยกัน และเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น เพื่อประเทศไทยที่เข้มแข็งกว่าเดิม”

OTHER NEWS

12 minutes ago

Royal Mail owner IDS accepts £3.5bn bid from West Ham co-owner Křetínský

12 minutes ago

Disney Cruise Line's rotational dining: What to know about this unique dinner concept

12 minutes ago

Nicks wants something to Crow about by winning at MCG

12 minutes ago

Sweden will donate $1.23 billion in military aid to Ukraine

12 minutes ago

How Borussia Dortmund stood up to football’s superpowers and won

12 minutes ago

Group of British players to win Champions League with foreign clubs set to grow

12 minutes ago

The contradiction at the heart of Borussia Dortmund’s unlikely Champions League fairytale

12 minutes ago

The transfer market problem that led Borussia Dortmund to the Champions League final

12 minutes ago

Good Morning Britain star 'stark raving mad' for quitting job to run in General Election

18 minutes ago

'Buying London' Feels Obviously Scripted, And It's Angering Viewers

18 minutes ago

Louisiana to become 1st state to require Ten Commandments be displayed in schools if governor signs bill

18 minutes ago

Rahul Gandhi: ‘Did parmatma ask PM to help only Adani & Ambani’

18 minutes ago

Tennessee teen Lily Basil killed day after her high school graduation as shooter claimed he didn’t know gun was loaded

18 minutes ago

French Open: Novak Djokovic finds bright spot on rain-hit day

18 minutes ago

Riley Keough steps out to grab a smoothie - after helping to thwart attempts from 'Nigerian scammers'  plotting to sell Graceland out from under Elvis Presley's family

18 minutes ago

Miss Universe model Daniella Pamela Caceres' $6,000 Chanel handbag theft from nightclub is revealed

18 minutes ago

'We are surrounded by history in the UK and it's extraordinary': These are the historical treasures Britons MUST visit, says TikTok historian Alice Loxton

18 minutes ago

Britain's Got Talent hit by claims of 'fakery' as viewers accuse K-pop band Blitzers of 'miming' during their semi-final performance

18 minutes ago

Disney World fan who has dined at 75 of theme park's restaurants details the five that are worth the splurge

18 minutes ago

Fans of iconic 90s boyband start queueing 36 hours before Norwich concert

20 minutes ago

Fact check: Rachel Reeves worked for the Bank of England for six years

20 minutes ago

Inside Labour left’s anger at Starmer loyalists parachuted into safe seats in ‘stitch-up’

21 minutes ago

'It can sometimes feel really bleak' Angela Scanlon details 15-year battle with eating disorders

21 minutes ago

Every Premier League star eligible for National Service if Tories win General Election

21 minutes ago

What Are the Implications of the Visit by 4 Arab Leaders to China?

21 minutes ago

Padres reliever Estrada rides good vibes and 'filthy' pitches to a record 13 straight strikeouts

21 minutes ago

Henry Cavill, Ryan Gosling Failed With Expensive Movies While 3 Stars Made Millions With Low Budget Original Movies in 2024

23 minutes ago

“America's Got Talent” contestant freaks out the judges — and the audience — in season 19 premiere

23 minutes ago

Sticky inflation adds to ‘risk’ of another interest rate hike

23 minutes ago

Video: Erik ten Hag 'lost the plot' during Manchester United's abysmal season, claims Chris Sutton on It's All Kicking Off!... as Dutch coach waits to see if he'll be sacked despite FA Cup win

23 minutes ago

Samantha Murphy: Timeline of Ballarat mum's disappearance

25 minutes ago

Shaquille O'Neal's Emotional Tribute to Bill Walton Moves NBA Fans

25 minutes ago

Debunked: One political party's false election claims on immigration, neutrality and NATO

26 minutes ago

Rishi Sunak vows to axe ‘rip-off degrees’ as Keir Starmer sets sights on NHS

27 minutes ago

Bahrain Proposes BD600 Minimum Wage for Private Sector

27 minutes ago

Georgia MPs snub president to back ‘Russian bill’

27 minutes ago

Ask the Expert: Is a cambelt change necessary on my low-mileage car?

27 minutes ago

Canada, Ontario in deal for affordable housing amid soaring home costs

27 minutes ago

IMF upgrades its forecast for China's economy, but says reforms are needed to support growth

30 minutes ago

Matteo Garrone And Agnieszka Holland Films Join Refugee Week Lineup, Mubi & BFI Player To Host Screenings