ขึ้นราคาน้ำตาลอุ้มชาวไร่อ้อย กระทบ “เครื่องดื่ม-นม-เบเกอรี่”

ขึ้นราคาน้ำตาลอุ้มชาวไร่อ้อย กระทบ “เครื่องดื่ม-นม-เบเกอรี่”

ภาพประกอบข่าว

สินค้าจ่อขึ้นราคาอีกระลอก หลังปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงาน 1.75 บาท/กก. มีผล 20 ม.ค.66 ดันราคาน้ำตาลทรายขาวธรรมดาขึ้นเป็น 19 บาทต่อกก. น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เป็น 20 บาทต่อกก. ตามข้อเสนอของชาวไร่เพื่ออุ้มราคาอ้อยขั้นต้นปี 65/66 ด้านกรมการค้าภายในบอก น้ำตาลทรายไม่ใช่สินค้าควบคุม ราคาขายปลีกเป็นเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ สอน.

หลังจาก โรงงานน้ำตาล ชาวไร่อ้อย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้มีการหารือกันเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 และมีข้อสรุปให้ปรับขึ้นราคาน้ำตาลทราย ณ หน้าโรงงานอีก 1.75 บาท/กก. ส่งผลให้ราคาน้ำตาลทรายขาวธรรมดาหน้าโรงงาน จากเดิมอยู่ที่ 17.25 บาท/กก. จะต้องถูกปรับขึ้นมาเป็น 19 บาท/กก. และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จาก 18.25 บาท/กก. ปรับขึ้นมาเป็น 20 บาท/กก. โดยมีผลในวันที่ 20 ม.ค. 2566 เพื่อราคาน้ำตาลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้คำนวณเป็นราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิตปี 2565/2566

โดยการปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายครั้งนี้เป็นไปตามข้อเสนอของฝ่ายชาวไร่อ้อยที่แจ้งว่า ต้นทุนการปลูกอ้อยสูงขึ้นมากจากทั้งค่าปุ๋ย ค่าแรง และค่าน้ำมัน ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกที่จะนำมาคำนวณยังทรงตัวในระดับเดิม คือ เฉลี่ย 19 เซนต์/ปอนด์ มีผลทำให้ราคาอ้อยขั้นต้นไม่สูงมากนัก ประกอบกับที่ผ่านมาราคาขายปลีกที่แท้จริงได้ปรับตัวสูงไปมากแล้ว ทำให้ชาวไร่อ้อยเสียเปรียบในจุดนี้ จึงเสนอให้นำราคาจริงมาเฉลี่ยเพื่อปรับราคาน้ำตาลหน้าโรงงานให้สะท้อนข้อเท็จจริงตามระบบ Cost Plus อย่างไรก็ตาม การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2565/2566 นั้น ทาง กอน.จะต้องหารือว่า จะนำผลของราคาน้ำตาลหน้าโรงงานที่ปรับขึ้นมาคำนวณเป็นราคาอ้อยขั้นต้น หรือจะเป็นราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของปี 2565/2566

ขึ้นราคาน้ำตาลอุ้มชาวไร่อ้อย กระทบ “เครื่องดื่ม-นม-เบเกอรี่”

ภาพประกอบข่าว

ล่าสุด เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้ลงนามประกาศปรับราคาหน้าโรงงาน โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 (1) ของประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เรื่องการจัดทำงบประมาณรายได้ การกำหนดและการชำระค่าอ้อยและค่าผลผลิตน้ำตาลทรายและอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่และโรงงาน พ.ศ. 2562 จึงประกาศราคาน้ำตาลภายในราชอาณาจักร ประจำฤดูการผลิตปี 2565/2566 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ เพื่อใช้ประกอบในการคำนวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายฤดูการผลิตปี 2565/2566

สอน.ชี้ขาด ขึ้นราคา

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) กล่าวถึง แนวทางการดูแลราคาขายปลีกน้ำตาลทรายภายในประเทศถือเป็นสินค้าที่อยู่ในกำกับดูแลของ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยในส่วนราคาจำหน่ายปลีกก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทาง สอน. จะต้องหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปว่า ราคาจำหน่ายปลีกน้ำตาลทรายในประเทศจะปรับขึ้นเป็นเท่าไหร่ เนื่องจากปัจจุบันสินค้าน้ำตาลทรายไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็น “สินค้าควบคุม” ที่มีเพดานราคาจำหน่าย

“กรมการค้าภายในในฐานะหน่วยงานที่ดูแลค่าครองชีพประชาชนได้ให้ความเห็นไปแล้วว่า การปรับราคาจำหน่ายปลีกน้ำตาลทรายจะกระทบกับผู้บริโภคโดยตรง ดังนั้นควรปรับขึ้นให้มีผลกระทบน้อยที่สุด แต่ไม่ได้ให้ตัวเลขว่า น้ำตาลทรายจะต้องปรับขึ้นไปเท่าไร เพราะไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรง แต่ก็ถือว่าสินค้านี้เกี่ยวข้องเพราะเราดูแลค่าครองชีพของผู้บริโภค ส่วนกรณีที่ยี่ปั๊ว-ซาปั๊วไปแจ้งว่า จะขึ้นราคาน้ำตาลทรายอีก 1.50 บาท/กิโลกรัม ในกลางเดือนหน้านั้น คงเป็นราคาที่คิดคำนวณกันเอง ไม่ใช่ราคาที่กรมการค้าภายในอนุญาต เพราะน้ำตาลเป็นสินค้าที่ไม่ได้มีการกำหนดราคาเพดานแล้ว

อย่างไรก็ตาม การขึ้นราคาขายปลีกน้ำตาลทรายไม่จำเป็นที่จะต้องขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เพียงแต่ “ขอความร่วมมือ” ให้แจ้ง กกร. ซึ่งเป็นไปตามมาตรการบริหารเท่านั้น เพื่อที่จะให้กรมการค้าภายในพิจารณาได้ว่ามีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับต้นทุนหรือไม่อย่างไร “ถ้าความเห็นของสองหน่วยงานไม่ตรงกัน ใครจะเป็นคนเคาะนั้น เป็นเรื่องที่เราต้องพูดคุยหารือ คงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องขอได้ว่าหน่วยงานนี้จะเอาเท่านี้ โดยสรุปต้องเป็นข้อสรุปร่วมกัน ไม่ใช่ว่าสองหน่วยงานขัดแย้งกัน เห็นคนละอย่าง อย่างนี้ไม่ใช่ และไม่ใช่แค่หน่วยงานภาครัฐเห็นพ้องกัน แต่มันยังเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการด้วยอีกหลาย ๆ ส่วน” ร้อยตรีจักรากล่าว

ส่วนการ “จำกัด” ปริมาณการขายน้ำตาลทรายในห้างค้าปลีกต่อครอบครัว 6 ถุงนั้นยืนยันว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำตาลทรายไม่ขาดแคลน หรือหายไปจากตลาดแน่นอน เพราะน้ำตาลทรายมีสต๊อกเหลืออยู่อย่างน้อย 1 เดือน ที่สามารถขายอยู่ในราคาต้นทุนเดิม กรณีการพิจารณาปรับขึ้นราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องหรือใช้น้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบนั้น จะพิจารณาเป็นรายสินค้า

ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวเข้ามาว่า ถ้าราคาต้นทุนวัตถุดิบปรับขึ้น 1 บาท/กก. ราคาขายปลีกน้ำตาลทรายขาวปัจจุบันที่ 22 บาท/กก. ก็ต้องปรับขึ้นเป็น 23 บาท/กก. ส่วนน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 23 บาท/กก. ก็ต้องปรับขึ้นเป็น 24 บาท/กก.

เครื่องดื่ม-ขนม-นมกระทบหนัก

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย นายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูป กล่าวว่า เท่าที่ทราบการเจรจาขอขึ้นราคาน้ำตาล “ได้ข้อสรุปแล้ว” ส่วนการปรับราคาจำหน่ายปลีกน้ำตาลนั้นถือว่า เป็นสินค้าควบคุมขึ้นราคาไม่ได้จะต้องขออนุญาตกระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันมีราคาเพดานคุมอยู่ที่ 23 บาท/กก.

“หากปรับราคาขึ้น ผู้ผลิตสินค้าที่ได้รับผลกระทบจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ำตาลมาก ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อาหาร สินค้าขนมหวาน กลุ่มผลิตภัณฑ์นมและโยเกิร์ต และกลุ่มเบเกอรี่และขนมปังต่าง ๆ ส่วนอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปที่มีสัดส่วนการใช้น้ำตาลมากที่สุด คือ ผลไม้กระป๋อง ผลไม้อบแห้ง และเครื่องปรุงบางชนิดที่มีรสหวาน ใช้น้ำตาลเป็นส่วนประกอบในอาหารราว 10-55% (ขึ้นกับชนิดอาหาร) จากการปรับราคานํ้าตาลหน้าโรงงานราว 10% ต้นทุนที่สูงขึ้นจะกระทบแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละชนิดของสินค้า องค์กร แต่ละอุตสาหกรรมขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้และรูปแบบการใช้น้ำตาลที่แตกต่างกัน”

อย่างไรก็ตาม ทางภาครัฐอาจจะต้องพิจารณาช่วงเวลาให้ผู้ประกอบการปรับตัวด้วย เพราะการปรับราคาจะมีผลต่อความสามารถในการแข่งขัน ต้นทุนในการผลิตของสินค้าที่มีคำสั่งซื้อไปแล้ว

สินค้าจ่อขึ้นราคาเพียบ

แหล่งข่าวระดับสูงจากวงการค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่ในภาคอีสานกล่าวว่า จากการได้โทรศัพท์สอบถามเรื่องนี้ไปยังโรงงานผู้ผลิตน้ำตาลได้รับการชี้แจงในเบื้องต้นว่า จะมีการปรับราคาขึ้นโดยเฉลี่ยไม่เกินกิโลกรัมละ 1.50 บาท ในช่วงตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป ดังนั้น ราคาขายส่งจากซัพพลายเออร์เข้ามาที่บริษัทจะอยู่ที่ประมาณ 1,016 บาท สำหรับกระสอบ 50 กก. จากเดิม 985 บาท หรือปรับขึ้นมากระสอบละประมาณ 30-32 บาท

“ช่วงนี้มีความเป็นไปได้ที่ค้าปลีกค้าส่งที่รู้ข่าวนี้อาจจะต้องการกักตุนสินค้า แต่ในทางปฏิบัติเชื่อว่าซัพพลายเออร์จะไม่ส่งสินค้าให้ตามออร์เดอร์ และอาจจะมีการกำหนดโควตาขึ้นมาเพื่อป้องกันการกักตุนและเก็งกำไร”

แหล่งข่าวยังกล่าวได้ว่า จากต้นทุนราคาน้ำตาลที่มีแนวโน้มเพิ่้มขึ้นดังกล่าว ประกอบกับน้ำตาลเป็นส่วนประกอบของสินค้าหลาย ๆ ชนิด ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง นมข้นหวาน โดยส่วนตัวเชื่อว่า ถัดจากนี้ไปอีกสักประมาณ 2 เดือน หรือปลายท มี.ค.-เม.ย. สินค้าเหล่านี้จะทยอยปรับราคาเพิ่ม หรือแม้กระทั่งกลุ่มนมยูเอชทีสำหรับเด็ก ตอนนี้ก็เตรียมจะปรับราคาขึ้นเช่นกัน และคาดว่าน่าจะเริ่มปรับราคาในต้นเดือน มี.ค.ที่จะถึงนี้เป็นต้นไป

“นอกจากต้นทุนน้ำตาลแล้ว ซัพพลายเออร์สินค้าต่าง ๆ ยังมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากค่าไฟ ค่าจ้างแรงงาน แพ็กเกจจิ้ง วัตถุดิบหลาย ๆ อย่างที่มีราคาสูงขึ้น”

News Related
 • มึนหัวแทน ชมคลิป “ฮาคิมี” ต้องเป็นลิง ในวงล้อมของ "เมสซี-เนย์มาร์-เอ็มบัปเป"

  มึนหัวแทน ชมคลิป “ฮาคิมี” ต้องเป็นลิง ในวงล้อมของ “เมสซี-เนย์มาร์-เอ็มบัปเป” ชมคลิป อัชราฟ ฮาคิมี ต้องเป็นลิงในการเล่นลิงชิงบอล ในวงล้อมของ ลิโอเนล เมสซี, เนย์มาร์, คีเลียน เอ็มบัปเป และ เซร์คิโอ รามอส วันที่ 28 ม.ค. 66 ความเคลื่อนไหวของ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง ที่กำลังเตรียมความพร้อมในการทำศึก ลีก เอิง ฝรั่งเศส ที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ แร็งส์ ในวันที่ 29 ม.ค. นี้ ล่าสุดมีการเปิดเผยคลิปที่ผู้เล่นเปแอสเชกำลังเล่นชิงบอล โดยมี อัชราฟ ฮาคิมี แบ็กขวาทีมชาติโมร็อกโก เป็นลิง อยู่ในวงล้อมของเพื่อนร่วมทีมระดับโลกอย่าง ลิโอเนล เมสซี, เนย์มาร์, คีเลียน เอ็มบัปเป และ ...
  See Details: มึนหัวแทน ชมคลิป “ฮาคิมี” ต้องเป็นลิง ในวงล้อมของ "เมสซี-เนย์มาร์-เอ็มบัปเป"
 • ถกสนั่น ปมผู้ค้ารายย่อยร้อง หลังถูกตัดโควตาซื้อสลาก หวั่นเป็นเหตุทำให้รายได้ลดลง

  มองคนละมุม ผู้ค้ารายย่อยร้อง หลังถูกตัดโควตาซื้อสลาก หวั่นทำให้รายได้ลดลง ด้าน ผอ.กองสลากเผย เป็นวิธีทำให้ขายในราคาทุน ยืนยันจะดำเนินเนินตามนโยบายต่อไป เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 27 มกราคม 2566 ในรายการ “เปิดปากกับภาคภูมิ” ทางไทยรัฐทีวีช่อง 32 ดำเนินรายการโดย นายภาคภูมิ พันธุ์สถิตย์ ได้พูดคุยกับผู้แทนชมรมผู้ค้าสลากรากหญ้า ปมผู้รายย่อยร้อง ถูกตัดโควตาซื้อสลาก หวั่นเป็นเหตุให้รายได้ลดลง ถกสนั่น ปมผู้ค้ารายย่อยร้อง หลังถูกตัดโควตาซื้อสลาก หวั่นเป็นเหตุทำให้รายได้ลดลง คุณสำอางค์ ซ่อนกลิ่น ประธานชมรมกลุ่มผู้ค้าสลากรากหญ้าทั่วไทย เผยว่า เรายิ่งอยู่ ชีวิตเรายิ่งมืดมน ไร้อนาคตที่จะอยู่ในอาชีพนี้ต่อไป อย่างลืมว่าเราได้รับการดูแลมาถึง 8 ปี แต่ตอนนี้กองสลาก เขากำลังจะทำลายอาชีพ ทำให้หลายคนเตรียมตัวไม่ทัน วันเริ่มต้นผู้ค้าสลากกินแบ่งรายย่อยได้รับไปขายคนละ 5 เล่ม แต่ตอนนี้จะลดจำนวนโควตาของผู้ค้า ให้เหลือแค่ 3 เล่ม เพื่อให้พอกับจำนวนผู้ค้า แต่รายได้ไม่พอ เพราะได้แค่ประมาณ ...
  See Details: ถกสนั่น ปมผู้ค้ารายย่อยร้อง หลังถูกตัดโควตาซื้อสลาก หวั่นเป็นเหตุทำให้รายได้ลดลง
 • โชว์ฟอร์มไม่ออก “เทน ฮาก” ไฟเขียว “แมนยูฯ” ปล่อยหนึ่งในแนวรุกพ้นทีม

  โชว์ฟอร์มไม่ออก “เทน ฮาก” ไฟเขียว “แมนยูฯ” ปล่อยหนึ่งในแนวรุกพ้นทีม “ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตกเป็นข่าว พร้อมพิจารณาปล่อยตัวหนึ่งในแนวรุกออกจากทีมแบบยืมตัว วันที่ 28 ม.ค. 66 90 Min รายงาน “ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สโมสรยักษ์ใหญ่แห่ศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ พร้อมพิจารณาปล่อย แอนโธนีย์ อีแลงกา แนวรุกชาวสวีเดน ออกจากถิ่นโอลด์ แทรฟเฟิร์ด แบบยืมตัว สำหรับ อีแลงกา วัย 20 ปี ลงเล่นให้ แมนยูฯ ไปแล้ว 19 นัดรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้ แต่ส่วนใหญ่ลงเป็นสำรอง และยังทำประตูไม่ได้เลย และตามรายงานล่าสุดระบุว่า เอริก เทน ฮาก ผู้จัดการทีมปิศาจแดง พร้อมเปิดไฟเขียวให้ อีแลงกา ย้ายทีมแบบยืมตัว ...
  See Details: โชว์ฟอร์มไม่ออก “เทน ฮาก” ไฟเขียว “แมนยูฯ” ปล่อยหนึ่งในแนวรุกพ้นทีม
 • วิเคราะห์บอล FA Cup "แมนยูฯ" VS "เรดดิง" คาด 11 ตัวจริง สถิติ 5 นัด ฟันธงผลแข่ง ช่องทางชมสด

  วิเคราะห์บอล FA Cup “แมนยูฯ” VS “เรดดิง” คาด 11 ตัวจริง สถิติ 5 นัด ฟันธงผลแข่ง ช่องทางชมสด วิเคราะห์บอล เอฟเอ คัพ 2022-23 “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด” จะเปิดสนาม โอลด์ แทรฟเฟิร์ด ต้อนรับการมาเยือน “เรดดิง” คาด 11 ตัวจริง สถิติ 5 นัด ฟันธงผลแข่ง ช่องทางชมสด วิเคราะห์บอล เอฟเอ คัพ 2022-23 รอบที่ 4 “ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมดังแห่งศึก พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ภายใต้การนำทีมของ เอริก เทน ฮาก ผู้จัดการทีมชาวเนเธอร์แลนด์ ...
  See Details: วิเคราะห์บอล FA Cup "แมนยูฯ" VS "เรดดิง" คาด 11 ตัวจริง สถิติ 5 นัด ฟันธงผลแข่ง ช่องทางชมสด
 • รีบดื่มด่ำลมหนาว! สภาพอากาศ เย็นถึงแค่สิ้นเดือนม.ค. ต้นเดือนก.พ.อุณหภูมิสูงขึ้น

  รีบดื่มด่ำลมหนาว! สภาพอากาศ เย็นถึงแค่สิ้นเดือนม.ค. ต้นเดือนก.พ.อุณหภูมิสูงขึ้น เป็นการเผยแพร่จากเพจ พยากรณ์อากาศประเทศไทย  วันที่ 27 ม.ค.66 เพจ พยากรณ์อากาศประเทศไทย เผยสภาพอากาศที่ช่วงสิ้นเดือนม.ค.ถึงต้นเดือนก.พ. โดยอุณหภูมิในประเทศไทยจะเริ่มปรับสูงขึ้น โดยระบุว่า “รีบดื่มด่ำกับลมหนาว” “พรุ่งนี้ 28 ม.ค. ถึง 30 ม.ค. เย็นกว่าวันนี้ จากนั้นวันที่ 31 ม.ค. ยังเย็นอยู่ เริ่มซาลงวันที่ 1 ก.พ. ทยอยอุ่นขึ้น และวันที่ 2-3 ก.พ.อุ่นขึ้นอีก พยากรณ์อุณหภูมิต่ำสุดโดยประมาณ 28 ม.ค. – 3 ก.พ. ดังนี้ กรุงเทพฯ 20.6, 19.6, 19.1, 22.5, 24.6, 25.9, 25.4 องศา เชียงราย ...
  See Details: รีบดื่มด่ำลมหนาว! สภาพอากาศ เย็นถึงแค่สิ้นเดือนม.ค. ต้นเดือนก.พ.อุณหภูมิสูงขึ้น
 • ไลป์ซิก เปิดบ้านเฉือน สตุ๊ตการ์ต ศึกบุนเดสลีกา เยอรมัน

  ไลป์ซิก เปิดบ้านเฉือน สตุ๊ตการ์ต ศึกบุนเดสลีกา เยอรมัน ฟุตบอลบุนเดสลีกา เยอรมัน ฤดูกาล 2022-2023  เกมคืนวันศุกร์ แอร์เบ ไลป์ซิก เปิดเร้ดบูลล์ อารีน่า พบ สตุ๊ตการ์ต เกมนี้ เจ้าถิ่นนำก่อน 2-0 จาก โดมินิค โซบอสซ์ไล ที่เหมาคนเดียวในนาทีที่ 25 กับ 49 ก่อนที่ คริส ฟูห์ริช จะมายิงจุดโทษตีไข่แตกให้ สตุ๊ตการ์ต ไล่ขึ้นมาเป็น 1-2 ในนาทีที่ 68 แต่เวลาที่เหลือ “ม้าขาว” ไล่ไม่ทัน จบเกม แอร์เบ ไลป์ซิก เฉือนชนะ 2-1 ทำให้ ไลป์ซิก มี 35 คะแนนจาก 18 นัด แซงขึ้นมาอยู่อันดับ ...
  See Details: ไลป์ซิก เปิดบ้านเฉือน สตุ๊ตการ์ต ศึกบุนเดสลีกา เยอรมัน
 • การตลาด แบบ Lifestyle Content

  สินค้าและบริการมากมายในปัจจุบันมีลักษณะที่คล้ายคลึงตามประเภทของผลิตภัณฑ์ รูปแบบการนำเสนอหรือการขายสินค้าและบริการดังกล่าวจึงมักคล้ายคลึงกัน ด้วยการตั้งราคาแบบ penetration pricing และการยิงโฆษณาหรือบูสต์โพสต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเข้าถึงและดึงดูดกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง (mass market) ถึงแม้ว่าลูกค้าจะมีการรับรู้แต่ก็อาจจะไม่เกิดการจดจำ เนื่องจากได้รับข้อมูลหรือการโฆษณาที่คล้ายคลึงกันเหล่านั้นและมีความถี่มากจนเกินไป จนบางทีลูกค้าอาจมองไม่เห็นถึงคุณค่าและความแตกต่างของแบรนด์แต่ละแบรนด์ได้ สิ่งที่สำคัญสำหรับการนำเสนอสินค้าหรือบริการ คือการสร้างแบรนด์ (branding) ที่จะสร้างการจดจำให้แก่ลูกค้าได้ว่าสินค้าหรือบริการนั้นๆ มีความโดดเด่นและความแตกต่างอย่างไร อาจไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบ hard sale เสมอไป เพราะจะสร้างความรำคาญหรือความน่าเบื่อจนกลุ่มลูกค้าหนีไปเลือกผลิตภัณฑ์อื่นที่มีความน่าสนใจมากกว่าในรูปแบบ content ที่แปลกใหม่และน่าดึงดูด ด้วยการให้สาระข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การใช้แคปชั่นตามสมัยหรือเทศกาล รวมถึงการทำคลิปหรือใช้เพลงที่กำลังเป็นที่นิยม หลายๆ แบรนด์จึงเริ่มนำการทำ lifestyle content มาใช้กันมากขึ้น ด้วยการทำภาพหรือคลิปที่เป็นการใช้ชีวิตประจำวัน ใส่แคปชั่นคำคมหรือสาระเล็กน้อย แต่แอบสอดแทรก (tie-in) สินค้าหรือบริการของตน ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ไม่ว่าจะเป็นยาลดน้ำหนัก คอลลาเจน วิตามินซี ไฟเบอร์ ดีท็อกซ์ หรือโปรตีนเชค ที่มักทำ content เป็นภาพการรับประทานอาหารหรือเมนูอาหาร โดยวางผลิตภัณฑ์ไว้ในมุมใดมุมหนึ่งของภาพ และใส่ข้อมูลด้านสุขภาพพร้อมด้วยคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เล็กๆ ...
  See Details: การตลาด แบบ Lifestyle Content
 • เจ็บจี๊ด กุนซือ "อัล นาสเซอร์" เผย โรนัลโด มีส่วนสำคัญทำทีมร่วงบอลถ้วยซาอุฯ (คลิป)

  เจ็บจี๊ด กุนซือ “อัล นาสเซอร์” เผย โรนัลโด มีส่วนสำคัญทำทีมร่วงบอลถ้วยซาอุฯ (คลิป) เฮดโค้ช อัล นาสเซอร์ ชี้ชัดว่าจังหวะพลาดทำประตูของ คริสเตียโน โรนัลโด มีส่วนสำคัญทำให้ทีมตกรอบฟุตบอลถ้วยซาอุดีอาระเบีย วันที่ 27 มกราคม 2566 ควันหลงจากเกม ฟุตบอลถ้วย ซาอุดีอาราเบีย ซูเปอร์คัพ 2022-23 รอบรองชนะเลิศ อัล อิตติฮัด เปิดบ้านชนะ อัล นาสเซอร์ 3-1 เกมนี้ คริสเตียโน โรนัลโด สตาร์วัย 37 ปี ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงนัดที่ 2 ติดต่อกัน แต่ไม่สามารถทำประตู หรือแอสซิสต์ได้ โดยเจ้าตัวมีโอกาสโหม่งประตูเหน่งๆ ในกรอบเขตโทษ แต่ดันไปติดเซฟของ มาร์เซโล นายทวารเจ้าถิ่น หลังเกม รูดี การ์เซีย ...
  See Details: เจ็บจี๊ด กุนซือ "อัล นาสเซอร์" เผย โรนัลโด มีส่วนสำคัญทำทีมร่วงบอลถ้วยซาอุฯ (คลิป)
 • อนุทิน ยันปมย้าย “หมอสุภัทร” ไม่ใช่การเมือง มองเป็นการพัฒนาพื้นที่

  เจ็บจี๊ด กุนซือ “อัล นาสเซอร์” เผย โรนัลโด มีส่วนสำคัญทำทีมร่วงบอลถ้วยซาอุฯ (คลิป) เฮดโค้ช อัล นาสเซอร์ ชี้ชัดว่าจังหวะพลาดทำประตูของ คริสเตียโน โรนัลโด มีส่วนสำคัญทำให้ทีมตกรอบฟุตบอลถ้วยซาอุดีอาระเบีย วันที่ 27 มกราคม 2566 ควันหลงจากเกม ฟุตบอลถ้วย ซาอุดีอาราเบีย ซูเปอร์คัพ 2022-23 รอบรองชนะเลิศ อัล อิตติฮัด เปิดบ้านชนะ อัล นาสเซอร์ 3-1 เกมนี้ คริสเตียโน โรนัลโด สตาร์วัย 37 ปี ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงนัดที่ 2 ติดต่อกัน แต่ไม่สามารถทำประตู หรือแอสซิสต์ได้ โดยเจ้าตัวมีโอกาสโหม่งประตูเหน่งๆ ในกรอบเขตโทษ แต่ดันไปติดเซฟของ มาร์เซโล นายทวารเจ้าถิ่น หลังเกม รูดี การ์เซีย ...
  See Details: อนุทิน ยันปมย้าย “หมอสุภัทร” ไม่ใช่การเมือง มองเป็นการพัฒนาพื้นที่
 • สเปนเลิกบังคับ “สวมแมสก์” ในระบบขนส่งสาธารณะ-หลังอัตราการติดเชื้อลดลง

  เจ็บจี๊ด กุนซือ “อัล นาสเซอร์” เผย โรนัลโด มีส่วนสำคัญทำทีมร่วงบอลถ้วยซาอุฯ (คลิป) เฮดโค้ช อัล นาสเซอร์ ชี้ชัดว่าจังหวะพลาดทำประตูของ คริสเตียโน โรนัลโด มีส่วนสำคัญทำให้ทีมตกรอบฟุตบอลถ้วยซาอุดีอาระเบีย วันที่ 27 มกราคม 2566 ควันหลงจากเกม ฟุตบอลถ้วย ซาอุดีอาราเบีย ซูเปอร์คัพ 2022-23 รอบรองชนะเลิศ อัล อิตติฮัด เปิดบ้านชนะ อัล นาสเซอร์ 3-1 เกมนี้ คริสเตียโน โรนัลโด สตาร์วัย 37 ปี ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงนัดที่ 2 ติดต่อกัน แต่ไม่สามารถทำประตู หรือแอสซิสต์ได้ โดยเจ้าตัวมีโอกาสโหม่งประตูเหน่งๆ ในกรอบเขตโทษ แต่ดันไปติดเซฟของ มาร์เซโล นายทวารเจ้าถิ่น หลังเกม รูดี การ์เซีย ...
  See Details: สเปนเลิกบังคับ “สวมแมสก์” ในระบบขนส่งสาธารณะ-หลังอัตราการติดเชื้อลดลง
 • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ฉลุยถ้วย เอฟเอ คัพ หลังเปิดบ้านเฉือนอาร์เซนอล

  เจ็บจี๊ด กุนซือ “อัล นาสเซอร์” เผย โรนัลโด มีส่วนสำคัญทำทีมร่วงบอลถ้วยซาอุฯ (คลิป) เฮดโค้ช อัล นาสเซอร์ ชี้ชัดว่าจังหวะพลาดทำประตูของ คริสเตียโน โรนัลโด มีส่วนสำคัญทำให้ทีมตกรอบฟุตบอลถ้วยซาอุดีอาระเบีย วันที่ 27 มกราคม 2566 ควันหลงจากเกม ฟุตบอลถ้วย ซาอุดีอาราเบีย ซูเปอร์คัพ 2022-23 รอบรองชนะเลิศ อัล อิตติฮัด เปิดบ้านชนะ อัล นาสเซอร์ 3-1 เกมนี้ คริสเตียโน โรนัลโด สตาร์วัย 37 ปี ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงนัดที่ 2 ติดต่อกัน แต่ไม่สามารถทำประตู หรือแอสซิสต์ได้ โดยเจ้าตัวมีโอกาสโหม่งประตูเหน่งๆ ในกรอบเขตโทษ แต่ดันไปติดเซฟของ มาร์เซโล นายทวารเจ้าถิ่น หลังเกม รูดี การ์เซีย ...
  See Details: แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ฉลุยถ้วย เอฟเอ คัพ หลังเปิดบ้านเฉือนอาร์เซนอล
 • อิ๊งค์ วอนชาวหนองบัวฯ เลือกพท.ทั้งคนทั้งพรรคให้แลนด์สไลด์ ลั่นแบ่งใจไม่ได้

  เจ็บจี๊ด กุนซือ “อัล นาสเซอร์” เผย โรนัลโด มีส่วนสำคัญทำทีมร่วงบอลถ้วยซาอุฯ (คลิป) เฮดโค้ช อัล นาสเซอร์ ชี้ชัดว่าจังหวะพลาดทำประตูของ คริสเตียโน โรนัลโด มีส่วนสำคัญทำให้ทีมตกรอบฟุตบอลถ้วยซาอุดีอาระเบีย วันที่ 27 มกราคม 2566 ควันหลงจากเกม ฟุตบอลถ้วย ซาอุดีอาราเบีย ซูเปอร์คัพ 2022-23 รอบรองชนะเลิศ อัล อิตติฮัด เปิดบ้านชนะ อัล นาสเซอร์ 3-1 เกมนี้ คริสเตียโน โรนัลโด สตาร์วัย 37 ปี ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงนัดที่ 2 ติดต่อกัน แต่ไม่สามารถทำประตู หรือแอสซิสต์ได้ โดยเจ้าตัวมีโอกาสโหม่งประตูเหน่งๆ ในกรอบเขตโทษ แต่ดันไปติดเซฟของ มาร์เซโล นายทวารเจ้าถิ่น หลังเกม รูดี การ์เซีย ...
  See Details: อิ๊งค์ วอนชาวหนองบัวฯ เลือกพท.ทั้งคนทั้งพรรคให้แลนด์สไลด์ ลั่นแบ่งใจไม่ได้
 • ผู้หญิงสายเปย์ แม่ลี ศริญญา ต้นแบบผู้หญิงยุคใหม่วัย 50 อัพ!

  เจ็บจี๊ด กุนซือ “อัล นาสเซอร์” เผย โรนัลโด มีส่วนสำคัญทำทีมร่วงบอลถ้วยซาอุฯ (คลิป) เฮดโค้ช อัล นาสเซอร์ ชี้ชัดว่าจังหวะพลาดทำประตูของ คริสเตียโน โรนัลโด มีส่วนสำคัญทำให้ทีมตกรอบฟุตบอลถ้วยซาอุดีอาระเบีย วันที่ 27 มกราคม 2566 ควันหลงจากเกม ฟุตบอลถ้วย ซาอุดีอาราเบีย ซูเปอร์คัพ 2022-23 รอบรองชนะเลิศ อัล อิตติฮัด เปิดบ้านชนะ อัล นาสเซอร์ 3-1 เกมนี้ คริสเตียโน โรนัลโด สตาร์วัย 37 ปี ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงนัดที่ 2 ติดต่อกัน แต่ไม่สามารถทำประตู หรือแอสซิสต์ได้ โดยเจ้าตัวมีโอกาสโหม่งประตูเหน่งๆ ในกรอบเขตโทษ แต่ดันไปติดเซฟของ มาร์เซโล นายทวารเจ้าถิ่น หลังเกม รูดี การ์เซีย ...
  See Details: ผู้หญิงสายเปย์ แม่ลี ศริญญา ต้นแบบผู้หญิงยุคใหม่วัย 50 อัพ!
 • [รีวิวเกม] “Zombie Waves” เกมมือถือเอาชีวิตรอดจากซอมบี้กระหายเลือดนับหมื่นตัว !!

  เจ็บจี๊ด กุนซือ “อัล นาสเซอร์” เผย โรนัลโด มีส่วนสำคัญทำทีมร่วงบอลถ้วยซาอุฯ (คลิป) เฮดโค้ช อัล นาสเซอร์ ชี้ชัดว่าจังหวะพลาดทำประตูของ คริสเตียโน โรนัลโด มีส่วนสำคัญทำให้ทีมตกรอบฟุตบอลถ้วยซาอุดีอาระเบีย วันที่ 27 มกราคม 2566 ควันหลงจากเกม ฟุตบอลถ้วย ซาอุดีอาราเบีย ซูเปอร์คัพ 2022-23 รอบรองชนะเลิศ อัล อิตติฮัด เปิดบ้านชนะ อัล นาสเซอร์ 3-1 เกมนี้ คริสเตียโน โรนัลโด สตาร์วัย 37 ปี ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงนัดที่ 2 ติดต่อกัน แต่ไม่สามารถทำประตู หรือแอสซิสต์ได้ โดยเจ้าตัวมีโอกาสโหม่งประตูเหน่งๆ ในกรอบเขตโทษ แต่ดันไปติดเซฟของ มาร์เซโล นายทวารเจ้าถิ่น หลังเกม รูดี การ์เซีย ...
  See Details: [รีวิวเกม] “Zombie Waves” เกมมือถือเอาชีวิตรอดจากซอมบี้กระหายเลือดนับหมื่นตัว !!

OTHER NEWS

นักวิจัยม.นเรศวร แปรรูปกะหล่ำปลี-โหระพา ลดความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือด

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นันทิพ ลิ้มเพียรชอบ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วรี ติยะบุญชัย อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมแถลงผลวิจัยแปรรูปกะหล่ำปลี และโหระพาเป็นอาหารเสริม ลดความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือด โรคหัวใจและโรคอ้วน รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นันทิพ กล่าวว่า ในปัจจุบันภาวะคอเลสเตอรอลสูง นับว่าเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดคอเลสเตอรอล เป็นไขมันชนิดหนึ่งใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ฮอร์โมนและเป็นส่วนหนึ่งของเยื่อบุเซลล์คอเลสเตอรอลส่วนใหญ่ถูกสังเคราะห์ขึ้นจากตับ บางส่วนพบอยู่ในอาหารที่เรารับประทาน “กะหล่ำปลีผง” ผลิตด้วยกรรมวิธี Freeze-dry โดยผงที่ได้จะมีลักษณะฟูละเอียดสีเขียวอ่อน มีกลิ่นอ่อนความคงตัวทางกายภาพดี หากเก็บที่อุณหภูมิที่เหมาะสมและแสดงฤทธิ์ในการจับกับกรดน้ำดี เนื่องจากกรดน้ำดีมีความสัมพันธ์กับระดับคอเลสเตอรอล ... Read more »

แท็กซี่ตีนผี ซิ่งฝ่าไฟแดง พุ่งชน จยย. 2 คัน เจ็บ 3 ตาย 1 ศพ

แท็กซี่ซิ่งนรก พุ่งชน จยย. 2 คัน กระเด็นดับ 1 เจ็บ 3 คาแยกไฟแดง ย่านบางพลี สมุทรปรากการ คนเห็นเหตุการณ์เผย แท็กซี่ฝ่าไฟแดงพุ่งมาชนรถจักรยานยนต์ จอดรอสัญญาณไฟ  เมื่อเวลา 00.30 น.วันที่ 28 ม.ค.65 พ.ต.ท.ธนันท์ชัย สืบศรีขจรรัฐ สว.(สอบสวน) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รับแจ้งอุบัติเหตุรถแท็กซี่ชนรถจักรยานยนต์ มีบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต เหตุเกิดบริเวณสี่แยกไฟแดง แยกบัสเทอมินัล สนามบินสุวรรณภูมิ ต.หนองปรือ ... Read more »

หุ้นกับคริปโตฯ มือใหม่เริ่มลงทุนแบบไหนก่อนดี?

หุ้นกับคริปโตฯ มือใหม่เริ่มลงทุนแบบไหนก่อนดี? วัยรุ่นที่เพิ่งเริ่มทำงานในยุคนี้เริ่มมองหาการลงทุนเพื่อสร้างฐานะกันมากขึ้น ซึ่งหลายคนก็น่าจะนึกถึงหุ้นเป็นอันดับแรก ๆ แต่ปัจจุบันเราก็มีอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่ผู้คนให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะการเข้าถึงที่ง่ายกว่าอย่างการลงทุนในคริปโตฯ นั่นเอง หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าสินทรัพย์ทั้งสองประเภทนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร แล้วถ้าเป็นนักลงทุนมือใหม่ควรเริ่มต้นจากหุ้นหรือคริปโตฯก่อนดี บทความนี้จะมาช่วยสรุปให้ครับ พื้นฐานของหุ้นและคริปโตฯ สิ่งสำคัญอันดับแรกก่อนเริ่มต้นลงทุนก็คือการทำความเข้าใจว่าสินทรัพย์ที่เรากำลังจะลงทุนนั้นคืออะไร โดยสำหรับหุ้นและคริปโตฯสามารถอธิบายได้ดังนี้ หุ้นคืออะไร หุ้น (Stock, Equity) คือหลักทรัพย์ที่แสดงความเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ยิ่งถือหุ้นของบริษัทมากเท่าไหร่ก็หมายความว่าผู้ถือหุ้นคนนั้นมีอำนาจในการบริหารบริษัทมากเท่านั้นนั่นเอง นอกจากนี้ก็อาจรวมถึงสัดส่วนของเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหากบริษัทมีผลประกอบการดีอีกด้วย คริปโตฯคืออะไร คริปโตฯ หรือ คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) คือสกุลเงินดิจิทัลที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีมูลค่าและสามารถทำการซื้อ-ขายได้จริงตามกลไกตลาด โดยคริปโตฯทำงานอยู่บนเครือข่ายบล็อกเชน ... Read more »

"กุหลาบดำ" เร่งยกท้าย ย้ำแค้นชนะ "แสงมณี" คู่เอกมวยไทยรุ่นแบนตัมเวต

“กุหลาบดำ” เร่งยกท้าย ย้ำแค้นชนะ “แสงมณี” คู่เอกมวยไทยรุ่นแบนตัมเวต กุหลาบดำ สจ. เปี๊ยกอุทัย ย้ำแค้นเอาชนะ แสงมณี พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ในคู่เอกมวยไทยรุ่นแบนตัมเวต ศึกมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (145 ป.) ประจำวันศุกร์ที่ 27 ม.ค. 66 “ทารกเงินล้าน” แสงมณี พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ดวลเดือดกับ “ซ้ายอุกกาบาต” กุหลาบดำ สจ. เปี๊ยกอุทัย ที่โคจรกลับมาเจอกันเพื่อสะสางบัญชีที่ค้างคาเมื่อกว่า 2 ปีก่อน ... Read more »

แห่ชื่นชม “บุ๋ม ปนัดดา”คลอดลูกไม่ทันไรลงพื้นที่ช่วยเหลือคนแล้ว!

จัดเป็นอีกหนึ่งจิตอาสาสาวสวย ที่งานในวงการบันเทิงก็ทำได้ดี ครอบครัวก็ดูแลได้ดี งานเพื่อสังคมก็ไม่ขาดตกบกพร่อง สำหรับสาวสวย บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ที่ไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหน ก็มีแต่คนสนใจและติดตามเต็มไปหมด ล่าสุดหลังจากเธอคลอดลูกชาย ซึ่งเป็นคนแรกของครอบครัว และเป็นคนที่สองของเธอได้ไม่นาน สาวบุ๋มก็ขอทำงานเพื่อสังคม และลงพื้นที่ช่วยเหลือคนอีกแล้ว โดยสาวบุ๋มอัพเดทรูปตอนลงพื้นที่ในอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมมอบเงินช่วยเหลือคนเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆ พร้อมเล่าว่า “แม่กลับมาลงพื้นที่ละนะ ลุย!!! งานอาสาคือชีวิตของแม่ ปล่อยแม่ทำเถอะ 555 เรื่องลูกผัวแม่จัดการได้ แต่คนรอความช่วยเหลือรอนานไม่ได้นะลูก” พอสาวบุ๋มเล่าจบ แฟนๆ ก็ไม่พลาดมาไลค์และคอมเมนต์ชมเธอมากมาย อาทิ สวยแล้วจิตใจงามมากๆ ... Read more »

ก็มาดิครับ "กุน อเกวโร" สวน "อิบราฮิโมวิช" เจ็บแสบ หลังวิจารณ์ทีมชาติอาร์เจนตินา

ก็มาดิครับ “กุน อเกวโร” สวน “อิบราฮิโมวิช” เจ็บแสบ หลังวิจารณ์ทีมชาติอาร์เจนตินา เซร์คิโอ อเกวโร สุดเดือด หลังถูก ซลาตัน วิพากษ์วิจารณ์แรงถึงพฤติกรรมของนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินา ก่อนตอกกลับแบบจุกๆ วันที่ 27 ม.ค. 66 หลังจากที่ “ซลาตัน อิบราฮิโมวิช” กองหน้าทีมชาติสวีเดน ของ “ปิศาจแดงดำ” เอซี มิลาน ทีมดังแห่งศึก กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี ... Read more »

บุกจับโรงงานขายอาหารวัว ผสมสารเร่งเนื้อแดง อ้างเป็น ขนมวัว-ยากินเก่ง

ปศุสัตว์ ไซเบอร์ นำกำลังเจ้าหน้าที่บุกจับ โรงงานขายอาหารวัว ผสมสารเร่งเนื้อแดง อ้างเป็น “ขนมวัวและยากินเก่ง” ในพื้นที่ จ.สุโขทัย วันที่ 27 ม.ค.2566 น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า หน่วย “สารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์” ตรวจพบการโฆษณาแอพพลิเคชันติ๊กต็อกและเฟซบุ๊กชื่อ ของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โพสต์ขายสารเร่งเนื้อแดงและอาหารโคขุนผสมสารเร่งเนื้อแดง โดยใช้คำโฆษณาสินค้าว่า เป็นขนมวัวและยากินเก่ง จึงส่งเจ้าหน้าที่จากกองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารโคขุนแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย ... Read more »

ชาบี ร้อนๆ หนาวๆ “เป๊ป” กุนซือแมนฯ ซิตี้ แย้มหาก “บาร์เซโลนา” ยกหูหาก็พร้อมกลับไปทันที

ชาบี ร้อนๆ หนาวๆ “เป๊ป” กุนซือแมนฯ ซิตี้ แย้มหาก “บาร์เซโลนา” ยกหูหาก็พร้อมกลับไปทันที เป๊ป กวาร์ดิโอลา ผู้จัดการทีมแมนฯ ซิตี้ แย้ม แค่ “บาร์เซโลนา” โทรเรียก ก็พร้อมกลับไปช่วยทันทีทันใด วันที่ 27 ม.ค. 66 ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขัน เอฟเอ คัพ 2022-23 รอบ 4 ซึ่ง “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ... Read more »

“เฉลิมชัย” มั่นใจ หลักสูตร วกส. เพิ่มรายได้ส่งผลดีต่อความเป็นอยู่เกษตรกร

“เฉลิมชัย” มั่นใจ หลักสูตร วกส. เพิ่มรายได้ส่งผลดีต่อความเป็นอยู่เกษตรกร วันที่ 27 มกราคม 2566 ที่อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน (สามเสน) ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 3  ว่า พระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ได้ทรงให้ความสำคัญเกี่ยวกับเกษตรกรภาคการเกษตรของไทยว่าต้องมีการค้นคว้าหาความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาเกษตรกรของไทยตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง จึงจะเกิดประโยชน์แก่สังคมและเป็นผลดีต่อประเทศชาติสืบไป ... Read more »

พ่อตาปืนโหด บุกยิงอดีตลูกเขย ลูกซองซัดพรุนเป็นศพ ดับแค้นปมเดือด

พ่อตาปืนโหด บุกยิงอดีตลูกเขย ลูกซองซัดพรุนเป็นศพ ดับแค้นปมเดือด พ่อตาปืนโหด ซดเหล้าย้อมใจ ลากปืนลูกซองบุกยิงอดีตลูกเขยคาวงเบียร์ พรุนทั่วร่าง-เลือดนองสาหัส กู้ภัยฯรุดช่วยสุดยื้อดับ ตำรวจสอบสวนพบทั้งคู่มีปัญหากันมานาน เคยยิงกันเมื่อ 5 ปี ก่อน จากนั้นมีปัญหากระทบกระทั้งกันเรื่อยมา เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 27 ม.ค.66 ร.ต.อ.ชนาธิป โอ่งเคลือบ รอง สว. (สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรสงคราม รับแจ้งเหตุยิงกันภายในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ ต.คลองเขิน อ.เมือง ... Read more »

"โรนัลโด" สุดช้ำ "อัล นาสเซอร์" พ่ายคู่แข่งขาดลอย ตกรอบซูเปอร์คัพ ซาอุฯ

“โรนัลโด” สุดช้ำ “อัล นาสเซอร์” พ่ายคู่แข่งขาดลอย ตกรอบซูเปอร์คัพ ซาอุฯ คริสเตียโน โรนัลโด ยังทำประตูให้ต้นสังกัดไม่ได้ ล่าสุดพาทีมพ่ายคู่แข่ง ตกรอบรองชนะเลิศ ซาอุดีอาระเบีย ซูเปอร์คัพ การแข่งขันฟุตบอล ซาอุดีอาระเบีย ซูเปอร์คัพ รอบรองชนะเลิศ ที่สนามคิง ฟาฮัด อินเตอร์เนชันแนล สเตเดียมเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ 26 ม.ค. 66 อัล อิติตฮัด พบกับ อัล นาสเซอร์ ที่มี ... Read more »

เอาแล้ว พี่เสก ลั่น ชอบก๊อปปี้โชว์มั้ย แฟนคลับแซว เฮียกลายเป็นตัวปลอมไปแล้ว

เอาแล้ว พี่เสก ลั่น ชอบก๊อปปี้โชว์มั้ย แฟนคลับแซว เฮียกลายเป็นตัวปลอมไปแล้ว ถามจะตัดผมใหม่หรือไม่ เพราะเหตุใด  วันที่ 27 ม.ค.2566 ร็อกเกอร์ชื่อดัง เสก โลโซ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมอวดทรงผมใหม่ที่เพิ่งไปตัดมา พร้อมกับคำถามที่ทำเอาบรรดาแฟนคลับ และชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย โดย ร็อกเกอร์ชื่อดัง เสก โลโซ ได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมกับข้อความระบุว่า “คุณคิดว่าก๊อปปี้โชว์จะตัดผมใหม่หรือไม่? เพราะเหตุใด?” จนมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างสนุกสนาน บางคนโพสต์เป็นภาพมีมเทียบ บอกว่าตอนนี้พี่เสกเป็นตัวปลอมแล้ว ส่วนก๊อปปี้โชว์เป็นตัวจริง ต่อมา ... Read more »

Here we go ! นิวคาสเซิล ปิดดีลคว้า แอนโธนี กอร์ดอน 40 ล้านปอนด์

ฟาบริซิโอ โรมาโน รายงานว่า นิวคาสเซิล ทีมดังแห่งศึก พรีเมียร์ลีกอังกฤษ บรรลุข้อตกลงคว้าตัว แอนโธนี กอร์ดอน ตัวรุกวัย 21 ปีจาก เอฟเวอร์ตัน มาร่วมทีมเรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าดาวเตะเนื้อหอมรายนี้ไม่เข้ามาร่วมฝึกซ้อมกับ ท็อฟฟีสีน้ำเงิน เป็นเวลา 3 วันเพื่อเป็นการกดดันให้ต้นสังกัดยอมปล่อยตัวเขาออกจากทีมจากเดิมที่ตั้งค่าตัวเอาไว้สูงถึง 60 ล้านปอนด์ แต่แล้วในที่สุด โรมาโน เปิดเผยว่าทั้งสองทีมสามารถตกลงกันได้ที่ราคา 40 ล้านปอนด์ และตัวนักเตะสามารถตกลงค่าเหนื่อยกับ สาลิกาดง ได้แล้วและเตรียมจะเดินทางมาตรวจร่างกายภายใน 24 ... Read more »

“นอท” ยันกสท.สั่งทีวี-วิทยุห้ามโฆษณา ไม่กระทบธุรกิจหวยออนไลน์

“นอท” ยันกสท.สั่งทีวี-วิทยุห้ามโฆษณา ไม่กระทบธุรกิจหวยออนไลน์ เมื่อวันที่ 27 ม.ค. นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ซีอีโอกองสลากพลัส หรือ นอท กองสลากพลัส กล่าวก่อนขึ้นเครื่องไปภูเก็ตถึงกรณีที่ทาง กสทช.สั่งทีวี-วิทยุห้ามโฆษณาบริษัทขายหวยออนไลน์เอกชน ว่า ยืนยันว่าไม่กระทบต่อธุรกิจของเรา ซึ่งเราก็ต้องดูกฎหมายว่าทำได้หรือไม่ คือ เขาห้ามโฆษณาเชิญชวนถ้าโฆษณาตนไม่เชิญชวนก็ไม่มีปัญหา ส่วนที่มองว่าการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่เหมือนเป็นการบล็อกธุรกิจหวยออนไลน์นั้น เป็นเรื่องปกติที่เราต้องเจอแต่ยืนยันว่าไม่กระทบต่อธุรกิจ เมื่อถามว่า เรื่องราวที่ผ่านมาลูกค้าหายไปหรือไม่ นายพันธ์ธวัช กล่าวว่า มีช่วงหลังลด หลังจากที่ตนบินไปต่างประเทศลูกค้าตก แต่ก็ยังขายได้เหมือนเดิม ยอดไม่ได้ตก แต่ลูกค้าสมัครใหม่ลดน้อยลงเท่านั้นเอง ... Read more »

LIVE UPDATE เอฟเอ คัพ : แมนฯ ซิตี้ - อาร์เซนอล

Erling Haaland Manchester City 2022-23 LIVE UPDATE เอฟเอ คัพ : แมนฯ ซิตี้ – อาร์เซนอล เอฟเอ คัพ 2022-2023 รอบ 4 เป็นการพบกันระหว่าง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เปิดรังเหย้า เอติฮัด สเตเดี้ยม ต้อนรับการมาเยือนของ อาร์เซนอล เป๊ป กวาร์ดิโอลา กุนซือเจ้าบ้าน เลือกจัดทัพมาในระบบ 4-3-3 ใช้สามแนวรุกเป็น ... Read more »

ช่วยยาย86บ้านไฟไหม้ เงิน3ล้านวอดไม่เหลือแล้ว ยังดีที่คุ้ยเจอทอง30บาท

ช่วยยาย86บ้านไฟไหม้ เงิน3ล้านวอดไม่เหลือแล้ว ยังดีที่คุ้ยเจอทอง30บาท คาดอยู่ครบ ไม่หลอมละลาย เทศบาลรุดเข้าช่วย เยียวยาเบื้องต้น วันที่ 27 ม.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความคืบหน้า กรณีเกิดเหตุ ไฟไหม้ห้องแถวเช่า 2 ชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม้ ถนนธำรงประสิทธิ์ เขตเทศบาลเมืองนครพนม ได้รับความเสียหายทั้งหมด 6 คูหา เมื่อช่วงเย็นวันที่ 26 ม.ค. 2566 ที่ผ่านมา จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ห้องแถวทั้ง 6 ... Read more »

ทรพีปิตุฆาต! ลูกทาสยาคลั่งฉุนแม่แจ้งตำรวจรับตัวบำบัด คว้ามีดไล่แทงดับ

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คุระบุรี จ.พังงา รับแจ้งเหตุชายคลั่งถือมีดอาละวาด ในพื้นที่บ้านบางครั่ง ต.บางวัน อ.คุระบุรี จึงประสานสายตรวจป้อมบางครั่ง ไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบคนร้ายที่อาละวาด ได้ใช้อาวุธมีดแทงมารดาตัวเองเสียชีวิตแล้ว ส่วนผู้กอเหตุเป็นลูกชายอายุ 23 ปี หลังก่อเหตุ ชาวบ้านช่วยกันจับกุมตัวไว้ได้ จึงรีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น ทรพีปิตุฆาต! ลูกทาสยาคลั่งฉุนแม่แจ้งตำรวจรับตัวบำบัด คว้ามีดไล่แทงดับ จากนั้นนายเฉลิมดิตถ์ หนูพรหม นายอำเภอคุระบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.อนันท์ อนุตรเวสารัช ผกก.สภ.คุระบุรี ... Read more »

บายเซติชปลื้มต่อสัญญาค้าแข้งกับหงส์แดงถึงปี 2027

ภาพประกอบข่าว บายเซติชปลื้มต่อสัญญาค้าแข้งกับหงส์แดงถึงปี 2027 ลิเวอร์พูลประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ว่า สเตฟาน บายเซติช กองกลางดาวรุ่งของทีม ได้จรดปากกาเซ็นสัญญาระยะยาวฉบับใหม่กับสโมสรเป็นที่เรียบร้อยโดยจะเซ็นสัญญายาวเป็นระยะเวลา 4 ปีครึ่ง ซึ่งนั่นจะทำให้เจ้าตัวได้อยู่ค้าแข้งในถิ่นแอนฟิลด์ ยาวถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ปี 2027 “แน่นอน ผมมีความสุขมากๆ และสุดตื่นเต้นที่จะได้เล่นให้สโมสรแห่งนี้ต่อไปอีกหลายปี ผมและครอบครัวรู้สึกภูมิใจมากๆ ที่ได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรแห่งนี้ มันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมจริงๆ เป็นสิ่งที่ผมฝันถึงมาตลอด 2 ปีที่อยู่ที่นี่ ผมทำงานอย่างหนักมาตลอดก็เพื่อสิ่งนี้” บายเซติชกล่าวเปิดใจ “มันน่าอัศจรรย์ที่ได้เห็นมันผ่านไปอย่างรวดเร็ว ... Read more »

ดับแค้นอดีตลูกเขย! คว้าลูกซองบุกบ้านซัลโวพรุน เปิดปากปมเดือด

อดีตพ่อตาปืนโหด คว้าลูกซองยาวบุกบ้านอดีตลูกเขยซัลโว 2 นัดดับคาวง เพื่อนโดดหนีตายรอด เปิดปาก เคยยิงกันมาแล้วเมื่อ 5 ปีก่อน วันนี้เลยดับแค้นถูกขู่ฆ่าล้างโคตร เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 27 ม.ค.2566 ร.ต.อ.ชนาธิป โอ่งเคลือบ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรสงคราม รับแจ้งเหตุชายถูกยิงเสียชีวิตภายในบ้านพัก ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม จึงรุดไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.ศยาม อินทร์สุวรรณโณ ผกก.สภ.เมืองสมุทรสงคราม ตำรวจฝ่ายสืบสวน ... Read more »

แก๊งคนใบ้แสบแอบย่องลักทรัพย์ยามวิกาล พบประวัติอาชญากรรมเพียบ

แก๊งคนใบ้แสบแอบย่องลักทรัพย์ยามวิกาล พบประวัติอาชญากรรมเพียบ เมื่อเวลา 22.30 น. วันที่ 27 ม.ค. ที่ สน.สุทธิ​สาร พ.ต.ท.พรเทพ เฉลิมเกียรติ รอง ผกก.ป.สน.สุทธิสาร พ.ต.ต.อำนาจ เต๊กอวยพร สวป.สน.สุทธิสาร และเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราม สน.สุทธิสาร ได้จับกุมตัวผู้ต้องหาชาย 4 คน คือ 1.นายวันเฉลิม สุขวิชัย อายุ 28 ปี 2.นายพรพิชิต เจริญทรัพย์ อายุ 31 ปี ... Read more »

อาร์เตต้า ยันตนไม่เคยคิดเลียนแบบการคุมทีมของ เป๊ป

มิเกล อาร์เตต้า กุนซือของ อาร์เซนอล จ่าฝูงในศึก พรีเมียร์ลีก ออกมายืนยันว่าเขาไม่เคยคิดจะเลียนแบบการคุมทีมของ เป๊ป กวาร์ดิโอลา ในการแถลงข่าวก่อนเกมที่ทั้งคู่จะเจอกันในศึก เอฟเอคัพ รอบ 4 ตามรายงานจาก เดลีเมล นายใหญ่ เดอะกันเนอร์ส เคยร่วมงานกับ เป๊ป ที่ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในฐานะผู้ช่วยผู้จัดการทีมก่อนที่จะมารับงานที่ เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม เมื่อช่วงปลายปี 2019 และกำลังพาทีมบินสูงลุ้นแชมป์ลีกสูงสุดอยู่ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม อาร์เตต้า ... Read more »

“ฝรั่งจับเจ๊กไปฝังเป็นรากสะพานพระราม 6” ลือกันหนักมาก ข่าวซุบซิบเกือบ 100 ปีก่อน

ข่าวลือเป็นของคู่กับสังคมมนุษย์มาช้านาน เรียกได้ว่า ในสยามก็มีเช่นเดียวกับประเทศอื่น เมื่อย้อนไปดู ข่าวลือ ในสังคมสยามเมื่อเกือบ 100 ปีก่อนก็พบเห็นกันได้แล้ว และจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ต้องปรามการซุบซิบในชุมชนกันเลยทีเดียว ข่าวลือที่ว่ามีดังนี้ “จงอย่าเชื่อในสิ่งที่เหลวไหล เราได้ยินราษฎรแถวบางรัก บ้านทวาย และพระสงฆ์ตามวัดต่างๆ โจทกันระเบงเซงแซ่ว่า เวลานี้ฝรั่งเที่ยวขึ้นรถยนต์คลุมผ้าดำแล่นในยามดึก แถวสระปทุมและถนนประแจจีน แล้วใช้ไฟ้ฟ้าส่องให้คนอ่อนเพลีย จึงจับตัวไปฝังเปนรากสพานพระราม 6 นอกจากนี้ยังมีคนโง่โจทกันว่าจีนแถวสพานเหลืองหัวลำโพงหายไปหลายคนทั้งนี้ทำให้ผู้คนแตกตื่นกันยกใหญ่ การลือกันอย่างไม่มีมูลเช่นนี้เราขอให้ชาวตลาดผู้หลงเชื่อจงตรองดู ว่าบริษัทใดใดเปนผู้รับเหมาสร้างสพานพระราม 6 ราคา 2 ล้าน 4 แสนบาทเศษ สัญญาจะให้แล้วเสร็จภายใน ... Read more »

บิเอลซ่าบินลัดฟ้าถึงลอนดอน ถกรับงานคุมเอฟเวอร์ตัน

ภาพประกอบข่าว บิเอลซ่าบินลัดฟ้าถึงลอนดอน ถกรับงานคุมเอฟเวอร์ตัน สำนักข่าว “บีบีซี” รายงานว่า มาเซโล่ บิเอลซ่า กุนซือชาวอาร์เจนไตน์ ได้เดินทางไปยังกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพื่อเจรจากับเอฟเวอร์ตัน หลังได้รับการทาบทามให้เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่ แทนที่แฟรงก์ แลมพาร์ด ซึ่งถูกปลดไปเมื่อไม่กี่วันก่อน ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า กุนซือวัย 67 ปี มีความกังวลเกี่ยวกับขุมกำลังนักเตะชุดปัจจุบันของเอฟเวอร์ตัน เนื่องจากห่วงว่านักเตะหลายคนจะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การทำทีมของตัวเองได้ โดยแนวทางการคุมทีมของกุนซือรายนี้จะเน้นไปที่เกมรุกที่ดุดัน รวมถึงการไล่บีบพื้นที่คู่แข่งทั่วทั้งสนาม อีกทั้งการรับตำแหน่งในช่วงกลางฤดูกาลถือเป็นงานที่ยากและท้าทายมากๆ รวมไปถึงทีมท็อฟฟี่สีน้ำเงินอยู่ในอันดับ 19 ในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอีกด้วย เอฟเวอร์ตันตั้งใจจะรีบแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่ให้ทันสุดสัปดาห์นี้ เพราะต้องการให้เวลากุนซือคนใหม่ในการทำงาน ... Read more »

กทม.คาดสถานการณ์ฝุ่นจะคลี่คลายวันที่ 28-29 ม.ค.นี้ 30 บริษัทให้ความร่วมมือ Work from Home

กทม. ผนึกกำลังจังหวัดข้างเคียงคุมเข้มแหล่งกำเนิดฝุ่น พร้อมจับมือกว่า 30 บริษัท ร่วม WFH คาดว่าในวันที่ 28-29 ม.ค. 66 สถานการณ์ฝุ่นจะคลี่คลาย กทม.คาดสถานการณ์ฝุ่นจะคลี่คลายวันที่ 28-29 ม.ค.นี้ 30 บริษัทให้ความร่วมมือ Work from Home นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ว่า จากการพยากรณ์ในวันที่ 26-27 ม.ค. 66 ... Read more »

แอร์บัสเปิดรับพนักงานใหม่ 13,000 อัตราทั่วโลก

แอร์บัสเปิดรับพนักงานใหม่ 13,000 อัตราทั่วโลก แอร์บัสเปิดรับสมัครพนักงานใหม่ ปี2566 จำนวนกว่า 13,000 อัตราทั่วโลกสำหรับทุกหน่วยธุรกิจของแอร์บัส เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของเครื่องบินพาณิชย์ เผชิญกับความท้าทายในภาคอากาศยานเพื่อการป้องกันประเทศและอวกาศ และเฮลิคอปเตอร์     การจ้างงานใหม่จะเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมและการดำเนินการตามแผนงานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Decarbonisation) ของแอร์บัส รวมถึงการเตรียมความพร้อมอนาคตของการบิน นายเธียรี่ บาริล (Thierry Baril) ประธานเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล และบริหารจัดการสถานที่ทำงานของแอร์บัส กล่าวว่าแอร์บัสจะเปิดรับพนักงานอีกครั้งในปี 2566 จำนวนกว่า 13,000 อัตรา เราขอเชิญชวนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถจากทั่วทุกมุมโลกมาร่วมกันสร้างความยั่งยืนด้านการบินและอวกาศให้เกิดขึ้นจริง และมาช่วยให้เราได้สร้างสิ่งที่ดีกว่า สร้างการยอมรับในความแตกต่างหลากหลายและการมีส่วนร่วมในองค์กรให้มากขึ้นสำหรับพนักงานของเราทุกคน ... Read more »

James cameron กล่าวชื่นชมหนัง RRR ผู้กำกับ S.S. Rajamouli สุดตื้นตัน ‘นี่ยิ่งกว่าการได้รับรางวัลเสียอีก’

RRR หนังอินเดียเรื่องดังที่สตรีมมิงบน Netflix มาตั้งแต่ปีที่แล้ว และกลายเป็นที่กล่าวขวัญกันมาก ทั้งในแง่ความบันเทิง และบรรดาฉากแอ็กชันสุดเวอร์วัง ใครที่ได้ดูแล้วต่างก็ชื่นชมวิสัยทัศน์ของผู้สร้างที่คิดฉากเหล่านี้ออกมาได้ แม้บ้านเราจะได้ดูกันผ่านทาง Netflix แต่ RRR ก็เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในอินเดีย และหลายประเทศในยุโรป หนังทำรายได้ไป 154 ล้านเหรียญ แค่เฉพาะในอินเดียก็กวาดไปแล้ว 130 ล้านเหรียญ หนังไม่ได้ประสบความสำเร็จแค่รายได้ แต่ยังกวาดรางวัลไปอีกมากมายหลายสิบรางวัล รวมถึงเวทีใหญ่อย่างออสการ์ ที่ RRR ได้เข้าชิงในสาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา RRR ก็ไปคว้ารางวัล ‘ภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยม’ ... Read more »

อึ้งทั้งบาง "คลอปป์" ชี้ "ลิเวอร์พูล" ยากลุ้นแชมป์ "เอฟเอ คัพ" หากต้องเตะสุดสัปดาห์

อึ้งทั้งบาง “คลอปป์” ชี้ “ลิเวอร์พูล” ยากลุ้นแชมป์ “เอฟเอ คัพ” หากต้องเตะสุดสัปดาห์ “ยกธงแล้ว?” กุนซือลิเวอร์พูล เผยเหตุผลที่ทำอึ้งไปตามๆ กัน หลังบอกว่าการป้องกันแชมป์เอฟเอ คัพ เป็นเรื่องยาก หากต้องเตะสุดสัปดาห์ วันที่ 27 มกราคม 2566 เยอร์เกน คลอปป์ ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูล อันดับ 9 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมเอฟเอ คัพ รอบ 4 ... Read more »

เม็กซิโกเผยแพร่องค์ความรู้ “แอกโซลอเติล” ซาลาแมนเดอร์ใกล้สูญพันธุ์

สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานจากกรุงเม็กซิโก ซิตี ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 27 ม.ค. ว่า ศูนย์แห่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับแอกโซลอเติล สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทะเลสาบเม็กซิโก กำลังเผชิญกับปัญหาจำนวนที่ลดลงในป่า เนื่องจากภัยคุกคามร้ายแรงต่อที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของมัน เป็นเวลาหลายทศวรรษที่นักวิจัยต่างประหลาดใจ กับวิธีที่แอกโซลอเติล สามารถสร้างแขนขาที่ถูกตัดออก และเนื้อเยื่อของร่างกายซึ่งเสียหาย แม้กระทั่งหัวใจและสมองของมัน นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร์ยังบันทึกความสามารถในการหายใจด้วยปอดและเหงือก เช่นเดียวกับการดูดซับออกซิเจนผ่านผิวหนัง ซึ่งทำให้แอกโซลอเติลเสี่ยงต่อน้ำเสียเป็นพิเศษ เม็กซิโกเผยแพร่องค์ความรู้ “แอกโซลอเติล” ซาลาแมนเดอร์ใกล้สูญพันธุ์ “พวกมันเป็นหนึ่งในสัตว์ไม่กี่ชนิดที่สามารถสร้างผิวหนัง, กล้ามเนื้อ, กระดูก, หลอดเลือด, เส้นประสาท, หัวใจ ... Read more »

พระพยอม เตือนพระ 4 รูป เตะลูกตะกร้อ ขาดสมณสัญญา อย่าให้ชาวบ้านติเตียน

ภาพประกอบข่าว พระพยอม เตือนพระ 4 รูป เตะลูกตะกร้อ ขาดสมณสัญญา อย่าให้ชาวบ้านติเตียน ภาพประกอบข่าว จากกรณีผู้ใช้ tiktok รายหนึ่งโพสต์คลิปพระสงฆ์ 4 รูป กำลังนำลูกตะกร้อมาเตะแทนลูกฟุตบอลอย่างสนุกสนานในลานวัดแห่งหนึ่ง มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ล่าสุด เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 27 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เพื่อสอบถามกรณีดังกล่าวกับ พระพยอม ... Read more »

ผีน้อยเกาหลีใต้ ป่วยสาหัส ต้องผ่าตัดสมองอีกรอบ ค่ารักษาพุ่ง 8 แสนบาท

ภาพประกอบข่าว ผีน้อยเกาหลีใต้ อาการป่วยยังวิกฤต รอผ่าตัดสมองอีกรอบ ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นกว่า 8 แสนบาท กระทรวงแรงงานเตรียมเปิดรับบริจาคช่วย เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2566 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากญาติและครอบครัวนายณรงค์ ฝั้นเฝือ อายุ 44 ปี ชาวบ้านแม่ถอด ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง ได้ลักลอบเข้าไปขายแรงงานเป็นผีน้อยในประเทศเกาหลีใต้ ยื่นหนังสือต่อนายอำเภอเถิน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง และแรงงานจังหวัดลำปาง เพื่อประสานขอความช่วยเหลือกลับประเทศไทย เนื่องจากป่วยเส้นเลือดในสมองแตกที่ประเทศเกาหลีใต้ ... Read more »

อาจมีคนย้าย "เทน ฮาก" แจงอนาคต 5 แข้ง "แมนยูฯ" ไม่ชัวร์อีก 3 รายบู๊เอฟเอ คัพ รอบ 4

อาจมีคนย้าย “เทน ฮาก” แจงอนาคต 5 แข้ง “แมนยูฯ” ไม่ชัวร์อีก 3 รายบู๊เอฟเอ คัพ รอบ 4 กุนซือแมนยูฯ แจงอนาคตของ 5 แข้ง ซึ่งมีคนที่อาจย้ายในเดือน ม.ค. เผยไม่ชัวร์อีก 3 รายพร้อมบู๊ เรดดิง เอฟเอ คัพ รอบ 4 หรือไม่ วันที่ 27 ... Read more »

สาวใหญ่สารภาพ ตร.น่าน ร่วมกับพวกรถ 4 คันชนตบทรัพย์ จ่อออกหมายจับอีก 4 คน

สาวใหญ่ที่ถูกจับหลังก่อเหตุขับรถชนตบทรัพย์ ก่อเหตุ 2 แห่งใน จ.น่าน ล่าสุด รับสารภาพกับผู้การน่าน ร่วมเพื่อนในขบวนการทั้งหมด 4 คันชนตบทรัพย์จริง ตอนนี้ หนีหมดแล้ว ตร.จ่อขอหมายจับอีก 4 ราย จากกรณี ชุดสืบสวนตำรวจภูธรเมืองน่าน ประสานตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ กรณี นางสาวน้อย (นามสมมติ) สาวใหญ่ขับรถชนตบทรัพย์ ก่อเหตุ 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเวียงสา และอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และมีผู้เสียหาย 2 ... Read more »

โจรเลือดโชก! ทิ้งหลักฐานบุกรร.อนุบาลตัดกระปุกออมสินนร. กวาดเกลี้ยง16ใบ

ตำรวจล่าจับโจร บุกโรงเรียนอนุบาลงัดประตูเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สิน คว้ากรรไกรตัดกระปุกออมสิน 16 ใบกวาดเอาเงินเด็กไป ทิ้งหลักฐานสังกะสีบาดเลือดเปื้อน เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 27 ม.ค.2566 ร.ต.อ.ทิฐินันท์ ศรีเชียงหวาง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี รับแจ้งคนร้ายเข้าไปลักขโมยเงินในกระปุกออมสินเด็กนักเรียนที่โรงเรียนอนุบาล เขตเทศบาลนครอุดรธานี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.ต.บรรจง พาโคตร สว.สส. และฝ่ายสืบสวน เมื่อไปถึบพบรอยงัดประตูด้านข้าง ส่วนภายในห้องเรียนพบกระปุกออมสิน 16 ใบ ถูกคนร้ายใช้กรรไกรงัดตัดเอาเงินเหรียญไปหมด บางกระปุกมีคราบเลือดติดอยู่ด้วยคาดคนร้ายถูกสังกะสีบาด เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน ... Read more »

อั๋น สงสัย ปมดาราสาวไต้หวัน แฉโดนรีด 2.7 หมื่น จริงหรือสร้างคอนเทนต์

ภาพประกอบข่าว อั๋น สงสัย ปมดาราสาวไต้หวัน แฉโดนรีด 2.7 หมื่น จริงหรือสร้างคอนเทนต์ แขก คำผกา ชี้ ต้องมองที่ภาพลักษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจไทย   ภาพประกอบข่าว วันที่ 27 ม.ค.2566 อั๋น ภูวนาท & แขก คำผกา มานั่งพูดคุยกันในประเด็น ฉาวไม่หยุด! ดาราสาวไต้หวัน แฉโดนรีดเงิน 2.7 หมื่น ตำรวจโต้ลั่นไม่ได้ไถ ในรายการ “ข่าวจบคนไม่จบ” ... Read more »

สื่อปูด คล็อปป์ ปัดดึงแข้งเก่าเสริมทัพ ลิเวอร์พูล ช่วงซัมเมอร์

มีรายงานจาก ดิแอตเลติก สื่อดังของอังกฤษที่ได้เปิดเผยว่า ลิเวอร์พูล เกือบได้ตัว ราฮีม สเตอร์ลิง อดีตกองหน้าของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ คู่ปรับสำคัญใน พรีเมียร์ลีก กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ก่อนที่ท้ายที่สุดเจ้าตัวจะย้ายไป เชลซี แซม ลี นักข่าวของ ดิแอตเลติก เปิดเผยว่าอดีตแข้ง เรือใบสีฟ้า รายนี้ต้องการที่จะย้ายกลับมายังถิ่น แอนฟิลด์ หลังจากที่เขาประกาศแยกทางกับต้นสังกัดหลังจบฤดูกาล ซึ่งเจ้าตัวช่วยทีมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดได้สำเร็จเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน อย่างไรก็ตามเป็น เยอร์เก้น คล็อปป์ ... Read more »

"หมอสุภัทร" ลั่นลุยฟ้อง ศาลปกครอง สธ.โยกย้ายไม่เป็นธรรม ยันไม่เกี่ยวเปิดข้อมูลวัคซีนโควิด

ภาพประกอบข่าว “หมอสุภัทร” ลั่นลุยฟ้อง ศาลปกครอง สธ.โยกย้ายไม่เป็นธรรม แต่จะฟ้องอย่างไรขอปรึกษาหารือก่อน ยันไม่เกี่ยวถูกภาคทัณฑ์กรณีกระจายวัคซีนโควิด รพ.สต. วันที่ 27 ม.ค.2566 นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา ที่ถูกคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2566 ให้สัมภาษณ์กรณีมีคำสั่งย้าย ว่า มองได้ชัดว่าไม่ปกติ ตนมีอีกภารกิจเป็นประธานชมรมแพทย์ชนบทตั้งแต่ปี 2563 วิพากษ์วิจารณ์การทำงาน นโยบายต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ... Read more »

คลายข้อสงสัย คนกรุงศรีอยุธยา “หน้าตา” เป็นอย่างไร?

มีคติโบราณบอกว่า “ไทยเล็ก เจ๊กดำ” คบไม่ได้ แสดงว่าคนไทยทั่วไปไม่ใช่คนตัวเล็ก แต่รูปร่างจะใหญ่ขนาดไหน ? ไม่มีเกณฑ์กำหนดแน่นอน หน้าตาของชาว พระนครศรีอยุธยา สมัยก่อนเป็นอย่างไร? หน้าตาของชาวพระนครศรีอยุธยา อธิบายยาก แต่มีข้อหน้าสังเกตว่าควรคล้ายพระพักตร์พระพุทธเจ้ารูปแบบ “อู่ทอง” คือหน้าเหลี่ยม ริมฝีปากหนา เป็นต้น  ประเด็นนี้มีข้อยืนยันอยู่ในบันทึกของลาลูแบร์บอกว่า “วงหน้าของชาวสยามทั้งชายและหญิง กระเดียดไปข้างรูปขนมเปียกปูน (หรือข้าวหลามตัด)  มากกว่าที่จะเป็นรูปไข่ ใบหน้ากว้าง ผายไปทางเหนือโหนกแก้ม แล้วทันใดก็ถึงหน้าผากอันแคบ รวมเข้าเป็นรูปมนเหมือนปลายคาง อนึ่งนัยน์ตาซึ่งหางตาค่อนข้างจะยกสูงขึ้นไปข้างบนนั้นเล็ก และไม่สู้แจ่มใสไวแววนัก และตาขาวซึ่งควรจะขาวนั้นก็ออกเหลือง ... Read more »

‘เอิ้ก ชาลิสา’ เดบิวต์สเตจ ส่งซิงเกิลแรก ‘เลือดกรุ๊ปบี’ ขึ้นโชว์บน ‘T-POP STAGE SHOW WEEK 4’

‘T-POP STAGE SHOW WEEK 4’ คัมแบ็กประเดิมต้นปีแบบสุดปัง ด้วยกองทัพศิลปิน อย่าง ไบร์ท วชิรวิชญ์ Ft. D Gerrard, STAMP และการขึ้น T-POP STAGE ครั้งแรกของ วิน เมธวิน, เอิ้กชาลิสา, Bodyslam และ ATK ‘เอิ้ก ชาลิสา’ เดบิวต์สเตจ ส่งซิงเกิลแรก ‘เลือดกรุ๊ปบี’ ขึ้นโชว์บน ... Read more »

"แคนาดา" ประกาศส่งรถถัง นักวิเคราะห์ชี้เปลี่ยนเกมได้

“แคนาดา” ประกาศส่งรถถัง นักวิเคราะห์ชี้เปลี่ยนเกมได้ หลังจากทั้งสหรัฐฯ และเยอรมนีประกาศมอบรถถังหลักของตนเองให้กับยูเครน หลังจากที่ใช้เวลาตัดสินใจเรื่องนี้อยู่นาน อย่างไรก็ดี การตัดสินใจดังกล่าว สร้างความไม่พอใจให้กับรัสเซียอย่างหนักและออกมาโต้ตอบว่า นาโตกำลังลงมาเผชิญหน้ากับรัสเซียโดยตรงในสงครามนี้ ขณะเดียวกัน ทางฝั่งรัสเซียก็ใช้ขีปนาวุธและโดรน โจมตีใส่หลายพื้นที่ของยูเครนอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นเมืองหลวงอย่างกรุงเคียฟ หรือโอเดสซา เมืองท่าสำคัญบนทะเลดำ ภาพความเสียหายส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในแคว้นเคียฟ หลังจากที่ทางการยูเครนรายงานว่ากองทัพใช้โดรนพลีชีพกว่า 30 ลำและขีปนาวุธอีกไม่ต่ำกว่า 30 ลูก โจมตีใส่หลายพื้นที่ของยูเครน โดยเป้าหมายของการโจมตีในครั้งนี้ ยังคงเป็นโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่สำคัญและย่านที่พักอาศัยของประชาชน อย่างไรก็ดี กองทัพอากาศของยูเครนรายงานว่า สามารถยิงสกัดขีปนาวุธและโดรนได้มากกว่าร้อยละ ... Read more »

"สมศักดิ์" จับเข่าคุย "อัจฉริยะ" หลังเปิดโปงดีเอสไอทุจริตอื้อ เปิดทางให้ร่วมตรวจสอบ

“สมศักดิ์” จับเข่าคุย “อัจฉริยะ” หลังเปิดโปงดีเอสไอทุจริตอื้อ เปิดทางให้ร่วมตรวจสอบ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ตนได้มีโอกาสพูดคุยกับ นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ถึงกรณีการร้องเรียนว่า มีเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ และกระทรวงยุติธรรม เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการรับเงินผู้ทำผิดกฎหมายคดียาเสพติด และพนันออนไลน์ ซึ่งการพูดคุยเป็นไปอย่างเรียบง่าย ตนได้รับฟังการทำงานของนายอัจฉริยะ ทำให้เข้าใจและเห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาต่างๆ โดยตนได้ยืนยันไปว่า ยินดีที่จะรับฟังข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าเรื่องยาเสพติด หรือ ปัญหาที่เกิดขึ้นของดีเอสไอ พร้อมยินดีที่จะให้นายอัจฉริยะ เข้ามาร่วมตรวจสอบ แต่หากนายอัจฉริยะ ไม่สะดวกหรือไม่สบายใจ ... Read more »
Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự