Φορολογικές δηλώσεις: Τι προβλέπεται για τα ζευγάρια που κάνουν χωριστή υποβολή

φορολογικές δηλώσεις: τι προβλέπεται για τα ζευγάρια που κάνουν χωριστή υποβολή

Φορολογικές δηλώσεις: Τι προβλέπεται για τα ζευγάρια που κάνουν χωριστή υποβολή

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, μπορούν να καταθέσουν αίτηση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τα ζευγάρια που επιθυμούν χωριστές φορολογικές δηλώσεις για το έτος χρήσης 2022.

Σύμφωνα με διευκρινήσεις της εφορίας, τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης μπορούν αν επιθυμούν να υποβάλλουν κοινή δήλωση, αρκεί να το έχουν δηλώσει στο Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης στη Δ.Ο.Υ. τους, όπου και ορίζουν τον υπόχρεο υποβολής της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

Πιο αναλυτικά, τα «ζευγάρια» μπορούν να καταθέσουν:

  • κοινή δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος με τον/τη σύζυγό τους. Σε αυτή την περίπτωση υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης είναι ο σύζυγος.
  • χωριστή Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος, εφόσον έχει δηλωθεί μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2020 μέσω της ειδικής εφαρμογής: Γνωστοποίηση χωριστής δήλωσης στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε.

Σημειώνεται πως όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ξανά αίτηση χωριστής δήλωσης και φέτος, ακόμα και αν υπέβαλαν αντίστοιχη αίτηση το 2022. Αν κανείς από τους συζύγους δεν γνωστοποιήσει την επιλογή υποβολής χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, οι σύζυγοι θα υποβάλουν φέτος κοινή φορολογική δήλωση.

Είκοσι ερωτήσεις και απαντήσεις για τις φορολογικές δηλώσεις συζύγων / ζευγαριών / διαζευγμένων:

1. Πώς μπορώ να γνωστοποιήσω την επιλογή μου να υποβάλω χωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος;

Η γνωστοποίηση γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (κλικ εδώ), είτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης, είτε με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του ειδικά για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένου λογιστή – φοροτεχνικού.

2. Αν κανείς από τους συζύγους δεν γνωστοποιήσει την επιλογή υποβολής χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022, τι θα συμβεί;

Στην περίπτωση αυτή οι σύζυγοι θα υποβάλουν κοινή δήλωση για το φορολογικό έτος 2021.

3. Στις περιπτώσεις κοινής δήλωσης Φ.Ε. συζύγων, θα γίνεται συμψηφισμός φόρου μεταξύ συζύγων και βεβαίωση στο όνομα του συζύγου;

Όχι, θα γίνεται χωριστή βεβαίωση φόρου και δεν θα γίνεται συμψηφισμός χρεωστικού και πιστωτικού ποσού μεταξύ των συζύγων.

4. Επηρεάζεται η χορήγηση επιδομάτων στις χωριστές δηλώσεις συζύγων;

Όχι, δεν επηρεάζεται η χορήγηση των επιδομάτων από την υποβολή χωριστών δηλώσεων Φ.Ε. από τους συζύγους.

5. Είναι απαραίτητο να υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. συζύγων που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία;

Όχι, δεν είναι απαραίτητη η υποβολή χωριστών δηλώσεων Φ.Ε., διότι προβλέπεται ήδη χωριστή φορολογική αντιμετώπιση στις κοινές δηλώσεις συζύγων που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία.

6. Πώς δηλώνεται στο Ε1 η κύρια κατοικία στις περιπτώσεις χωριστών δηλώσεων;

Η κύρια κατοικία δηλώνεται στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1 στους αντίστοιχους κωδικούς κύριας κατοικίας. Ο κάθε σύζυγος συμπληρώνει το ποσοστό ιδιοκτησίας του σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, το ποσοστό του ως μισθωτής σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας και το ποσοστό της δωρεάν παραχώρησης, αντίστοιχα.

7. Στις περιπτώσεις χωριστών δηλώσεων Φ.Ε. πώς δηλώνεται στο Ε1 η κύρια κατοικία όταν ένας εκ των δύο συζύγων δεν διαθέτει καθόλου ποσοστό συνιδιοκτησίας ή χρήσης;

Ο σύζυγος που δεν διαθέτει καθόλου ποσοστό συνιδιοκτησίας ή χρήσης, συμπληρώνει στον πίνακα 6 την ένδειξη «συνοίκηση με σύζυγο». Ο άλλος σύζυγος δεν συμπληρώνει καμία ένδειξη.

8. Πώς αναγράφονται τα τέκνα ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε.;

Τα τέκνα που προέρχονται από κοινό γάμο καθώς και τα αναγνωρισμένα τέκνα δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη και από τους δύο συζύγους.

9. Ποιος δηλώνει το εισόδημα ανήλικου τέκνου που προέρχεται από τον κοινό γάμο στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. όταν αυτό δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Ε.;

Το εισόδημα του ανηλίκου τέκνου που δεν φορολογείται στο όνομα του τέκνου, προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα και δηλώνεται μόνο από αυτόν τον γονέα.

10. Ποιος βαρύνεται με τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. συζύγων;

Στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. συζύγων δεν υφίσταται η έννοια του οικογενειακού εισοδήματος για την κάλυψη των επιμέρους τεκμηρίων καθενός εκ των συζύγων, καθώς τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης βαρύνουν τον κάθε σύζυγο ατομικά. Όσον αφορά τη δυνατότητα κάλυψης τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει επίκληση εισοδημάτων από τη χωριστή δήλωση του άλλου συζύγου.

11. Στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς υπολειπόμενου ποσού αποδείξεων από τον ένα σύζυγο στον άλλο;

Όχι, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

12. Ποια είναι η προθεσμία γνωστοποίησης της επιλογής για χωριστή δήλωση Φ.Ε. συζύγων;

Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 28η Φεβρουαρίου κάθε έτους.

13. Μετά τις 28 Φεβρουαρίου η επιλογή για χωριστή δήλωση Φ.Ε. μπορεί να ανακληθεί;

Όχι, δεν ανακαλείται για το έτος στο οποίο αφορά.

14. Ποιος από τους δύο συζύγους μπορεί να γνωστοποιήσει την επιλογή για χωριστή δήλωση Φ.Ε.;

Οποιοσδήποτε από τους δύο συζύγους ή και οι δύο.

15. Πρέπει η γνωστοποίηση της επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης Φ.Ε. να γίνεται κάθε έτος μέχρι την 28η Φεβρουαρίου;

Ναι, θα πρέπει να επικαιροποιείται κάθε έτος από τουλάχιστον έναν εκ των δύο συζύγων μέχρι την προθεσμία αυτή, διαφορετικά θα υποβάλλεται κοινή δήλωση.

16. Πρόκειται να τελέσω γάμο τον Μάρτιο του 2022 (μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης). Μπορώ να υποβάλω χωριστή δήλωση Φ.Ε. για το φορολογικό έτος 2021;

Ναι. Ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις η εφαρμογή θα μείνει ανοιχτή ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

17. Πρόκειται να τελέσω γάμο τον Φεβρουάριο 2022 και θα δηλώσω τον γάμο στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2022. Μπορώ να υποβάλω χωριστή δήλωση Φ.Ε. για το φορολογικό έτος 2021;

Ναι. Ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις η εφαρμογή θα μείνει ανοιχτή ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

18. Πόσες φορές μπορώ να αλλάξω την επιλογή δήλωσης χωριστών δηλώσεων Φ.Ε. στην περίπτωση που τελέσω γάμο μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2022;

Η δήλωση γίνεται άπαξ ανά έτος.

19. Εισέρχονται στην εφαρμογή των χωριστών δηλώσεων Φ.Ε. τα μέρη συμφώνου συμβίωσης;

Όχι, δεν εισέρχονται στην εφαρμογή των χωριστών δηλώσεων καθόσον εκ του νόμου τους έχει δοθεί εξαρχής η δυνατότητα για υποβολή κοινών ή χωριστών δηλώσεων.

20. Πρέπει και οι δύο σύζυγοι να διαθέτουν δικούς τους κωδικούς πρόσβασης προκειμένου να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις Φ.Ε.;

Ναι, η σύζυγος που δεν έχει μέχρι τώρα κωδικούς πρόσβασης, οφείλει να αποκτήσει προκειμένου και αυτή να μπορέσει να υποβάλει τη δική της δήλωση.

News Related

OTHER NEWS

Stoiximan Super League: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στην Τρίπολη

Στιγμιότυπο από την αναμέτρηση του Αστέρα με τον Παναθηναϊκό Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στην Τρίπολη από τον Αστέρα με 1-0, με τον Μπαρτόλο να είναι ο χρυσός σκόρερ των Αρκάδων στο ... Read more »

Μητσοτάκης: Υπέγραψε στρατηγική συνεργασία Ελλάδας - Ιαπωνίας

Μητσοτάκης: Υπέγραψε στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Ιαπωνίας «Οι χώρες μας αναβαθμίζουν σημαντικά τις στρατηγικές σχέσεις τους», δήλωσε  ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση του  με τον Ιάπωνα ομόλογό του στο Τόκιο ... Read more »

Αντετοκούνμπο: Ποτέ δεν έκλεψα τίποτα από κανέναν, θα μπορούσα να αποσυρθώ τώρα

Αντετοκούνμπο: Ποτέ δεν έκλεψα τίποτα από κανέναν, θα μπορούσα να αποσυρθώ τώρα Συνέντευξη στο αθλητικό ηλεκτρονικό περιοδικό «Athletic», έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπου μίλησε για όλους και για όλα. O ... Read more »

Ο ισπανικός πληθωρισμός τρόμαξε τις ευρωαγορές

Ο ισπανικός πληθωρισμός τρόμαξε τις ευρωαγορές Η υψηλότερη των εκτιμήσεων μέτρηση του πληθωρισμού στην Ισπανία έδειξε να φέρνει αμφιβολίες στους επενδυτές στην Ευρώπη, με τους δείκτες να ολοκληρώνουν πτωτικά την πρώτη ... Read more »

Αν ακούς δυνατά μουσική σου παίρνουν το… αυτοκίνητο

Αν ακούς δυνατά μουσική σου παίρνουν το… αυτοκίνητο Αν σου αρέσει να ακούς δυνατά μουσική στο αυτοκίνητό σου καλύτερα να μην περάσεις ποτέ από το New Jersey. Πολλές φορές έχουμε ... Read more »

Ανακοινώσεις Α.Τσίπρα αύριο στο Ζαππειο

Ανακοινώσεις Α.Τσίπρα αύριο στο Ζαππειο Προ ολίγου ανακοινώθηκε από την Κουμουνδούρου πως ο Αλέξης Τσίπρας αύριο θα προβεί σε δηλώσεις από το Ζάππειο Μέγαρο “για τον σχεδιασμό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ... Read more »

Μαζικές τοποθετήσεις σε προθεσμιακά συμβόλαια πετρελαίου – Τί σημαίνει αυτό

Μαζικές τοποθετήσεις σε προθεσμιακά συμβόλαια πετρελαίου – Τί σημαίνει αυτό Επενδυτές με μεγάλα χαρτοφυλάκια εισήλθαν μαζικά στην αγορά προθεσμιακών συμβολαίων και οψιόν πετρελαίου με τον ταχύτερο ρυθμό από τα τέλη ... Read more »

Πτώση F-4: Εντοπίστηκε νεκρός ο ένας πιλότος

Phantom, φωτογραφία αρχείου Νεκρός ανασύρθηκε ένας από τους δύο πιλότους μετά την πτώση του μοιραίου F4 στον κυπαρισσιακό κόλπο το πρωί της Δευτέρας (30/01). Την πληροφορία μετέδωσε το Patrisnews.gr, το ... Read more »

Αύξηση των πωλήσεων στην Ευρώπη σημείωσε το 2022 η Hyundai

Αύξηση των πωλήσεων στην Ευρώπη σημείωσε το 2022 η Hyundai Σε μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από αβεβαιότητα, η Hyundai βελτίωσε τη θέση της σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η εταιρεία κατάφερε ... Read more »

Παπαγγελόπουλος: Έντιμοι άνθρωποι από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με ενημέρωσαν ότι ετοιμάζεται αθλιότητα σε βάρος μου

Παπαγγελόπουλος: Έντιμοι άνθρωποι από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με ενημέρωσαν ότι ετοιμάζεται αθλιότητα σε βάρος μου Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, που δικάζεται στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών ... Read more »

Αποκάλυψη Mega για ναρκωτικά στην παρέα του υιού Θεοδωρικάκου

Φωτογραφία ντοκουμέντο με ναρκωτικά που εντοπίστηκαν από αστυνομικό έλεγχο στην παρέα του υιού του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τακη Θεοδωρικάκου, το 2021, στο Μαρούσι, αποκάλυψε ο δημοσιογράφος του Mega, Βασίλης ... Read more »

Νίκος Ξανθόπουλος: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της εγγονής του λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του

Λίγες ημέρες έχουν περάσει από τον θάνατο του Νίκου Ξανθόπουλου και η εγγονή του, η Ελένη Ξανθοπούλου, ένα από τα τέσσερα εγγόνια του ράγισε καρδιές με την ανάρτησή της. Το ... Read more »

Νέο πρόγραμμα πρόληψης για τα καρδιαγγειακά – Δωρεάν εξετάσεις για 5,5 εκατ. πολίτες

Νέο πρόγραμμα πρόληψης για τα καρδιαγγειακά – Δωρεάν εξετάσεις για 5,5 εκατ. πολίτες Ξεκινά άμεσα στη χώρα μας, το πρόγραμμα πρόληψης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, μέσω του οποίου θα μπορούν ... Read more »

Τα νέα της πιάτσας, 368…

Τα νέα της πιάτσας, 368… Διακρίσεις, οχήματα πόλης, νέα μοντέλα και εκδηλώσεις περιλαμβάνει το… μενού της πιάτσας αυτή την εβδομάδα. Ειδήσεις, νέα και παρασκήνιο που διαβάζετε μόνο στο Newsauto. Φίλες ... Read more »

Καβάλα: Δίωξη σε νηπιαγωγό που κατηγορείται για ασέλγεια σε τέσσερα παιδιά

Καβάλα: Δίωξη σε νηπιαγωγό που κατηγορείται για ασέλγεια σε τέσσερα παιδιά Ποινική δίωξη για ασέλγεια ασκήθηκε σε 37χρονη νηπιαγωγό από την Καβάλα, η οποία αντιμετωπίζει συνολικά 4 μηνύσεις σε βάρος ... Read more »

Ανδραβίδα - Πατέρας 29χρονου υποσμηναγού: «Δήλωσε πρώτη την Ικάρων και καταστραφήκαμε όλοι»

Η πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom F-4 ανοικτά της Ανδραβίδας ενώ εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση, βύθισε στο πένθος την ελληνική Πολεμική Αεροπορία καθώς νωρίτερα εντοπίστηκε νεκρός ο 29χρονος υποσμηναγός Μάριος – ... Read more »

Eurovision 2023: Ο 16χρονος Victor Vernicos θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό

Ο Βίκτωρας Βερνίκος ή Victor Vernicos, όπως είναι το καλλιτεχνικό του όνομα, θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη φετινή Eurovision, που θα διεξαχθεί τον Μάιο στο Λίβερπουλ. Στην επιλογή αυτή ... Read more »

Ρωσία: Εταιρεία προσφέρει αμοιβή στους στρατιώτες που θα καταστρέψουν τα πρώτα δυτικά άρματα μάχης στην Ουκρανία

Ρωσία: Εταιρεία προσφέρει αμοιβή στους στρατιώτες που θα καταστρέψουν τα πρώτα δυτικά άρματα μάχης στην Ουκρανία Μια εταιρεία στην Ρωσία,  δεσμεύτηκε να προσφέρει 66.000 ευρώ, μετρητά, στους πρώτους στρατιώτες που ... Read more »

Πράσινο φως για την τηλεργασία στο Δημόσιο

Πράσινο φως για την τηλεργασία στο Δημόσιο Του Δημήτρη Κατσαγάνη Ανοίγει ο δρόμος για την εφαρμογή του νέου καθεστώτος τηλεργασίας στο Δημόσιο μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ ... Read more »

Θεσσαλονίκη: Πιάστηκαν στα χέρια και του «κάρφωσε» αιχμηρό αντικείμενο

astynomia-peripoliko Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thestival , δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια τη στιγμή που βρίσκονταν ... Read more »

Πτώση Φάντομ: Συνεχίζονται και το βράδυ οι έρευνες για τον εντοπισμό του κυβερνήτη

Η επιχείρηση έρευνας – διάσωσης για τον εντοπισμό του αγνοούμενο κυβερνήτη του Φάντομ, το οποίο κατέπεσε σε θαλάσσια περιοχή νοτίως του αεροδρομίου της Ανδραβίδας, θα συνεχιστεί και κατά τις βραδινές ... Read more »

Ζέρβας: Οδός στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης θα μετονομαστεί σε «Λεωφόρο Εβραίων Μαρτύρων»

5700518 Τα επόμενα βήματα για τη μετονομασία κεντρικής οδού της Θεσσαλονίκης σε «Λεωφόρο Εβραίων Μαρτύρων» ανέλυσε ο δήμαρχος, Κωνσταντίνος Ζέρβας, στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, την πρώτη που ... Read more »

Ομιλος ΟΤΕ: Συμμετέχει σε κοινοπραξία που ανέλαβε μεγάλο ευρωπαϊκό έργο τεχνολογίας

Ομιλος ΟΤΕ: Συμμετέχει σε κοινοπραξία που ανέλαβε μεγάλο ευρωπαϊκό έργο τεχνολογίας Μεγάλο έργο τεχνολογίας για τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς eu-LISA και Frontex ανέλαβε διεθνής ένωση εταιρειών, στην οποία συμμετέχει ο Όμιλος ... Read more »

Ψευδείς ειδήσεις στον αρχαίο κόσμο

Ψευδείς ειδήσεις στον αρχαίο κόσμο Ο όρος fake news είναι ένας νεολογισμός που ακούγεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Eγινε η λέξη της χρονιάς το 2017 σύμφωνα με το ... Read more »

Ανδραβίδα: Οι πρώτες φωτογραφίες από το F-4 που συνετρίβη

Στη δημοσιότητα ήρθαν οι πρώτες εικόνες από τα συντρίμμια του F-4 της Πολεμικής Αεροπορίας που κατέπεσε λίγο πριν τις 10:30 το πρωί της Δευτέρας (30/1) στον θαλάσσιο χώρο νότια του ... Read more »

Samsung Galaxy S21 ή Samsung Galaxy S22; Μάθετε αν αξίζει να κάνετε την αναβάθμιση

Το Samsung Galaxy S22 είναι ένα από τα καλύτερα Android smartphone για όποιον θέλει έναν συνδυασμό εξαιρετικών καμερών και κορυφαίων επιδόσεων σε ένα οικονομικό πακέτο. Αλλά πώς διαφέρει από τον ... Read more »

Ίμια: Τι θα συνέβαινε αν η κρίση ξεσπούσε σήμερα

Ίμια: Τι θα συνέβαινε αν η κρίση ξεσπούσε σήμερα Πολλά έχουν αλλάξει από το 1996 όταν η κρίση των Ιμίων, η πρώτη μεγάλη κρίση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία ... Read more »

Κρήτη: Σε κρίσιμη κατάσταση παιδί 2,5 ετών που κατάπιε αποφρακτικό υγρό

Κρήτη: Σε κρίσιμη κατάσταση παιδί 2,5 ετών που κατάπιε αποφρακτικό υγρό Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ένα αγοράκι 2,5 ετών, που μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί στο Νοσοκομείο Χανιων, έχοντας καταπιεί αποφρακτικό υγρό. ... Read more »

Αιματηρό επεισόδιο σε κουρείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Αιματηρό επεισόδιο σε κουρείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε σε κουρείο μεταξύ δύο αλλοδαπών λίγο πριν τις οκτώ το βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία ... Read more »

Η Toyota, πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως το 2022

Η Toyota, πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως το 2022 Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο ιαπωνικός όμιλος Toyota παρέμεινε το 2022 στην πρώτη θέση παγκοσμίως στις πωλήσεις οχημάτων, διαθέτοντας στην αγορά σχεδόν 10,5 εκατομμύρια  αυτοκίνητα ... Read more »

Κροατία: Η Κριμαία δεν θα γίνει ποτέ ξανά μέρος της Ουκρανίας, δηλώνει ο πρόεδρος Μιλάνοβιτς

Κροατία: Η Κριμαία δεν θα γίνει ποτέ ξανά μέρος της Ουκρανίας, δηλώνει ο πρόεδρος Μιλάνοβιτς Κροατία: Η Κριμαία δεν θα γίνει ποτέ ξανά μέρος της Ουκρανίας, δηλώνει ο πρόεδρος Μιλάνοβιτς ... Read more »

Ελαιόλαδο: Επιτακτική ανάγκη η λειτουργία Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Ελαιοκομίας

Μια ρηξικέλευθη πρόταση για τη δημιουργία Ανωτάτου Επιστημονικού Ιδρύματος Ελαιοκομίας «έσπειρε» σε εκδήλωση του Επιμελητηρίου Λακωνίας ο πολυβραβευμένος ελαιοπαραγωγός Γιώργος Σακελλαρόπουλος. Το Επιμελητήριο τίμησε τον κ. Σακελλαρόπουλο στο πλαίσιο των ... Read more »

H ONEX Shipyards & Technologies αποχωρεί από τον ΣΕΚΠΥ - Ιδρύεται Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων

H ONEX Shipyards & Technologies αποχωρεί από τον ΣΕΚΠΥ – Ιδρύεται Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων Στην ίδρυση της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, προχωράει ο όμιλος ONEX Shipyards & Technologies ενώ όπως σημειώνει ... Read more »

Εύβοια: Προσποιούνται τις δημοτικές Αρχές της Χαλκίδας για να αποσπάσουν χρήματα

diadiktiaki_apati_ Αναστάτωση έχει προκληθεί στη Χαλκίδα από νέο περιστατικό απάτης με επιτήδειους να εμπλέκουν τον Δήμο. Ειδικότερα, απατεώνες επικοινωνούν με πολίτες προσποιούμενοι αντιδήμαρχο του Δήμου με σκοπό να τους εξαπατήσουν ... Read more »

Η Priscilla Presley προσβάλλει τη διαθήκη της κόρης της, Lisa Marie Presley

Η Priscilla Presley προσβάλλει τη διαθήκη της κόρης της, Lisa Marie Presley Η μητέρα της τραγουδίστριας που έφυγε αιφνίδια από τη ζωή αμφισβητεί την αυθεντικότητα και την εγκυρότητα της διαθήκης που ... Read more »

Ήρθαν, είδαν, έφυγαν: Οι ξένες αλυσίδες που δεν τα κατάφεραν στην Ελλάδα

Ηρθαν, είδαν και απήλθαν. Ο λόγος για πολυεθνικές αλυσίδες λιανεμπορίου και εστίασης οι οποίες ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους στην ελληνική αγορά, συχνά μετά βαΐων και κλάδων, και τελικώς αποχώρησαν από ... Read more »

Η Τουρκία επιτίθεται στον ΟΗΕ και ζητά διεθνή αναγνώριση των κατεχομένων

Η Τουρκία επιτίθεται στον ΟΗΕ και ζητά διεθνή αναγνώριση των κατεχομένων Διεθνή αναγνώριση των κατεχομένων από τον ΟΗΕ και τη διεθνή κοινότητα ζητά με ανακοίνωσή του, μεταξύ άλλων, το υπουργείο ... Read more »

Βίντεο: Ταξίδι από την Τύμφη ως τα Τζουμέρκα με «δορυφορική πτήση» στη χιονισμένη Πίνδο

πινδος6381 Ο κόσμος από ψηλά σε ένα «μαγικό»  βίντεο του  meteo.gr  που  απαθανατίζει τα χιονισμένα βουνά της Πίνδου μέχρι τα Τζουμέρκα, σε δορυφορικές εικόνες υψηλής ευκρίνειας. Στο βίντεο  που έδωσε στη δημοσιότητα το meteo.gr του ... Read more »

Μεταφορές Ρωσικού αργού, «μπροστά στην πόρτα της ΕΕ»

Μεταφορές Ρωσικού αργού, «μπροστά στην πόρτα της ΕΕ» Οι δυτικές κυρώσεις καθιστούν  επικίνδυνη και ακριβή τη μεταφορά του αργού πετρελαίου του Κρεμλίνου στην Ασία.  Ωστόσο η ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί ... Read more »

F1: Λευκός καπνός!

F1: Λευκός καπνός! Ένα θέαμα το οποίο κανένας φίλαθλος δεν θέλει να δει σε αυτοκίνητο της ομάδας υποστηρίζει. Ποιες είναι, όμως, οι κυριότερες αιτίες για τις οποίες οι σύγχρονες PU ... Read more »
Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự