Αυτοκίνητα από 300 ευρώ: Μέχρι σήμερα ανοιχτή η αποθήκη - Η λίστα με όλα τα οχήματα και τις τιμές

αυτοκίνητα από 300 ευρώ: μέχρι σήμερα ανοιχτή η αποθήκη - η λίστα με όλα τα οχήματα και τις τιμές

Αυτοκίνητα από 300 ευρώ: Μέχρι σήμερα ανοιχτή η αποθήκη – Η λίστα με όλα τα οχήματα και τις τιμές

Δημοπρασίες: Στην Πάτρα θα πραγματοποιηθεί η επόμενη δημοπρασία οχημάτων από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού – ΔΔΔΥ (πρώην ΟΔΔΥ) – Δείτε αναλυτικά τη λίστα, στη gallery του newsbomb.gr και επιλέξτε τι σας συμφέρει.

Τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ, θα διενεργηθεί, στο κτήριο Λιμένα Γούναρη 1 στην Πάτρα προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, για να εκποιηθούν τα παρακάτω, το καθένα χωριστά επιβατικά, φορτηγά για κυκλοφορία ή σε ομαδική εκποίηση για Ο.Τ.Κ.Ζ. και διάλυση, κοινοτικά και μη κοινοτικά με τιμή εκκίνησης αυτή που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Διακήρυξης.

ΔΕΙΤΕ ΣΤΗ GALLERY TOY NEWSBOMB.GR ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

αυτοκίνητα από 300 ευρώ: μέχρι σήμερα ανοιχτή η αποθήκη - η λίστα με όλα τα οχήματα και τις τιμές

Ωράριο επίσκεψης

Η επίσκεψη των οχημάτων επιτρέπεται έως και σήμερα Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου από τις 08:30 έως τις 13:30.

Για περισσότερα πληροφορίες:

 • τηλ. 2610317462 Τελωνείο Πατρών
 • τηλ. 2693022628 Αποθήκη Τελωνείου στην Κ. Αχαΐά.

Δεν επιτρέπεται το επισκεπτήριο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της δημοπρασίας, παρά μόνο μετά το πέρας αυτής για 30 λεπτά παρουσία του προσωπικού της υπηρεσίας, σε όσους εκ των ανακηρυχθέντων πλειοδοτών το επιθυμούν.

Για το δημοπρατούμενο Όχημα που ευρίσκεται σε Αποθήκες Τρίτων (εκτός Δ.Δ.Δ.Υ) η επίσκεψη θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους υπεύθυνους της διακατέχουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη στοιχεία.

Όλα τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ( Β ́ 3420/2016).

Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στις δημοπρασίες υποδηλώνει την αποδοχή των όρων πώλησης χωρίς καμία επιφύλαξη και οι οποίοι είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο www.aade.gr (ΜΕΝΟΥ>Δημοπρασίες ΔΔΔΥ).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στις δημοπρασίες επιβατικών προς κυκλοφορία είναι 300 ευρώ. Εφίσταται η προσοχή στους συμμετέχοντες για την έγκαιρη προσέλευση για την καταβολή της εγγύησης.
 2. Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογών Φ.Π.Α 24%.
 3. Με την ολοκλήρωση της πλειοδοσίας κάθε οχήματος, καλείται ο τελευταίος πλειοδότης να υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη και να καταβάλει προκαταβολή υπολογιζόμενη σε ποσοστό 20% της τιμής πλειοδοσίας.
 4. Η πληρωμή της προκαταβολής του 20% καταβάλλεται με τραπεζική επιταγή, ή με τη χρήση κάρτας.
 5. Τα φυσικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες πώλησης οχημάτων προς Κυκλοφορία μόνο αυτοπροσώπως. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο εφόσον αυτός είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος μέχρι και του δεύτερου βαθμού, προσκομίζοντας Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη από Δημόσια Αρχή.
 6. Τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με πληρεξούσιο οριζόμενο από συμβολαιογράφο.
 7. Η Δημοπρασία διενεργείται με τη συμμετοχή όσων ενδιαφερομένων έχουν καταβάλλει την Εγγύηση Συμμετοχής.
 8. Τα προς εκποίηση στο συνημμένο πίνακα τροχοφόρα οχήματα είναι μεταχειρισμένα, με ζημιές, φθορές και ελλείψεις και χρειάζονται επισκευές πριν κυκλοφορήσουν.
 9. Η εξέταση μπορεί να γίνει από τους ενδιαφερόμενους με την βοήθεια και τεχνικού συμβούλου της επιλογής τους και συμπεριλαμβάνει ότι κριθεί αναγκαίο, χωρίς όμως την χρήση εργαλείων ή άλλων μηχανικών μέσων και χωρίς να τεθεί σε κίνηση το όχημα, προκειμένου να προσδιορίσουν το ύψος των ζημιών ώστε να διαμορφώσουν ανάλογα και τις προσφορές τους.
 10. Βάσει των όρων πώλησης, ακυρώσεις αγοραπωλησιών δεν γίνονται δεκτές.
 11. Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποχρεούνται να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής κ.λ.π.) και να δηλώνουν στην επιτροπή τον ΑΥΜ , την αρμόδια ΔΟΤ και την ιδιότητά τους. Ο εμπορικός τύπος του αυτοκινήτου καθώς και το έτος κατασκευής, προσδιορίζονται από τις εξωτερικές ενδείξεις αυτού και έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα.
 12. Η Υπηρεσία μας για τα στοιχεία αυτά όπως και τα κρυμμένα ελαττώματα ουδεμία ευθύνη φέρει.
 13. Τα οχήματα πωλούνται στην κατάσταση που βρίσκονται κατά την ημέρα της δημοπρασίας και οι αρμόδιες Υπηρεσίες Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν φανερά ή κρυμμένα ελαττώματα, αφού ο αγοραστής είχε την ευχέρεια να εξετάσει τα δημοπρατούμενα οχήματα πριν την διεξαγωγή της δημοπρασίας μόνος ή με τεχνικό της επιλογής του.
 14. Οι προσφορές για να γίνουν δεκτές, πρέπει να διαφέρουν από την τιμή εκκίνησης και η μία από την άλλη τουλάχιστον κατά 50€ για τα προς Κυκλοφορία Οχήματα.
 15. Η επιτροπή, κατά το χρόνο δημοπράτησης, μπορεί κατά την κρίση της να αναπροσαρμόσει σε οποιοδήποτε στάδιο το εύρος της προσφοράς.
 16. Ο διακανονισμός του υπολοίπου 80% της τιμής πλειοδοσίας, γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας ( εφάπαξ ή με δόσεις).
 17. Δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις παρατάσεων διακανονισμού.
 18. Η παραλαβή των Πωληθέντων Οχημάτων γίνεται αποκλειστικά με μεταφορικά μέσα των αγοραστών.
 19. Υπενθυμίζεται ότι για λόγους Ασφαλείας τα Οχήματα που παραδίδονται ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να τεθούν σε κίνηση εντός του χώρου Αποθηκών.
News Related

OTHER NEWS

Συνετριβη το σκάφος DART της NASA σε αστεροειδή

Συνετριβη το σκάφος DART της NASA σε αστεροειδή Η ανθρωπότητα για πρώτη φορά θα επιχειρήσει να βγάλει από την τροχιά του έναν διαστημικό βράχο. Αν οι δεινόσαυροι το είχαν σκεφτεί, ... Read more »

Welt: Καζακστάν-Ο νέος ενεργειακός εταίρος της Γερμανίας, αν η Μόσχα και το Πεκίνο το επιτρέψουν

Η πρώην σοβιετική δημοκρατία του Καζακστάν χρησιμοποίησε τον πόλεμο του Πούτιν για να επανεφεύρει τον εαυτό της, σχολιάζει η Welt. Διαφημίζει περισσότερη δημοκρατία και την προμήθεια σημαντικών πρώτων υλών στη ... Read more »

H αποκάλυψη του Νίκου Πολυδερόπουλου: «Χρεοκόπησα. Με κυνηγούσαν οι αγωγές και οι δικηγόροι»

H αποκάλυψη του Νίκου Πολυδερόπουλου: «Χρεοκόπησα. Με κυνηγούσαν οι αγωγές και οι δικηγόροι» Ο Νίκος Πολυδερόπουλος σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη, μίλησε για τις δύσκολες περιόδους της ζωής του κατά το ... Read more »

To Instagram θα μπλοκάρει την αποστολή μηνυμάτων με γυμνές φωτογραφίες

To Instagram θα μπλοκάρει την αποστολή μηνυμάτων με γυμνές φωτογραφίες Ονομάζεται Cyberflashing και αποτελεί μια από τις μάστιγες του Διαδικτύου και ειδικότερα των social media. Ο όρος αφορά την αποστολή ... Read more »

H Hyundai θα παρουσιάσει supercar;

H Hyundai θα παρουσιάσει supercar; Εδώ και καιρό κυκλοφορούν οι φήμες για ένα supercar από την Hyundai με τον κινητήρα στο κέντρο και απίστευτες επιδόσεις. Σε τι στάδιο βρίσκεται το ... Read more »

Feather trend: Πώς να φορέσετε τη νέα τάση με τα φτερά χωρίς να δείχνει υπερβολική

Feather trend Feather trend, φτερά και πούπουλα παντού! Φέτος, διανύουμε την πιο glam χρονιά της δεκαετίας με τις υπερβολικές τάσεις να παίρνουν τη σκυτάλη και να εκθρονίζουν τα πιο casual ... Read more »

North Evia-Samos Pass: Αρχίζει τη Δευτέρα η τέταρτη φάση

North Evia-Samos Pass: Αρχίζει τη Δευτέρα η τέταρτη φάση Σε λειτουργία πρόκειται να τεθεί την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου στις 12:00 το North Evia – Samos Pass μέσω του www.vouchers.gov.gr, σύμφωνα με κοινό ... Read more »

Νέα τουρκική πρόκληση με φόντο τα ελληνικά νησιά: Φωτογράφισαν με drones στρατιωτικά οχήματα

Τουρκία- νησιά Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της γείτονος έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από δύο ελληνικά νησιά, τη Λέσβο και τη Σάμο που τραβήχτηκαν από τουρκικά ... Read more »

Οι Ιταλοί προσέρχονται στις κάλπες για τη νέα σύνθεση του κοινοβουλίου

Οι Ιταλοί προσέρχονται στις κάλπες για τη νέα σύνθεση του κοινοβουλίου ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 08:33 Από τις 7 σήμερα το πρωί (τοπική ώρα – 08:00 ώρα Ελλάδας), μέχρι τις 11 το ... Read more »

Ευ. Τσακαλώτος: Όταν ο κ. Μητσοτάκης λέει "το μαξιλάρι που εμείς χτίσαμε" μπορεί να μας εξηγήσει το

Ευ. Τσακαλώτος: Όταν ο κ. Μητσοτάκης λέει “το μαξιλάρι που εμείς χτίσαμε” μπορεί να μας εξηγήσει το Με ένα tweet απαντά ο Ευκλείδης Τσακαλώτος στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή ... Read more »

Η Hilaria Baldwin έφερε στον κόσμο το 7ο παιδί της

Alec Baldwin – Hilaria Baldwin Όπως λένε, τα παιδιά είναι χαρά, κάτι που έχουν ενστερνιστεί απόλυτα ο Alec και η Hilaria Baldwin που καλωσόρισαν στην οικογένειά τους το 7ο παιδί τους. ... Read more »

Πώς έγινε viral η ψευδής είδηση για πραξικόπημα στην Κίνα

Πώς έγινε viral η ψευδής είδηση για πραξικόπημα στην Κίνα Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ βρέθηκε να τρεντάρει στο Twitter λόγω ψευδών αναφορών ότι ο ίδιος βρίσκεται σε κατ’ οίκον ... Read more »

Πώς να μεγαλώσετε ισχυρά και ανθεκτικά παιδιά: Με καθημερινές «ρουτίνες»

Πώς να μεγαλώσετε ισχυρά και ανθεκτικά παιδιά: Με καθημερινές «ρουτίνες» Η ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα να αντιμετωπίζεις μια πρόκληση και να τελικά να βγαίνεις από την όλη προσπάθεια με κάποιο ... Read more »

Oλυμπιακός: Σκόραρε ο Χάμες Ροντρίγκες με την Κολομβία

Oλυμπιακός: Σκόραρε ο Χάμες Ροντρίγκες με την Κολομβία Tον καλό του εαυτό φαίνεται πως βρίσκει ο Χάμες Ροντρίγκες μετά τις δύσκολες στιγμές που πέρασε στην Αλ Ραγιάν τους προηγούμενους μήνες. ... Read more »

Αυξάνονται τα τέλη διέλευσης πλοίων από Σουέζ και Βόσπορο

Αυξάνονται τα τέλη διέλευσης πλοίων από Σουέζ και Βόσπορο Αύξηση του κόστους ταξιδίων στα πλοία αναμένεται να προκαλέσει η άνοδος των τιμών στα τέλη διέλευσης που αναμένονται σε Σουέζ και ... Read more »

Ρωσία: Βαραίνουν οι ποινές για τους λιποτάκτες - 700 συλλήψεις διαδηλωτών

Ρωσία, επιστράτευση Εν μέσω επιστράτευσης εκατοντάδων χιλιάδων εφέδρων για να πάνε να πολεμήσουν στην Ουκρανία, η Μόσχα έκανε χθες Σάββατο πιο βαριές τις ποινές για τους λιποτάκτες και συνέλαβε εκατοντάδες ... Read more »

Μπηχτή Αλ-Κελαϊφί σε Ρεάλ: "Δεν καταλαβαίνω γιατί πανηγυρίζουν στο Champions League, αφού ήθελαν Super League"

Ο πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ-Κελαϊφί Η Ρεάλ μετράει ήδη δύο νίκες απέναντι στις Σέλτικ και Λειψία στους ομίλους του Champions League και ο πρόεδρος της Παρί Σεν ... Read more »

Επώνυμα bromances που αποτελούν την επιτομή της ανδρικής φιλίας

Επώνυμα bromances που αποτελούν την επιτομή της ανδρικής φιλίας Τα ξημερώματα του Σαββάτου, στο 02 Arena του Λονδίνου, τα δάκρυα στέρεψαν στο αντίο του Ρότζερ Φέντερερ. Ο Ελβετός τενίστας έδωσε ... Read more »

Σταύρος Ζαλμάς: Αποκάλυψε τι ήταν εκείνο που τον έκανε να πει το «ναι» στον «Έρωτα φυγά»!

Ο Σταύρος Ζαλμάς παραχώρησε συνέντευξη και υπήρξε άκρως αποκαλυπτικός σχετικά με τον ρόλο του στη σειρά του OPEN “Έρωτας Φυγάς”, μιας και θα είναι ένας από τους πρωταγωνιστές. Ο ίδιος ... Read more »

Ένα μικρό τρικ για να τρως λιγότερο το βράδυ

Ένα μικρό τρικ για να τρως λιγότερο το βράδυ Πολλοί είναι εκείνοι που επιλέγουν να απολαύσουν το κύριο γεύμα τους τις βραδινές ώρες, έχοντας αφήσει πίσω το άγχος και τις ... Read more »

Κολιδά για απόπειρα αυτοκτονίας του Αργιανίδη: «Δεν μπόρεσα να διακρίνω κάτι τις φορές που μιλήσαμε»

Η Ειρήνη Κολιδά σοκαρίστηκε αλλά και στενοχωρήθηκε, όπως λέει για την απόπειρα αυτοκτονίας που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα ο πρώην συμπαίκτης της Πάνος Αργιανίδης ο οποίος και νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρική ... Read more »

Τηλεθέαση: «Περίπατος» για τη Γη της Ελιάς η επικράτηση στην prime time του Σαββατόβραδου!

Τηλεθέαση: Την πρόθεση να υπερισχύσει στην prime time του Σαββατόβραδου λίγο πριν την έναρξη των μεγάλων shows και του έντονου ανταγωνισμού είχε το Mega και προφανώς έπραξε σωστά αφού η ... Read more »

Μεγάλες διαδηλώσεις σε Χιλή και Βέλγιο - Χιλιάδες πολίτες στο πλευρό των γυναικών του Ιράν

Χιλή Σε δεκάδες μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο πραγματοποιούνται διαδηλώσεις συμπαράστασης στους Ιρανούς πολίτες που έχουν βγει στους δρόμους και διαδηλώνουν για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί. Σε Σαντιάγο ... Read more »

Το βιβλίο του Ολάντ για τον Ερντογάν: Αντιφατική προσωπικότητα – Θεωρεί διπλωματία τα στριφογυρίσματα

Φρανσουά Ολάντ- Ταγίπ Ερντογάν Αντιφατική προσωπικότητα η οποία θεωρεί «τις ασάφειες πλεονέκτημα» και «τα στριφογυρίσματα διπλωματία», και που όπως και ο «λανθάνων εχθρός» του, ο Πούτιν, εμφανίζεται στην αρχή θερμός ... Read more »

Σασμός: Αστέρης και Μαθιός ενωμένοι, η Καλλιόπη στη φυλακή!

sasmos-tv Ακόμα πιο σαρωτικός, απόλυτα ανατρεπτικός, σίγουρα απρόβλεπτος και με ορμή επέστρεψε ο «Σασμός» από τη συχνότητα του Alpha, καταγράφοντας την απόλυτη πρωτιά την πρώτη εβδομάδα προβολής του: Δευτέρα 32,2%, ... Read more »

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 77-64 – Θέλουν πολλή δουλειά οι «πράσινοι»

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 77-64 – Θέλουν πολλή δουλειά οι «πράσινοι» Η Αρμάνι Μιλάνο κατέκτησε για δεύτερη φορά στα τέσσερα χρόνια… ζωής του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» την ... Read more »

Σπύρος Παπαδόπουλος για τον καρκίνο: «Δεν λέω πως θα τον νικήσω, λέω θα τον διαχειριστώ»

Spiros_Papadopoulos Ο Σπύρος Παπαδόπουλος σε τηλεοπτική του συνέντευξη μίλησε για όλους και για όλα. Ο ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» και αναφέρθηκε τόσο στη φετινή απουσία του ... Read more »

SpaceX: Σε τροχιά τέθηκαν 52 νέοι δορυφόροι για το παγκόσμιο δίκτυο ίντερνετ Starlink του Έλον Μασκ

starlink1 Ο πύραυλος Falcon 9 της εταιρείας SpaceX του Έλον Μασκ έθεσε το πρωί της Κυριακής άλλη μια παρτίδα 52 δορυφόρων σε τροχιά για την ενίσχυση της κάλυψης του παγκόσμιου δικτύου ... Read more »

Οι αθλητικές μεταδόσεις 25/9/2022

Οι αθλητικές μεταδόσεις 25/9/2022 Τα ματς για το UEFA Nations League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Αναλυτικά ... Read more »

Μοσχάρι λεμονάτο, η κλασική συνταγή βήμα βήμα

Μοσχάρι λεμονάτο, η κλασική συνταγή βήμα βήμα Το μοσχάρι πρέπει πάντα να είναι σε θερμοκρασία δωματίου και σκουπισμένο καλά, να είναι εντελώς στεγνό. Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνω τα 40 ... Read more »

Βόρεια Κορέα: Εκτόηευσε βαλλιστικό πύραυλο

Βόρεια Κορέα: Εκτόηευσε βαλλιστικό πύραυλο Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο άγνωστου τύπου προς τα ανοικτά των ανατολικών της ακτών, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας, μετά ... Read more »

Εν μέσω ενός πρωτοφανούς κύματος ακρίβειας η Aldi συνεχίζει να κατακτά την αγορά της Βρετανίας

Εν μέσω ενός πρωτοφανούς κύματος ακρίβειας η Aldi συνεχίζει να κατακτά την αγορά της Βρετανίας Πριν από είκοσι χρόνια, πολλοί Βρετανοί δεν είχαν καν ακούσει για τα κατάστημα Aldi. Σήμερα, η αλυσίδα ... Read more »

Αύξηση στα τέλη διέλευσης σε Σουέζ και Βόσπορο – Έρχονται νέες ανατιμήσεις

Αύξηση στα τέλη διέλευσης σε Σουέζ και Βόσπορο – Έρχονται νέες ανατιμήσεις Αύξηση του κόστους ταξιδίων στα πλοία αναμένεται να προκαλέσει η άνοδος των τιμών στα τέλη διέλευσης που αναμένονται ... Read more »

Emily in Paris 3 | Το συναρπαστικό πρώτο trailer και η ημερομηνία της πρεμιέρας της τρίτης σεζόν

Emily in Paris Ύστερα από τις πρώτες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν πριν από λίγες ημέρες, ο οποίες αφορούσαν τη νέα σεζόν της σειράς “Emily in Paris”, στο πλαίσιο του Netflix Tudum ... Read more »

Σαφάρι για αδήλωτες πισίνες – Πώς θα εντοπίζονται με τη βοήθεια του Google Maps

πισίνα Τις αδήλωτες πισίνες αναζητάει ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ. Οι νέες τεχνολογίες είναι σε θέση να εντοπίσουν τις πισίνες που υπάρχουν σε ολόκληρη την Επικράτεια, αλλά όπως όλα δείχνουν ... Read more »

Βαλλιστικό πύραυλο άγνωστου τύπου εκτόξευσε η Βόρεια Κορέα

Βαλλιστικό πύραυλο άγνωστου τύπου εκτόξευσε η Βόρεια Κορέα Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο άγνωστου τύπου προς τα ανοικτά των ανατολικών της ακτών, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της ... Read more »

To BMW M Hybrid V8 είναι πολύ μπροστά

To BMW M Hybrid V8 είναι πολύ μπροστά Όπως είχαμε πει και στην παρουσίαση του αγωνιστικού πρωτοτύπου της BMW πριν από μερικούς μήνες, η φετινή συγκυρία των εορτασμών της πεντηκονταετίας της BMW Motorsport θα ... Read more »

Κικίλιας: Ο οδηγός Μισελέν προβάλει την ελληνική γαστρονομία

Κικίλιας: Ο οδηγός Μισελέν προβάλει την ελληνική γαστρονομία Τα εύσημα στους Έλληνες σεφ, στα εστιατόρια και τα ταβερνάκια όσο και στους ανθρώπους της πρωτογενούς παραγωγής, έδωσε ο Βασίλης Κικίλιας, για ... Read more »

Ρωσία: Σχεδιάζει να παραβιάσει τη Σύμβαση της Γενεύης για τους αιχμαλώτους πολέμου;

Ρωσία: Σχεδιάζει να παραβιάσει τη Σύμβαση της Γενεύης για τους αιχμαλώτους πολέμου; Εν μέσω επιστράτευσης  Εν μέσω επιστράτευσης  εκατοντάδων χιλιάδων εφέδρων   για να πάνε να πολεμήσουν στην Ουκρανία, οι ρωσικές δυνάμεις ενδέχεται ... Read more »

'Η Γυναίκα Βασιλιάς', 'Ο Έρωτας τα Αλλάζει Όλα' και ό,τι νέο έρχεται στους κινηματογράφους

‘Η Γυναίκα Βασιλιάς’, ‘Ο Έρωτας τα Αλλάζει Όλα’ και ό,τι νέο έρχεται στους κινηματογράφους Μια επική περιπέτεια και τέσσερις ακόμα τίτλοι συγκαταλέγονται στις ταινίες της εβδομάδας στους κινηματογράφους. Η Γυναίκα ... Read more »
Breaking thailand news, thai news, thailand news Verified News Story Network